25. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: OS ECHO

Tisková zpráva z jednání 4.sjezdu Odborového svazu ECHO

     Ve dnech 24. - 25. května 2023 se sešli v hotelu „Olšanka v Praze delegáti základních odborových organizací Odborového svazu ECHO na svém již 4.sjezdu. Odborový svaz ECHO sdružuje zaměstnance z podnikatelských subjektů, zejména výrobců a distributorů...

22. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

25. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii

V rámci projektu Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii se 18. a 19. května  konala v brněnském hotelu Velká Klajdovka konference Svazu chemického průmyslu ČR a Odborového svazu OS ECHO konference pod názvem „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost...

12. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Jednodušší pravidla pro detergenty na jednotném evropském trhu

Komise 28. dubna navrhla nová pravidla týkající se užívání detergentů, která by měla lépe chránit zdraví a životní prostředí a zajistit lepší fungování jednotného trhu s detergenty.

11. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: HK ČR

EU: Výrobky s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se výrobků s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby.

11. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA poskytuje poradenství k novým třídám nebezpečnosti látek a směsí

Nařízení, které zavádí tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí vstoupilo v platnost 20. dubna 2023. ECHA zveřejnila informace o datech podání žádostí a souvisejících pokynech (zveřejněno ECHA 20. 4. 2023).

4. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Komercionalizace dekarbonizace?

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v sídle Hospodářské komory ČR (HK ČR) uskutečnil workshop s názvem „KOMERCIONALIZACE DEKARBONIZACE – potenciál využití CO2“, který uspořádal viceprezident HK ČR Radek Jakubský se Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a spolkem CO2 Czech Solution Group (CO2CZ).

3. 5. 2023 / Dotační tituly a podpora VAVAI

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI

Předseda: František Svoboda (Spolana) Sekretář: Jiří Reiss   Poslání a zaměření činnosti výboru: Sledování dotačních titulů a poskytování informací o aktuálních možnostech čerpání dotací. Ovlivňování podmínek čerpání dotací a připomínkování legislativních a strategických dokumentů....

3. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Vodík jako příspěvek k dekarbonizaci ČR

EU vychází z předpokladu, že „vodíková ekonomika“ významně přispěje k dekarbonizaci (defosilizaci) klimatu. V dubnu byla zahájena práce na aktualizaci NÁRODNÍ VODÍKOVÉ STRATEGIE. Ve vytvořených pracovních skupinách jsou jmenováni zástupci SCHP ČR a vybraných členských organizacích:...

2. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: HK ČR

EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

27. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA doporučuje zařadit osm látek na seznam látek podléhajících povolení

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí ECHA doporučuje Komisi zařadit do přílohy XIV REACH dalších 8 látek, včetně olova. Po zařazení na seznam musí společnosti požádat o povolení kvůli dalšímu používání látek (zveřejněno ECHA 12. 4. 2023).

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR