SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČRDobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví. Od roku 1992 spoluvytváří příznívé podnikatelské prostředí a rozvoj českého chemického průmyslu.

Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 společností jich nyní SCHP ČR sdružuje více než sto a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví.

V čele SCHP ČR stojí prezident s představenstvem a dozorčí radou. Představenstvo a dozorčí rada jsou voleni valnou hromadou. Činnost SCHP ČR je organizačně zabezpečována sekretariátem a je zaměřena především dvěma směry:

 • aktivní podporu podnikatelských zájmů členských společností v České republice, podporu a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím

 • zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy.

SCHP ČR spolupracuje v rámci České republiky se Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími organizacemi, sdružujícími společnosti různých oborů chemické výroby, jako jsou Svaz zpracovatelů plastů, Česká asociace farmaceutických firem, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Česká asociace výrobců mýdel a detergentů.

SCHP ČR je od června 2001 řádným členem Rady sdružení evropského chemického průmyslu (CEFIC) a je členem evropského sdružení zaměstnavatelů v chemickém průmyslu ECEG. SCHP ČR navázal a udržuje řadu kontaktů a spolupracuje s obdobnými zahraničními svazy, především ze zemí západní a střední Evropy a členské organizace jsou členy celé řady dalších evropských i světových asociací, působících v jednotlivých oborech chemické výroby, např. EuroChlor či Fertilizers Europe.

SCHP ČR se plně staví za program Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii), který při trvale udržitelném rozvoji neslevuje ze zásad ekologicky šetrného podnikání a zapojení členských společností do tohoto programu má pozitivní mezinárodní ohlas.

Staňte se členy Svazu chemického průmyslu ČR ještě dnes!

Advanced Materials - JTJ s.r.o.
Kamenné Žehrovice 23
273 01 Kamenné Žehrovice
tel.: neuveden
IČ: 26763842
e-mail:
info@advancedmaterials1.com
web: www.advancedmaterials1.com

Aerosol-service a.s.
Družstevní 2
273 51 Pletený Újezd
tel.: +420 312 690 505
fax: +420 312 690 503
e-mail:
aerosol@aerosol.cz
web: http://www.aerosol.cz

AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111
fax: +420 222 720 627
e-mail:
agrofert@agrofert.cz
web: http://www.agrofert.cz

 

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10
tel.: +420 272 119 111
IČ: 41324226
e-mail:
infocz@airproducts.com
web: http://www.airproducts.com/

Od roku 2004

Aroma Praha, a.s.
Židovice 64
411 83 Hrobce
tel.: +420 416 809 211
fax: +420 416 809 219
e-mail:
aroma@aroma.cz
web: http://www.aroma.cz

 

AS CHEMOPRAG, a.s.
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 007 111
fax: +420 233 330 355
e-mail:
info@aschemoprag.cz
web: http://www.aschemoprag.cz

 

Asociace pro využití energetických produktů
Veveří 331/95
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 501
fax: +420 541 147 502
e-mail:
info@asvep.cz
web: http://www.asvep.cz

 

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Učňovská 1/100
190 00 Praha 9 - Jarov
tel.: +420 266 106 421
IČ: 60459727
e-mail:
avnh@avnh.cz
web: http://www.avnh.cz/

 

Austin Detonator Assembly s.r.o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 001
fax: +420 571 404 002
e-mail:
austin@austin.cz
web: http://www.austin.cz/

 

AWT ROSCO a.s.
Hornopolní 3314/38
735 81 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 014 232
fax: +420 596 018 276
e-mail:
obchod@awt-rosco.cz
web: http://www.awtgroup.eu

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111
fax: +420 235 000 222
e-mail:
info@basf.cz
web: http://www.basf.cz

 

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 95 Bohumín
tel.: +420 596 091 111
IČ: 29396824
e-mail:
bochemie@bochemie.cz
web: http://www.bochemie.cz

Od roku 1998

BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Chemická 1/2039
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 641 111
IČ: 26019388
e-mail:
posta@bc-mchz.cz
web: http://www.bc-mchz.cz

Od roku 1998

Cayman Pharma, s.r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: + 420 315 664 387
fax: + 420 315 663 425
e-mail:
caymanpharma@caymanpharma.com
web: http://www.caymanpharma.com

 

Cray Valley Czech s.r.o.
O. Wichterleho 816
278 52  Kralupy n. Vltavou
tel.: +420 315 718 307
fax: +420 315 741 660
e-mail:
dagmar.brincilova@sartomereurop.com
web: http://www.crayvalley.com

 

CS CABOT, spol. s r.o.
Masarykova 753
757 27  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 681 111
IČ: 14612411
e-mail:
cscabot@cabot-corp.com
web: http://www.cabot.cz

Od roku 2000

CHS Epi, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 28207882
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

Česká asociace čisticích stanic
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 266 793 574
IČ: 27045889
e-mail:
ladislav.spacek@cacs.cz
web: http://www.cacs.cz

Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 333
fax: +420 221 082 366
e-mail:
cschi@csvts.cz
web: http://www.cschi.cz

 

Česká společnost pro údržbu, z.s., člen EFNMS
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
tel.: +420 271 084 791
e-mail:
info@udrzba-cspu.cz
web: www.udrzba-cspu.cz

 

Česká společnost průmyslové chemie
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 383
fax: +420 221 220 184
e-mail:
chem_spol@csvts.cz
web: http://www.cspch.cz

 

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 221 968 111
fax: +420 221 968 333
e-mail:
ceproas@ceproas.cz
web: https://www.ceproas.cz/

 

DACHSER Czech Republic a.s.
Huťská 272
272 01 Kladno
tel.: +420 312 291 811
IČ: 27090833
e-mail:
dachser.czech@dachser.com
web: http://www.dachser.cz

DEKONTA, a.s.
Volutová 2523
158 00  Praha 5
tel.: +420 235 522 252
IČ: : 25006096
e-mail:
info@dekonta.cz
web: http://www.dekonta.cz

Od roku 2007

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice
IČ: 25178831
tel.: +420 383 313 225
e-mail:
raz@denios.cz
web: http://www.denios.cz

 

DEZA, a.s.
Masarykova 753
757 28  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 691 111
IČ: 00011835
e-mail:
info@deza.cz
web: http://www.deza.cz

Od roku 1996

Dow Europe GmbH - organizační složka
Záhřebská 170/23
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 507 712
fax: +420 222 510 529
e-mail:
sdousova@dow.com
web: http://www.dow.com

 

DUKOL Ostrava, s.r.o.
Chemická 1/2039
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 643 501
fax: +420 596 643 542
e-mail:
kpavelcova@dukol.cz
web: http:/www.dukol.cz

 

EKORA s.r.o.
Sinkulova 48/329
140 00  Praha 4 - Nusle
tel.: +420 267 914 573
fax: +420 267 914 573
e-mail:
ekora@ekora.cz
web: http://www.ekora.cz

EKOSYSTEM spol. s r.o.
Podkovářská 800/6
190 00  Praha-Vysočany
tel.: +420 284 818 790
fax: +420 222 531 639
e-mail:
sekretariat@ekosystem.cz
web: http://www.ekosystem.cz/

 

Enaspol a.s.
Velvěty 79
415 01  Rtyně nad Bílinou
tel.: +420 417 813 111
fax: +420 417 532 560
e-mail:
enaspol@enaspol.cz
web: http://www.enaspol.cz

Epispol, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 25449842
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: www.spolchemiegroup.cz

Ethanol Energy, a.s.
Školská 118
285 71  Vrdy
tel.: +420 702 185 750
IČ: 25502492
e-mail:
info@ethanolenergy.cz
web: http://www.ethanolenergy.cz

 

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Areál CHEMOPETROL, a.s.
Záluží 1
436 70  Litvínov
tel.: +420 476 163 344
IČ: 25417681
e-mail:
info@eurosupport.cz
web: http://www.eurosupport.nl

Od roku 2004

EUROMONT GROUP a.s.
Prvního pluku 224/20
1865 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 63147165
tel.: +420 476 765 200
e-mail:
info.euromont@bilfinger.com
web: http://www.euromont.cz

 

Explosia a.s.
Semtín 107
530 50  Pardubice
tel.: +420 466 825 500
IČ: 25291581
e-mail:
explosia@explosia.cz
web: http://www.explosia.cz

Od roku 2005

FARMAK, a.s.
Na vlčinci 3
771 17  Olomouc
tel.: +420 585 547 111
IČ: 45192961
e-mail:
ceo@farmak.cz
web: http://www.farmak.cz

Od roku 1999

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61  Napajedla
tel.: +420 577 501 111
IČ: 27465021
e-mail:
info@fatra.cz
web: http://www.fatra.cz

Od roku 2011

Flexfill s.r.o.
Mánesova 5/1078
120 00  Praha 2
tel.: +420 416 429 111
fax: +420 416 429 112
e-mail:
chemcz@nch.com
web: http://www.flexfill.cz

 

Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o.
K lihovaru 172
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 049 201
fax: +420 466 049 204
e-mail:
info@cz.gabriel-chemie.com
web: www.gabriel-chemie.com

 

GASCONTROL PLAST, a.s.
Dělnická 46
735 64  Havířov - Suchá
tel.: +420 596 496 821
fax: +420 596 411 087
e-mail:
kontakt@gascontrolplast.cz
web: http://www.gascontrolplast.cz

 

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
Terezínská 60
410 02 Lovosice
tel.: +420 416 575 120
IČ: 25039253
e-mail:
info@glanzstoff.cz
web: http://www.glanzstoff.com

Od roku 2011

GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3062/3A
690 75  Břeclav
tel.: +420 519 314 111
IČ: 16355407
e-mail:
info@gumotex.cz
web: http://www.gumotex.cz

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
tel.: +420 472 772 022
fax: +420 472 772 021
e-mail:
skola@gym-ul.cz
web: http://www.gym-ul.cz

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4
IČ: 27182151
tel.: +420 272 124 545
e-mail:
info-cz@hach.com
web: http://www.cz.hach.com

 

Honeywell spol. s r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4
tel.: +420 242 442 111
IČ: 18627757
e-mail:

web: http://www.honeywell.com

 

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 877 170
IČ: 45193584
e-mail:
mjenco@hpfm.cz
web: http://www.hpfm.cz

 

Chemoprojekt, a.s.
Třebohostická 14
100 31 Praha 10
tel.: +420 261 305 418
IČ: 45273383
e-mail:
sekretariat@chemoprojekt.cz
web: http://www.chemoprojekt.cz

 

 

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11  Děčín XXXII - Boletice n. L.
tel.: +420 412 709 222
IČ:  62240471
e-mail:
chemotex@chemotex.cz
web: http://www.chemotex.cz

Od roku 2006

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Radiová 1122/1
102 00 Praha 10
IČ: 02096013
tel.: +420 226 060 681
e-mail:
info@pentachemicals.eu
web: http://www.pentachemicals.eu

Od roku 2005

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
IČ: 00851574
e-mail:
posta@isscopvm.cz
web: http://www.isscopvm.cz

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34
170 00 Praha 7
tel.: +420 291 090 910
e-mail:
intecha@intecha.cz
web: http://www.intecha.cz

 

KEMIFLOC a.s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov
tel.: +420 581 701 930
IČ: 47674695
e-mail:
info@kemifloc.cz
web: http://www.kemifloc.cz

Od roku 1999

Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel.: +420 532 153 111
fax: +420 532 153 112
e-mail:
kovoprojekta@kovoprojekta.cz
web: http://www.kovoprojekta.cz

 

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., organizační složka
Klimentská 1216/46
110 00  Praha 1
tel.: +420 232 151 677
fax: +420 232 151 699
e-mail:
lanxess-info@lanxess.com
web: http://www.lanxess.cz

 

LC SOKOTRANS s.r.o.
Tovární 610
356 01 Sokolov
tel.: +420 352 660 634
e-mail:
chemie@lcsokotrans.cz
web: www.lcnet.eu

 

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: +420 272 100 111
IČ: : 00011754
e-mail:
info.cz@linde.com
web: http://www.linde-gas.cz

Od roku 1997

Lovochemie, a.s
Terezínská 57
410 17 Lovosice
tel.: +420 416 561 111
IČ: 49100262
e-mail:
info@lovochemie.cz
web: http.//www.lovochemie.cz

Od roku 1998

Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 90  Kolín
tel.: +420 321 741 111
fax: +420 321 725 243
e-mail:
lzk@lucebni.cz
web: http://www.lucebni.cz

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 99  Kolín
tel.: +420 321 335 111
IČ: 46357351
e-mail:
draslovka@draslovka.cz
web: http://www.draslovka.cz

Od roku 2008

Process Automation Solutions s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 19  Praha 10
tel.: +420 271 084 790
fax: +420 271 084 791
e-mail:
info.cz@mwgroup.net
web: http://www.processautomation.mwgroup.net/cz

 

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28  Praha 1
tel.: +420 222 924 444
IČ: 70837902
e-mail:
info@mssch.cz
web: http://www.mssch.cz

Od roku 2010

MEDISTYL, spol. s r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 241 492 651
IČ: 41692497
e-mail:
medistyl@medistyl.cz
web: http://www.medistyl.cz

Merck spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
tel.: +420 272 084 241
fax: +420 272 084 303
e-mail:
czchemie@merckgroup.com
web: http://www.merckmillipore.cz

 

Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
tel.: +420 241 008 100
IČ: 40764788
e-mail:
info.cz@messergroup.com
web: http://www.messer.cz

Od roku 2000

MG Odra Gas, spol. s r.o.
Na Popinci 1088
739 32  Vratimov
tel.: +420 595 685 431
fax: +420 595 682 403
e-mail:
mgog@mgog.cz
web: http://www.mgog.cz

Od roku 2002

NCH Distribution s.r.o.
Průmyslová 1190
410 02 Lovosice
tel.: +420 739 686 797
e-mail:
petr.novotny@nch.com
web: http://www.flexfill.cz/nch-distribution-sro

 

OMEGA SERVIS HOLDING a.s.
Želatovice 147
751 16 Želatovice
tel.: +420 581 299 513
fax: +420 581 299 519
e-mail:
omega@omega.gcatrans.com
web: http://omegaservis.com

 

Pento, spol. s r.o.
U Průhonu 466/22
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 386 360
IČ: 47121017
e-mail:
pento@pento.cz
web: www.pento.cz

 

PRECHEZA a.s.
Nábř. Dr. E. Beneše 24
751 62  Přerov
tel.: +420 581 252 111
IČ: 26872307
e-mail:
precheza@precheza.cz
web: http://www.precheza.cz

Od roku 1996

R A D K A spol. s r.o. Pardubice
Na Lužci 706
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 924 911
IČ: 42937400
e-mail:
radka@radka.cz
web: http://www.radka.cz

Od roku 2002

SHIMADZU Handels GmbH
K Hájům 2
155 00 Praha 5
tel.: +420 284 080 221
fax: +420 284 080 225
e-mail:
cz@shimadzu.eu.com
web: www.shimadzu.cz

 

SIAD Czech spol. s r.o.
Doubravínova 330/25
163 00  Praha 6 - Řepy
tel.: +420 476 765 005
fax: +420 476 129 286
e-mail: siad@siad.cz
web: http://www.siad.cz

Od roku 2006

SILON s.r.o.
Průmyslová 451
391 02 Planá nad Lužnicí
tel.: +420 381 731 111, 381 621 111
fax: +420 381 291 048
e-mail:
silon@silon.eu
web:
http://www.silon.eu

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Staré náměstí 69
356 01  Sokolov
tel.: +420 352 461 111
fax: +420 352 465 002
e-mail:
info@suas.cz
web: http://www.suas.cz

 

SPEDICA, s.r.o.
Jednoty 1931
356 01 Sokolov
IČ: 27985334
tel.: +420 352 676 900
e-mail:
info@spedica.cz
web: http://www.spedica.cz

 

SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: +420 315 661 111
IČ: 45147787
e-mail:
spolana@spolana.cz
web: www.spolana.cz

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Revoluční 1930/86
400 32  Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 00011789
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

Od roku 1996

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2854/1
700 30  Ostrava
tel.: +420 595 781 541, 595 781 538
e-mail:
skola@spsch.eu
web: http://www.spsch.eu

 

Střední průmyslová škola chemická, Brno
Vranovská 65
614 00  Brno
tel.: +420 545 544 411
IČ: 62157264
e-mail:
skola@spschbr.cz
web: http://www.spschbr.cz

Od roku 2012

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09  Pardubice
tel.: +420 464 629 668-9
IČ: 48161179
e-mail:
spsch@spsch.cz
web: http://www.spsch.cz

Od roku 2008

STACHEMA CZ s.r.o.
Obchodně výrobní zastoupení Mělník
Sokolská 1041
276 01  Mělník
tel.: +420 315 670 392
fax: +420 315 670 393
e-mail:
stachema@stachema.cz
web: http://www.stachema.cz

 

STYL, družstvo pro chemickou výrobu
Ohradní 65
140 00  Praha 4
tel.: +420 261 063 420
fax: +420 261 063 410
e-mail:
stylvd@stylvd.cz
web: http://www.stylvd.cz

Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR
Mezi Úvozy 1850
193 00 Praha 9
tel.: +420 283 096 533 (111)
e-mail:
schod@schod.cz
web: http://www.schod.com

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice - Zelené Předměstí
tel.: +420 466 067 111
fax: +420 466 067 260
e-mail:
synpo@synpo.cz
web: http://www.synpo.cz

Synthesia, a.s.
Semtín 103
532 02 Pardubice
tel.: +420 466 821 111
IČ: 60108916
e-mail:
synthesia@synthesia.eu
web: http://www.synthesia.eu

Od roku 1996

Synthomer a.s.
Tovární č.p. 2093
356 01  Sokolov
tel.: +420 352 614 111
IČ: 00011771
e-mail:
ivana.kralicova@synthomer.com
web: www.synthomer.com

Od roku 1996

Synthon, s.r.o.
Brněnská 32
678 17  Blansko
tel.: +420 516 427 311
fax: +420 516 417 350
e-mail:
synthon@synton.com
web: http://www.synthon.com

 

SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28214790
e-mail:
synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

Od roku 1996

TECHEM CZ, s.r.o.
Ondříčkova 1300/48
130 05  Praha 3
tel.: +420 272 732 442
IČ: 61852121
e-mail:
techem@techemcz.cz
web: http://www.techemcz.cz

Od roku 2007

TLP, spol. s r.o.
Nučická 1746/9
100 00 Praha 10
tel.: +420 271 732 525
e-mail:
tlp-praha@tlp-emergency.com
web: http://www.tlp-emergency.com/

 

UNIPETROL, a.s
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
tel.: +420 225 001 444
IČ: 61672190
e-mail:
info@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrol.cz

Od roku 2000

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: +420 476 161 111
IČ: 27597075
e-mail:
unipetrolrpa@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrolrpa.cz

Od roku 1996

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 309 211
fax: +420 475 212 079
e-mail:
vuanch@vuanch.cz
web: http://www.vuanch.cz

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 111
fax: +420 466 036 361
e-mail:
dekanat.fcht@upce.cz
web: http://www.upce.cz

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 – Suchdol
tel.: +420 220 390 111
fax: +420 220 920 661
e-mail:
icecas@icpf.cas.cz
web: http://www.icpf.cas.cz

Vodní sklo a.s.
Krakovská 1346/15
110 01 Praha 1
tel.: +420 475 507 164
IČ: 27921662
e-mail:
zdenek.vosatka@vodnisklo.cz
web: www.vodnisklo.cz/

Výzkumné energetické centrum, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 597 324 285
e-mail:
vec@vsb.cz
web: www.vec.vsb.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 441 111
fax: +420 220 441 082
e-mail:
info@vscht.cz
web: http://www.vscht.cz

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
Rybitví č.p. 296
533 54 Rybitví
tel.: +420 466 822 545
fax: +420 466 823 900
e-mail:
vuos@vuos.com
web: http://www.vuos.com

Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR jako reakce na Celosvětovou chartu Responsible Care. Využila desetiletých zkušeností s realizací celosvětového dobrovolného programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care v České republice i nově zřízené Ceny evropského chemického svazu Cefic.

Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání členské společnosti naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru.

Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo SCHP ČR.

Všichni laureáti jsou výkonnými partnery Sektorové dohody pro chemii - Dorost pro chemický průmysl.

LAUREÁTI CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory se stala prvním nositelem ceny udržitelného rozvoje. Společnost se přihlásila v roce 1994 mezi prvními k plnění principů dobrovolného programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Od roku 1998 má právo používat logo Responsible Care a toto právo již 4x obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Společnost má od roku 1995 certifikován systém řízení jakosti. Od října 2002 je systém ochrany životního prostředí certifikován podle ISO 1400. V roce 2005 byl environmentální způsob řízení integrovaně certifikován se systémem jakosti společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Společnost získala v roce 2005 osvědčení programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Bezpečný podnik“.

Společnost vyrábí řadu chemických výrobků především organického charakteru. Patří mezi významné světové výrobce komoditních a speciálních aminů (zejména anilinu a cyklohexylaminu). Již od roku 2004, tedy s tříletým předstihem, má společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., provoz veškerých technologických a energetických zařízení povolen integrovaným povolením v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zahájením provozu jednotky na výrobu anilinu v Japonsku v roce 2005 byl úspěšně dokončen projekt prodeje licence firmě TOSOH. Znamená to mimo jiné, že v současné době se deset procent světové produkce anilinu vyrábí technologií, vyvinutou ve spolupráci odborníků z BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické Praha.

Příkladná je i komunikace podniku s veřejností, pravidelná setkání se zástupci všech městských obvodů, sousedících s areálem firmy. Pravidelně pořádaného Dne otevřených dveří se v minulém roce zúčastnilo přes 600 návštěvníků. Do výtvarné soutěže na téma „Chemie patří k životu“ se zapojilo přibližně  200 dětských autorů.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolchemie) je tradičním chemickým výrobcem s dnes než stopadesátiletou historií. Spolchemie stála u zrodu struktury českého chemického průmyslu. Byla nositelem řady unikátních chemických technologií a je přední chemickou firmou s jasným rozvojovým programem.

Spolchemie vyrábí širokou škálu chemických produktů, především v oboru syntetických pryskyřic. Patří mezi významné evropské výrobce epoxidů. Výroba pryskyřic je navázána na portfolio anorganických výrob založených na zpracování soli. Spektrum produktů doplňují i některé speciality, například umělé safíry. Produkce Spolchemie je orientována výrazně exportně. Vývoz dosahuje téměř 90 % z celkových tržeb.

Spolchemie je jednou za zakládajících firem SCHP ČR. Ústecká chemička se jako jedna z prvních společností přihlásila v roce 1994 k principům programu Responsible Care. Oprávnění užívat  logo programu bylo Spolchemii uděleno v roce 1996. Od té doby toto právo sedmkrát obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Z celé řady rozvojových aktivit Spolchemie, doprovázených cíleným sociálním a vzdělávacím programem ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, lze například vyzvednout zavedení zcela unikátní technologie, vyvinuté k výrobě epichlorhydrinu z obnovitelného surovinového zdroje. Spolchemie zahájila realizaci projektu na vybudování nové membránové elektrolýzy.

Spolchemie v roce 2006 obdržela ocenění ministra práce a sociálních věcí „Správná praxe“ za jedno z čelních umístění v evropské kampani „BOZ(P) na start“. Spolchemie pořádá tradičně dny otevřených dveří pro veřejnost, významně se podílí sponzorskými aktivitami na zlepšování kvality života v Ústí nad Labem. Pořádá pravidelně i odborné akce a konference a spolupracuje s Ústeckou univerzitou.

Česká rafinérská je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje ropné rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Zpracovává ropu, kterou dodávají obchodní  organizace vlastníkůa ti prodávají výrobky obou rafinérií zákazníkům v České republice i v okolních zemích.

Česká rafinérská byla založena v roce 1995 jako společný podnik Unipetrol, a.s. a konsorcia International Oil Companies IOL ropných společností Shell, Connoco a Agip.

Litvínovská rafinérie je dnes moderní komplexní rafinérie s dostatečnou hydrogenační kapacitou provozující dvě jednotky destilace ropy, dvě konverzní jednotky a řadu technologických zařízení na zvyšování kvality destilačních řezů. Celková kapacita činí 5,2 milionů tun ropy, která přitéká ropovodem Družba. Vedle výroby motorových paliv tvoří významný objem produkce suroviny pro petrochemické výrobyUnipetrol RPA. Vedle topných olejů a asfaltů jsou důležitými produkty také elementární síra a olejové hydrogenáty.

Kralupská rafinérie je od roku 2001 komplexní rafinérií s moderním komplexem fluidního katalytického  krakování (FCC) o kapacitě 3,3, milionu tun ropy ročně. Existence jednotky MTBE zajišťuje možnost vyrábět vysokooktanové bezolovnaté benzíny a zařízení realizovaná v rámci programu „Čistá paliva“ umožňují vyrábět nízkosirné až bezsirné pohonné hmoty.  Kralupská rafinérie je výrobcem leteckého petroleje JET A1, který se používá na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně. Kralupská rafinérie zpracovává nízkosirné ropy přepravované ropovodem IKL/TAL.

Zdraví, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí jsou trvalou prioritou v činnosti České rafinérské od jejího založení. Programy a projekty v oblasti výchovy a motivace pracovníků k odpovědnému chování v oblasti ochrany zdraví a šetrnému přístupu k životnímu prostředí společnost dosáhla řádového zlepšení své výkonnosti. Byla snížena úrazovost, počet a závažnost následků požárů a dalších mimořádných událostí s vlivem na zdraví nebo kvalitu životního prostředí. Rozsáhlý a dlouhodobý program investičních projektů v oblasti integrity zařízení a ochrany životního prostředí přinesl významné zvýšení provozní spolehlivosti, zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců a zlepšení životního prostředí. Stálá pozornost je věnována úrovni plynných emisí, čistotě odpadních vod i objemu tuhých odpadů, v řadě parametrů je Česká rafinérská výrazně pod platnými legislativními limity. Česká rafinérská je certifikována podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2001 a je držitelem ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví a od roku 2000 do roku 2012, kdy ukončila své členství v SCHP ČR měla právo užívat logo Responsible Care.

Česká rafinérská podpořila v celostátním měřítku zdravotně a sociálně handicapované a podílela se na vysvětlovací kampani primární protidrogové prevence. Od roku 2006 je partnerem Nadace BESIP, která se věnuje bezpečnosti silničního provozu. Své působení v regionu a vztah k veřejnosti Česká rafinérská uplatňuje v souladu se standardem Odpovědná firma. Za období svého působení rozdělila Česká rafinérská v rámci svého vnějšího působení desítky milionů korun a pomohla realizovat řadu významných projektů a aktivit, některé dlouhodobě.

Česká rafinérská rozvíjí svůj výrobní potenciál i své pracovníky, je špičkou v bezpečnosti práce i ohleduplná ke svému okolí.

Hlavním předmětem činnosti PARAMO, a.s. je zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky, výroba mazacích olejů, plastických maziv a parafínů. V rafinérské výrobě má společnost více než stoletou tradici.

V roce 1996 byl ve společnosti certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9000. Certifikace enviromentálního systému řízení dle ISO 14000 proběhla v roce 2003,  OHSAS 18001:1999 v roce 2007. Od roku 1998 je společnost oprávněna používat logo Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii. Oprávnění používat logo RC obhájilo PARAMO opakovaně již 6x. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Uplynulé období bylo pro PARAMO, a.s. významným krokem na cestě v naplňování své vize být respektovanou společností dosahující špičkové výsledky v poskytovaných službách při zachování maximální pozornosti aspektům udržitelného rozvoje. V letech 2003-2005 získala společnost integrovaná povolení pro provoz obou rafinérií.

Problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Společnost investovala do zařízení umožňující vyrábět a expedovat biopaliva a do výroby motorové nafty s obsahem síry do 10 ppm. PARAMO bylo v oblasti produkce asfaltů zařazeno mezi TOP 5 na světě (monitoring provádí fy Dupot). PARAMO, a.s. vyvíjí unikátní technologii extrakce polyaromatických uhlovodíků z extraktů používaných při výrobě pneumatik (výroba TDAE).

Ve společnosti je realizován program multiprofesnosti zaměstnanců s cílem dosažení zvýšení odborné připravenosti a vyšší flexibility pracovníků.

Společnost spolupracuje se  školami v regionu („Kdo by se bál chemie?“, „Mladý chemik roku“). PARAMO spolufinancovalo úpravy dětského lůžkového oddělní pardubické krajské nemocnice (program Večerníček Ch. Poullain). Firma věnovala finančním částky městským obvodům Dukla a Svítkov v Pardubicích na podporu výstavby dětských hřišť, byla navázána spolupráce s městem Kolín formou podpory kulturních akcí.

První řádky dějin sokolovské chemické firmy se začaly psát v sedmnáctém roce minulého století, kdy zde, v tehdejším Falknově, rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu se sídlem ve Vídni založil továrnu na výrobu karbidu vápníku a dusíkatého vápna. Pro novodobou historii pak je charakteristická častá změna vlastníků i názvu podniku Hexion a.s. (dřívější obchodní jména: Momentive Specilaty Chemicals, a.s., HEXION Specilaty Chemicals, a.s., RSM CHEMACRYL, a.s., EASTMAN SOKOLOV, a.s., Chemické závody Sokolov, a.s.) však stále patří k chloubě české chemie.

Dnes je Hexion a. s. podnikem s moderním, perspektivním výrobním programem. Je společností se zaměřením na výrobu chemických produktů z oblasti akrylové chemie. Hlavními produkty jsou kyselina akrylová a její estery, což jsou polotovary pro další chemické produkty vyráběné polymerací, další významnou skupinou jsou vodouředitelné disperze a polymery AXILAT®. Ty nacházejí využití jako pojiva v lakařském a textilním průmyslu a dále ve výrobě lepidel a tmelů, roztokové polymery pak v oblasti detergentů a úprav textilních vláken.

Dlouhodobým záměrem společnosti v oblasti jakosti je orientace na kvalitní výrobek, který splňuje vysoké požadavky zákazníka na bezpečnost produktů a poskytování co nejlepších služeb. Společnost je konkurenceschopným partnerem na náročných zahraničních trzích, 90% produkce ze Sokolova je určeno zákazníkům v zemích EU. Vysoká jakost výroby a řídící práce jsou od r. 2004 opakovaně potvrzovány nezávislými akreditovanými firmami při kontrolních auditech managementu jakosti dle norem ISO řady 9000.

Mezi nejvyšší priority v aktivitách společnosti patří bezpečnost osob a zařízení, ochrana pracovního a životního prostředí. Základní filozofií je zde vědomá zodpovědnost za minimalizaci vlivu průmyslových činností na osoby a životní prostředí. Ve firmě jsou pravidelně realizovány bezpečnostní a ekologické programy. Společnost patří k nejaktivnějším střediskům dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS. Všechny podnikatelské aktivity společnosti naplňují principy Odpovědného podnikání a Udržitelného rozvoje. Konkrétním vyjádřením těchto snah jsou v minulosti získaná ocenění. Společnost patří v České republice mezi první nositele práva užívat logo Responsible Care, je prvním držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ISO 14001. V péči o bezpečnost a ochranu zdraví je držitelem osvědčení prokazujícím soulad systému řízení s požadavky národního programu Bezpečný podnik, korespondujícím s mezinárodními standardy ISO 18000 a ILO-OSH 2001. V r. 1998 byla společnosti za dosažené výsledky udělena Cena Ministra životního prostředí, v r. 2000 byla oceněna ICC a UNEP v rámci Millenium Business Award za vysoký standard envinmentálního managementu.

Momentive Specialty Chemicals, a. s. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Vedení společnosti trvale podporuje sounáležitost zaměstnanců s firmou ať již bohatým nadstandardním sociálním programem či dobrou spoluprací se zdejší odborovou organizací. Práci na úseku lidských zdrojů oceňují i renomovaní odborníci. Ti v prestižní celostátní soutěži Zaměstnavatel roku udělili akciové společnosti v rámci Karlovarského kraje titul „Zaměstnavatel regionu 2008“.

Firma Ing. Petr Švec – PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Ve svém podnikání se zaměřuje na výrobu a distribuci čistých laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou ve výrobkovém profilu jsou produkty připravované na základě požadavků zákazníků. Firma klade důraz na neustálé zlepšování svých činností, kvalitu dodávaných chemikálií i odborný servis a poradenství zákazníkům. Dokladem úspěšnosti tohoto úsilí je certifikát Správné výrobní praxe, plnění principů Repsonsible Care – právo užívat logo má společnost od roku 2005, zavedení certifikovaného systému řízení kvality dle ISO 9001:2008, ale především narůstající počet zákazníků.

Již v roce 203 získala společnost prestižní mezinárodní ocenění ESIG Award Stewardschip za řešení systému stáčení a čerpání organických rozpouštědel. V posledních letech se podílel společně s CEFIC a SCHP ČR na realizaci projektu Prisme2, zaměřeného na podporu programu Responsible Care v malých a středních podnicích.

Aktivity firmy jsou soustředěny do tří divizí – výrobní divize v Chrudimi a farmaceutické a obchodní divize v Praze. Základem výrobního programu jsou anorganické i organické chemikálie v kvalitách od čisté po kvalitu p.a., případně ACS, které doplňuje laboratorní diagnostika a široká škála pufrů, roztoků a směsí chemických látek. Prodej zákazníkům, kterými jsou vedle průmyslových podniků i výzkumné ústavy, školy, nemocnice a lékárny zabezpečuje obchodní divize.

Soubor výrobních zařízení je provozován s využitím nejlepších dostupných technik. První integrované povolení bylo vydáno v roce 2007.

Společnost je tradiční a významný výrobce kyanové chemie s více jak stoletou tradicí výroby základního produktu kyanovodíku, který slouží jako vstupní surovina jak nosných produktů, tak i chemických specialit. Specialit naplňují strategii společnosti – zpracování HCN do produktů s vyšší přidanou hodnotou za současného snížení jejich negativních vlivů do pracovního a životního prostředí. Příkladem takového procesu je výroba EDN, unikátně vyvinutá a uvedená do provozu v roce 2012 jako jediná na světě. Produkt EDN je biocidní přípravek šetrný k životnímu prostředí, který slouží k náhradě problematického metylbromidu.

Jedním z hlavních strategických cílů Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín je prostřednictvím integrovaného systému managementu (IMS) a dalších dobrovolných aktivit trvale zvyšovat ekologické a bezpečnostní aspekty podnikání. V roce 2012 vyvrcholila implementace a ověřování provozu analýzy rizika a stanovení kritických bodů ve výrobě (HACCP) a v závěru roku přistoupila společnost k jeho certifikaci.

Společnost velmi dobře komunikuje s partnery v regionu. Podporuje školy s výukou chemických oborů.

Společnost je významným českým zpracovatelem plastů. Byla založena jako akciová společnost s účastí firmy Baťa v roce 1935. V současné době je členem koncernu AGROFERT. Fatra, a.s. má sídlo v Napajedlích a provozovnu v Chropyni. Hlavní skupinu výrobků představují podlahoviny a doplňky k podlahovinám, izolační fólie a technické fólie. Perspektivními výrobky jsou technické výrobky z polyetylénu (PE), polypropylenu (PP), polystyren (PS) a biaxiálně orientované materiály PET. Speciální skupinu výrobků tvoří profily, granulát a svařované výrobky. Nejvýznamnějším tržním segmentem je stavebnictví a další výrobky nacházejí uplatnění v potravinářství, galanterii a odvětví hygieny, zdravotnictví a zemědělství.

Důležitým sortimentem jsou výrobky sloužící pro ochranu životního prostředí v oblasti hydroizolací staveb, ochrany staveb proti pronikání radonu a izolací proti úniku ropných produktů a zemědělských produktů.

Fatra, a.s. se přihlásila k principům Responsible Care mezi prvními členskými organizacemi SCHP ČR v roce 1994. Ve stejném roce se stala držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001. Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 byl certifikován v roce 2000. V současné době je certifikační společností pro oba systémy společnost Bereau Veritas. Používat logo Responsible Care je Fatra, a.s. oprávněna od roku 2011. Fatra, a.s. je rovněž od roku 2009 držitelem ocenění bezpečný podnik.

Období uplynulých let společnost Fatra, a.s. uskutečnila mnoho významných kroků pro uplatnění vize představovat významný podnik plastikářského průmyslu zakládající svůj další růst na principu trvale udržitelného rozvoje. Společnosti se daří rozšiřovat výrobu i počet pracovních příležitostí.  67 % produkce je určeno pro export.  Uskutečněna byla řada opatření směřujících do aktivní ochrany životního prostředí, poskytování výrobků s lepší mi environmentálním a užitnými vlastnostmi, což lze dokladovat například následujícími skutečnostmi:

 • Fatra, a.s. od roku 2010 investovala celkem 104 mil. Kč do akcí pro ochranu životního prostředí a 27 mil. Kč do zlepšení pracovních podmínek a BOZP
 • Fatra, a.s. zohledňuje environmentální dopady svých výrobků na životní prostředí. U významných skupin výrobků určených pro stavební segment zpracovala životní cyklus výrobku LCA a získala ověřené prohlášení o produktu EPD
 • Fatra, a.s. postupně nahrazuje suroviny s významnými environmentálními dopady surovinami příznivějšími k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Jako významný krok je možno uvést vyřazení ftalátového změkčovadla DEHP z primárních surovin.
 • V roce 2013 Fatra, a.s. získala integrované povolení pro navyšované potiskovací kapacity vzhledem k rozvíjejícímu se trhu paropropustných folií a laminátů pro hygienické výrobky.
 • Fatra a.s. plní legislativní požadavky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • HZSP Fatra se v loňském roce významně zapojil do prací při ochraně majetku při záplavách, účinně pomáhal ve společnosti Lovochemie v Lovosicích.

Společnost v letošním roce oslavuje 95. výročí od svého založení. K tomuto výročí vydala publikaci „SYNTHESIA 1993 – 2015“. Synthesia byla mezi prvními členskými společnostmi, které se v roce 1994 přihlásily k plnění principů Responsible Care. V roce 1996 získala právo užívat logo Responsible Care, které pravidelně obhajuje. Společnost je členem TRINS.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení certifikovaný pro oblast kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), bezpečnosti práce (OHSAS 18001) a oblast výroby zdravotnických prostředků (ISO 13485). Synthesia je členem mezinárodní asociace výrobců barviv a organických pigmentů se zaměřením na ekologii a toxikologii ETAD.

V současnosti spravuje průmyslovou zónu o rozloze 7,5 km2 se zaměřením na chemický, lehký a těžký průmyslu. V areálu působí více než 100 společností s počtem cca 4500 pracovníků. Synthesia zaměstnávala v minulém roce 1624 pracovníků.

Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. Synthesia a.s. je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

SPŠCH Pardubice byla zřízena v roce 1953 a má tedy již více než 60 letou tradici. Škola dlouhodobě spolupracuje s chemickými podniky v regionu a i tato skutečnost přispěla k tomu, že si udržela svůj název a své hlavní zaměření. Rozšířila svou činnost i na další specializace – požární ochrana, bezpečnostní činnostní služby, kadeřník a kosmetické služby. K 15. 9. 2014 měla škola 835 žáků.

SPŠCH se stala členem SCHP ČR v roce 2007 a již v roce 2008 byla jako první střední odborná škola zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo Responsible Care.

Dále má SPŠCH zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001. Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. V posledním desetiletí byla příkladná ve spolupráci s chemickými podniky. Strategickými partnery jsou dlouhodobě společnosti Synthesia a Lučební závody Draslovka Kolín. Velká pozornost je věnována i součinnosti s dalšími podniky regionu. SPŠCH Pardubice je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

MSŠCH patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze i v České republice. Její kořeny sahají až do roku 1837, kdy vznikla v rámci První české průmyslové školy. Chemické oddělení bylo založeno již roku 1898 a jako samostatná škola působí od roku 1945, na stávající adrese v Křemencově ulici od roku 1952. V roce 2003 se škola v rámci posilování sociálního dialogu se zaměstnavateli stala členem Svazu chemického průmyslu ČR a od roku 2010 je zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care.

Absolventi jsou připravováni pro profesní uplatnění:

 • v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru,
 • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí,
 • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí,
 • při samostatném podnikání, při provozních a obchodních činnostech všude tam, kde je požadováno střední odborné vzdělání chemického směru s maturitní zkouškou.

MSŠCH udržuje kontakty s řadou chemických a farmaceutických podniků a firem, zástupci těchto podniků jsou členy poradního sboru školy (např. Zentiva, Interpharma, Baxter, Česká rafinérská, Spolana, Synthos, Lučební závody Draslovka Kolín, Mitas, ....).

Dosavadní vyvrcholením našich aktivit v oblasti spolupráce s výrobními podniky a při popularizace chemie bylo zapojení MSŠCH Praha, jako výkonného partnera Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl v Roce průmyslu a technického vzdělávání 2015.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PODPORU PR

Výbor má za cíl podporu členské základny SCHP ČR v otázkách Public Relations.

ČLENOVÉ VÝBORU

Romana Granátová

Spolchemie a.s. Předsedkyně

Jiří Hájek

UNIPETROL, a.s.  

Luboš Kopecký

Synthesia a.s.  

Aleš Kotrla

BorsodChem MCHZ s.r.o.  

Daniel Rubeš

Agrofert  

Petra Kácovská

Střední průmyslová škola chemická  

Ivan Souček

SCHP ČR Sekretář

Vlastimila Kašparcová

Bochemie a.s.  

Hana Fránková

HACH LANGE s.r.o.  

Jitka Koppová

PRECHEZA  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO DOTAČNÍ TITULY A PODPORU VAVAI

Posláním výboru je sledování dotačních titulů a možností čerpání fondů s cílem ovlivnit směřování dotační politiky se zaměřením na programovací období 2014 až 2020. Rozhodnutím představenstva byla činnost výboru od září 2016 rozšířena na podporu VaVaI obecně.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Václav Babuka

Synthos Kralupy, a.s.

Ing. Miroslav Falta

Spolana

Ing. Milan Grmela

Glanzstoff

Ing. Michal Jüngling

Spolchemie

Šárka Kaiserová

BASF spol. s r.o.

prof. Ing. František Kaštánek

ÚCHP AV ČR

Ing. Tomáš Lorenc

Sokolovská uhelná

Ing. Milan Maxa

TECHEM CZ, s.r.o.

RNDr. Karel Novák

VÚOS, a.s.

Ing. Jaroslav Prachař

AVNH

Ing. Jiří Reiss

SCHP ČR

sekretář

Ing. Dušan Sedláček

Severochema

Ing. Tereza Setničková

UNIPETROL, a.s.

Ing. Ivan Souček

SCHP ČR

Ing. František Svoboda

UP VVC

předseda

JUDr. Aleš Ťoupalík

UNIPETROL, a.s.

Ing. Dita Vávrová

DEZA

Ing. Olga Vyčánková

Fatra, a.s.

Ing. Jaroslav Zima

Agrofert

ČLENOVÉ VÝBORU

Alexej Bílek

SPOLANA, a.s.

Norbert Eichler

SYNTHOS Kralupy, a.s.

Eliška Hanušová

Česká asociace ochrany rostlin CCPA

Jiří Hošek

UNIPETROL, a.s.

předseda výboru

Oldřich Kuběna

DEZA, a.s.

Michal Kurka

Lovochemie, a.s.

Jarmila Málková

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Ladislav Novák

SCHP ČR

Dušan Sedláček

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

sekretář výboru

Aleš Ťoupalík

UNIPETROL, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ENERGETIKU A ZMĚNY KLIMATU

Výbor pro energetiku a změnu klimatu vznikl na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR k 1. dubnu 2010.

Hlavní činností výboru jsou energetická témata, tedy ceny energií a legislativa související s energetikou. Z oblasti změny klimatu se výbor věnuje zejména Evropskému systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), otázkám evropské politiky změny klimatu a dopadům na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

Výbor se zpravidla schází k aktuálním tématům, členy výborů jsou jak specialisté na energetiku, tak i změnu klimatu. V případě Vašeho zájmu o zapojení do činnosti výboru, prosím, kontaktujte sekretáře na e-mailu jaroslav.suchy@schp.cz

ČLENOVÉ VÝBORU

Miroslav Falta

SPOLANA, a.s.

Milan Grmela

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

Pavel Herites

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Jiří Hošek

Unipetrol, a.s.

Oldřich Hotový

Lovochemie, a.s.

Antonín Hubáček

BOCHEMIE, a.s.

Luděk Chalupa

SPOLANA, a.s.

Jiří Jičínský

Synthesia, a.s.

Břetislav Jiřič

Lovochemie, a.s.

Stanislava Kadavá

Lovochemie, a.s.

Luděk Kramoliš

DEZA, a.s.

Viktor Kraner

Unipetrol RPA, s.r.o.

předseda výboru

Jaroslav Kubát

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

Pavel Mikulík

PRECHEZA, a.s.

Ladislav Novák

SCHP ČR

Jan Pokorný

Synthesia, a.s.

Ludvík Prášil

PRECHEZA, a.s.

Pavel Pustějovský

DEZA, a.s.

Pavel Sláma

Unipetrol, a.s.

Ivo Soukup

SPOLANA, a.s.

Luděk Stratil

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

sekretář výboru

Pavel Topinka

SYNTHOS Kralupy, a.s.

Pavel Žák

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ DIALOG

Výbor pro sociální dialog SCHP ČR ve své činnosti se zabývá zejména přípravou Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kdy stanoviska SCHP ČR předkládá ve vyjednávacím procesu se sociálním partnerem odborovým svazem ECHO. Výbor se spolupodílí na realizaci dalších opatření v oblasti sociálního dialogu, jako jsou projekty ke zvýšení zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu a podpora výchovy mladé generace pro chemii.

ČLENOVÉ VÝBORU

Dagmar Břinčilová

Cray Valley Czech

Vojtěch Dřímalka

Farmak

Leo Duspiva

Kovoprojekta

Jana Fiveberová

Flexfill

Ladislav Haiker

DEZA

místopředseda výboru

Jan Helcl

Glanzstoff-Bohemia

Jan Chudoba

Spolek pro chemickou a hutní výrobu

Oldřich Honzák

Hexion

Michal Chmiel

Unipetrol

Marcela Janišová

CS Cabot

Miroslava Jeřábková

BorsodChem MCHZ

Kateřina Jíchová

Euro Support Manufacturing Czechia

Zuzana Juskaninová

Synthos

Leoš Klofáč

Fatra

Michal Kurka

Lovochemie

Jan Kvarda

SCHP ČR

sekretář výboru

Lucie Loulová

Synthon

Olga Marečková

Synthesia

předsedkyně výboru

Martin Navrátil

Synpo

Soňa Štroufová

Linde Gas

Ivan Souček

SCHP ČR

Karel Novák

VÚOS

Vlastimil Pavlíček

Air Products

Karel Pavlíček

Spolana

Lucie Pošvářová

Explosia

Daniel Rubeš

Agrofert

Jaroslav Sedlák

Gumotex

Ladislav Staněk

Čepro

Tomáš Světnický

Precheza

František Svoboda

VÚANCH

Štefánia Špirková

Spolana

Marie Švubová

Colorlak

Vlastislav Uchytil

LZ Draslovka

Alena Vosáhlová

Tractebel Engineering

Arnošt Vydra

Silon

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.

Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.

Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Josef Bielik

FARAVELLI s.r.o.

Ing. Přemysl Brajer

SYNPO, a.s.

Ing. Iveta Čepeláková

DEKONTA, a.s.

Ing. Marie Davidová

FARMAK, a.s.

Ing. Pavel Dlubal

Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o.

Ing. Daniela Dostálová

EURO – Šarm, s.r.o.

Ing. Leopold Doubek

FARMAK, a.s.

Ing. Vladimír Drozd

SCHOD ČR

Ing. Michal Dvořák

DONAUCHEM s.r.o.

Ing. Norbert Eichler

Synthos, a.s.

Ing. Jana Eliášová

TECHEM CZ, s.r.o.

Ing. Barbara Fuková

BOCHEMIE s.r.o.

Ing. Karel Svoboda

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Ing. Ingrid Haburaiová

Lach – Ner s.r.o.

Ing. Helena Helena

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala

Tomáš Holec

UNIPETROL Doprava, s.r.o.

Ing. Alena Hradilová

Colorlak, a.s.

Petr Chalupný

DACHSER Czech Republic, a.s.

Ing. Iva Chalupová

Masarykova střední škola chemická Praha

Ing Kamila Jadrná

GUMOTEX a.s.

Jana Jahodová

HSH Chemie, s.r.o.

Ing. Martin Tůma

Brenntag CR s.r.o.

Mgr. Pavel Jursík

ALCHIMICA s.r.o.

Ing. Stanislava Kadavá

Lovochemie, a.s.

Pavla Kaletová

SPETRA CZ, s.r.o.

Ing. Petr Kára

Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.

Ing. Josef Kasík

ENASPOL, s.r.o.

Ing. Marie Katzerová

SPSCH Pardubice

Ing. David Klikar

Messer Technogas s.r.o.

Gbadebori Kolapo

Azelis Czech Republic s.r.o.

Ing. Zuzana Komárková

SPOLANA a.s. (1994)

Ing. Pavel Koťan

Ekora, spol. s r.o.

Ing. Vilém Koutník

SPŠCH Brno

Ing. Aleš Krátoška

Krátoška Chemin, spol. s r.o.

Ing. Jiří Krb

Biesterfeld Silcom

Ing. Jaroslava Krupičková

SIAD Czechia, s.r.o.

Jaroslava Křížková

AQUA TRUCK spol. s.r.o.

Ing. Jaroslav Kubát

GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.

RNDr. Oldřich Kuběna

DEZA, a.s.

Místopředseda

Ing. Andrea Kudrová

Vodní sklo, a.s.

Ing. Martin Kulhavý

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Dr. Petr Kutěj

Air Products, spol. s r.o.

Ing. Martin Kyncl

Explosia a.s

Ing. Ivan Mareš

Chemotex, a.s.

Ing. Pavel Mikulík

PRECHEZA a.s.

Jaroslava Nekolná

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

doc. Ing. Petr Němec

FCHT Univerzity Pardubice

Ing. Ivana Nováková

STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Ing. Vladimír Novotný

OSVČ

Milan Otajovič

Česká asociace čisticích stanic

Ing. Martin Palička

MG Odra Gas, spol. s r.o.

- -

AEROSOL – SERVICE, a.s.

Ing. Jan Pokorný

Synthesia, a.s.

Ing. Dušan Ponížil

KEMIFLOC, a.s.

RNDr. Helena Popovová

DUKOL, s.r.o.

Ing. Miroslav Puncochar

Ústav chemických procesů AV ČR

Jan Rechtoris

AWT ROSCO, s.r.o.

RNDr. Pavla Reitschmiedová

LINDE GAS a.s.

p. - Sejbalová

Lučební závody a.s. Kolín

Ing. Pavel Sláma

UNIPETROL, a.s.

Předseda

Ing. Ondřej Smělý

EKOSYSTEM spol. s r.o.

Jan Soukup

Ambicore s.r.o.

Ing. Karel Svoboda

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Ing. Zuzana Svobodová

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Ing. Petra Sýkorová

MEDISTYL, spol s r.o.

Ludmila Szencziová

GS SOKOTRANS

Ing. Jana Vavřečková

CSC Jaecklechemie s.r.o.

Ing. Ivo Špaček

Fatra a.s.

Ing. Ladislav Špaček

SCHP ČR

Tajemník

Ing. Jarmila Tyšerová

ISŠ Valašské Meziříčí

Ing. Pavel Urbánek

Tracteblae Engineering a.s.

Ing. Martin Vala

CS Cabot, spol. s r.o.

Ing. Vlasta Vepřeková

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Ing. Zdeněk Vidner

RADKA spol. s r.o. Pardubice

Předseda

Ing. Zdeněk Votava

Česká společnost pro údržbu

Ing. Iva Wiesnerová

SILON a.s.

Ing. Miroslav Wittner

Hexion a.s.

Ing. Pavel Žák

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Místopředseda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PÉČI O HMOTNÝ MAJETEK

Činnost výboru se rozvíjí v úzké spolupráci s Českou společností pro údržbu, členskou organizací SCHP ČR, která sdružuje členy zejména z chemie, energetiky a automobilového průmyslu.

Výbor organizuje tradiční akce:

 • Vzdělávání mistrů a manažerů údržby
 • Příprava mezinárodní konference

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Pavel Buzik

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ing. Pavel Grof

Hexion a.s.

Předseda

Ing. Juraj Vitkaj

Process Automation Solutions s.r.o.

Ing. Miroslav Horák

PARAMO, a.s.

Ing. Jiří Kohl

UNIPETROL, a.s.

Martin Koranda

Vodní sklo, s.r.o.

Milan Matějka

SPOLANA, a.s.

Petr Nevečeřal

Synthos Kralupy, a.s.

Luboš Oszwald

Glanzstoff Bohemia, s.r.o.

Ing. Ladislav Špaček

SCHP ČR

Tajemník

Ing. Zdeněk Votava

Česká společnost pro údržbu

Místopředseda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Výbor pro management chemických látek se zabývá zejména vznikající a aktualizovanou legislativou v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na pracovních setkáních se zaměřuje na dopady implementace evropských nařízení a směrnic, stejně jako národních právních úprav, na podniky členské základny SCHP ČR. Výbor aktivně prosazuje snižování byrokratické zátěže a minimalizaci dopadů platné a nově připravované legislativy na podniky. Klíčovou oblastí je spolupráce zástupců Výboru s příslušnými orgány státní správy v pracovních skupinách.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Zuzana Bětáková Austin Detonator Assembly s.r.o.
RNDr. Leo Bukovský Bochemie a.s.
Bc. Jana Osičková Farmak a.s.
Ing. Filip Dvořák BASF spol. s r.o.
Ing. Norbert Eichler Synthos Kralupy, a.s.
Ing. Radvana Holíková DEZA a.s.
RNDr. Roman Hrnčíř Severochema Liberec 
Ing. Jan Holomek ReachSpektrum /SCHP ČR
Ing. Jana Jirmusová STACHEMA Kolín spol.s r.o.
Ing. Stanislava Kadavá Lovochemie a.s.
Ing. Petr Kára Ing. Petr Švec-Penta s.r.o.
Ing. Pavel Karas Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR
Ing. Michal Karlík Spolana a.s
RNDr. Ludmila Krejčíková UNIPETROL Services s.r.o.
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář výboru
Ing. Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.
Ing. Lenka Lišková VÚOS a.s. předsedkyně výboru
Ing. Jarmila Málková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín
Ing. Jan Martynek nezávislý expert
Ing. Milan Maxa TECHEM CZ
Ing. Jan Mervart DEZA a.s.
Ing. Ivana Nováková STYL družstvo pro chemickou výrobu
Ing. Vladimír Novotný nezávislý expert
Ing. Jaroslav Obermajer DEZA a.s.
Ing. František Pálka Gumotex a.s.
Ing. Henry Paniagua Carrillo Aerosol-service a.s.
Ing. Jana Paznerová Spolchemie a.s.
Ing. Jaroslav Prachař Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Ing. Irena Škarabelová Deza, a.s.
Ing. Miroslav Solomon Hexion a.s.
Ing. Ivan Souček SCHP ČR
Ing. Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ s.r.o.
Ing. Petra Škvárová Spolchemie a.s.
Ing. Jana Trávníčková Vysoká škola báňská
Mgr. Jiří Trčka STACHEMA Kolín spol. s r.o.
Ing. Lubomír Valtr Lovochemie a.s.
Ing. Vlasta Vepřeková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín
Ing. Radka Přichystalova Vysoká škola báňská
Ing. Zdeněk Petr Lovochemie a.s.
Ing. Hana Krejsová ReachSpektrum /SCHP ČR
Ing. Milan Podhora Unipetrol

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LOGISTIKU

Výbor se zabývá problematikou logistiky. Je složen ze zástupců členských organizací a státních orgánů. Společně s výborem pro zdraví bezpečnost a životní prostředí se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS.

Od roku 2009 věnuje v rámci projektů ChemLog soustavnou pozornost vytvoření podmínek pro snížení přepravních nákladů a tím i vyšší konkurenceschopnost chemického průmyslu. Podařilo se významným způsobem přispět k rozvoji intermodální dopravy v České republice.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Štěpán Buchta

GŘHZS

pplk. Mgr. David Bukovský

Prezidium policie ČR

Ing. Victor Bystrian

AWT, a.s.

Ing. Petr Cinkl

Agrofert

Zdeněk Čejka

TLP Praha, ředitel společnosti

Ing. Jan Dlouhý

Spolchemie

Vladimír Doboš

HAFEN HAMBURG MARKETING e.V.

Dr. Ing. Jiří Došek

Dekra Praha

Ing. Vladimír Drozd

SCHOD ČR

Ing. Petr Duda

Linde Gas

Markéta Fabíková

Unipetrol RPA, s.r.o.

Ing. Vladimír Fišer

Bohemiakombi s.r.o.

Ivana Fišerová

SPEDICA, s.r.o.

Ing. Jaroslav Fuerst

Metrans, a.s.

Ing. Jan Gruber

Ministerstvo dopravy

Tomáš Holec

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Ing. Jakub Horník

DEZA, a.s.

Ing. Ivo Hrabec

AWT, a.s.

Mgr. Vojtěch Hromíř

ČESMAD BOHEMIA z.s.

Doc. Ing. Jarolava Hyršlová

DFJP Univerzita Pardubice

Bc. Petr Chalupný

Dachser

Ing. Jan Chocholáč

DFJP Univerzita Pardubice

Petra Jedličková

ENASPOl a.s.

Ing. Martin Jelínek

Fatra, a.s.

Mgr. Jan Kohout

Vodní sklo, s.r.o.

Ing. Ladislav Kopecký

Spolchemie

Ing. Petr Lanč

Spolana

Miroslav Licek

Glanzstoff Bohemia, s.r.o.

Richard Lochmann

Hexion a.s.

Ing. Tomáš Malý

Synthos Kralupy a.s.

Ing. Petr Menc

DEZA, a.s.

Místopředseda

Ing. Pavel Mika

DONAUCHEM

Ing. Pavel Mika

DONAUCHEM, s.r.o.

Robert Netrval

Vojenská Policie

plk. Ing. Milan Otajovič

ABPZ

Ing. Lucie Padevětová

Reliant, s.r.o.

Pavel Pamánek

Synthesia

Ing. Martin Pichl

MD ČR

Ing. David Pinka

CACS

Dr. Rostislav Plachý

OSVC

Václav Podstawka

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Ing. Antonín Prachař

Doc. Dr. Ing. Dana Procházková

DF ČVUT Praha

Ing. Miroslav Rumler

Reliant

Ing. Renata Slabá

MD ČR

Ing. Oldřich Sládek

ŽESNAD.CZ

Ing. Jaroslav Slouka

ČEPRO, a.s.

Ing. Vladimír Suchánek

Farmak

Ing. Petra Sýkorová

Medistyl, s.r.o.

Ing. Anna Šimáčková

BorsodChem.MCHZ

Místopředsedkyně

Ing. Pavel Škarabela

RAILCO, a.s.

Ing. Ladislav Špaček

SCHP ČR, sekretář

Tajemník

Ing. Tomáš Tesařík

Lovochemie

Radek Trnka

Silon

Miloslav Válek

ČESMAD

Zdeněk Vidner

RADKA

JUDr. Václav Živec

LC Sokotrans

Předseda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO HNOJIVA

Řešení legislativy a dalších aktuálních otázek v oblasti hnojiv na národní a evropské úrovni, spolupráce s Fertilizers Europe.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Michaela Budňáková

Ministerstvo zemědělství

Bc. Jiří Fedoriška

Unipetrol RPA s.r.o.

Ing. Jan Hampl

L. Z. Draslovka a.s.

Ing. Martin Karfus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Marek Kocánek

Lovochemie a.s.

Ing. Radek Košál

AGROFERT a.s.

Ing. Alena Krejčová

SCHP ČR

sekretář

Bc. Petr Ulbricht

Lovochemie a.s.

předseda výboru

Ing. Jiří Valenta

Lovochemie a.s.

Ing. Alexandr Vrzala

Spolana a.s.

Ing. Ladislav Výtisk

AGROFERT a.s.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELETRŽNÍHO VÝBORU 

Účast  sekretáře  Výboru na  jednání Veletržního výboru při Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti zástupců MPO a CzechTrade  s cílem informovat členskou základnu SCHP ČR o možnostech podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a iniciovat ve spolupráci s MPO a CzechTrade podporu vhodných akcí na základě požadavků a priorit členů SCHP ČR.

Informování členů Výboru o  podnikatelských misích a obchodních  seminářích, organizovaných HK ČR, SP ČR a dalšími. Informování  všech členů SCHP ČR o  zásadních  tématech a výzvách.

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Air Products
Ing. Radek Košál Agrofert
AVNH
Ing. Ladislav Novák BASF, s.r.o.
Miroslava Jeřábková BC MCHZ
Ing. Ladislav Špaček ČAČS
Petr Mothejl Dekonta
Martin Marek DEZA
Kamila Pavelcová Dukol
Explosia
Jiří Raška Farmak
Ing. Olga Vyčánková Fatra
Yvonne Grmelová Glanzstoff
Gumotex
Josef Urbánek Chemotex
Lakomá Ing. Petr Švec - Penta
Michal Novák Kemifloc
Vít Kudela Kovoprojekta
Linde Gas
Jiřina Henschová Lovochemie
Pavel Brůžek LZDK
Urban LZK
Ing. Marian Bartoš Precheza
Ing. Jan Holomek Reachspektrum
SCHOD
Anna Pospíšilová Silon
Mgr. Kamila Derynková Spolchemie
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář
Synpo
Ing. Sim Elman Synthos
Mgr. Luboš Kopecký Synthesia
Jiřina Bonková UNIPETROL RPA
Ing. Miloš Jesenský VÚOS
Ing. Josef Vaněrka VÚOS
Ing. Martin Barták LZ Draslovka, a.s.
Ing. Petr Cingr Lovochemie
Ing. Lukáš Ermis BC MCHZ
Ing. Jan Holeček Sindat, s.r.o.
JUDr. Jiří Hošek UNIPETROL a.s.
Ing. Roman Hrnčíř Severochema
Ing. Marek Kocánek Lovochemie
Ing. Aleš Kratoška Kratoška s.r.o.
Ing. Martin Kubů Agrofert
Ing. Jiřina Lidová Caymanpharma
Ing. Tomáš Loubal Spolchemie,a.s.
Ing. Zdeněk Moravec Spolchemie, a.s.
Radek Prchal Vodní sklo a.s.
Ing. Lukasz Silski Unipetrol, a.s.
Ing. Ivan Souček SCHP ČR
JUDr. Aleš Ťoupalík Uniptrol, a.s.
Ing. Petr Vápenka Synthos Kralupy, a.s.
Ing. Zdeněk Žurman Austis a.s.

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY                                               

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
tel.: +420 283 290 786; e-mail: sekretariat@schp.cz, jmeno.prijmeni@schp.cz

IČ: 161 93 725, DIČ: CZ16193725


SEKRETARIÁT:

Ing. Ivan Souček   ředitel   283 290 795
Ing. Gabriela Chroumalová   asistentka ředitele   283 290 786
Jitka Hachová   účetnictví   283 290 787
Ing. Alena Krejčová   chemická legislativa   739 463 431
Dr. Ing. Jan Kvarda   projektový manažer   739 463 499
Ing. Jiří Reiss, MBA   výzkum, vývoj, inovace, obchod   739 063 136
Ing. Jaroslav Suchý   energetika a změny klimatu   724 809 545
Ing. Ladislav Špaček, CSc.   zdraví, bezpečnost a životní prostředí   739 063 080

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

tel.: +420 255 000 111; e-mail: office@havelholasek.cz

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Olbrachtova 1, 140 02 Praha

tel.: +420 210 088 267, +420 210 088 219, +420 210 088 247

Respect, a.s.

Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4

tel.: +420 227 200 111; e-mail: respect@respect.cz

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 87 Praha 7

tel.: +420 220 399 111, +420 220 399 101; e-mail: info@ntm.cz

Litigo communications, spol. s r.o.

Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9

tel.: +420 602 203 236, +420 724 255 725; e-mail: litigo@litigocommunications.cz

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

mail@schp.cz

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

E-mail:mail@schp.cz

MAPA STRÁNEK   © 2017 SCHP ČR