21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Odstraňování toxických kovů z odpadních vod metodou elektrokoagulace

Technologie elektrochemické koagulace, resp. elektrokoagulace je určena k čištění vod kontaminovaných toxickými kovy, jako je Cr6+, Crcelk., Ni, Pb, As, Al, Cu, Zn, Fe, Mn. Výhodou je vysoká účinnost odstraňování kovů oproti konvenčním metodám.

Technologie spočívá v řízeném rozpouštění kovové (nejčastěji Fe) elektrody průchodem elektrického proudu, kdy jsou do čištěné vody uvolňovány železnaté ionty koagulačního činidla (zelené vločky), které poskytují veliký aktivní povrch pro adsorpci či redukci nežádoucích kovů. Posléze dochází k jejich agregaci a sedimentaci a následně jsou oddělovány od čištěné vody.

Základ zařízení tvoří modul „elektrokoagulační cela“, v níž je umístěna vyjímatelná elektrodová kazeta s deskovými elektrodami, jimiž protéká znečištěná voda. Kazeta je připojena na zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Množství elektrochemicky dávkovaného Fe do čištěné vody se řídí hodnotou vloženého proudu (dle Faradayova zákona).

Elektrokoagulační celou protéká čištěná voda protiproudně gravitaci a poté vstupuje do míchané nádrže (30 RPM), kde se vločky shlukují do kompaktnějších agregátů, případně za současného dávkování flokulantu. V posledním kroku nastává gravitační sedimentace vloček kalu. Vyčištěná voda odchází přepadem a zahuštěný kal je dále odvodňován na kalolisu, či sítopásovém lisu sítu.

 

Při provozu elektrokoagulace je nutné provádět periodicky proplach elektrodových kazet vodou a servisní regeneraci kyselinou H3PO4.

Přednosti technologie

 • Velmi účinné odstranění toxických kovů Cr6+, Crcelk., Ni, Pb, As, Al, Cu, Zn
 • Přesné dávkování koagulačního činidla
 • Absence chemikálií
 • Snížení produkce kalů

Potenciální omezení technologie

 • Hodnota pH 4,5 - 10
 • Konduktivita vody ˃ 1,5 mS/cm
 • Suspendované částice nebo kal

 

Služby a produkty

 • Laboratorní zkoušky elektrokoagulace s dodanou kontaminovanou vodou
 • Ověření procesu elektrokoagulace přímo u zákazníka
 • Studie proveditelnosti a základní návrh technologie elektrokoagulace, odhad investičních a provozních nákladů
 • Návrh a dodávka provozní jednotky elektrokoagulace v modulárním uspořádání.

Vhodné pro:

 • Provozy metalurgie a povrchových úprav kovů
 • Čištění důlních vod

Referenční projekt - Termizo Liberec

Proces elektrokoagulace byl aplikován pro dočišťování vod z vypírky spalin pro odstraňování Zn, a Pb. V provozu bylo instalováno 5 modulů elektrokoagulačních cel s kapacitou 4 m3/hod. Běžné průtoky vody jsou 2 m3/hod při vloženém elektrickém proudu 35 – 50 A, množství dávkovaného Fe 50 – 120 mg/l. Vstupní koncentrace Zn v rozmezí 7 – 10 mg/l, výstupní koncentrace Zn jsou < 1 mg/l a Pb < 0,5 mg/l. Spotřeba el. energie na rozpouštění Fe v cele je 0,5 kWh/m3 vody a životnost kazety (14 desek, 66 kg) je 1200 m3 vyčištěné vody.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR