10. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle potřeby aktualizovat informace v těchto registracích.

5. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Téměř 300 chemických látek označeno za kandidáty pro regulační opatření

V roce 2020 ECHA hodnotila přibližně 1 900 registrovaných chemických látek ve skupinách. Na úrovni EU by 290 z nich mohlo být kandidátem pro další řízení regulačních rizik, pokud bude potvrzena jejich nebezpečnost (zveřejněno ECHA 21. 4. 2021).

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: REGARTIS

Pozvánka: Biocidní akademie

Straší Vás slovo biocid? Není divu, je to jedna z nejsložitějších chemických legislativ, která i přesto, že je regulována přímo platným nařízením EU, se řídí i vnitřní legislativou jednotlivých států EU. Naše Biocidní akademie Vám ale určitě může pomoci orientovat se v této složité problematice.

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CENIA

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou nyní přeloženy do jazyků EU

V souladu s aktuální podobou přílohy II nařízení REACH byly upraveny pokyny pro sestavení bezpečnostních listů a překlady jsou nyní k dispozici.

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Fórum o prosazování odsouhlasilo rozsah kontrol spotřebních výrobků a biocidů v roce 2022

Desátý hlavní projekt fóra o prosazování (REF-10) se zaměří na integrované kontroly spotřebních výrobků. Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují řadu různých omezení nebezpečných látek podle nařízení REACH (zveřejněno ECHA 24. 3. 2021).

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA navrhuje 7 látek do přílohy XIV nařízení REACH

ECHA doporučuje Evropské komisi přidat na seznam látek podléhajících povolení 7 látek, včetně cyklosiloxanů D4. D5 a D6. Jakmile budou látky na seznamu, budou muset společnosti požádat o povolení, aby je mohly dále používat (zveřejněno ECHA 14. 4. 2021).

21. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SP ČR

PRŮZKUM SP ČR: COVID-19 Z FIREM MIZÍ, VĚTŠINA PODNIKŮ CHCE STÁTU POMOCI S OČKOVÁNÍM

Covid-19 v populaci setrvale slábne, potvrzují data z plošného testování zaměstnanců ve firmách. Podniky se proto už připravují, aby zkušenosti z testování využily také pro očkování svých zaměstnanců. Od ledna roste podíl firem, které se chtějí do očkování aktivně zapojit. V dubnovém průzkumu Svazu...

8. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Bochemie

Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI

  Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI Bochemie a.s. Bohumín prostřednictvím své dceřiné společnosti Bochemie Wood care s.r.o. navázala na již několikaletou spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)...

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Rada přijala závěry ke strategii o udržitelnosti v oblasti chemických látek

Rada přijala závěry týkající se strategie EU o udržitelnosti v oblasti chemických látek, jejímž cílem je zajistit životního prostředí bez toxických látek, ochránit zdraví občanů EU a podpořit konkurenceschopnost evropských firem.

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR