26. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Nové požadavky nařízení REACH týkající se nanomateriálů

Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytovat více informací podle nařízení REACH o nanomateriálech na trhu EU. ECHA vyzývá potenciální žadatele o registraci, aby se seznámili s novými právními požadavky a připravili se (zveřejněno ECHA 8. 10. 2019).

24. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

WEBINÁŘE BRITSKÉ VLÁDY K PŘÍPRAVĚ NA NO DEAL BREXIT

Rádi bychom Vás upozornili na bezplatné webináře pořádané britskou vládou, které proběhnou v nadcházejících dnech.   WEBINÁŘE BRITSKÉ VLÁDY K PŘÍPRAVĚ NA NO DEAL BREXIT Registrace na bezplatné webináře je možná zde. Life Sciences ...

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 10.10.2019).

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019).

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Výbory ECHA přijaly stanoviska ke 2 návrhům na omezení a 15 návrhům harmonizované klasifikace a označení

SEAC přijal stanovisko k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích a mulčích používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících. RAC přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF) - zveřejněno 24. 9. 2019.

17. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Posunutí lhůty pro poskytnutí informací toxikologickým střediskům

Expertní skupina pro nařízení CLP na jednání CARACAL jednomyslně odsouhlasila změny přílohy VIII nařízení CLP, které navrhla Evropská komise. Návrh bude přijat delegovaným aktem. Vstup v platnost je očekáván koncem roku 2019.

17. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska SEAC k omezení N,N-dimethylformamidu

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu k omezení N,N-dimethylformamidu potrvá do 25. 11. 2019 (zveřejněno ECHA 25. 9. 2019).

4. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj = Hydrogen Valley Evropy? Realita, nikoliv fikce

Vytvořit z regionu první „vodíkové údolí“ ve střední Evropě, to jsou ambice vedení Moravskoslezského kraje. Energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie, vznikne Vodíkový klastr.

4. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech

ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021 (zveřejněno 9. 9. 2019).

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR