23. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů

V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a o nařízení vlády č. 344/2020 Sb. Tyto předpisy přináší výjimky ze zákazu používání...

22. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Omezení diisokyanátů podle nařízení Komise (EU) 2020/1149

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení diisokyanátů.

17. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro chemický průmysl: „Zelená dohoda pro Evropu“

Dne 2. června 2020 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.

6. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna příloh I a V nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1068 přidává do nařízení PIC 22 nebezpečných chemických látek. Byl rovněž zakázán vývoz některých výrobků obsahujících rtuť, např. zářivek (zveřejněno ECHA 22. 7. 2020).

5. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CENIA

Změny v kategorizaci výrobků pro oznámení toxikologickým střediskům

Evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) byl aktualizován pro náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), lékařské přístroje, slitiny a pyrotechnické výrobky.

30. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Unipetrol se zaměřil na investice. Ve druhém čtvrtletí zvýšil investice meziročně o 137 % na 3,9 mld. Kč

• Tržby skupiny Unipetrol dosáhly 15 mld. Kč
• Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 584,7 mil. Kč
• Investice činily 3,9 mld. Kč
• Benzina provozuje v Česku 417 čerpacích stanic a do její slovenské sítě patří 11 stanic

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské...

29. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

Hlavní projekt fóra o prosazování plánovaný na rok 2022 (REF-10) se zaměří především na integrované kontroly spotřebních výrobků. Bude kontrolováno dodržování povinností podle různých právních předpisů týkajících se především předmětů, ale také směsí.

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Aktualizované IT nástroje pro oznámení toxikologickým střediskům

Nástroj pro přípravu a předkládání oznámení toxikologickým střediskům ECHA Submission portal byl aktualizován zdokonalenou navigací v režimu datových sad IUCLID a pokročilou funkcí vyhledávání (zveřejněno ECHA 13. 7. 2020).

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MZe ČR

MZe: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí

Balíček opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP), strategie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo situace na komoditních trzích byly tématy prvního prezenčního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství od vypuknutí epidemie COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman také...

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Stanovisko SCHP ČR k návrhu dokumentu: Sdělení Komise „Strategie udržitelnosti chemických látek“ („Chemical Strategy for Sustainability“

SCHP ČR sdružuje více než 100 společností v oblasti chemického průmyslu v České republice. Jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto průmyslu, a produkují více než 70 % chemických, farmaceutických a petrochemických výrobků, plastických hmot a pryže v České republice. SCHP ČR vítá...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR