2. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (aktualizováno 26. 1. 2022).

2. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol a Pražská plynárenská budou spolupracovat na rozvoji vodíkové mobility a snižování emisí

Největší tuzemská rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol a jedna z nejvýznamnějších domácích energetických společností Pražská plynárenská podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Předmětem memoranda je předávání zkušeností a budoucí spolupráce především v oblastech snižování emisí a...

1. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 223 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 17. 1. 2022).

31. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

30. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Komise zakázala používání oxidu titaničitého v potravinách

Evropská komise přijala zákaz používání oxidu titaničitého (E171) v potravinách, který se začne uplatňovat po uplynutí šestiměsíčního přechodného období.

29. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Pavel Mohrmann/ Průmyslová ekologie

Pěnový polystyren by se mohl recyklovat solvolýzou

Publikace „The Great Plastics Distruction“ uvádí, že benefit z aplikací plastů je 9 až 15 krát vyšší, než emise CO2 z jejich výroby. Dosavadní světová míra recyklace plastů se pohybuje mezi 10 – 14 % a je nízká ve srovnání s mírou recyklací u kovů (45 %) a skla (35 %).

28. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2021/2204 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které se týká látek CMR.

27. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: UNIPETROL

Tržby skupiny ORLEN Unipetrol za rok 2021 dosáhly rekordní výše 134 miliard korun

• Tržby ve výši 133,6 miliard korun
• Provozní zisk na úrovni 6,3 miliard korun
• Čistý zisk dosáhl 3,2 miliardy korun
• Vysoké investice na úrovni 8,5 miliardy korun
• Posilování maloobchodní pozice v Česku s tržním podílem 25 % a rozvoj elektromobility
• Testování chemické...

26. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

ORLEN Unipetrol a VŠCHT Praha oslavily 20 let spolupráce podpisem nové smlouvy

Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dnes vstoupili do třetí dekády strategického partnerství podpisem nové smlouvy na léta 2022–24. Vedle čerpání finančního daru se obě strany zavázaly k podpoře vzdělávání včetně středoškolských učitelů i žáků a chemické...

25. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Setkání k připravovaným Národním centrům kompetence zaměřených na chemický průmysl

Dne 24.1.2022 se uskutečnilo setkání zástupců Svazu chemického průmyslu ČR, národních technologických platforem a zástupců Univerzity Jan Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k možnostem zapojení tohoto universitního pracoviště v připravovaných Národních centrech kompetence...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR