20. 9. 2022 / Vzdělávání

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 se zapojila do celostátního projektu Elixír do škol, a to v oblasti chemie.

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího centra zřízeného při Základní škole Sokolov, Švabinského 1702, které bude zajišťovat lektorskou činnost v oblasti nových metod ve výuce chemie pro vyučující chemie škol Karlovarského kraje.

Garantem Projektu Elixír chemie pro Karlovarský kraj jako součásti celostátního projektu Elixír do škol je VŠCHT Praha.

Vedoucím sokolovského centra je paní učitelka Mgr. Ivana Laslopová.  V průběhu školního roku budou jednou měsíčně pořádána dvouhodinová setkání pro učitele ZŠ a SŠ ze svého okolí. Ta budou probíhat zejména formou workshopů, na kterých si účastníci experimenty vyzkouší v roli žáků v neformálním prostředí kolektivu. O konkrétních termínech setkání budou účastníci informováni s měsíčním předstihem na webu Elixíru do škol, v záložce Chemická centra.

Kromě metodické podpory bude centrum v omezené míře poskytovat i podporu materiální. Centrum poskytne účastníkům možnost vypůjčit si na měsíc dražší pomůcky, které nemají na škole, zajistí se tak jejich efektivní využití. Z workshopů si učitelé odnesou vzorové experimentální sady. Prostřednictvím centra bude možné získat hůře dostupné chemikálie a také sdílet výukové materiály.

Účast na setkáních je zdarma a celý projekt bude akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zřízení centra významně finančně podpořilo Město Sokolov a Synthomer a.s.

Centrum bylo slavnostně otevřeno dne 20. 9. 2022 v nově rekonstruované učebně chemie na Základní škole Sokolov, Švabinského 1702.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR