10. 1. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Nové nařízení Komise (EU) 2024/197 mění přílohu VI nařízení CLP

Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) - Úřední věstník 5. 1. 2024.

10. 1. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Obchod s výrobky obsahujícími benzen zvýšil dovoz nebezpečných chemických látek do EU

Objem nebezpečných chemických látek dovážených do EU a vyvážených z ní podle nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (nařízení PIC) se v roce 2022 nadále zvyšoval (zveřejněno ECHA 20. 12. 2023).

9. 1. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Stanovisko SCHP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Členové Svazu chemického průmyslu ČR v souladu s principy Responsible Care dlouhodobě investují do snižování negativních vlivů na životní prostředí, tedy i zlepšování kvality vypouštěných vod. Podporujeme proto smysluplná legislativní opatření vedoucí ke zlepšování kvality vod, nicméně...

3. 1. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Text: David Tramba, Foto: Wolfgang Ehrecke, Pixabay / Zdroj: Ekonomický deník

Nejde jen o ropu a plyn. Loni výrazně vzrostly dodávky ruských hnojiv do Česka i dalších zemí

Rusko je jako výtržník, kterého vyhodíte dveřmi a vrátí se oknem. Česko se úspěšně zbavilo závislosti na ruském plynu a do roka ukončí odběr ruské ropy a jaderného paliva, avšak jiné produkty z východu k nám proudí dál a někdy i ve větším množství. Třeba syntetická hnojiva.

20. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Svaz chemického průmyslu ČR se v roce 2023 podílel na realizaci projektu Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (PolyEnvi21) se pod vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně věnuje od roku 2023 řešení problematiky polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. Projekt PolyEnvi21 zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, které...

20. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Podepsán Dodatek č. 2 KSVS na roky 2022 – 2025 pro chemii

Dne 18.12.2023 byl statutárními zástupci SCHP ČR a OS ECHO Petrem Cingrem a Karlem Klusákem slavnostně podepsán Dodatek č.2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně 2022 – 2025 SCHP ČR - OS ECHO, jehož obsah byl vyjednán mezi oběma sociálními partnery prostřednictvím vyjednávacích týmů ve třech kolech...

19. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU II. - VÝZVA Č. 40 – OPZ+ MPSV

Realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

19. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU IT - VÝZVA Č. 31 – Národní plán obnovy

Realizace: předpoklad 05/2024 – 12/2026

14. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SP ČR

Vláda přijala kroky ke snížení regulované složky ceny elektřiny

Po mnoha jednáních a s výrazným přispěním aktivit Svazu průmyslu a dopravy ČR přijala Vláda ČR na zasedání 13. 12. 2023 kroky umožňující ERÚ snížit poplatek za podporované zdroje energie v ceně elektřiny na hladinách vysokého napětí a velmi vysokého napětí.

13. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Evropská rada

Rada a Parlament dosáhly dohody o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek

Rada a Evropský parlament dosáhly 5. prosince předběžné dohody o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek. Toto nařízení aktualizuje stávající právní předpisy EU z roku 2008 a jeho cílem je upřesnit pravidla pro označování chemických látek a požadované informace o chemických...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR