29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Uveďte tedy svou podnikatelskou činnost do souladu s nařízením REACH co nejdříve. Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběných nebo do EU dovážených zavedených chemických látek v množstvích 1 - 100 t/rok.

29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ Enviprofi

Chemické látky a směsi – povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

Nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale zásadně se dotýká také ochrany vod, ovzduší nebo prevence závažných havárií.

29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Observatoř Evropské unie pro nanomateriály aktualizovala 2 databáze umožňující vyhledávání informací o nanomateriálech

Webové stránky Observatoře Evropské unie pro nanomateriály (EUON) umožňují vyhledat nové informace o nanomateriálech.

29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA (2018 - 2019)

ECHA zpřesnila harmonogram specifických oken pro zasílání žádostí o povolení k použití látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH.

29. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře ECHA za posuzování žádostí o povolení

Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.

28. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

SP ČR: ČNB ZVÝŠILA SAZBY DLE OČEKÁVÁNÍ. FIRMY BUDOU MÍT MÍRNĚ DRAŽŠÍ ÚVĚRY

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o zvýšení základních úrokových sazeb, došlo ke zvýšení dvoutýdenní repo sazby na 1 %, dále došlo ke zvýšení lombardní sazby na 2 %. Diskontní sazba byla ponechána na úrovni 0,05 %. Zvyšovat úrokové sazby ČNB začala v srpnu 2017. „Za...

21. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

NOVÉ CÍLE EU PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST A OBNOVITELNÉ ZDROJE PŘEDSTAVUJÍ VELKÉ FINANČNÍ RIZIKO PRO ČESKÝ PRŮMYSL I SPOTŘEBITELE

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Navázaly tím na dohodu o podobě Směrnice o obnovitelných zdrojích (RED II) z minulého týdne. Odsouhlasené cíle pro rok...

15. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Nejlepší mladý chemik České republiky je z Letovic

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. V šestém ročníku celostátního finále se jím stal Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice. V úterý 12. června 2018 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky...

15. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Online pomůcka k objasnění tzv. pravidel původu (rules of origin)

Evropská komise vyvinula testovací verzi nového online nástroje, který má evropským vývozcům pomoci vyznat se v tzv. pravidlech původu (rules of origin), jejichž dodržení umožňuje vyvážet zboží na trhy mimo EU za zvýhodněných podmínek. Pravidla původu stanoví náležitosti, jež musí zboží splňovat,...

15. 6. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Rámcová směrnice o odpadech byla dnes zveřejněna v Úředním věstníku EU.

Směrnice vstoupí v platnost dne 4. července. Členské státy mají do 5. července 2020 provést směrnici do vnitrostátních právních předpisů.    

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR