10. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA spustila nový portál pro předkládání informací toxikologickým střediskům

ECHA zpřístupnila nový portál umožňující společnostem připravit a předložit informace o nebezpečných směsích, které mohou využívat toxikologická centra ve všech členských státech.

10. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: BASF

Společnost BASF vyvinula nízkoemisní a nízkoenergetickou inovaci pro palivové články

Jaký systém pohonu automobilů bude v budoucnosti převládat? Jak můžeme snížit spotřebu energie a produkci emisí? Tyto a podobné otázky si kladou nejen výrobci automobilů, ale také společnost BASF, největší světový dodavatel chemických výrobků pro automobilový průmysl.

10. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Cefic reaguje na zprávu o integrované regulační strategii agentury ECHA

Cefic se aktivně podílí na iniciativách agentury ECHA zaměřených na mapování chemických látek s cílem identifikovat ty, které mohou vyžadovat další informace a okamžitá regulační opatření.

10. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Středočeský kraj

Zastupitelé Středočeského kraje souhlasí s uhrazením nákladů na sanaci ropné havárie u Nehvizd z krajského rozpočtu

Zastupitelé na svém letošním druhém zasedání odsouhlasili poskytnutí individuální účelové dotace, která bude městu Brandýs nad Labem sloužit na zaplacení nákladů spojených s likvidací následků ropné havárie u Nehvizd. Kraj pro tento účel uvolní z havarijního fondu přes 705 tisíc korun.

10. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Ve finále chemické soutěže pro děti z Mělnicka v neratovické Spolaně zvítězili žáci z Neratovic

Spolana Neratovice zorganizovala společně s Gymnáziem Václava Třebízského ve Slaném a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje druhý ročník chemické soutěže Výzva pro chemika. Naučně-zábavné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo 17 pětičlenných...

2. 5. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Gabriela Chroumalová

Cíle projektu ChemMultimodal a podmínky pro jejich realizaci v budoucnosti

Projekt ChemMultimodal Cílem projekt ChemMultimodal  bylo podpořit využívání multimodální dopravy při přepravě chemických látek, a snížit tak jejich přepravu po silnici. Probíhal od června 2016 do května 2019. V rámci pilotního projektu, do kterého se zapojilo ve střední Evropě 58...

28. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR

RoHS: 22. červenec 2019 je dnem rozšíření působnosti směrnice RoHS 2/NV 481/2012 Sb.

Upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory elektrozařízení. Ode dne 22. července 2019 dojde k rozšíření počtu omezovaných látek a rozšíří se množství elektrozařízení, na která se dosud pravidla RoHS dosud nevztahovala.

28. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření...

28. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.

18. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR