5. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Chemie pomáhá: vybavení pro 2.ZŠ Sokolov (Synthomer)

V pondělí 1.listopadu předal tým SHE zastoupený Michalem Šulcem a Ing. Olgou Kratochvílovou za účasti 1.místostarosty města Sokolova pana Ladislava Sedláčka vybavení pro chemickou učebnu na 2. Základní škole Sokolov. Slavnostnímu předání byla přítomna ředitelka školy paní Mgr. Petra Šišková a také vyučující chemie Mgr. Taťána Uhlíková a její žáci.

 

Požádali jsme paní Mgr. Uhlíkovou o rozhovor, který vám přinášíme.

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, v současné době čítá 570 žáků a žákyň na 1. a 2. stupni. Jedná se o školu s rozšířenou výukou jazyků, přírodní vědy však nezaostávají a žáci se účastní mnoha přírodovědných soutěží, projektů a aktivit. V rámci volitelných předmětů je zde zavedena po mnoho let výuka Praktické chemie probíhající v 8. nebo 9. třídě. Pro žáky je k dispozici moderní učebna chemie, realizovaná v rámci projektu, kde probíhá výuka i laboratorní cvičení.

Tato škola dlouhodobě spolupracuje se sokolovskou chemičkou Synthomer na zkvalitnění výuky tohoto oboru, jehož absolventi mají do budoucna možnost uplatnění v chemickém, automobilovém, potravinářském průmyslu, zdravotnictví a farmacii a mnoha dalších.

Paní Mgr. Uhlíková má z pracovního prostředí Synthomer a.s. osobní zkušenosti, které se od roku 2019 snaží předávat svým žákům.

Jak dlouho a na jaké pozici jste pracovala?

Do Karlovarského kraje jsem se přestěhovala v roce 2010 a v říjnu téhož roku jsem nastoupila do útvaru R&D do oddělení podpory vývoje a prodeje lepidel. Zajímavou práci jsem musela opustit po uzavření útvaru, resp. převodu kompetencí do laboratoří v Německu v roce 2017.

Jaké výhody spolupráce s firmou vidíte?

Pro žáky 9. ročníku bychom rádi zorganizovali exkurzi, která by je nejen seznámila s polymery, ale byla by současně i námětem jejich možného pracovního zařazení v rámci regionu.

Do budoucna bychom rádi připravili hodinu Praktické chemie, kde bychom demonstrovali produkty Synthomeru v praxi.

Na podzim jste pro Vaši chemickou učebnu obdrželi speciální vybavení, které podpořila firma Synthomer. Můžete popsat, s jakými pomůckami a přístroji budou nově žáci pracovat?

Již v roce 2019 jsme obdrželi od Vaší společnosti pěkné a funkční pláště a brýle, které se žákům líbí a rádi v nich pracují. Zvykají si tak na používání ochranných pomůcek při práci s chemikáliemi a ochraně svého zdraví.

V letošním roce jsme získali od společnosti Synthomer 2 plynové kahany, které umožní lepší demonstraci pokusů a žáci si na nich vyzkoušejí v rámci laboratorních prací plamenové zkoušky a další pokusy, které s běžným lihovým kahanem uskutečnit nelze. Stejně jako v jiných oblastech je důležitá manipulace s kahanem a získání praktických zkušeností. Dále obměníme dvoje váhy využívané pro výuku všech přírodovědných předmětů a pro chemii i geologii obdržíme malou sadu vzorků minerálů. Nové pipety pak umožní nácvik pipetování, jedné z klasických činností chemika. Dnes je již v laboratořích k dispozici spousta automatických pomůcek, pro získání základních dovedností a zručnosti jsou však jednoduché pomůcky na základní škole neocenitelné.

Základní školy a talentovaní mladí zájemci si mohou porovnat svoje znalosti a praktické dovednosti budoucích laborantů v rámci soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika. Účastní se Vaše škola a s jakými výsledky?

Soutěže Mladý chemik se škola účastní pravidelně s dobrými výsledky. V roce 2020 postoupil žák naší školy Ondřej Smaržík z 1. místa, bohužel kvůli pandemii se celostátní kolo nekonalo. Ondřej měl velkou radost z nového notebooku za 1. místo, poskytnutého společností Synthomer. V loňském roce postoupili z 2. a 3. místa 2 žáci deváté třídy z oblastního kola, vzhledem k přípravě na přijímací zkoušky a on-line si další kolo vyzkoušeli bez postupu. Doufám, že letošní rok umožní žákům praktické laborování. V tom nám pomáhá tříletý projekt polytechnického vzdělávání realizovaný Střední zdravotní školou v Karlových Varech, kde se žáci Praktické chemie seznámili prakticky s prací zubního laboranta a letos budou mít navíc 1x za měsíc tříhodinová chemická praktika.

Děkujeme za rozhovor a žákům i pedagogům přejeme mnoho úspěchů ve studiu nejen chemie.

 

Dovolujeme si odcitovat také poděkování 2. ZŠ Sokolov:

Vážený pane řediteli,

v pondělí jsme přivítali pracovníky z oddělení SHE, kteří nám předali krásný dar do učebny chemie v podobě nových přístrojů. Žáci si vše hned vyzkoušeli a příjemně jsme si popovídali nejen o chemii, ale i o náplni profesí, které by uplatnili v rámci chemického závodu Synthomeru. Děkujeme Vám za podporu školy a výuky přírodních věd a věříme, že vybavení pomůže zvýšit atraktivitu výuky chemie.

S pozdravem

 

                               Mgr. Petra Šišková

                                  ředitelka školy

             Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR