28. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření...

28. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.

18. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

18. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

14. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ústecký kraj

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

Zástupci Ústeckého kraje jednali v sousedním Německu s klíčovými představiteli chemického průmyslu.

14. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Sovak ČR

SOVAK ČR: Novela zákona o ochraně ovzduší je významná i pro vodohospodáře

V březnu tohoto roku předložila skupina poslanců novelu zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk č. 422. Podstatou této novely je zrušení povinnosti přimíchávání biologických složek do pohonných hmot neboli produkce biopaliv 1. generace.

6. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI.

6. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Workshop na téma SVHC látky v REACH

Dne 23. 5. 2019 uspořádá MPO jednodenní workshop, jehož cílem bude seznámit společnosti s povinnostmi, které jim vyplývají z nařízení REACH v oblasti povolování SVHC látek.

4. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) / z angličtiny přeložil Petr Jarolímek

Chemický průmysl EU stojí v čele přechodu směrem k nízkouhlíkovému, oběhovému a více digitálnímu hospodářství

Chemický průmysl je odhodlán hrát vedoucí úlohu v přechodu na skutečný model oběhového hospodářství.

4. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

Dříve publikovaná doporučení a praktické instrukce ECHA pro společnosti uvádějící chemické látky na trh EU a EHS zůstávají v platnosti.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR