SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČRDobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví. Od roku 1992 spoluvytváří příznívé podnikatelské prostředí a rozvoj českého chemického průmyslu.

Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 společností jich nyní SCHP ČR sdružuje více než sto a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví.

V čele SCHP ČR stojí prezident s představenstvem a dozorčí radou. Představenstvo a dozorčí rada jsou voleni valnou hromadou. Činnost SCHP ČR je organizačně zabezpečována sekretariátem a je zaměřena především dvěma směry:

  • aktivní podporu podnikatelských zájmů členských společností v České republice, podporu a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím

  • zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy.

SCHP ČR spolupracuje v rámci České republiky se Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími organizacemi, sdružujícími společnosti různých oborů chemické výroby, jako jsou Svaz zpracovatelů plastů, Česká asociace farmaceutických firem, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Česká asociace výrobců mýdel a detergentů.

SCHP ČR je od června 2001 řádným členem Rady sdružení evropského chemického průmyslu (CEFIC). SCHP ČR navázal a udržuje řadu kontaktů a spolupracuje s obdobnými zahraničními svazy, především ze zemí západní a střední Evropy a členské organizace jsou členy celé řady dalších evropských i světových asociací, působících v jednotlivých oborech chemické výroby, např. EuroChlor či Fertilizers Europe.

SCHP ČR se plně staví za program Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii), který při trvale udržitelném rozvoji neslevuje ze zásad ekologicky šetrného podnikání a zapojení členských společností do tohoto programu má pozitivní mezinárodní ohlas.

Staňte se členy Svazu chemického průmyslu ČR ještě dnes!

Advanced Materials - JTJ s.r.o.
Kamenné Žehrovice 23
273 01 Kamenné Žehrovice
tel.: neuveden
IČ: 26763842
e-mail:
info@advancedmaterials1.com
web: www.advancedmaterials1.com

Aerosol-service a.s.
Družstevní 2
273 51 Pletený Újezd
tel.: +420 312 690 505
fax: +420 312 690 503
e-mail:
aerosol@aerosol.cz
web: http://www.aerosol.cz

AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111
fax: +420 222 720 627
e-mail:
agrofert@agrofert.cz
web: http://www.agrofert.cz

 

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10
tel.: +420 272 119 111
IČ: 41324226
e-mail:
infocz@airproducts.com
web: http://www.airproducts.com/

Od roku 2004

Aroma Praha, a.s.
Židovice 64
411 83 Hrobce
tel.: +420 416 809 211
fax: +420 416 809 219
e-mail:
aroma@aroma.cz
web: http://www.aroma.cz

 

AS CHEMOPRAG, a.s.
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 007 111
fax: +420 233 330 355
e-mail:
info@aschemoprag.cz
web: http://www.aschemoprag.cz

 

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Učňovská 1/100
190 00 Praha 9 - Jarov
tel.: +420 266 106 421
IČ: 60459727
e-mail:
avnh@avnh.cz
web: http://www.avnh.cz/

 

Austin Detonator Assembly s.r.o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 001
fax: +420 571 404 002
e-mail:
austin@austin.cz
web: http://www.austin.cz/

 

 
Výsledek obrázku pro avx lanškroun

AVX Czech republic s.r.o.
Dvořákova 328
563 01  Lanškroun
tel.: +420 465 358 111

e-mail: company@avx.com

web: http://www.avx.com

 

AWT ROSCO a.s.
Hornopolní 3314/38
735 81 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 014 232
fax: +420 596 018 276
e-mail:
obchod@awt-rosco.cz
web: http://www.awtgroup.eu

 

 
Výsledek obrázku pro baest machines & structures a.s

Baest Machines & Structures, a.s.
Černoleská 1930
256 01  Benešov
tel.: +420 317 753 211

e-mail:

web: https://www.baest.cz

 

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111
fax: +420 235 000 222
e-mail:
info@basf.cz
web: http://www.basf.cz

 

Bilfinger EUROMONT, a.s.
Prvního pluku 224/20
1865 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 63147165
tel.: +420 476 765 200
e-mail: info.euromont@bilfinger.com
web: http://www.euromont.cz

 

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 95 Bohumín
tel.: +420 596 091 111
IČ: 29396824
e-mail:
bochemie@bochemie.cz
web: http://www.bochemie.cz

Od roku 1998

BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Chemická 1/2039
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 641 111
IČ: 26019388
e-mail:
posta@bc-mchz.cz
web: http://www.bc-mchz.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 1,  z roku 2006

Od roku 1998

Cayman Pharma, s.r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: + 420 315 664 387
fax: + 420 315 663 425
e-mail:
caymanpharma@caymanpharma.com
web: http://www.caymanpharma.com

 

C.B.SPED, a.s.
J. Š. Baara 80
370 00  České Budějovice
tel.: +420 387 020 323
IČ: 26030918

e-mail: cbsped@cbsped.cz
web: http://www.cbsped.cz

 

 

 

 

Cray Valley Czech s.r.o.
O. Wichterleho 816
278 52  Kralupy n. Vltavou
tel.: +420 315 718 307
fax: +420 315 741 660
e-mail:
dagmar.brincilova@sartomereurop.com
web: http://www.crayvalley.com

 

CS CABOT, spol. s r.o.
Masarykova 753

Krásno nad Bečvou
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 681 111
IČ: 14612411
e-mail:
cscabot@cabot-corp.com
web: http://www.cabot.cz

Od roku 2000

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 221 968 111
fax: +420 221 968 333
e-mail:
ceproas@ceproas.cz
web: https://www.ceproas.cz/

 

Česká asociace čisticích stanic
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 266 793 574
IČ: 27045889
e-mail:
ladislav.spacek@cacs.cz
web: http://www.cacs.cz

Od roku 2013

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 724 695 777

e-mail:
info@caobh.cz
web: http://caobh.cz

 

Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 333
fax: +420 221 082 366
e-mail:
cschi@csvts.cz
web: http://www.cschi.cz

 

Česká společnost průmyslové chemie
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 383
fax: +420 221 220 184
e-mail:
chem_spol@csvts.cz
web: http://www.cspch.cz

 

DACHSER Czech Republic a.s.
Huťská 272
272 01 Kladno
tel.: +420 312 291 811
IČ: 27090833
e-mail:
dachser.czech@dachser.com
web: http://www.dachser.cz

Od roku 2014

DEKONTA, a.s.
Volutová 2523
158 00  Praha 5
tel.: +420 235 522 252
IČ: : 25006096
e-mail:
info@dekonta.cz
web: http://www.dekonta.cz

Od roku 2007

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice
IČ: 25178831
tel.: +420 383 313 225
e-mail:
raz@denios.cz
web: http://www.denios.cz

 

DEZA, a.s.
Masarykova 753
757 28  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 691 111
IČ: 00011835
e-mail:
info@deza.cz
web: http://www.deza.cz

Od roku 1996

DF Partner s.r.o.
763 15  Neubuz 165
tel.: 575 571 100
e-mail:
dfpartner@dfpartner.cz
web: www.dfpartner.eu

 

Dow Europe GmbH - organizační složka
Záhřebská 170/23
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 507 712
fax: +420 222 510 529
e-mail:
sdousova@dow.com
web: http://www.dow.com

 

DUKOL Ostrava, s.r.o.
Chemická 1/2039
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 643 501
fax: +420 596 643 542
e-mail:
kpavelcova@dukol.cz
web: http:/www.dukol.cz

 

 

EKORA s.r.o.
Sinkulova 48/329
140 00  Praha 4 - Nusle
tel.: +420 267 914 573
fax: +420 267 914 573
e-mail:
ekora@ekora.cz
web: http://www.ekora.cz

 

Enaspol a.s.
Velvěty 79
415 01  Rtyně nad Bílinou
tel.: +420 417 813 111
fax: +420 417 532 560
e-mail:
enaspol@enaspol.cz
web: http://www.enaspol.cz

 

Epispol, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 25449842
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: www.spolchemiegroup.cz

Od roku 2013

Ethanol Energy, a.s.
Školská 118
285 71  Vrdy
tel.: +420 702 185 750
IČ: 25502492
e-mail:
info@ethanolenergy.cz
web: http://www.ethanolenergy.cz

 

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Areál CHEMOPARK
Záluží 1
436 70  Litvínov
tel.: +420 476 163 344
IČ: 25417681
e-mail:
info@eurosupport.cz
web: http://www.eurosupport.nl

Od roku 2004

Explosia a.s.
Semtín 107
530 50  Pardubice
tel.: +420 466 825 500
IČ: 25291581
e-mail:
explosia@explosia.cz
web: http://www.explosia.cz

Od roku 2005

FARMAK, a.s.
Na vlčinci 3
771 17  Olomouc
tel.: +420 585 547 111
IČ: 45192961
e-mail:
ceo@farmak.cz
web: http://www.farmak.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 13,  z roku 2017

Od roku 1999

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61  Napajedla
tel.: +420 577 501 111
IČ: 27465021
e-mail:
info@fatra.cz
web: http://www.fatra.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 8,  z roku 2014

Od roku 2011

Flexfill s.r.o.
Mánesova 5/1078
120 00  Praha 2
tel.: +420 416 429 111
fax: +420 416 429 112
e-mail:
chemcz@nch.com
web: http://www.flexfill.cz

 

Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o.
K lihovaru 172
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 049 201
fax: +420 466 049 204
e-mail:
info@cz.gabriel-chemie.com
web: www.gabriel-chemie.com

 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
Terezínská 60
410 02 Lovosice
tel.: +420 416 575 120
IČ: 25039253
e-mail:
info@glanzstoff.cz
web: http://www.glanzstoff.com

Od roku 2011

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
tel.: +420 472 772 022
fax: +420 472 772 021
e-mail:
skola@gym-ul.cz
web: http://www.gym-ul.cz

 

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4
IČ: 27182151
tel.: +420 272 124 545
e-mail:
info-cz@hach.com
web: http://www.cz.hach.com

 

Honeywell spol. s r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4
tel.: +420 242 442 111
IČ: 18627757
e-mail:

web: http://www.honeywell.com

 

 

 

Chemoprojekt, a.s.
Třebohostická 14
100 31 Praha 10
tel.: +420 261 305 418
IČ: 45273383
e-mail:
sekretariat@chemoprojekt.cz
web: http://www.chemoprojekt.cz

 

Od roku 2019

 

 

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11  Děčín XXXII - Boletice n. L.
tel.: +420 412 709 222
IČ:  62240471
e-mail:
chemotex@chemotex.cz
web: http://www.chemotex.cz

Od roku 2006

 
 

CHS Epi, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 28207882
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

Od roku 2014

 

 

 

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Radiová 1122/1
102 00 Praha 10
IČ: 02096013
tel.: +420 226 060 681
e-mail:
info@pentachemicals.eu
web: http://www.pentachemicals.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 6,  z roku 2011

Od roku 2005

 

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
IČ: 00851574
e-mail:
posta@isscopvm.cz
web: http://www.isscopvm.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 14,  z roku 2018

Od roku 2014

 

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34
170 00 Praha 7
tel.: +420 291 090 910
e-mail:
intecha@intecha.cz
web: http://www.intecha.cz

 

KEMIFLOC a.s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov
tel.: +420 581 701 930
IČ: 47674695
e-mail:
info@kemifloc.cz
web: http://www.kemifloc.cz

Od roku 1999

Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel.: +420 532 153 111
fax: +420 532 153 112
e-mail:
kovoprojekta@kovoprojekta.cz
web: http://www.kovoprojekta.cz

 

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., organizační složka
Kateřinská 466/40
120 00  Praha 2
tel.: +421 232 151 677
fax: +421 232 151 699
e-mail:
lanxess-info@lanxess.com
web: http://www.lanxess.cz

 

LC SOKOTRANS s.r.o.
Tovární 610
356 01 Sokolov
tel.: +420 352 660 634
e-mail:
chemie@lcsokotrans.cz
web: www.lcnet.eu

 

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: +420 272 100 111
IČ: : 00011754
e-mail:
info.cz@linde.com
web: http://www.linde-gas.cz

Od roku 1997

Lovochemie, a.s
Terezínská 57
410 17 Lovosice
tel.: +420 416 561 111
IČ: 49100262
e-mail:
info@lovochemie.cz
web: http.//www.lovochemie.cz

Od roku 1998

 

Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 90  Kolín
tel.: +420 321 741 111
fax: +420 321 725 243
e-mail:
lzk@lucebni.cz
web: http://www.lucebni.cz

 

 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 99  Kolín
tel.: +420 321 335 111
IČ: 46357351
e-mail:
draslovka@draslovka.cz
web: http://www.draslovka.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 7,  z roku 2013

Od roku 2008

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28  Praha 1
tel.: +420 222 924 444
IČ: 70837902
e-mail:
info@mssch.cz
web: http://www.mssch.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 11,  z roku 2016

Od roku 2010

MEDISTYL, spol. s r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 241 492 651
IČ: 41692497
e-mail:
medistyl@medistyl.cz
web: http://www.medistyl.cz

Od roku 2015

Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
tel.: +420 241 008 100
IČ: 40764788
e-mail:
info.cz@messergroup.com
web: http://www.messer.cz

Od roku 2000

MG Odra Gas, spol. s r.o.
Na Popinci 1088
739 32  Vratimov
tel.: +420 595 685 431
fax: +420 595 682 403
e-mail:
mgog@mgog.cz
web: http://www.mgog.cz

Od roku 2002

OMEGA SERVIS HOLDING a.s.
Želatovice 147
751 16 Želatovice
tel.: +420 581 299 513
fax: +420 581 299 519
e-mail:
omega@omega.gcatrans.com
web: http://omegaservis.com

 

Výsledek obrázku pro oncomed manufacturing

Oncomed Manufacturing a.s.
Karásek 2229/1b
621 00  Brno
tel.: +420 515 919 900

e-mail:
info@oncomed.cz
web: http://www.oncomed.cz

 

Pento, spol. s r.o.
U Průhonu 466/22
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 386 360
IČ: 47121017
e-mail:
pento@pento.cz
web: www.pento.cz

 

 
PGP Terminal a.s.

PGP Terminal, a.s.
Hlubinská 917/20
702 00 Ostrava
tel.: +420 597 488 188

e-mail:
petr.brenek@pgpt.cz
web: https://www.pgpt.cz

Pragochema spol. s r.o.
Přátelství 999/12
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: 272 700 705
e-mail:
houdek@pragochema.cz
web: www.pragochema.cz

 

PRECHEZA a.s.
Nábř. Dr. E. Beneše 24
751 62  Přerov
tel.: +420 581 252 111
IČ: 26872307
e-mail:
precheza@precheza.cz
web: http://www.precheza.cz

Od roku 1996

Process Automation Solutions s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 09  Praha 10
tel.: +420 222 292 790
e-mail: info.cz@pa-ats.com
web: https://pa-ats.com/cz-cz

 

R A D K A spol. s r.o. Pardubice
Na Lužci 706
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 924 911
IČ: 42937400
e-mail:
radka@radka.cz
web: http://www.radka.cz

Od roku 2002

Sídlo SAFINA, a.s.

SAFINA, a.s.
Vídeňská 104
 252 50  Vestec
tel.:+420 241 024 111
e-mail:
info@safina.cz
web: http://www.safina.cz

 

SHIMADZU Handels GmbH
K Hájům 2
155 00 Praha 5
tel.: +420 284 080 221
fax: +420 284 080 225
e-mail:
cz@shimadzu.eu.com
web: www.shimadzu.cz

 

SIAD Czech spol. s r.o.
Doubravínova 330/25
163 00  Praha 6 - Řepy
tel.: +420 476 765 005
fax: +420 476 129 286
e-mail: siad@siad.cz
web: http://www.siad.cz

Od roku 2006

 

SILON s.r.o.
Průmyslová 451
391 02 Planá nad Lužnicí
tel.: +420 381 731 111, 381 621 111
fax: +420 381 291 048
e-mail:
silon@silon.eu
web: http://www.silon.eu

 

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Staré náměstí 69
356 01  Sokolov
tel.: +420 352 461 111
fax: +420 352 465 002
e-mail:
info@suas.cz
web: http://www.suas.cz

 

SPEDICA, s.r.o.
Jednoty 1931
356 01 Sokolov
IČ: 27985334
tel.: +420 352 676 900
e-mail:
info@spedica.cz
web: http://www.spedica.cz

 

SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: +420 315 661 111
IČ: 45147787
e-mail:
spolana@spolana.cz
web: www.spolana.cz

Od roku 1996

 

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Revoluční 1930/86
400 32  Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 00011789
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 2,  z roku 2007

Od roku 1996

 

 
 

SPOLCHEMIE Electrolysis, a.s.
Revoluční 86/1930
400 32 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 29200181
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACHEMA CZ s.r.o.
Obchodně výrobní zastoupení Mělník
Sokolská 1041
276 01  Mělník
tel.: +420 315 670 392
fax: +420 315 670 393
e-mail:
stachema@stachema.cz
web: http://www.stachema.cz

 

 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2854/1
700 30  Ostrava
tel.: +420 595 781 541, 595 781 538
e-mail:
skola@spsch.eu
web: http://www.spsch.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 15,  z roku 2019

Od roku 2017

 

 

 

Střední průmyslová škola chemická, Brno
Vranovská 65
614 00  Brno
tel.: +420 545 544 411
IČ: 62157264
e-mail:
skola@spschbr.cz
web: http://www.spschbr.cz

Od roku 2012

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09  Pardubice
tel.: +420 464 629 668-9
IČ: 48161179
e-mail:
spsch@spsch.cz
web: http://www.spsch.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 10,  z roku 2015

Od roku 2008

Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR
Mezi Úvozy 1850
193 00 Praha 9
tel.: +420 283 096 533 (111)
e-mail:
schod@schod.cz
web: http://www.schod.com

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice - Zelené Předměstí
tel.: +420 466 067 111
fax: +420 466 067 260
e-mail:
synpo@synpo.cz
web: http://www.synpo.cz

 

 

Synthesia, a.s.
Semtín 103
532 02 Pardubice
tel.: +420 466 821 111
IČ: 60108916
e-mail:
synthesia@synthesia.eu
web: http://www.synthesia.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 9,  z roku 2015

Od roku 1996

 

Synthomer a.s.
Tovární č.p. 2093
356 01  Sokolov
tel.: +420 352 614 111
IČ: 00011771
e-mail:
ivana.kralicova@synthomer.com
web: www.synthomer.com

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR - HEXION a.s.

č. 5,  z roku 2008

Od roku 1996

 

Synthon, s.r.o.
Brněnská 32
678 17  Blansko
tel.: +420 516 427 311
fax: +420 516 417 350
e-mail:
synthon@synton.com
web: http://www.synthon.com

 

SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28214790
e-mail:
synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

Od roku 1996

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

SYNTHOS PBR s.r.o.
O. Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28252012
e-mail:
synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

SYNTHOS S. A
O.Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28226313

e-mail: synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

TAMERO INVEST s.r.o.
O.Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 24781452

e-mail: synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

TLP, spol. s r.o.
Nučická 1746/9
100 00 Praha 10
tel.: +420 271 732 525
e-mail:
tlp-praha@tlp-emergency.com
web: http://www.tlp-emergency.com/

 

UNIPETROL, a.s
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
tel.: +420 225 001 444
IČ: 61672190
e-mail:
info@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrol.cz

Od roku 2000

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: +420 476 161 111
IČ: 27597075
e-mail:
unipetrolrpa@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrolrpa.cz

Od roku 1996

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 309 211
fax: +420 475 212 079
e-mail:
vuanch@vuanch.cz
web: http://www.vuanch.cz

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 111
fax: +420 466 036 361
e-mail:
dekanat.fcht@upce.cz
web: http://www.upce.cz

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 – Suchdol
tel.: +420 220 390 111
fax: +420 220 920 661
e-mail:
icecas@icpf.cas.cz
web: http://www.icpf.cas.cz

Vodní sklo a.s.
Krakovská 1346/15
110 01 Praha 1
tel.: +420 475 507 164
IČ: 27921662
e-mail:
zdenek.vosatka@vodnisklo.cz
web: www.vodnisklo.cz/

Od roku 2015

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 441 111
fax: +420 220 441 082
e-mail:
info@vscht.cz
web: http://www.vscht.cz

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
Rybitví č.p. 296
533 54 Rybitví
tel.: +420 466 822 545
fax: +420 466 823 900
e-mail:
vuos@vuos.com
web: http://www.vuos.com

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PODPORU PR

Výbor má za cíl podporu členské základny SCHP ČR v otázkách Public Relations.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Pospíšilová

SPOLCHEMIE  

Jiří Hájek

UNIPETROL, a.s.  

Markéta Myslikovjanová

BorsodChem MCHZ s.r.o.  

Daniel Rubeš

Agrofert  

Petra Kácovská

Střední průmyslová škola chemická  

Ivan Souček

SCHP ČR Sekretář

Vlastimila Kašparcová

Bochemie a.s. Předsedkyně

Hana Fránková

HACH LANGE s.r.o.  

Jitka Koppová

PRECHEZA  
Michaela Havran Horáková DEZA  
     

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO DOTAČNÍ TITULY A PODPORU VAVAI

Posláním výboru je sledování dotačních titulů a možností čerpání fondů s cílem ovlivnit směřování dotační politiky se zaměřením na programovací období 2014 až 2020. Rozhodnutím představenstva byla činnost výboru od září 2016 rozšířena na podporu VaVaI obecně.

ČLENOVÉ VÝBORU

Václav Babuka     Synthos Kralupy, a.s.
Martin Čech     Spolana s.r.o.  
Miroslav Falta     Spolana s.r.o.  
Milan Grmela     Glanzstoff  
Jiří Hájek     UniCre  
Jan Hyršl     SYNPO, a.s.  
Michal  Jüngling     Spolchemie  
František Kaštánek     ÚCHP AV ČR  
Petr Ličko     SILON s.r.o.  
Tomáš Lorenc     Sokolovská uhelná
Radomír Masařík     DEZA  
Milan Maxa     TECHEM CZ, s.r.o.  
Tereza Nislerová     Unipetrol RPA  
Karel Novák     VÚOS, a.s.  
Ladislav Novák     BASF, s.r.o.  
Theodor Petřík     SHIMADZU  
Jaroslav Prachař     AVNH  
Jiří Reiss     SCHP ČR sekretář
Dušan Sedláček     Severochema  
Ivan Souček     SCHP ČR  
František Svoboda     SPOLANA předseda
Olga Vyčánková     Fatra, a.s.  
Jaroslav Zima     Agrofert  

ČLENOVÉ VÝBORU

Alexej Bílek

Agrofert, a.s.

    

 

Norbert Eichler

SYNTHOS Kralupy, a.s.

   

 

Jiří Hošek

UNIPETROL, a.s.

   

 předseda výboru

Eva Hrabovská

Cray Valley Czech

   

 

Roman Hrnčíř

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

   

 

Jiří Koucký

Agrofert, a.s.

   

 

Tomáš Krchňák

DEZA, a.s.

   

 

Milena Segečová

Lovochemie, a.s.

   

 

Jarmila Málková

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

   

 

Ivan Souček

SCHP ČR

   

 

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

   

sekretář výboru

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ENERGETIKU A ZMĚNY KLIMATU

Výbor pro energetiku a změnu klimatu vznikl na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR k 1. dubnu 2010.

Hlavní činností výboru jsou energetická témata, tedy ceny energií a legislativa související s energetikou. Z oblasti změny klimatu se výbor věnuje zejména Evropskému systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), otázkám evropské politiky změny klimatu a dopadům na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

Výbor se zpravidla schází k aktuálním tématům, členy výborů jsou jak specialisté na energetiku, tak i změnu klimatu. V případě Vašeho zájmu o zapojení do činnosti výboru, prosím, kontaktujte sekretáře na e-mailu jaroslav.suchy@schp.cz

ČLENOVÉ VÝBORU

Vítězslav Dvořák

Lovochemie, a.s.

 

Miroslav Falta

SPOLANA, a.s.

 

Pavel Fobl

Unipetrol, a.s.

 

Milan Grmela

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

 

Pavel Herites

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

 

Jiří Hošek

Unipetrol, a.s.

 

Luděk Chalupa

SPOLANA, a.s.

 

Jiří Jičínský

Synthesia, a.s.

 

Břetislav Jiřič

Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

 

Norbert Eichler

Syntos Kralupy, a.s.

 

Stanislava Kadavá

Lovochemie, a.s.

 

Marek Cimala

DEZA, a.s.

 

Jaroslav Kubát

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

 

David Kupec

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

 

Pavel Mikulík

PRECHEZA, a.s.

 

Filip Nelkovský

FARMAK, a.s.

 

Ladislav Novák

BASF, s.r.o.

 

Vladimír Novotný

nezávislý expert

 

Lukáš Oberer

Lovochemie, a.s.

 

Jan Otoupalík

 

BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

Radim Paluška

CS CABOT, spol. s r.o.

 

Jan Pokorný

Synthesia, a.s.

 

Ludvík Prášil

PRECHEZA, a.s.

 

Pavel Pustějovský

DEZA, a.s.

 

Luděk Sklenář

UNIPETROL RPA

předseda výboru

Pavel Sláma

Unipetrol, a.s.

 

Ivan Souček

SCHP ČR

 

Pavel Soukup

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

 

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

sekretář výboru

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ DIALOG

Výbor pro sociální dialog SCHP ČR ve své činnosti se zabývá zejména přípravou Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kdy stanoviska SCHP ČR předkládá ve vyjednávacím procesu se sociálním partnerem odborovým svazem ECHO. Výbor se spolupodílí na realizaci dalších opatření v oblasti sociálního dialogu, jako jsou projekty ke zvýšení zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu a podpora výchovy mladé generace pro chemii.

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Agrofert - Daniel Rubeš

Air Products - Vlastimil Pavlíček

BorsodChem - Miroslava Jeřábková

Colorlak - Marie Švubová

CS Cabot - Radek Pavelka

Čepro - Nikola Plicková

Cray Valley Czech - Dagmar Břinčilová

DEZA - Radomír Masařík

Draslovka - Kateřina Buřivalová

Eurosupport - Jana Hassmannová

Explosia - Lucie Pošvarová

Farmak - Vojtěch Dřímalka

Fatra - Martin Hradský

Flexfill - Jana Fiveberová

Glanzstoff - Jan Helcl

Kovoprojekta - Leo Duspiva

Linde Gas - Soňa Štroufová

Lovochemie - Michal Kurka

Lučební závody Kolín - Martin Jebousek

Precheza - Tomáš Světnický

SCHP - Ivan Souček

SCHP - Jan Kvarda                                                      sekretář výboru

Silon - David Sváček

Spolana - Dita Kletečková

Spolchemie - Jan Chudoba

Synpo - Martin Navrátil

Synthesia - Olga Marečková                                   předsedkyně výboru

Synthomer - Oldřich Honzák

Synthon - Lucie Loulová

Synthos - Ivona Suszková

Unipetrol - Michal Chmiel

Unipetrol - Milada Benešová

VÚANCH - František Svoboda

VÚOS - Karel Novák

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.

Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.

Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Babická Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Ing. Robert Barteczek SPETRA CZ, s.r.o.  
Ing. Zuzana Běťáková Austin Detonator Assembly s.r.o.   
Ing. Josef Bielik FARAVELLI s.r.o.   
Martin Braborec Lach – Ner s.r.o.  
Ing. Michal Brnický Chemotex, a.s.  
Ing. Marek Cimala DEZA, a.s.  
Ing. Martin Čech SPOLANA a.s.   
Ing. Iveta Čepeláková DEKONTA, a.s.  
Ing. Marie Davidová FARMAK, a.s.   
Bc. Miroslav Dítě TLP, s.r.o.  
Ing. Daniela Daniela OQEMA, s.r.o.  
Ondřej Dohnal SILON a.s.  
Ing. Leopold Doubek FARMAK, a.s.  
Ing. Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Ing. Michal Dvořák DONAUCHEM s.r.o.  
Milan Dvořák Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o.  
Ing. Norbert Eichler Synthos, a.s.  
Kolapo Gbadebori Safina a.s.  
Tomáš Holec UNIPETROL Doprava, s.r.o.   
ing. Eva Hrabovská Cray Valley, s.r.o.  
Petra Hyšplerová SYNPO, a.s.   
Petr Chalupný DACHSER Czech Republic, a.s.   
Bc. Václav Chrbját Synthesia, a.s.   
Jana Jahodová HSH Chemie, s.r.o.  
Ing. Ornstová Jana Azelis Czech Republic s.r.o.   
Ing. Xenie Joskova CHEM Logistic s.r.o.  
Mgr. Pavel Jursík ALCHIMICA s.r.o.  
Ing. Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
Mgr. Aleš Kalup DUKOL, s.r.o.   
Ing. Josef Kasík ENASPOL, s.r.o.   
Ing. David Klikar Messer Technogas s.r.o.  
Ing. Michaela Tymichová SPOLANA a.s.   
Ing. Jiří Komínek Chemoprojekt, a.s.  
Ing. Aleš Krátoška    
Nicole Krauzová LC Sokotrans, s.r.o.  
Ing. Martin Krb Biesterfeld Silcom   
Ing. Martina Krzystková Bochemie s.r.o.  
Jaruška Křížková AQUA TRUCK spol. s.r.o.; Česká asociace čistících stanic  
Ing. Jaroslav Kubát GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Ing. Zdenka Kučerová SPŠCH Brno  
Ing. Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.   
Ing. Martin Kulhavý Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.   
Ing. Martin Kyncl Explosia a.s    
Mgr. Filip Lukáš SIAD Czechia, s.r.o.   
Ing. Pavel Mikulík PRECHEZA a.s.   
Tomasz Mrozek TANK WASH s.r.o.  
Mgr. Soňa Musilová Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského  
Ing. Jakub Návesník SPSCH Pardubice  
Ing. Tomáš Navrátil PRECHEZA a.s.   
prof. Ing. Petr Němec FCHT Univerzity Pardubice   
Ing. Vladimír Novotný OSVČ  
Ing. Martin Palička MG Odra Gas, spol. s r.o.   
Lenka Pavlíčková Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o.   
Ing. Eva Picková Safina a.s.  
Ing. Slávka Pobucká ISŠ Valašské Meziříčí   
Ing. Jan Pokorný Synthesia, a.s.   
Ing. Dušan Ponížil KEMIFLOC, a.s.  
Ing. Jan Procházka Advanced Materials JTJ s.r.o.  
Romana Procházková Lučební závody a.s. Kolín   
Ing. Miroslav Puncochar Ústav chemických procesů AV ČR   
Karla Reichenbachová BOCHEMIE s.r.o.   
RNDr. Pavla Reitschmiedová LINDE GAS a.s.  
Ing. Zdeněk Remiaš Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  
Mgr. Jan Rottenborn Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Ing. Jan Ruso Bilfinger Euromont a.s.  
Jakub Sláma Flexfill s.r.o.  
Ing. Pavel Sláma UNIPETROL, a.s.  Předseda
Ing. Hanuš Slavík Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Mgr. Vlastimil Souček Masarykova střední škola chemická Praha   
Ing. Zdeněk Stejskal ČEPRO, a.s.  
Ing. Jaroslav Suchý SCHP ČR Sekretář
Ing. Karel Svoboda Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Ing. Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.  
Ing. Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Ing. Petra Sýkorová LACHEPRA s.r.o.  
Ludmila Szencziová GS SOKOTRANS   
Ing., Mgr. Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Petr Školník AEROSOL – SERVICE, a.s.   
Ing. Ivo Špaček Fatra a.s.  
Ing. Ladislav Špaček SCHP ČR Responsible Care
Ing. Markéta Švagrová GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Ing. Jiřina Taitlová MEDISTYL, spol s r.o.   
Ing. Josef Tomek AWT ROSCO, s.r.o.   
Ing. Martin Tůma Brenntag CR s.r.o.  
Ing. Veronika Turoňová Colorlak, a.s.   
Ing. Michaela Tymichová SPOLANA, a.s.  
Ing. Martin Vala CS Cabot, spol. s r.o.   
Ing. Pavel Vaněček Air Products, spol. s r.o.   
Ing. Vlasta Vepřeková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Ing. Zdeněk Vidner RADKA spol. s r.o. Pardubice  
Ing. Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Místopředseda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PÉČI O HMOTNÝ MAJETEK

Činnost výboru se rozvíjí v úzké spolupráci s Českou společností pro údržbu, členskou organizací SCHP ČR, která sdružuje členy zejména z chemie, energetiky a automobilového průmyslu.

Výbor organizuje tradiční akce:

  • Vzdělávání mistrů a manažerů údržby
  • Příprava mezinárodní konference

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Pavel Grof

Synthomer

Předseda

Ing. Václav Havlík Lovochemie, a.s.  

Ing. Jan Holas

Process Automation Solutions s.r.o.

 

Ing. Miroslav Horák

PARAMO, a.s.

 

Ing. Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Ing. Jan Hroch Česká společnost pro údržbu  
Ing. Antonín Hrstka Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Ing. Jiří Janiš PRECHEZA, a.s.  
Ing. Adam Jukl SPOLANA, a.s.

 

Ing.  Ivan Jurášek Bochemie, a.s.  
Martin Koranda
Vodní sklo, s.r.o.  

 

Ing. František Kulovaný, jr. MBA BAEST MACHINES & Structures a.s.

 

Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.  

Petr Nevečeřal

Synthos Kralupy, a.s.

 

Luboš Oszvald

Glanzstoff Bohemia, s.r.o.

 

Ing. Jan Pilecký UNIPETROL, a.s.  
Ing. Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Ing. Petr Staniček DEZA  
Ing. Jan Škarka MC Syncro Kolín  

Ing. Ladislav Špaček

SCHP ČR

Sekretář

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Výbor pro management chemických látek se zabývá zejména vznikající a aktualizovanou legislativou v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na pracovních setkáních se zaměřuje na dopady implementace evropských nařízení a směrnic, stejně jako národních právních úprav, na podniky členské základny SCHP ČR. Výbor aktivně prosazuje snižování byrokratické zátěže a minimalizaci dopadů platné a nově připravované legislativy na podniky. Klíčovou oblastí je spolupráce zástupců Výboru s příslušnými orgány státní správy v pracovních skupinách.

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Mgr. et Mgr. David Behenský SCHP ČR  
Ing. Zuzana Bětáková Austin Detonator Assembly s.r.o.  
RNDr. Leo Bukovský Bochemie a.s.  
Ing. Marie Davidová Farmak a.s.  
Ing. Filip Dvořák BASF spol. s r.o.  
Ing. Norbert Eichler Synthos Kralupy, a.s.  
Ing. Jan Holomek ENVIGATE  
RNDr. Roman Hrnčíř Severochema Liberec   
Ruso Jan Bilfinger Euromont a.s.  
Ing. Jana Jirmusová STACHEMA Kolín spol.s r.o.  
Ing. Stanislava Kadavá Lovochemie a.s.  
Ing. Aleš Kalup Dukol Ostrava  
Ing. Pavel Karas Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR  
Ing. Michal Karlík Spolana a.s  
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář výboru
Ing. Hana Krejsová ReachSpektrum  
Ing. Eva Křapková Unipetrol RPA  
Ing. Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.  
Ing. Lenka Lišková VÚOS a.s.  
Ing. Jarmila Málková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  
Ing. Jan Martynek nezávislý expert  
Ing. Jan Mervart DEZA a.s. předseda výboru
Ing. Vladimír Novotný nezávislý expert  
Ing. Jana Paznerová Spolchemie a.s.  
Ing. Zdeněk Petr Lovochemie a.s.  
Ing. Milan Podhora Unipetrol  
Ing. Jaroslav Prachař Asociace výrobců nátěrových hmot ČR  
Ing. Radka Přichystalova Vysoká škola báňská  
Ing. Miroslav Solomon Synthomer  
Ing. Ivan Souček SCHP ČR  
Ing. Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec-Penta s.r.o.  
Ing. Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Ing. Irena Škarabelová Deza, a.s.  
Ing. Petra Škvárová Spolchemie a.s.  
Ing. Jana Trávníčková ReachSpektrum  
Ing. Vlasta Vepřeková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LOGISTIKU

Výbor se zabývá problematikou logistiky. Je složen ze zástupců členských organizací a státních orgánů. Společně s výborem pro zdraví bezpečnost a životní prostředí se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS.

Od roku 2009 věnuje v rámci projektů ChemLog soustavnou pozornost vytvoření podmínek pro snížení přepravních nákladů a tím i vyšší konkurenceschopnost chemického průmyslu. Podařilo se významným způsobem přispět k rozvoji intermodální dopravy v České republice.

ČLENOVÉ VÝBORU

Milan Otajovič ABPZ  
Ing. Petr Cinkl Agrofert  
Ing. Victor Bystrian AWT, a.s.  
Ing. Ivo Hrabec AWT, a.s.  
Ing. Vladimír Fišer Bohemiakombi s.r.o.  
Ing. Anna Šimáčková BorsodChem MCHZ Místopředsedkyně
Ing. David Pinka CACS  
Ing. Jaroslav Slouka ČEPRO, a.s.  
Mgr. Vojtěch Hromíř ČESMAD BOHEMIA z.s.  
Ing. Petr Chalupný Dachser  
Dr. Ing. Jiří Došek Dekra Praha  
Ing. Jakub Horník DEZA, a.s.  
Ing. Petr Menc DEZA, a.s. Místopředseda
Doc. Dr. Ing. Dana Procházková DF ČVUT Praha  
Doc. Ing. Jarolava Hyršlová DFJP Univerzita Pardubice  
Ing. Jan Chocholáč DFJP Univerzita Pardubice  
Ing. Pavel Mika DONAUCHEM, s.r.o.  
Petra Jedličková ENASPOl  a.s.  
Ing. Vladimír Suchánek Farmak  
Ing. Martin Jelínek Fatra, a.s.  
Pavel David Flexfill, s.r.o.  
Ing. Marta Kouřílková FOSFA a.s.  
Miroslav Licek Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Ing. Štěpán Buchta GŘHZS  
Ing. Vladimír Doboš HAFEN HAMBURG MARKETING e.V.  
Richard Lochmann Hexion a.s.  
JUDr. Václav Živec LC Sokotrans Předseda
Ing. Petr Duda Linde Gas  
Ing. Tomáš Tesařík Lovochemie  
Ing. Martin Pichl MD ČR  
Ing. Renata Slabá MD ČR  
Ing. Petra Sýkorová Medistyl, s.r.o.  
Ing. Jaroslav Fuerst Metrans, a.s.  
Ing. Jan Gruber Ministerstvo dopravy  
Václav Podstawka NEBEZPEČNÝ NÁKLAD  
Dr. Rostislav Plachý OSVC  
Ing. Antonín Prachař OSVČ  
pplk. Mgr. David Bukovský Prezidium policie ČR  
Zdeněk Vidner RADKA  
Ing. Pavel Škarabela RAILCO, a.s.  
Ing. Miroslav Rumler Reliant  
Ing. Lucie Padevětová Reliant, s.r.o.  
Ing. Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Ing. Ladislav Špaček SCHP ČR, sekretář Sekretář
Ing. Ivana Fišerová SPEDICA, s.r.o.  
Ing. Petr Lanč Spolana, a.s.  
Ing. Ladislav Kopecký Spolchemie  
Jiří Dospěl Spolchemie  
Pavel Pamánek Synthesia  
Ing. Tomáš Malý Synthos Kralupy a.s.  
Zdeněk Čejka TLP Praha, ředitel společnosti  
Tomáš Holec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
Ing. Markéta Fabíková Unipetrol RPA, s.r.o.  
Ing. Bohumír Andrle Unipetrol RPA, s.r.o.  
Mgr. Jan Kohout Vodní sklo, s.r.o.  
plk. Ing. Robert Netrval Vojenská Policie  
Ing. Oldřich Sládek ŽESNAD.CZ  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO HNOJIVA

Řešení legislativy a dalších aktuálních otázek v oblasti hnojiv na národní a evropské úrovni, spolupráce s Fertilizers Europe.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Michaela Budňáková

Ministerstvo zemědělství

 

Bc. Jiří Fedoriška

Unipetrol RPA s.r.o.

 

Ing. Jan Hampl

L. Z. Draslovka a.s.

 

Ing. Martin Karfus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ing. Marek Kocánek

Lovochemie a.s.

 

Ing. Radek Košál

AGROFERT a.s.

 

Ing. Alena Krejčová

SCHP ČR

sekretář

Bc. Petr Ulbricht

Lovochemie a.s.

předseda výboru

Ing. Jiří Valenta

Lovochemie a.s.

 

Ing. Alexandr Vrzala

Spolana a.s.

 

Ing. Michal Karlík

Spolana a.s.

 

Ing. Ladislav Výtisk

AGROFERT a.s.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELETRŽNÍHO VÝBORU 

Účast  sekretáře  Výboru na  jednání Veletržního výboru při Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti zástupců MPO a CzechTrade  s cílem informovat členskou základnu SCHP ČR o možnostech podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a iniciovat ve spolupráci s MPO a CzechTrade podporu vhodných akcí na základě požadavků a priorit členů SCHP ČR.

Informování členů Výboru o  podnikatelských misích a obchodních  seminářích, organizovaných HK ČR, SP ČR a dalšími. Informování  všech členů SCHP ČR o  zásadních  tématech a výzvách.

ČLENOVÉ VÝBORU

  AVNH  
Ing. Ladislav Novák BASF, s.r.o.  
Miroslava Jeřábková BC MCHZ  
  CAČS  
Petr Mothejl Dekonta  
Martin Marek DEZA  
Kamila Pavelcová Dukol  
  Explosia  
Ing. Olga Vyčánková Fatra  
Josef Urbánek Chemotex  
Lakomá Ing. Petr Švec - Penta
Michal Novák Kemifloc  
Vít Kudela Kovoprojekta  
  Linde Gas  
Jiřina Henschová Lovochemie  
Pavel Brůžek LZDK  
Urban LZK  
Ing. Marian Bartoš Precheza  
Pavel Loučka Radka International  
Ing. Jan Holomek ENVIGATE  
  SCHOD  
Anna Pospíšilová Silon  
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář
  Synpo  
Ing. Jan Kurilla Synthos  
Jiřina Bonková UNIPETROL RPA  
Ing. Josef Vaněrka VÚOS  
Ing. Martin Barták LZ Draslovka, a.s.  
Ing. Petr Cingr Lovochemie  
Ing. Lukáš Ermis BC MCHZ  
JUDr. Jiří Hošek UNIPETROL a.s.  
Ing. Roman Hrnčíř Severochema  
Ing. Marek Kocánek Lovochemie  
Ing. Aleš Kratoška Kratoška s.r.o.  
Ing. Martin Kubů Agrofert  
Ing. Petra Miketová Caymanpharma  
Ing. Jana Krásová Spolchemie  
Radek Prchal Vodní sklo a.s.  
Ing. Ivan Souček SCHP ČR  
JUDr. Aleš Ťoupalík Unipetrol, a.s.  
Ing. Zdeněk Žurman Austis a.s.  

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY                                               

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
tel.: +420 283 290 786; e-mail: jmeno.prijmeni@schp.cz

IČ: 161 93 725, DIČ: CZ16193725


SEKRETARIÁT:

Ing. Ivan Souček   ředitel   283 290 795
Ing. Gabriela Chroumalová   asistentka ředitele   283 290 786
Jitka Hachová   účetnictví   283 290 787
Ing. Alena Krejčová   chemická legislativa   739 463 431
Dr. Ing. Jan Kvarda   projektový manažer   739 463 499
Ing. Jiří Reiss, MBA   výzkum, vývoj, inovace, obchod   739 063 136
Ing. Jaroslav Suchý   zdraví, bezpečnost a životní prostředí, energetika a změny klimatu   724 809 545
Ing. Ladislav Špaček, CSc.   Responsible Care, logistika a péče o hmotný majetek a jeho údržbu    739 063 080

 

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

tel.: +420 255 000 111; e-mail: office@havelpartners.cz

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Olbrachtova 1, 140 02 Praha

tel.: +420 210 088 267, +420 210 088 219, +420 210 088 247

Respect, a.s.

Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4

tel.: +420 227 200 111; e-mail: respect@respect.cz

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 87 Praha 7

tel.: +420 220 399 111, +420 220 399 101; e-mail: info@ntm.cz

Litigo communications, spol. s r.o.

Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9

tel.: +420 602 203 236, +420 724 255 725; e-mail: litigo@litigocommunications.cz

 

 

Institut ochrany osobních údajů, z.ú.

Polská 1090/4, 120 00 Praha 2

tel.: +420 602 330 864; e-mail: info@ioosu.org

 

Česká manažerská asociace

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

tel.: +420 224 109 301; e-mail: cma@cma.cz

 

Česká společnost pro údržbu, z. s.

areál ČZU, Technická fakulta, Kamýcká 872, 165 00  Praha 6

tel.: +420 732 385 196; e-mail: info@udrzba-cspu.cz

 

SYNERGIE s.r.o.

HubHub Na Příkopě 14 , 110 00  Praha 1

tel.: +420 226 066 011 ; e-mail: synergie@syn.cz

   

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

CEMC

je neziskovým sdružením působící 25 let v oblasti průmyslové ekologie, poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem řady prospěšných projektů.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR