22. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky

Minulé pondělí Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky. Cílem strategie je mimo jiné posílit konkurenceschopnost unijního chemického průmyslu a klást důraz na bezpečnost a udržitelnost v rámci celého životního cyklu chemických látek. Strategie proto stanovuje zákaz pro...

19. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“

Dne 18.3.2021 se uskutečnila Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002027, která byla online technicky zajišťována v sídle SCHP ČR. Prezentace byly věnovány hodnocení naplňování Sektorové...

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

8 návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Začala veřejná konzultace k návrhům na identifikaci dalších 8 látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA 10. 3. 2021).

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: AV ČR

Objev fyzikálních chemiků z Akademie věd ČR získal další cenu

Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v čele s Martinem Srncem získali prestižní Cenu Wernera von Siemense za základní výzkum enzymatických procesů. Objevili, jak lze z uhlovodíkových vazeb vytrhnout přesně ty atomy vodíku, které potřebují.

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení

ECHA zveřejnila konsolidovaná stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení záměrného používání mikroplastů a dále formaldehydu ve výrobcích pro spotřebitele (zveřejněno ECHA 3. 3. 2021).

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. 2021).

15. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SP ČR

Z více než 114 tisíc zaměstnanců, které účastníci průzkumu otestovali, mělo pozitivní test jen 0,77 procenta pracovníků.

Výsledky  rychlého průzkumu z konce minulého týdne, v němž SP ČR zjišťoval, jak dopadlo testování zaměstnanců v našich členských firmách, vč. členů SCHP ČR. ukazují, že průmyslové firmy v žádném případě nejsou místem, kde se Covid-19 masově šíří. Z více než 114 tisíc zaměstnanců,...

15. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Kondolence - Ing. Václav Novák, CSc.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, S velkou lítostí oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás ve středu 10. března, v nedožitých 88 letech, opustil Ing. Václav Novák, CSc. - kolega, přítel, výzkumník tělem i duší a především dobrý člověk. Jeho aktivity a přínosy ve výzkumné a vývojové oblasti pro československý...

15. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

ORLEN Unipetrol bude vyrábět nový produkt. Investice přesáhne 800 milionů Kč a přinese 20 nových pracovních míst.

Největší česká petrochemická společnost začala s výstavbou jednotky na výrobu nového produktu – dicyklopentadienu. Tento kapalný uhlovodík nazývaný zkratkou DCPD bude vyráběný technologií, kterou vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v...

2. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončen

Po dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu (zveřejněno ECHA 4. 2. 2021).

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR