CHEMIE POMÁHÁ

CHEMIE POMÁHÁPlatforma „Chemie pomáhá“ aktivně rozvíjí debatu o prospěšnosti chemie současné společnosti a podílu našeho oboru na řešení nejrůznějších výzev zítřka.

Cíle platformy 

Co se vám vybaví, když se řekne chemie? My vidíme významný vědní a průmyslový obor, jehož objevy a vynálezy formovaly moderní společnost, jak ji známe dnes. A vše nasvědčuje tomu, že to tak i zůstane i v budoucnu. Právě chemie totiž nabízí některá řešení aktuálních výzev, jako je udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. Platforma „Chemie pomáhá“ je proto příspěvkem do debaty o smyslu a poslání chemie pro naši dobu. 

Naše hodnoty 

Jako firmy sdružené ve Svazu chemického průmyslu ČR se plně hlásíme k etickým normám a závazkům globální iniciativy Responsible care. Zároveň si uvědomujeme svoji odpovědnost za budoucí technologický rozvoj, ochranu životního prostředí a kvalitu vzdělávání nových generací tam, kde jsme doma – v České republice. Chceme proto využít všech možností, které náš obor nabízí, ve prospěch naší země i její konkurenceschopnosti ve světě. 

Naše vize 

Jsme přesvědčeni, že chemie pomáhá zkvalitňovat lidem životy, chránit životní prostředí a zároveň naplňovat potenciál naší země tak, abychom se v praktickém využívání moderních technologií mohli měřit s těmi nejlepšími. Se značkou „Chemie pomáhá“ se proto odteď budete setkávat všude tam, kde si náš obor zaslouží, aby o něm bylo slyšet. Například v rámci prezentace nových vědeckých objevů, zavádění inovací do výroby nebo podpory vzdělávacích projektů. 

Naše kampaň 

O co by dnes byly naše možnosti chudší bez chemie a jejích objevů? Jaké problémy nám chemie pomůže do budoucna řešit a co z toho plyne za příležitosti? Na tyto otázky přináší odpovědi naše komunikační kampaň, která oslovuje každého, koho zajímají témata ochrany životního prostředí, energetických úspor nebo třeba podpory vzdělávání mladých generací. Hlavní sdělení kampaně je ale jednoduché i pravdivé zároveň – chemie pomáhá lidem i planetě. 
 

Synthomer_Průmysl DNES.pdf (357 kB)

Chemagazín 09_2021.pdf (449 kB)

ProEnergy 09_2021.pdf (138 kB)

Průmyslová ekologie 07_2021.pdf (1794 kB)

Energie

Jedním z klíčových přínosů, které oblast chemie poskytla naší rozvíjející se společnosti, je schopnost využívat a uchovávat elektrickou energii – elektřinu.

Tradiční výroba energie spalováním a termodynamikou fosilních paliv vedla k průmyslové revoluci. Tento rozmach průmyslu od poloviny 18. století do 19. století byl érou růstu, kdy do popředí vystupovali chemičtí inženýři, aby rozšířili a industrializovali výrobní procesy. Během této doby bylo vyvinuto mnoho praktických využití chemie, na které se dnes spoléháme.

 

Ovzduší

Vzduch zásadně ovlivňuje náš každodenní život. Katalyzátory, využívající chemických procesů, pomáhají snížit množství škodlivých emisí z automobilů a průmyslových provozů. Katalyzátory dokážou ze vzduchu, který dýcháme, odstranit až 99 % škodlivých látek. Díky chemii tak dýcháme čistší vzduch, čistější vzduch pozitivně ovlivňuje kvalitu spánku, kvalita spánku má zase pozitivní dopad na bezpečnost práce – chemie pomáhá.

 

Voda

Lidská populace na celém světě spoléhá na chemii k udržení bezpečných dodávek čisté vody. Recyklace vody bude zásadní pro zachování tohoto zdroje do budoucna. Efektivní řízení zdrojů je stále důležitější, protože čelíme environmentální nejistotě, přičemž chemie hraje klíčovou roli v potenciálních řešeních – chemie pomáhá.

 

Recyklace odpadů

Nejen že se bez chemie neobejde v podstatě všechna výroba materiálů od papíru po ocel, v posledních letech neustále roste tlak na maximální využití a recyklaci odpadů.  Chemie nabízí řadu inovativních metod pro recyklaci, zejména pak tzv. chemickou recyklaci, díky níž dochází ke 100% využití odpadů, tedy surovin, ze kterých se následně dá vyrobit nový výrobek – chemie pomáhá.

Závěr

Důsledky chemie jsou dalekosáhlé a bez chemie se dnes neobejdeme. Chemie byla z velké části zodpovědná za utváření společnosti, jak ji známe. Od vývoje pevnějších materiálů pro stavby ve velkém měřítku až po to, jaké kosmetické produkty používáte každý den. Společnost má obrovský prospěch z pokroku v této oblasti, přičemž několik klíčových objevů zde nastíněných je pouze malým průřezem chemických inovací, které vedly k rozvoji společnosti. Zatímco objevy v chemii mají obrovský dopad a nadále mají obrovský potenciál, musíme se také ujistit, že je používáme zodpovědně, abychom zajistili udržitelnost do budoucna.

Chemie pomáhá.

11. 4. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Safety Culture Award - Synthomer mezi TOP5
 

21. 3. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Biodiverzita v sokolovské chemičce Synthomer
 

12. 3. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Sokolovská chemička spolupracuje na recyklaci s chráněnými dílnami
 

7. 3. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Synthomer snižuje uhlíkovou stopu díky zelenému dusíku z produkce Linde Gas
 

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Odstraňování toxických kovů z odpadních vod metodou elektrokoagulace
 

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Fotochemická oxidace H2O2/UVC pro odstranění specifických organických látek ve vodách
 

8. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: SILON

Polyesterová střiž SOFISIL® přispívá k udržitelnosti přírodních zdrojů a k ochraně životního prostředí.
 

4. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Souprava pro detekci výbušnin DETEX
 

27. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Chezacarb
 

25. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Desintegrátor míří na nebezpečné kufry
 

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: MZe ČR

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %
 

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: VŠCHT

Centrum CirkTech se zaměří na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku
 

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Průmyslová ekologie

S ochlazováním měst by mohly pomoci nano fasády
 

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: František Vörös/ Průmyslová ekologie

Jak je to ve skutečnosti s recyklací polyvinylchloridu a polystyrenu?
 

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: František Vörös/ Průmyslová ekologie

Od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Petr Břenek / Zdroj: Prezentace v PDF

Recyklační projekt na bázi technologie plazmového zplyňování v podmínkách odpadového hospodářství České republiky
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Drahovzal / Zdroj: Prezentace v PDF

Pohled měst a obcí, jak realizovat oběhové odpadové hospodářství
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Martin Veverka / Zdroj: Prezentace v PDF

Dotace Chemická recyklace
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Ivan Souček, Jaroslav Suchý, Jiří Reiss / Zdroj: Prezentace v PDF

Chemická recyklace a plnění recyklačních cílů
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Ing. František Vörös / Zdroj: Prezentace v PDF

Rozpouštědlové technologie plastových odpadů
 

7. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Robert Suchopa / Zdroj: Prezentace v PDF

Chemická recyklace odpadních plastů: technologie termického rozkladu bez přítomnosti kyslíku
 

25. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

CHEMIE POMÁHÁ, A TO NEJEN ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 

15. 5. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: SP ČR

ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů
 

Ráno vstaneš, dýcháš (N2 + O2 + CO2), piješ (H2O), jíš (uhlohydráty, bílkoviny), oblékáš se (celulóza, polyamid, polyester), cestuješ (kovy, polymery, uhlovodíky), komunikuješ (SiO2, polymery, kovy), buduješ (silikáty, polymery), je-li třeba, léčíš se (organické sloučeniny), na co sáhneš a co vidíš – nebylo by bez chemie.

Náš svět, náš život, náš pokrok, naše cíle – chemie pomáhá.

14. 2. 2023 / Chemie kolem nás / Zdroj: AGROFERT

Udržitelná mobilita bez chemie nepojede
 

20. 9. 2022 / Chemie kolem nás / Autor: Advanced Materials-JTJ s.r.o.

JAK MŮŽE FOTOCHEMIE POMÁHAT CHRÁNIT NAŠE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
 

16. 9. 2022 / Chemie kolem nás

Udržitelnější produkce, používání i recyklace: BASF prosazuje nový přístup k plastům a zve ke spolupráci
 

19. 4. 2022 / Chemie kolem nás

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE = KLÍČOVÝ MATERIÁL PŘI VÝROBĚ LISTŮ VĚTRNÝCH TURBÍN
 

19. 4. 2022 / Chemie kolem nás

Prodlužování trvanlivosti pekařských výrobků balením do modifikované atmosféry.
 

7. 3. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Ethanol Energy

Od kukuřice k biolihu, od biolihu k dezinfekci
 

7. 3. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Linde Gas

Linde Gas pomáhá už 30 let růst českému průmyslu
 

15. 2. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Synthos

Izolační desky XPS ( extrudovaný polystyren)
 

19. 1. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Synthomer

Stavíš, stavím, stavíme.
 

19. 1. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Synthomer

Pro sport i volný čas.
 

19. 1. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Synthomer

Vaše noha bude jako v bavlnce.
 

19. 1. 2022 / Chemie kolem nás / Zdroj: Synthomer

Drží a nepustí.
 

8. 11. 2021 / Chemie kolem nás / Zdroj: SILON

Polyesterová střiž SOFISIL® přispívá k udržitelnosti přírodních zdrojů
 

4. 11. 2021 / Chemie kolem nás / Zdroj: Spolchemie

Chlórová chemie pro nezávadnou vodu
 

4. 11. 2021 / Chemie kolem nás / Zdroj: BorsodChem

PMDETA pro výrobu matrací
 

27. 10. 2021 / Chemie kolem nás / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Kaprolaktam
 

25. 10. 2021 / Chemie kolem nás / Zdroj: Bochemie

Impregnace dřeva - základ kvalitní střechy
 

11. 10. 2021 / Chemie kolem nás / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Díky ekodesignu lze vyrábět udržitelné a nákladově příznivé plastové výrobky
 

11. 10. 2021 / Chemie kolem nás / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Do stavebnic LEGO se dostávají udržitelnější plasty
 

6. 10. 2021 / Chemie kolem nás / Autor: Věra Tůmová, Infoprofigroup.cz

Jen díky pigmentům je dnes svět barevnější
 

Chemický průmysl přináší nové chemické látky a materiály, které jsou využívány v energetice, stavebnictví, elektronice a dalších oborech pro úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Příkladem mohou být pokročilé tepelně-izolační materiály a materiály vhodné pro výrobu větrných turbín nebo solárních panelů. Chemie pomáhá ochraně životního prostředí a cirkulární ekonomice také možností přeměnit chemickou cestou jinak obtížně využitelný odpad na suroviny použitelné pro výrobu nových polymerních či jiných materiálů.

28. 6. 2024 / Dekarbonizace a energetické úspory / Zdroj: BOCHEMIE

Snížení spotřeby energie o desítky procent? Na to se musí koncepčně, ukazuje Bochemie
 

14. 2. 2023 / Dekarbonizace a energetické úspory / Zdroj: Spolchemie

VODÍK – PALIVO BUDOUCNOSTI
 

1. 10. 2022 / Dekarbonizace a energetické úspory / Autor: Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Chceme rychlejší a levnější leteckou dopravu a levnější energii?
 

20. 9. 2022 / Dekarbonizace a energetické úspory / Zdroj: AKU-BAT CZ

Bateriová úložiště
 

11. 10. 2021 / Dekarbonizace a energetické úspory / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Kruh se uzavírá
 

Již od nepaměti se člověk učí z přírody. Příroda ho ovlivňuje, člověk ji přijímá a je na ní závislý.  Jeho první „přírodovědná bádání“ začínají již po jeho narození. Dítě vnímá teplo, chlad, ticho, hluk, světlo, tmu, začíná pozorovat své okolí. Později vnímá pohyb, umí popisovat okolní objekty a poznávat jejich vlastnosti. Začíná získávat kromě jiných i přírodovědnou gramotnost.  Pro její dostatečný rozvoj ale nestačí pouze pozorovat okolní prostředí. Člověku musí být nabídnuty takové motivující podněty, aby se právě tato gramotnost dostatečně rozvíjela, a to již od počátku jeho životní pouti. Chemie je jediná věda, kterou může poznávat všemi smysly. S jedinečnými vlastnostmi elementárních prvků je vystavena na základních kamenech matematiky a fyziky, a její zákonitosti nám umožňují poznávat život a svět kolem nás. Od jednoduchého ke složitému, od prvků k DNA, od země ke hvězdám. Chemie pomáhá.

25. 1. 2024 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Titul nejlepší „Mladý chemik“ získala Kateřina Patriková ze Sokolova
 

20. 12. 2023 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Sokolovská chemička podpořila Chemické centrum 6. Základní školy Sokolov
 

19. 12. 2023 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Synthomer podporuje: Chemická schodiště pro základní školy v Sokolově
 

19. 12. 2023 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Děti z MŠ Alšova dostaly nové pomůcky po polytechnickou výchovu
 

28. 3. 2023 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Den učitelů chemie v praxi
 

21. 9. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Vysokoškolské vzdělávání v nejužším propojení s průmyslovou praxí
 

20. 9. 2022 / Vzdělávání

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 se zapojila do celostátního projektu Elixír do škol, a to v oblasti chemie.
 

15. 9. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Školení studentů ve společnosti BorsodChem MCHZ
 

17. 5. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer, ZZSKVK

DEN LINKY 155 V ROCE 2022
 

17. 5. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Synthomer spolupracuje s Univerzitou Pardubice
 

7. 3. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: AGROFERT, SCHP ČR

Dostat se na vejšku už v devítce!
 

9. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: ORLEN Unipetrol

„Doba plastová“ si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má postava Plastíka s kouzelným kufříkem
 

8. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Nové dětské hřiště pro děti z MŠ Alšova
 

5. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Chemie pomáhá: vybavení pro 2.ZŠ Sokolov (Synthomer)
 

11. 10. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Průmyslová ekologie

Nejlepší mladý chemik pěti krajů je z Pardubic
 

11. 10. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Průmyslová ekologie

Objev fyzikálních chemiků z Akademie věd ČR získal další cenu
 

11. 10. 2021 / Vzdělávání / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Role českého výzkumu
 

30. 6. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Mladý chemik v České televizi
 

Chemie se přímo projevuje v odvětvích Výroba chemických látek a chemických přípravků (CZ-NACE 20), Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (CZ-NACE 21), Výroba pryžových a plastových výrobků (CZ-NACE 22) a Výroba rafinovaných ropných produktů (CZ-NACE 19.2). Důležitý dopad má ale prakticky na všechna další odvětví. Kvalitní a cenově dostupné výrobky chemického průmyslu a znalost jejich kvalifikovaného využití jako klíčové vstupy pomáhají ke konkurenceschopnosti nejen ostatním oborům zpracovatelského průmyslu (např. automobilový a elektrotechnický průmysl), ale i ve stavebnictví, zemědělství a dalším oborům.

31. 3. 2022 / Chemie v odvětvích

Od biolihu k dezinfekci: České chemičky jako hrdinové boje s coronavirem
 

11. 10. 2021 / Chemie v odvětvích / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Aplikace v lékařství
 

11. 10. 2021 / Chemie v odvětvích / Zdroj: Průmyslová ekologie

ORLEN Unipetrol bude vyrábět nový produkt. I díky přispění VŠCHT Praha
 

Zásadním dokumentem pro oblast chemie je v EU Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek ze 14.10.2020.  Strategie je jedním z klíčových opatření  Zelené dohody pro Evropu  a obsahuje vizi a přehled legislativních i nelegislativních opatření, které Komise navrhuje   k dosažení udržitelného klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství EU do roku 2050 a lepší ochrany lidského zdraví a životního prostředí  k přechodu k životnímu prostředí bez toxických látek jako dlouhodobé vizi politiky EU v oblasti chemických látek. Strategie uvádí   požadavky na nové chemické látky a materiály a technologie, které  musí být ze své podstaty bezpečné a udržitelné, po celou dobu svého životního cyklu.  Tyto látky a materiály budou využity např.  v energetice, stavebnictví, mobilitě,  zdravotnictví, zemědělství a elektronice. Cíle Strategie jsou promítnuty i do výzkumné agendy EU.

 

Na úrovni Evropské unie je v rámci výzkumné agendy řešeno mnoho témat z oblasti chemie. Příkladem mohou být nové nanomateriály a nanotechnologie a výsledkem materiály a výrobky s unikátními vlastnostmi, které nacházejí uplatnění ve zdravotnictví- materiály usnadňující hojení ran,  energetice- využití v bateriích, ochraně životního prostředí. Výsledkem výzkumu jsou  nové polymerní materiály s unikátními vlastnostmi pro použití v energetice- např. materiály na výrobu větrných turbín, pro použití v zemědělství- biodegradabilní polymery umožňující postupné uvolňování živin,  ve zdravotnictví- náhrady některých lidských tkání. Výzkum je zaměřený rovněž na vývoj nových syntetických paliv, které mají do budoucna lidstvo zbavit závislosti na fosilních palivech. Významnou výzkumnou agendou jsou  nové   inovativní technologie  k řešení starých látek v odpadových tocích a  nové metody odstraňování odpadů, jako je chemická recyklace plastů. Ve  všech těchto oblastech chemie pomáhá přispívat k naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu .

21. 3. 2022 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Afrofert

Agrofert pomáhá Ukrajině: posílá 25 tun hnědého uhlí, potraviny i Oxycelulózu
 

14. 3. 2022 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Synthomer

Skupina Synthomer podpoří Ukrajinu
 

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Průmyslová ekologie

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro chemický průmysl – „Dekarbonizace chemického sektoru v ČR“
 

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Dekarbonizace chemického průmyslu ovlivní náš život
 

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Kdo získal cenu za nejlepší využití CO2?
 

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Evropský chemický průmysl cílí na CO₂ neutralitu do roku 2050
 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR