1. 10. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Závěry Rady pro energetiku nepřekvapily

Závěry jednání mimořádné Rady pro energetiku (dostupné například zde) odpovídají již známým předběžným informacím. „Závěry rady ničím pozitivně nepřekvapily a pro průmysl jistotu pro příští rok stále nenabízí. Slovo úspěch rozhodně nemůžeme za průmysl použít a nálada v mnoha firmách proto zůstává...

30. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: SP ČR

KOMENTÁŘ SVAZU PRŮMYSLU PŘED JEDNÁNÍM RADY PRO ENERGETIKU

Evropa musí pochopit vážnost situace a razantně přijmout a realizovat celoevropská opatření vedoucí ke snížení cen elektřiny a plynu. Od vlády žádáme aktivní přístup a okamžitou pomoc pro všechny firmy.

20. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

9 návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhům na identifikaci dalších 9 látek vzbuzujících mimořádné obavy (látky SVHC) - zveřejněno ECHA 7. 9. 2022.

10. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Výzva organizací chemického průmyslu ve střední a východní Evropě týkající se cen energií

Chemický průmysl v Evropě je jedním z klíčových prvků ekonomiky. V současné době všichni čelíme výzvám, které souvisejí s hospodářskou a energetickou krizí způsobenou pandemií a válkou na Ukrajině. Řada sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko nutí evropský chemický průmysl čelit neznámým výzvám.

9. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Appeal by the organizations of the chemical industry in Central and Eastern Europe regarding energy prices

Appeal by the organizations of the chemical industry in Central and Eastern Europe regarding energy prices The chemical industry in Europe is one of the key elements of the economy. At present we are all facing challenges, related to the economic and energy crisis caused by the pandemic and the war...

5. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

BEZ OKAMŽITÉHO ZÁSAHU VLÁDY HROZÍ KRACH MNOHA FIREM A MASIVNÍ PROPOUŠTĚNÍ

Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii. Doporučují vládě šest konkrétních opatření, která by pomohla řešit příčiny nebo...

1. 9. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ivan Souček - ředitel Svazu chemického průmyslu ČR / Zdroj: JGDE 07/2022

Hlavní výzvy pro český chemický průmysl v roce 2022

Rok 2022 začal slibným vývojem ekonomiky po zotavení z pandemie COVID v letech 2019-2020. Již rok 2021 zaznamenal výsledky, které naznačovaly návrat k pozici a roli průmyslu před rokem 2019. Podle zpráv Raiffeisen Bank za celý rok 2021 ekonomika v reálném vyjádření vzrostla o 3,3 %. Hlavním...

31. 8. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

ENERGETICKÁ KRIZE: Hrozí škody a nezvratný sociálně-ekonomický dopad

Přečtěte si dopis prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Hanáka, který vystihuje naše současné priority a aktivity Svazu chemického průmyslu ČR, nejenom vůči Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale i dalším institucím, v diskuzích s kolegy jiných svazů, zastupujících jiná energeticky...

31. 8. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Mezinárodní konference DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

V listopadu (10. 11. a 11. 11.) se v hotelu STAGES v Praze uskuteční mezinárodní konference DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ: VÝZVY, PŘÍLEŽITOSTI A ŘEŠENÍ, kterou pořádá Svaz chemického průmyslu ČR v součinnosti s Ocelářskou unií, a to v rámci českého předsednictví v Radě...

31. 8. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ivan Souček – director of the Association of the Chemical Industry of the Czech Republic / Zdroj: JGDE 07/2022

Main challenges for the Czech chemical industry in 2022

The year 2022 started with promising development of economy after 2019-2020 COVID pandemic recovery. Already year 2021 recorded results which indicated return to the industry position and role prior 2019. According Raiffeisen Bank reports, for the whole of 2021, the economy in real terms grew by...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR