18. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

14. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ústecký kraj

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

Zástupci Ústeckého kraje jednali v sousedním Německu s klíčovými představiteli chemického průmyslu.

14. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Sovak ČR

SOVAK ČR: Novela zákona o ochraně ovzduší je významná i pro vodohospodáře

V březnu tohoto roku předložila skupina poslanců novelu zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk č. 422. Podstatou této novely je zrušení povinnosti přimíchávání biologických složek do pohonných hmot neboli produkce biopaliv 1. generace.

6. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI.

6. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

Workshop na téma SVHC látky v REACH

Dne 23. 5. 2019 uspořádá MPO jednodenní workshop, jehož cílem bude seznámit společnosti s povinnostmi, které jim vyplývají z nařízení REACH v oblasti povolování SVHC látek.

4. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) / z angličtiny přeložil Petr Jarolímek

Chemický průmysl EU stojí v čele přechodu směrem k nízkouhlíkovému, oběhovému a více digitálnímu hospodářství

Chemický průmysl je odhodlán hrát vedoucí úlohu v přechodu na skutečný model oběhového hospodářství.

4. 4. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

Dříve publikovaná doporučení a praktické instrukce ECHA pro společnosti uvádějící chemické látky na trh EU a EHS zůstávají v platnosti.

27. 3. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Aktuality z Evropské unie 18. — 22. března/3

Ve středu 20. března zveřejnila konfederace BusinessEurope, která sdružuje 40 podnikatelských svazů z 34 zemí Evropy, pravidelný přehled Reform Barometer 2019. Přehled hodnotí globální konkurenceschopnost EU na základě klíčových ukazatelů zahrnujících zdanění a stav veřejných financí,...

27. 3. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Aktuality z Evropské unie 18. — 22. března/2

V pondělí 18. března přijala Evropská komise pracovní programy pro spolufinancování společných průmyslových projektů v oblasti obrany na období 2019–2020 ve výši téměř 500 milionů EUR. Dalších 25 milionů EUR bylo vyčleněno na financování kooperativních projektů obranného výzkumu v roce...

27. 3. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Aktuality z Evropské unie 18. — 22. března/1

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Evropské rady, které bylo věnováno vnějším (obchodním) vztahům, brexitu, konkurenceschopnosti a klimatické politice. Delegaci ČR vedl předseda vlády Andrej Babiš. Na okraj prvního dne se z iniciativy Finska sešli zástupci 17 členských...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR