6. 8. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Předložení záměru na omezení látek PFAS, PAU a omezení 2,4-dinitrotoluenu

Na stránkách agentury ECHA jsou v registru záměrů na omezení látek nově uvedeny per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (zveřejněno ECHA 21. 7. 2021).

28. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MZe ČR

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který projednala vláda.

22. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Průmyslová ekologie

S ochlazováním měst by mohly pomoci nano fasády

V létě je pro každého z nás příjemnější obléknout se do světlých barev, než se halit do černé. Světlé povrchy se prostě tolik nezahřívají. Existují už ale i speciální nátěry, které fasádu nejenom dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale její povrch odráží zpět do vesmíru tepelné i solární záření.

22. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 8 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 219 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 8. 7. 2021).

21. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: VŠCHT

Centrum CirkTech se zaměří na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela 24. června 2021 nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu...

20. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

NextGenerationEU: European Commission endorses Czechias €7 billion recovery and resilience plan

The European Commission has today adopted a positive assessment of Czechias recovery and resilience plan. This is an important step towards the EU disbursing €7 billion in grants under the Recovery and Resilience Facility (RRF). This financing will support the implementation of the crucial...

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nařízení o bezpečnosti chemických látek – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace podle nařízení REACH

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k nařízení REACH – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace.

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z 38 jednání fóra o prosazování

Fórum o prosazování odsouhlasilo kontrolu bezpečnostních listů v roce 2023 v rámci celounijního projektu. Fórum rovněž přijalo revidovaný souhrn analytických metod pro kontrolu dodržování omezení podle REACH (zveřejněno ECHA 29. 6. 2021).

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Připravované změny požadavků na informace podle nařízení REACH

Evropská komise revidovala některé požadavky na informace týkající se registrace chemických látek podle nařízení REACH. Změny začnou platit počátkem roku 2022 a společnosti by se již měly připravovat. Další doporučení ECHA zveřejní koncem roku 2021.

1. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z červnových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Německa na omezení PFHxA, jejích solí a příbuzných látek. Začátkem července začne konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k téže skupině chemických látek (zveřejněno ECHA 16. 6. 2021).

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR