15. 9. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Unipetrol se opět stal nejlepším Zaměstnavatelem roku v Ústeckém kraji

Péče o zaměstnance je pro Unipetrol dlouhodobou prioritou, což vyplývá i z výsledků letošního ročníku soutěže Zaměstnavatel roku 2020. Unipetrol v této prestižní nezávislé soutěži obsadil opět první místo v Ústeckém kraji. Nedílnou součástí úspěšné personální strategie je také intenzivní dlouhodobá...

8. 9. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: AV ČR

Šance pro životní prostředí. Nanokrystaly zefektivní výrobu paliv

Nanomateriály jsou hudbou budoucnosti. Jeden takový může pomoci při výrobě metanu a dalších paliv ze skleníkových plynů, například z oxidu uhličitého.

27. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Prodloužení odkladné lhůty pro doprodej stávajících zásob dezinfekčního přípravku Anti-COVID pouze do 11. 9. 2020

Svaz chemického průmyslu ČR upozorňuje, že na základě Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze 17. 7. 2020 se prodloužila odkladná lhůta pro doprodej stávajících zásob dezinfekčního přípravku Anti-COVID pouze do 11. 9. 2020 (viz Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. 11853/2020-27/OBP...

23. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1182 mění přílohu VI nařízení CLP

Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úřední věstník 11. 8. 2020).

23. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů

V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a o nařízení vlády č. 344/2020 Sb. Tyto předpisy přináší výjimky ze zákazu používání...

22. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Omezení diisokyanátů podle nařízení Komise (EU) 2020/1149

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení diisokyanátů.

17. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro chemický průmysl: „Zelená dohoda pro Evropu“

Dne 2. června 2020 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.

6. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna příloh I a V nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1068 přidává do nařízení PIC 22 nebezpečných chemických látek. Byl rovněž zakázán vývoz některých výrobků obsahujících rtuť, např. zářivek (zveřejněno ECHA 22. 7. 2020).

5. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CENIA

Změny v kategorizaci výrobků pro oznámení toxikologickým střediskům

Evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) byl aktualizován pro náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), lékařské přístroje, slitiny a pyrotechnické výrobky.

30. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Unipetrol se zaměřil na investice. Ve druhém čtvrtletí zvýšil investice meziročně o 137 % na 3,9 mld. Kč

• Tržby skupiny Unipetrol dosáhly 15 mld. Kč
• Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 584,7 mil. Kč
• Investice činily 3,9 mld. Kč
• Benzina provozuje v Česku 417 čerpacích stanic a do její slovenské sítě patří 11 stanic

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR