SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČRDobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví. Od roku 1992 spoluvytváří příznívé podnikatelské prostředí a rozvoj českého chemického průmyslu.

Svaz chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP ČR) byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 společností jich nyní SCHP ČR sdružuje více než sto a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví.

V čele SCHP ČR stojí prezident s představenstvem a dozorčí radou. Představenstvo a dozorčí rada jsou voleni valnou hromadou. Činnost SCHP ČR je organizačně zabezpečována sekretariátem a je zaměřena především dvěma směry:

  • aktivní podporu podnikatelských zájmů členských společností v České republice, podporu a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím

  • zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy.

SCHP ČR spolupracuje v rámci České republiky se Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími organizacemi, sdružujícími společnosti různých oborů chemické výroby, jako jsou Svaz zpracovatelů plastů, Česká asociace farmaceutických firem, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Česká asociace výrobců mýdel a detergentů.

SCHP ČR je od června 2001 řádným členem Rady sdružení evropského chemického průmyslu (CEFIC). SCHP ČR navázal a udržuje řadu kontaktů a spolupracuje s obdobnými zahraničními svazy, především ze zemí západní a střední Evropy a členské organizace jsou členy celé řady dalších evropských i světových asociací, působících v jednotlivých oborech chemické výroby, např. EuroChlor či Fertilizers Europe.

SCHP ČR se plně staví za program Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii), který při trvale udržitelném rozvoji neslevuje ze zásad ekologicky šetrného podnikání a zapojení členských společností do tohoto programu má pozitivní mezinárodní ohlas.

SCHP ČR je společníkem společnosti REGARTIS, s.r.o. zaměřené na poradenství a služby pro chemický průmysl.

Staňte se členy Svazu chemického průmyslu ČR ještě dnes!

Advanced Materials - JTJ s.r.o.
Kamenné Žehrovice 23
273 01 Kamenné Žehrovice
tel.: neuveden
IČ: 26763842
e-mail:
info@advancedmaterials1.com
web: www.advancedmaterials1.com

Aerosol-service a.s.
Družstevní 2
273 51 Pletený Újezd
tel.: +420 312 690 505
fax: +420 312 690 503
e-mail:
aerosol@aerosol.cz
web: http://www.aerosol.cz

AGRA GROUP, a.s.
Tovární 201
387 15  Střelské Hoštice
tel.: +420 383 399 737
e-mail: info@agra.cz

web: http://www.agra.cz

 

 

AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111
fax: +420 222 720 627
e-mail:
agrofert@agrofert.cz
web: http://www.agrofert.cz

 

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02  Děčín
tel.: +420 800 100 700

IČ: 41324226
e-mail:
infocz@airproducts.com
web: http://www.airproducts.com/

Od roku 2004

 

 

 

ALS Group

ALS Czech republic s.r.o.
Na Harfě 336/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: 226 226 228
IČ: 274 07 551
e-mail:
info.cz@alsglobal.com
web: www.alsglobal.cz

 

AS CHEMOPRAG, a.s.
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 007 111
fax: +420 233 330 355
e-mail:
info@aschemoprag.cz
web: http://www.aschemoprag.cz

 

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR
Učňovská 1/100
190 00 Praha 9 - Jarov
tel.: +420 266 106 421
IČ: 60459727
e-mail:
avnh@avnh.cz
web: http://www.avnh.cz/

 

Austin Detonator Assembly s.r.o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 001
fax: +420 571 404 002
e-mail:
austin@austin.cz
web: http://www.austin.cz/

 

Baest Machinery Holding, a.s.
Černoleská 1930
256 01  Benešov
tel.: +420 317 753 111

e-mail:web: https://www.baest.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výsledek obrázku pro baest machines & structures a.s

Baest Machines & Structures, a.s.
Černoleská 1930
256 01  Benešov
tel.: +420 317 753 211

e-mail:

web: https://www.baest.cz

 

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111
fax: +420 235 000 222
e-mail:
info@basf.cz
web: http://www.basf.cz

 

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 95 Bohumín
tel.: +420 596 091 111
IČ: 29396824
e-mail:
bochemie@bochemie.cz
web: http://www.bochemie.cz

Od roku 1998

BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Chemická 2039/1
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 641 111
IČ: 26019388
e-mail:
posta@bc-mchz.cz
web: http://www.bc-mchz.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 1,  z roku 2006

Od roku 1998

 

 

 

C.B.SPED, a.s.
J. Š. Baara 80
370 00  České Budějovice
tel.: +420 387 020 323
IČ: 26030918

e-mail: cbsped@cbsped.cz
web: http://www.cbsped.cz

 

 

 

 

Cayman Pharma, s.r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: + 420 315 664 387
fax: + 420 315 663 425
e-mail:
caymanpharma@caymanpharma.com
web: http://www.caymanpharma.com

 

Cray Valley Czech s.r.o.
O. Wichterleho 816
278 52  Kralupy n. Vltavou
tel.: +420 315 718 307
fax: +420 315 741 660
e-mail:
dagmar.brincilova@sartomereurop.com
web: http://www.crayvalley.com

 

CS CABOT, spol. s r.o.
Masarykova 753

Krásno nad Bečvou
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 681 111
IČ: 14612411
e-mail:
www.cabotcorp.com/valmez
web: https://www.cabotcorp.com/

Od roku 2000

 

 

 

 

 

 

 

CSS, a.s.
Revoluční 1930/86
400 32  Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 28963661
e-mail:
info@cssas.cz
web: www.spolchemie.cz

 

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 221 968 111
fax: +420 221 968 333
e-mail:
ceproas@ceproas.cz
web: https://www.ceproas.cz/

 

Česká asociace čisticích stanic
Dělnická 12
170 00  Praha 7
tel.: +420 266 793 574
IČ: 27045889
e-mail:
ladislav.spacek@cacs.cz
web: http://www.cacs.cz

Od roku 2013

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 724 695 777

e-mail:
info@caobh.cz
web: http://caobh.cz

 

Česká společnost chemického inženýrství
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 333
fax: +420 221 082 366
e-mail:
cschi@csvts.cz
web: http://www.cschi.cz

 

Česká společnost průmyslové chemie
Novotného lávka 5
116 68  Praha 1
tel.: +420 221 082 383
fax: +420 221 220 184
e-mail:
chem_spol@csvts.cz
web: http://www.cspch.cz

 

DACHSER Czech Republic a.s.
Huťská 272
272 01 Kladno
tel.: +420 312 291 811
IČ: 27090833
e-mail:
dachser.czech@dachser.com
web: http://www.dachser.cz

Od roku 2014

DEKONTA, a.s.
Volutová 2523
158 00  Praha 5
tel.: +420 235 522 252
IČ: : 25006096
e-mail:
info@dekonta.cz
web: http://www.dekonta.cz

Od roku 2007

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice
IČ: 25178831
tel.: +420 383 313 225
e-mail:
raz@denios.cz
web: http://www.denios.cz

 

DEZA, a.s.
Masarykova 753
757 28  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 691 111
IČ: 00011835
e-mail:
info@deza.cz
web: http://www.deza.cz

Od roku 1996

 

DF Partner s.r.o.
763 15  Neubuz 165
tel.: 575 571 100
e-mail:
dfpartner@dfpartner.cz
web: www.dfpartner.eu

 

Dow Europe GmbH - organizační složka
Záhřebská 170/23
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 507 712
e-mail:
zkubinyiova@dow.com
web: http://www.dow.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUKOL Ostrava, s.r.o.
Chemická 1/2039
709 03  Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 596 643 501
fax: +420 596 643 542
e-mail:
kpavelcova@dukol.cz
web: http:/www.dukol.cz

 

 

Enaspol a.s.
Velvěty 79
415 01  Rtyně nad Bílinou
tel.: +420 417 813 111
fax: +420 417 532 560
e-mail:
enaspol@enaspol.cz
web: http://www.enaspol.cz

 

Epispol, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 25449842
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: www.spolchemiegroup.cz

Od roku 2013

Ethanol Energy, a.s.
Školská 118
285 71  Vrdy
tel.: +420 702 185 750
IČ: 25502492
e-mail:
info@ethanolenergy.cz
web: http://www.ethanolenergy.cz

 

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Areál CHEMOPARK
Záluží 1
436 70  Litvínov
tel.: +420 476 163 344
IČ: 25417681
e-mail:
info@eurosupport.cz
web: http://www.eurosupport.nl

Od roku 2004

Explosia a.s.
Semtín 107
530 50  Pardubice
tel.: +420 466 825 500
IČ: 25291581
e-mail:
explosia@explosia.cz
web: http://www.explosia.cz

Od roku 2005

FARMAK, a.s.
Na vlčinci 3
771 17  Olomouc
tel.: +420 585 547 111
IČ: 45192961
e-mail:
ceo@farmak.cz
web: http://www.farmak.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 13,  z roku 2017

Od roku 1999

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61  Napajedla
tel.: +420 577 501 111
IČ: 27465021
e-mail:
info@fatra.cz
web: http://www.fatra.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 8,  z roku 2014

Od roku 2011

Flexfill s.r.o.
Mánesova 5/1078
120 00  Praha 2
tel.: +420 416 429 111
fax: +420 416 429 112
e-mail:
chemcz@nch.com
web: http://www.flexfill.cz

 

Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o.
K lihovaru 172
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 049 201
fax: +420 466 049 204
e-mail:
info@cz.gabriel-chemie.com
web: www.gabriel-chemie.com

 

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
tel.: +420 472 772 022
fax: +420 472 772 021
e-mail:
skola@gym-ul.cz
web: http://www.gym-ul.cz

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
738 01  Frýdek - Místek
tel.: neuveden
IČ: 45193584
e-mail:
hpfm@hpfm.cz
web: www.hpfm.cz

 
Úvod - CHEMINVEST

CHEMINVEST s.r.o.
Gorkého 1613
436 01  Litvínov
tel.: 417639739
IČ: 631148064
e-mail:
management@cheminvest.cz
web: www.cheminvest.cz

 
 

Chemoprojekt - Technoexport, a.s.
Třebohostická 14
100 31 Praha 10
tel.: +420 261 305 418
IČ: 45273383
e-mail:
sekretariat@chemoprojekt.cz
web: http://www.chemoprojekt.cz

 

Od roku 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11  Děčín XXXII - Boletice n. L.
tel.: +420 412 709 222
IČ:  62240471
e-mail:
chemotex@chemotex.cz
web: http://www.chemotex.cz

Od roku 2006

 
 

CHS Epi, a.s.
Revoluční 86/1930
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 28207882
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

Od roku 2014

 

 

 

 

 

 

Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.
Terezínská 60
410 02 Lovosice
tel.: +420 416 575 120
IČ: 25039253
e-mail:
info.boh@cz.indorama.net
web: https://www.indoramaventures.com/en/worldwide/1976/indorama-ventures-mobility-bohemia-sro

 

Od roku 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INELSEV, s.r.o.
Husitská 1716
434 01  Most
tel.: 474 721 621
IČ: 25001582
e-mail:
info@inelsev.cz
web: www.inelsev.cz

 

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Radiová 1122/1
102 00 Praha 10
IČ: 02096013
tel.: +420 226 060 681
e-mail:
info@pentachemicals.eu
web: http://www.pentachemicals.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 6,  z roku 2011

Od roku 2005

 

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
IČ: 00851574
e-mail:
posta@isscopvm.cz
web: http://www.isscopvm.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 14,  z roku 2018

Od roku 2014

 

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34
170 00 Praha 7
tel.: +420 291 090 910
e-mail:
intecha@intecha.cz
web: http://www.intecha.cz

 

KEMIFLOC a.s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov
tel.: +420 581 701 930
IČ: 47674695
e-mail:
info@kemifloc.cz
web: http://www.kemifloc.cz

Od roku 1999

INVESTIČNÍ KLUB, a.s. | Průmysl

Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel.: +420 532 153 111
fax: +420 532 153 112
e-mail:
kovoprojekta@kovoprojekta.cz
web: http://www.kovoprojekta.cz

 

 

KYOCERA AVX Components s.r.o.
Dvořákova 328
563 01  Lanškroun
tel.: +420 465 358 111

e-mail: company@avx.com

web: https://www.kyocera-avx.cz/cs/kontakty/lanskroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., organizační složka
Kateřinská 466/40
120 00  Praha 2
tel.: +421 232 151 677
fax: +421 232 151 699
e-mail:
lanxess-info@lanxess.com
web: http://www.lanxess.cz

 

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: +420 272 100 111
IČ: : 00011754
e-mail:
info.cz@linde.com
web: http://www.linde-gas.cz

Od roku 1997

Lovochemie, a.s
Terezínská 57
410 17 Lovosice
tel.: +420 416 561 111
IČ: 49100262
e-mail:
info@lovochemie.cz
web: http.//www.lovochemie.cz

Od roku 1998

 

Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54
280 90  Kolín
tel.: +420 321 741 111
fax: +420 321 725 243
e-mail:
lzk@lucebni.cz
web: http://www.lucebni.cz

 

 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 99  Kolín
tel.: +420 321 335 111
IČ: 46357351
e-mail:
draslovka@draslovka.cz
web: http://www.draslovka.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 7,  z roku 2013

Od roku 2008

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28  Praha 1
tel.: +420 222 924 444
IČ: 70837902
e-mail:
info@mssch.cz
web: http://www.mssch.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 11,  z roku 2016

Od roku 2010

MEDISTYL, spol. s r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 241 492 651
IČ: 41692497
e-mail:
medistyl@medistyl.cz
web: http://www.medistyl.cz

Od roku 2015

Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
tel.: +420 241 008 100
IČ: 40764788
e-mail:
info.cz@messergroup.com
web: http://www.messer.cz

Od roku 2000

MG Odra Gas, spol. s r.o.
Na Popinci 1088
739 32  Vratimov
tel.: +420 595 685 431
fax: +420 595 682 403
e-mail:
mgog@mgog.cz
web: http://www.mgog.cz

Od roku 2002

Millenium Technologies a.s.
Národní 39
110 00 Praha 1
tel.: neuveden
e-mail:
marek.lang@mltech.cz
web: http://www.millenium-technologies.cz

 

 

 

 

Neles Czech Republic s.r.o.
Vodárenská 732
278 01  Kralupy nad Vltavou
tel.: neuveden
IČ: 08722820
e-mail: karel.dvorak@valmet.com

web: www.neles.com

 

OMEGA SERVIS HOLDING a.s.
Želatovice 147
751 16 Želatovice
tel.: +420 581 299 513
fax: +420 581 299 519
e-mail:
omega@omega.gcatrans.com
web: http://omegaservis.com

 

Výsledek obrázku pro oncomed manufacturing

Oncomed Manufacturing a.s.
Karásek 2229/1b
621 00  Brno
tel.: +420 515 919 900

e-mail:
info@oncomed.cz
web: http://www.oncomed.cz

 

Hlavní stránka / Homepage

ORLEN UniCRE, a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 471 122 122
e-mail:
vuanch@vuanch.cz
web: http://www.unicre.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipetrol od nového roku změní své logo - Petrol.cz

ORLEN UNIPETROL, a.s
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
tel.: +420 225 001 444
IČ: 61672190
e-mail:
info@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrol.cz

Od roku 2000

 

 

 

Unipetrol od nového roku změní své logo - Petrol.cz

ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: +420 476 161 111
IČ: 27597075
e-mail:
unipetrolrpa@unipetrol.cz
web: http://www.unipetrolrpa.cz

Od roku 1996

 

Pento, spol. s r.o.
U Průhonu 466/22
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 386 360
IČ: 47121017
e-mail:
pento@pento.cz
web: www.pento.cz

 

 
PGP Terminal a.s.

PGP Terminal, a.s.
Hlubinská 917/20
702 00 Ostrava
tel.: +420 597 488 188

e-mail:
petr.brenek@pgpt.cz
web: https://www.pgpt.cz

PRECHEZA a.s.
Nábř. Dr. E. Beneše 24
751 62  Přerov
tel.: +420 581 252 111
IČ: 26872307
e-mail:
precheza@precheza.cz
web: http://www.precheza.cz

Od roku 1996

Process Automation Solutions s.r.o.
Průmyslová 1472/11
102 09  Praha 10
tel.: +420 222 292 790
e-mail: info.cz@pa-ats.com
web: https://pa-ats.com/cz-cz

 

R A D K A spol. s r.o. Pardubice
Na Lužci 706
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 924 911
IČ: 42937400
e-mail:
radka@radka.cz
web: http://www.radka.cz

Od roku 2002

 

Recycling oil s.r.o.
nám. T.G.Masaryka 1281
760 01 Zlín
tel.: neuveden
IČ: 11856084
e-mail:
svoboda@recycling-oil.cz
web:

 
Sídlo SAFINA, a.s.

SAFINA, a.s.
Vídeňská 104
 252 50  Vestec
tel.:+420 241 024 111
e-mail:
info@safina.cz
web: http://www.safina.cz

 

Santiago Chemikálie, s.r.o.
Minická 189
278 01  Kralupy nad Vltavou
tel.: neuveden
IČ: 06750702
e-mail:
krystof.sigut@santiago-lab.com
web: www.santiago-lab.com

 

SHIMADZU Handels GmbH
K Hájům 2
155 00 Praha 5
tel.: +420 284 080 221
fax: +420 284 080 225
e-mail:
cz@shimadzu.eu.com
web: www.shimadzu.cz

 

SIAD Czech spol. s r.o.
Doubravínova 330/25
163 00  Praha 6 - Řepy
tel.: +420 476 765 005
fax: +420 476 129 286
e-mail: siad@siad.cz
web: http://www.siad.cz

Od roku 2006

 

SILON s.r.o.
Průmyslová 451
391 02 Planá nad Lužnicí
tel.: +420 381 731 111, 381 621 111
fax: +420 381 291 048
e-mail:
silon@silon.eu
web: http://www.silon.eu

 

 

Smart Energies Group a.s.
U Bulhara 1611/3
110 00  Praha 1
tel.: neuveden
IČ: 17151511
e-mail:
tomas.hakl@smartenergies.cz
web: https://www.smartenergies.cz

 

SPEDICA, s.r.o.
Jednoty 1931
356 01 Sokolov
IČ: 27985334
tel.: +420 352 676 900
e-mail:
info@spedica.cz
web: http://www.spedica.cz

 

Spirax Sarco spol. s r.o.
Pražská 1455/18 A
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel.: +420 274 001 351
IČ: 49685554
e-mail:
info@cz.spiraxsarco.com
web: www.spiraxsarco.com/global/cs-CZ/

 

SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
tel.: +420 315 661 111
IČ: 45147787
e-mail:
spolana@spolana.cz
web: www.spolana.cz

Od roku 1996

 

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Revoluční 1930/86
400 32  Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 00011789
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 2,  z roku 2007

Od roku 1996

 

 
 

SPOLCHEMIE Electrolysis, a.s.
Revoluční 86/1930
400 32 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 161 111
IČ: 29200181
e-mail:
info@spolchemie.cz
web: http://www.spolchemie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2854/1
700 30  Ostrava
tel.: +420 595 781 541, 595 781 538
e-mail:
skola@spsch.eu
web: http://www.spsch.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 15,  z roku 2019

Od roku 2017

 

 

 

Střední průmyslová škola chemická, Brno
Vranovská 65
614 00  Brno
tel.: +420 545 544 411
IČ: 62157264
e-mail:
skola@spschbr.cz
web: http://www.spschbr.cz

Od roku 2012

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09  Pardubice
tel.: +420 464 629 668-9
IČ: 48161179
e-mail:
spsch@spsch.cz
web: http://www.spsch.cz

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 10,  z roku 2015

Od roku 2008

Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR
Mezi Úvozy 1850
193 00 Praha 9
tel.: +420 283 096 533 (111)
e-mail:
schod@schod.cz
web: http://www.schod.com

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice - Zelené Předměstí
tel.: +420 466 067 111
fax: +420 466 067 260
e-mail:
synpo@synpo.cz
web: http://www.synpo.cz

 

 

Synthesia, a.s.
Semtín 103
532 02 Pardubice
tel.: +420 466 821 111
IČ: 60108916
e-mail:
synthesia@synthesia.eu
web: http://www.synthesia.eu

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

č. 9,  z roku 2015

Od roku 1996

 

Synthomer a.s.
Tovární č.p. 2093
356 01  Sokolov
tel.: +420 352 614 111
IČ: 00011771
e-mail:
ivana.kralicova@synthomer.com
web: www.synthomer.com

 

LAUREÁT CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR - HEXION a.s.

č. 5,  z roku 2008

Od roku 1996

 

Synthon, s.r.o.
Brněnská 32
678 17  Blansko
tel.: +420 516 427 311
fax: +420 516 417 350
e-mail:
synthon@synton.com
web: http://www.synthon.com

 

SYNTHOS Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28214790
e-mail:
synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

Od roku 1996

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

SYNTHOS PBR s.r.o.
O. Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28252012
e-mail:
synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

SYNTHOS S. A
O.Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 28226313

e-mail: synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

Výsledek obrázku pro synthos pbr s.r.o

TAMERO INVEST s.r.o.
O.Wichterleho 810

278 52 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 711 111
IČ: 24781452

e-mail: synthos-cz@synthosgroup.com
web: http://www.synthosgroup.com/cz/

 

TRI DEVELOPMENT, a.s.
Komunardů 51
170 00  Praha 7 - Holešovice
tel.: neuveden
IČ: 27884317
e-mail: milan.chmelar@acthermpraha.cz

web: www.acthermpraha.cz

 

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 111
fax: +420 466 036 361
e-mail:
dekanat.fcht@upce.cz
web: http://www.upce.cz

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 – Suchdol
tel.: +420 220 390 111
fax: +420 220 920 661
e-mail:
icecas@icpf.cas.cz
web: http://www.icpf.cas.cz

Vodní sklo a.s.
Krakovská 1346/15
110 01 Praha 1
tel.: +420 475 507 164
IČ: 27921662
e-mail:
zdenek.vosatka@vodnisklo.cz
web: www.vodnisklo.cz/

Od roku 2015

Vysoká škola báňská TUO, Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 995 374
IČ: 61989100
e-mail:
dekanat.fmt@vsb.cz
web: www.fmt.vsb.cz/cs/

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 441 111
fax: +420 220 441 082
e-mail:
info@vscht.cz
web: http://www.vscht.cz

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
Rybitví č.p. 296
533 54 Rybitví
tel.: +420 466 822 545
fax: +420 466 823 900
e-mail:
vuos@vuos.com
web: http://www.vuos.com

Wacker-Chemie s.r.o.
Podnikatelská 1186/45
301 00  Plzeň
tel.: +420 378 010 103
IČ: 25720171
e-mail:

web: www.wacker.com

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PODPORU PR

Výbor má za cíl podporu členské základny SCHP ČR v otázkách Public Relations.

ČLENOVÉ VÝBORU

Pavlína Besedová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Hana Fránková HACH LANGE s.r.o.  
Jiří Hájek UNIPETROL, a.s.  
Jan Helcl Glanzstoff-Bohemia  
Michaela Havran Horáková DEZA  
P. Kácovská Střední průmyslová škola chemická  
Vlastimila Kašparcová Bochemie a.s. Předsedkyně
Tomáš Klvaňa CS Cabot  
Simona Hánová PRECHEZA  
Jan Mervart DEZA  
Lenka Pospíšilová SPOLCHEMIE  
Jan Ptáček SPŠCH Pardubice  
Daniel Rubeš Agrofert  
Radovan Smítka Ethanol Energy  
Ivan Souček SCHP ČR Sekretář
Martin Vencl Explosia  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO DOTAČNÍ TITULY A PODPORU VAVAI

Posláním výboru je sledování dotačních titulů a možností čerpání fondů s cílem ovlivnit směřování dotační politiky se zaměřením na programovací období 2014 až 2020. Rozhodnutím představenstva byla činnost výboru od září 2016 rozšířena na podporu VaVaI obecně.

ČLENOVÉ VÝBORU

Václav Babuka Synthos Kralupy, a.s.
Lukáš Bartek Spolchemie
Kristýna Benešová UniCre
Martin Čech Spolana
Miroslav Falta Spolana
Jana Filipová Glanzstoff
Milan Grmela Glanzstoff
Jiří Hájek UniCre
Jan Holomek Regartis
Petra Hurychová Explosia
Jan Hyršl SYNPO, a.s.
Michal Jüngling Spolchemie
František Kaštánek ÚCHP AV ČR
Martin Kubů Ethanol Energy
Petr Ličko SILON s.r.o.
Tomáš Lorenc Sokolovská uhelná
Marek Makarov Gabriel-Chemie Bohemia
Tereza Nislerová Unipetrol RPA
Karel Novák VÚOS, a.s.
Ladislav Novák BASF, s.r.o.
Jaroslav Obermajer DEZA
Theodor Petřík SHIMADZU
Jaroslav Prachař AVNH
Jiří Reiss SCHP ČR
Dušan Sedláček Severochema
Ivan Souček SCHP ČR
Alexander Surý HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek
František Svoboda Spolana
Jakub Šiška Synthomer
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.
Olga Vyčánková Fatra, a.s.
Jaroslav Zima Agrofert
PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LEGISLATIVU

Obecně patří mezi hlavní řešená témata patří univerzální témata legislativního charakteru na úrovni EU i národní úrovni mimo dosah ostatních výborů (zákon o prokazování původu majetku, insolvenční zákon, zákon o registru smluv, zákon o zadávání veřejných zakázek a další). Další funkcí výboru je zajištění „legislativního pohledu“ na témata souvisejícími s činnostmi ostatních výborů a spolupráce s nimi (energetika, EU ETS, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, voda, obaly, EIA, stavební zákon, integrovaná prevence, ochrana ovzduší atd.) a posouzení dopadu na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

 

ČLENOVÉ VÝBORU

Alexej Bílek Agrofert, a.s.  
Pavel Císař ČEPRO  
Norbert Eichler SYNTHOS Kralupy, a.s.  
Milan Fric SIAD Czech spol. s r.o.  
Daniel Hoda SYNTHOS Kralupy, a.s.  
Jiří Hošek UNIPETROL, a.s.  předseda výboru
Eva Hrabovská Cray Valley Czech  
Roman Hrnčíř Severochema, družstvo pro chemickou výrobu  
Jiří Koucký Agrofert, a.s.  
Tomáš Krchňák DEZA, a.s.  
Michal Kurka Lovochemie, a.s.  
Jarmila Málková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Jan Procházka BASF  
Václav Rohlik Gabriel-Chemie Bohemia  
Milena Segečová Lovochemie, a.s.  
Radek Sekera Ethanol Energy  
Ivan Souček SCHP ČR  
Jaroslav Suchý SCHP ČR sekretář výboru
Rostislav Šívara Linde Gas  
Martin Vala CS CABOT, spol. s r.o.  
Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ENERGETIKU A ZMĚNY KLIMATU

Výbor pro energetiku a změnu klimatu vznikl na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR k 1. dubnu 2010.

Hlavní činností výboru jsou energetická témata, tedy ceny energií a legislativa související s energetikou. Z oblasti změny klimatu se výbor věnuje zejména Evropskému systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), otázkám evropské politiky změny klimatu a dopadům na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

Výbor se zpravidla schází k aktuálním tématům, členy výborů jsou jak specialisté na energetiku, tak i změnu klimatu. V případě Vašeho zájmu o zapojení do činnosti výboru, prosím, kontaktujte sekretáře na e-mailu jaroslav.suchy@schp.cz

ČLENOVÉ VÝBORU

David Behenský SCHP ČR  
Marek Cimala DEZA, a.s.  
Vítězslav Dvořák Lovochemie, a.s.  
Norbert Eichler Syntos Kralupy, a.s.  
Miroslav Falta SPOLANA, a.s.  
Pavel Fobl Unipetrol, a.s.  
Milan Grmela Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
Pavel Herites Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Jiří Hošek Unipetrol, a.s.  
Luděk Chalupa SPOLANA, a.s.  
Břetislav Jiřič Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
Daniel Kilian LZ Draslovka Kolín, a.s.  
Jaroslav Kubát Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
David Kupec BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Radek Masařík DEZA, a.s.  
Pavel Mikulík PRECHEZA, a.s.  
Ladislav Novák BASF, s.r.o.  
Vladimír Novotný nezávislý expert  
Lukáš Oberer Lovochemie, a.s.  
Jan Otoupalík BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Jan Pokorný Synthesia, a.s.  
Ludvík Prášil PRECHEZA, a.s.  
Ivan Rychtr UNIPETROL RPA předseda výboru
Pavel Sláma Unipetrol, a.s.  
Ivan Souček SCHP ČR  
Jaroslav Suchý SCHP ČR sekretář výboru
Lukáš Bezděk DEZA, a.s.  
Jiří Hájek UniCre  
Hana Fránková Hach Lange  
Richard Zetek Ethanol Energy  
Jaroslav Slouka Čepro  
Vít Pešava Draslovka  
Zuzana Hernandez ČAObH  
Hanuš Slavík Synthomer  
Jaroslav Křivka Synthesia, a.s.  
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.  
Martin Vala CS CABOT, spol. s r.o.  
Miloš Jírů Lovochemie, a.s.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ DIALOG

Výbor pro sociální dialog SCHP ČR ve své činnosti se zabývá zejména přípravou Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kdy stanoviska SCHP ČR předkládá ve vyjednávacím procesu se sociálním partnerem odborovým svazem ECHO. Výbor se spolupodílí na realizaci dalších opatření v oblasti sociálního dialogu, jako jsou projekty ke zvýšení zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu a podpora výchovy mladé generace pro chemii.

ČLENOVÉ VÝBORU

Milada Benešová Unipetrol  
Dagmar Břinčilová Cray Valley Czech  
Kateřina Buřivalová LZ Draslovka  
Leo Duspiva Kovoprojekta  
Iva Ehrenbergerová Linde Gas  
Jana Fiveberová Flexfill  
Jana Hassmannová Euro Support Czech Manufacturing  
Jan Helcl Glanzstoff-Bohemia  
Oldřich Honzák Synthomer  
Martin Hradský Fatra  
Michal Chmiel Unipetrol  
Jan Chudoba Spolek pro chemickou a hutní výrobu  
Martin Jebousek LZ Kolín  
Miroslava Jeřábková BorsodChem MCHZ  

Šárka Šolcová

Čepro  
Dita Kletečková Spolana  
Tomáš Klvaňa CS Cabot  
Tomáš Krchňák DEZA  
Michal Kurka Lovochemie  
Jan Kvarda SCHP ČR sekretář výboru
 Lucie Loulová Synthon  
Olga Marečková Synthesia předsedkyně výboru
Martin Navrátil Synpo  
Alena Okáčová Precheza  
Vlastimil Pavlíček Air Products  
Lucie Pošvarová Explosia  
Daniel Rubeš Agrofert  
Ivan Souček SCHP ČR  
Ivona Suszková Synthos  
David Sváček Silon  
František Svoboda VÚANCH  
Jitka Škrabalová FARMAK  
Štěpánka Šoltová Ethanol Energy  
Soňa Štroufová Linde Gas  
Marie Švubová Colorlak  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.

Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.

Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Babická Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Robert Barteczek SPETRA CZ, s.r.o.  
Zuzana Běťáková Austin Detonator Assembly s.r.o.   
Josef Bielik FARAVELLI s.r.o.   
Michal Brnický Chemotex, a.s.  
Marek Cimala DEZA, a.s.  
Martin Čech SPOLANA a.s.   
Iveta Čepeláková DEKONTA, a.s.  
Marie Davidová FARMAK, a.s.   
Miroslav Dítě TLP, s.r.o.  
Ondřej Ondřej SILON a.s.  
Daniela Daniela OQEMA, s.r.o.  
Leopold Doubek FARMAK, a.s.  
Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Filip Dvořák BASF spol. s r.o.  
Michal Dvořák DONAUCHEM s.r.o.  
Milan Dvořák Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o.  
Norbert Eichler Synthos, a.s.  
Kolapo Gbadebori Safina a.s.  
Dušan Gonda Chemoprojekt, a.s.  
Tomáš Holec UNIPETROL Doprava, s.r.o.   
Dalibor Horák Ethanol Energy  
Eva Hrabovská Cray Valley, s.r.o.  
Petra Hyšplerová SYNPO, a.s.   
Petr Chalupný DACHSER Czech Republic, a.s.   
Václav Chrbját Synthesia, a.s.   
Jana Jahodová HSH Chemie, s.r.o.  
Iva Jerijová Lach – Ner s.r.o.  
Pavel Jursík ALCHIMICA s.r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
 Aleš Kalup DUKOL, s.r.o.   
Josef Kasík ENASPOL, s.r.o.   
David Klikar Messer Technogas s.r.o.  
Aleš Krátoška Krátoška Chemin, spol. s r.o.  
Nicole Krauzová LC Sokotrans, s.r.o.  
Martin Krb Biesterfeld Silcom  
Martina Krzystková BOCHEMIE s.r.o.   
Jaruška Křížková AQUA TRUCK spol. s.r.o.; Česká asociace čistících stanic  
Jaroslav Kubát GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Zdenka Kučerová SPŠCH Brno  
Tomáš Kudrna SCHP ČR RC manažer
Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.   
Martin Kulhavý Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.   
Martin Kyncl Explosia a.s    
Filip Lukáš SIAD Czechia, s.r.o.   
Pavel Mikulík PRECHEZA a.s.   
Tomasz Mrozek TANK WASH s.r.o.  
Soňa Musilová Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského  
Jakub Návesník SPSCH Pardubice  
Tomáš Navrátil PRECHEZA a.s.   
Petr Němec FCHT Univerzity Pardubice   
Jana Netíková FATRA  
Vladimír Novotný OSVČ  
Jana Ornstová Azelis Czech Republic s.r.o.   
Martin Palička MG Odra Gas, spol. s r.o.   
Lenka Pavlíčková Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o.   
Eva Picková Safina a.s.  
Renata Pletánková Gabriel-Chemie Bohemia  
Slávka Pobucká ISŠ Valašské Meziříčí   
Jan Pokorný Synthesia, a.s.   
Dušan Ponížil KEMIFLOC, a.s.  
Jan Procházka Advanced Materials JTJ s.r.o.  
Miroslav Puncochar Ústav chemických procesů AV ČR   
Pavla Reitschmiedová LINDE GAS a.s.  
Zdeněk Remiaš Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  
Jan Rottenborn Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Vlastimil Sadílek PLC Services, s.r.o.  
Marcela Sejbalová Lučební závody a.s. Kolín   
Jakub Sláma Flexfill s.r.o.  
Pavel Sláma UNIPETROL, a.s.  Předseda
Hanuš Slavík Synthomer, a.s.  
Vlastimil Souček Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Zdeněk Stejskal ČEPRO, a.s.  
Jaroslav Suchý SCHP ČR Sekretář
Monika Svátová Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.  
Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Petra Sýkorová LACHEPRA s.r.o.  
Ludmila Szencziová GS SOKOTRANS   
Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Lucia Šimonová Biesterfeld Silcom, s.r.o.  
Petr Školník AEROSOL – SERVICE, a.s.   
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Xenie Štefíková CHEM Logistic s.r.o.  
Michal Šulc Synthomer, a.s.  
Vít Šustr BASF  
Markéta Švagrová GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Jiřina Taitlová MEDISTYL, spol s r.o.   
Josef Tomek AWT ROSCO, s.r.o.   
Martin Tůma Brenntag CR s.r.o.  
Veronika Chytilová Colorlak, a.s.   
Michaela Tymichová SPOLANA a.s.   
Martin Vala CS Cabot, spol. s r.o.   
Pavel Vaněček Air Products, spol. s r.o.   
Vlasta Vepřeková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Zdeněk Vidner RADKA spol. s r.o. Pardubice  
Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Místopředseda
Jana Mervartová DEZA, a.s.  
Renata Pletánková Gabriel-Chemie Bohemia  
Monika Svátová Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Dalibor Horák Ethanol Energy  
Michal Šulc Synthomer, a.s.  
PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PÉČI O HMOTNÝ MAJETEK A JEHO ÚDRŽBU

Činnost výboru se rozvíjí v úzké spolupráci s Českou společností pro údržbu, partnerem SCHP ČR, která sdružuje členy zejména z chemie, energetiky a automobilového průmyslu.

Výbor organizuje tradiční akce:

  • Vzdělávání mistrů a manažerů údržby
  • Příprava mezinárodní konference

ČLENOVÉ VÝBORU

     
Václav Havlík Lovochemie, a.s.  
 Jan Holas Process Automation Solutions s.r.o.  
Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
 Jan Hroch Česká společnost pro údržbu  
Antonín Hrstka Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Martin Koranda Vodní sklo,  s.r.o.  
František Kulovaný, jr. BAEST Machines&Structures a.s.  
Jiří Janiš PRECHEZA a.s.  
Adam Jukl SPOLANA, a.s.  
Ivan Jurášek Bochemie, a.s.  
David Mrázek Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Petr Nevečeřal Synthos Kralupy, a.s.  
Jan Pilecký UNIPETROL, a.s.  
Petr Staniček DEZA a,s,  
Jiří Šára Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Jan Škarka MC Syncro Kolín, s.r.o.  
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Radim Kudrna Euro Support Manufacturing Czechia  
Tomáš Kudrna SCHP ČR Sekretář
Jaroslav Kraus Ethanol Energy  
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.  
Vlastimil Sadílek PLC Services  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Výbor pro management chemických látek se zabývá zejména vznikající a aktualizovanou legislativou v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na pracovních setkáních se zaměřuje na dopady implementace evropských nařízení a směrnic, stejně jako národních právních úprav, na podniky členské základny SCHP ČR. Výbor aktivně prosazuje snižování byrokratické zátěže a minimalizaci dopadů platné a nově připravované legislativy na podniky. Klíčovou oblastí je spolupráce zástupců Výboru s příslušnými orgány státní správy v pracovních skupinách.

ČLENOVÉ VÝBORU

David Behenský SCHP ČR  
Zuzana Bětáková Austin Detonator Assembly s.r.o.  
Leo Bukovský Bochemie a.s.  
Pavel Cimpl Čepro  
Marie Davidová Farmak a.s.  
Boris Gaspar BASF spol. s r.o.  
Norbert Eichler Synthos Kralupy, a.s.  
Barbora Frýblová EthanolEnergy  
Jan Holomek ENVIGATE  
Roman Hrnčíř Severochema Liberec   
Ruso Jan Bilfinger Euromont a.s.  
Jana Jirmusová STACHEMA Kolín spol.s r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie a.s.  
Aleš Kalup DUKOL Ostrava  
Michal Karlík Spolana a.s  
David Klikar Messer Technogas  
Jan Králík Linde Gas  
Alena Krejčová SCHP ČR sekretář výboru
Hana Krejsová Regartis  
Eva Křapková UNIPETROL RPA  
Jaroslav Kubát Glanzstoff - Bohemia  
Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.  
Kateřina Kunášková Ethanol Energy  
Lenka Lišková VÚOS a.s.  
Jarmila Málková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  
Eva Makuchová BorsodChem MCHZ  
 Jan Martynek nezávislý expert  
Petr Mazurek Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR  
Jan Mervart DEZA a.s. předseda výboru
Jana Paznerová Spolchemie a.s.  
Martin Pém Synthesia  
Zdeněk Petr Lovochemie a.s.  
Milan Podhora Unipetrol  
Jaroslav Prachař Asociace výrobců nátěrových hmot ČR  
Jan Procházka BASF, spol. s r.o.  
Václav Rohlik Gabriel-Chemie Bohemia  
Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Hanuš Slavík Synthomer, a.s.  
Miroslav Solomon Synthomer  
Ivan Souček SCHP ČR  
Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec-Penta s.r.o.  
Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Dagmar Sýkorová Flexfill, s.r.o.  
Kateřina Šebková RECETOX Masarykova univerzita  
Irena Škarabelová Deza, a.s.  
Petra Škvárová Spolchemie a.s.  
Renata Špásová Explosia  
Jana Trávníčková ReachSpektrum  
Martin Vala CS Cabot  
Vlasta Vepřeková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  
PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LOGISTIKU

Výbor se zabývá problematikou logistiky. Je složen ze zástupců členských organizací a státních orgánů. Společně s výborem pro zdraví bezpečnost a životní prostředí se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS.

Od roku 2009 věnuje v rámci projektů ChemLog soustavnou pozornost vytvoření podmínek pro snížení přepravních nákladů a tím i vyšší konkurenceschopnost chemického průmyslu. Podařilo se významným způsobem přispět k rozvoji intermodální dopravy v České republice.

ČLENOVÉ VÝBORU

Bohumír Andrla Unipetrol RPA, s.r.o.  
 Jakub Boček GŘHZS  
David Bukovský Prezidium policie ČR  
Zdeněk Čejka TLP Praha, ředitel společnosti  
Pavel David Flexfill, s.r.o.  
Vladimír Doboš HAFEN HAMBURG MARKETING e.V.  
Jiří Dospěl Spolchemie  
Jiří Došek Dekra Praha  
Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Markéta Fabíková Unipetrol RPA, s.r.o.  
Vladimír Fišer Bohemiakombi s.r.o.  
Ivana Fišerová SPEDICA, s.r.o.  
Jindřich Franěk KÚ Ústeckého kraje  
Michaela Frodlová BorsodChem MCHZ  
Jaroslav Fuerst Metrans, a.s.  
Jan Gruber Ministerstvo dopravy  
Petr Havel Linde Gas  
Petr Heřmánek Ethanol Energy  
Tomáš Holec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
Jakub Horník DEZA, a.s.  
Petr Hynek ČEPRO, a.s.  
Petr Chalupný Dachser  
Jan Chocholáč DFJP Univerzita Pardubice  
Zbigniew Jastrzebski Unipetrol  
Petra Jedličková ENASPOL  a.s.  
Martin Jelínek Fatra, a.s.  
Tereza Knapíková Brenntag  
Jan Kohout Vodní sklo, s.r.o.  
Ladislav Kopecký Spolchemie  
Marta Kouřílková FOSFA a.s.  
Milan Kovařík Zemský výbor Epal pro Českou a Slovenskou rep. z.s.   
Nicole Krauzová LC Sokotrans  
Jindřich Křípal ABPZ  
Tomáš Kudrna SCHP ČR sekretář
Petra Lasarová Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Richard Lochmann Synthomer a.s.  
Tomáš Malý Synthos Kralupy a.s.  
Petr Menc DEZA, a.s.  
Josef Menzel ČESMAD BOHEMIA z.s.  
Pavel Mika DONAUCHEM, s.r.o.  
Robert Netrval Vojenská Policie  
Patrik Niemiec BorsodChem MCHZ  
Pavel Pamánek Synthesia  
David Pinka CACS  
Václav Podstawka NEBEZPEČNÝ NÁKLAD  
Antonín Prachař OSVČ  
Miroslav Rumler Reliant  
Renata Slabá MD ČR  
Oldřich Sládek ŽESNAD.CZ  
Petra Sýkorová Medistyl, s.r.o.  
Taťána Szmeková BOCHEMIE  
Monika Škvárová Spolana, a.s.  
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Tomáš Tesařík Lovochemie  
Radek Trnka Silon  
David Uhlíř CB Sped  
Andrea Veselá LZ Draslovka  
Zdeněk Vidner RADKA  
Radek Zajíc DENIOS s.r.o.  
Václav Živec SCHP ČR Předseda
Pavel Žurek OMEGA SERVIS HOLDING a.s.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO HNOJIVA

Řešení legislativy a dalších aktuálních otázek v oblasti hnojiv na národní a evropské úrovni, spolupráce s Fertilizers Europe.

ČLENOVÉ VÝBORU

Michaela Budňáková   Ministerstvo zemědělství
Jiří Fedoriška   Unipetrol RPA s.r.o.
Jan Hampl   L. Z. Draslovka a.s.
Martin Karfus   Ministerstvo průmyslu a obchodu
Michal Karlík   Spolana a.s.
Marek Kocánek   Lovochemie a.s.
Radek Košál   AGROFERT a.s.
Alena Krejčová   SCHP ČR
Jaroslav Mráz   AGRA GROUP a.s.
Kateřina Pexidrová   Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kinga Szewczuk   Ministerstvo životního prostředí
Petr Ulbricht   Lovochemie a.s.
Jiří Valenta   Lovochemie a.s.
Alexandr Vrzala   Spolana a.s.
Ladislav Výtisk   AGROFERT a.s.
       

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELETRŽNÍHO VÝBORU 

Účast  sekretáře  Výboru na  jednání Veletržního výboru při Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti zástupců MPO a CzechTrade  s cílem informovat členskou základnu SCHP ČR o možnostech podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a iniciovat ve spolupráci s MPO a CzechTrade podporu vhodných akcí na základě požadavků a priorit členů SCHP ČR.

Informování členů Výboru o  podnikatelských misích a obchodních  seminářích, organizovaných HK ČR, SP ČR a dalšími. Informování  všech členů SCHP ČR o  zásadních  tématech a výzvách.

ČLENOVÉ VÝBORU

Vít Kudela Kovoprojekta
Václav Kučeja BorsodChem MCHZ
Jan Kurilla Synthos
Lakomá Ing. Petr Švec - Penta
Pavel Loučka RADKA International s.r.o. 
Petra Miketová Caymanpharma
Petr Mothejl Dekonta
Ladislav Novák BASF, s.r.o.
Michal Novák Kemifloc
Kamila Pavelcová Dukol
Anna Pospíšilová Silon
Lenka Pospíšilová SPOLCHEMIE
Radek Prchal Vodní sklo a.s.
Ivan Souček SCHP ČR
Jakub Šiška Synthomer
 Aleš Ťoupalík Unipetrol, a.s.
Josef Urbánek Chemotex
Josef Vaněrka VÚOS
Olga Vyčánková Fatra
Zdeněk Žurman Austis a.s.
  Air Products
  AVNH
  Explosia
  Linde Gas
  SCHOD
  Synpo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ AGENDA EU

Pracovní skupina doplňuje již dříve založenou skupinu k EGD. Cílem její činnosti je koordinovat včasný sběr a distribuci podkladů k vývoji legislativy EU a spolupracovat na přípravě stanovisek SCHP ČR k tomuto vývoji. Zvláštní akcent je kladen na 2. pololetí 2022, kdy Česká republika předsedá Radě EU.

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY

Pracovní skupina se zabývá regulací endokrinních disruptorů na úrovni EU. Jednání pracovní skupiny probíhají na ad hoc bázi. Pracovní skupina formuluje připomínky a komentáře k legislativním návrhům k endokrinním disruptorům na úrovni EU pro příslušná ministerstva.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Jan Mervart DEZA a.s.  
Lukáš Bartek Spolchemie  
Jana Paznerová Spolchemie  
Eva Trávníčková Draslovka  
Radka Rosenbergová ČAObH  
Milan Malena Bayer  
Ladislav Novák ČTP Suschem  
  ČAOCH   
Miluše Dvoržáková ČAOCH   
Jan Doležal AK ČR  
Adam Jonáš LZ Draslovka  
Ivan Souček SCHP ČR  
Alena Krejčová SCHP ČR  
David Behenský Agrofert  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ GREEN DEAL

Cílem pracovní skupiny EGD je zajišťování a vzájemná výměna informací členů pracovní skupiny k Zelené dohodě pro Evropu, příprava interních stanovisek k získaným informacím, vypracování návrhů stanovisek k legislativě EU a transpozicím do české legislativy, jednání se státní správou a jinými zaměstnavatelskými svazy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ CHEMICKÁ RECYKLACE

Pracovní skupina Chemická recyklace byla ustanovena 18. 4. 2019 na základě záměru SCHP ČR, schváleného představenstvem, podporovat chemickou recyklaci s gescí SCHP ČR se zadáním podporovat spolupráci a účast zástupce SCHP ČR v Issue Teamu Chemical Recycling Cefic a koordinovat aktivity a prosazovat chemickou recyklaci v ČR.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Petr Břenek PGP Terminal, a.s.
Jan Dvořáček Transroll – CZ, a.s
Leoš Gál ČTPB
Jiří Hájek UniCRE
Petr Herink Glanzstoff
Jiří Hošek Unipetrol
Jana Kadlecová Silon s.r.o
Zbyněk Kozel EKOKOM
Petr Ličko SILON s.r.o.
Jana Marelová Synthos
Jan Martínek ERVO EnviTech
Daniel Maxa VŠCHT Praha
Ladislav Novák BASF
Jiří Pokorný VŠCHT Praha
Karel Prokeš AGMECO LT, s.r.o
Jiří Reiss SCHP ČR
Martin Sedláček SILON
Edmond Seghman Chemoprag
Ivan Souček SCHP ČR
Robert Suchopa UniCre
Jaroslav Suchý SCHP ČR
František Svoboda Spolana
Miroslav Šilhan LOGeco s.r.o.
Vít Šustr BASF
František Vörös Sdružení EPS

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Činnost pracovní skupiny je zaměřena na realizaci zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. v chemickém průmyslu 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Miroslav Dítě TLP, s.r.o.
Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Radim Kudrna Euro Support Manufacturing Czechia s.r.o.
Pavel Machula UNIPETROL RPA s.r.o.
Lukáš Sršeň Spolchemie a.s.
Petr Staniček DEZA a.s.
Vladimír Dolejš Synthomer a.s.
Zbyněk Skála ČEPRO a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ PFAS (Perfluoralkylovaných chemických látek)

Pracovní skupina PFAS se zabývá návrhy omezování per- a polyfluoralkylovaných látek (látky PFAS)  v hasicích pěnách na úrovni EU, sdílením informací o testování náhradních bezfluorových pěnidel a o součinnosti při nahrazování pěnidel s látkami PFAS v hasicích zařízeních bezpečnými.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINYZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ VODÍK

Pracovní skupina je zaměřena na problematiku výroby, distribuce, skladování a používání vodíku v chemickém průmyslu, dopravě a energetice. Zvláštní akcent je kladen na jednotlivé druhy (barvy) vodíku s možnosti uplatnění nejenom zeleného vodíku, dále bezpečnost při manipulaci s vodíkem a stanovení emisní stopy vodíku vyráběného členskými organizacemi SCHP ČR. Výstupy slouží zejména k formulovaní a aktualizace Vodíkové strategie ČR, pro jejíž zpracování je vytvořena pracovní skupiny, kde je SCHP ČR zastoupen.

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY                                               

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
tel.: +420 283 290 786; e-mail: jmeno.prijmeni@schpcr.cz

IČ: 16 19 37 25, DIČ: CZ16193725


SEKRETARIÁT:

Ing. Ivan Souček, Ph.D.   ředitel, PR   (+420) 283 290 795
Ing. Gabriela Chroumalová   asistentka ředitele, marketing   (+420) 283 290 786
Mgr. et Mgr. David Behenský   evropské záležitosti   (+420) 702 201 271
Jitka Hachová   účetnictví, mzdy   (+420) 737 489 996
Ing. Alena Krejčová   chemická legislativa, průmyslová hnojiva, výstavnictví   (+420) 739 463 431
PhDr. Tomáš Kudrna   Responsible Care, logistika a péče o hmotný majetek a jeho údržbu    (+420) 734 179 303
Dr. Ing. Jan Kvarda   projektový manažer, sociální dialog, vzdělávání   (+420) 739 463 499
Ing. Jiří Reiss, MBA   výzkum, vývoj, inovace, dotační programy   (+420) 739 063 136
Ing. Jaroslav Suchý   zdraví, bezpečnost a životní prostředí, energetika a změny klimatu, legislativa   (+420) 724 809 545

 

Regartis

 

Společnost REGARTIS s.r.o. vznikla spojením společnosti ReachSpektrum (dříve dceřiná společnost SCHP ČR založen na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR ze dne 19. 7. 2006) a společnosti EcoMole Compliance. Spojení proběhlo formou vstupu dalších společníků a v roce 2020 byla přejmenována na REGARTIS, s.r.o. K 31.12.2020 činil vlastnický podíl SCHP ČR ve společnosti 25% (s předpokladem finálního řešení – 10% v případě uplatnění kupní opce v dalších letech).

Předmětem činnosti je i nadále komerční konzultační a servisní činnost v oblasti managementu chemických látek. Dále pak společnost provádí projektovou činnost a vývoj IT nástrojů v oblasti managementu chemických látek.

Společnost má 2 jednatele: Jana Holomka a Tomáše Novotného.

Expertní tým REGARTIS zahrnuje celkem 15 specialistů. Společnost spolupracuje pro zajištění některých služeb také zahraničními partnery.

 

Technologické platformy jsou sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů a organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví.

Cílem těchto technologických platforem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků na podporu evropského výzkumného prostoru.

Česká technologická platforma PLASTY

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu

CO2 Czech Solution Group, z.s.
 

Účelem svazem nově založeného klastru CO2CZ je podporovat základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování a především i aplikaci technologií, do průmyslové praxe.

Podporovat organizace působící ve prospěch přípravy a realizace transformačních procesů CO2 a P2X (Power to „X“) v České republice, majíce současně na zřeteli optimální ekonomické a technologické zhodnocení CO2 jako vstupní suroviny pro chemii a energetiku. Podporovat s tím spojené vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání procesu transferu CO2 připívajícím k plnění cílů stanovených Pařížskou dohodou (2015) a závazků ČR v procesech snižování emisí skleníkových plynů a jejich negativního vlivu na klimatické procesy.

Účelem CO2CZ je rovněž podpora a prosazování zájmů ČR v oblasti národní i Evropské legislativy směrem k transformaci CO2 a procesům P2X v optice definované taxonomie (klasifikačního systému EU).

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jungmannova 745/24, 110 00  Praha 1

tel.: +420 224 103 316 ; e-mail: info@ksb.cz

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1, 140 02 Praha

tel.: +420 210 088 267, +420 210 088 219, +420 210 088 247

Respect, a.s.

Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4

tel.: +420 227 200 111; e-mail: respect@respect.cz

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 87 Praha 7

tel.: +420 220 399 111, +420 220 399 101; e-mail: info@ntm.cz

Litigo communications, spol. s r.o.

Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9

tel.: +420 602 203 236, +420 724 255 725; e-mail: litigo@litigocommunications.cz

 

 

Institut ochrany osobních údajů, z.ú.

Polská 1090/4, 120 00 Praha 2

tel.: +420 602 330 864; e-mail: info@ioosu.org

 

Česká manažerská asociace

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

tel.: +420 224 109 301; e-mail: cma@cma.cz

 

Česká společnost pro údržbu, z. s.

areál ČZU, Technická fakulta, Kamýcká 872, 165 00  Praha 6

tel.: +420 732 385 196; e-mail: info@udrzba-cspu.cz

 

SYNERGIE s.r.o.

HubHub Na Příkopě 14 , 110 00  Praha 1

tel.: +420 226 066 011 ; e-mail: synergie@syn.cz

 

Logo CIIRC | CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Jugoslávských partyzánů 1580/3 , 160 00  Praha 6

tel.: +420 224 354 100 ; e-mail: secretariat@ciirc.cvut.cz

Corpus Solutions a.s.

Štětkova 1638/18 , 147 00  Praha 4

tel.: +420 241 020 333 ; e-mail: sales@corpus.cz

FBE Praha s.r.o.

Milovická 9 , 198 00  Praha 9

tel.: +420 241 484 723 ; e-mail: fbe@fbe.cz

CHEMAGAZÍN

Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie.

PRO-ENERGY magazín

Populárně technický čtvrtletník, ve kterém mohou čtenáři získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu. Hlavním posláním magazínu je komentovat (analyzovat) významné události na energetických trzích v ČR a na Slovensku

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Tištěný odborný časopis zabývající se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí.

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Internetový deník obsahově zaměřený na životní prostředí, průmysl, ekologii, odpady, ovzduší, vodu, chemii, energie, emise, legislativu, firmy environmentální management poskytuje originální zpravodajství a informační servis, jakož i výběr zajímavých článků ze zahraničních médií, analýzy a názory.

Logistic NEWS

Odborný měsíčník přináší aktuální informace z prostředí české, evropské a globální logistiky. Jednotlivé rubriky se věnují skladování, manipulaci, kompletaci, balení, dopravě, distribuci a dalším oblastem, jako například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další

CEMC

je neziskovým sdružením působící 25 let v oblasti průmyslové ekologie, poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem řady prospěšných projektů.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR