3. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Vodík jako příspěvek k dekarbonizaci ČR

EU vychází z předpokladu, že „vodíková ekonomika“ významně přispěje k dekarbonizaci (defosilizaci) klimatu. V dubnu byla zahájena práce na aktualizaci NÁRODNÍ VODÍKOVÉ STRATEGIE. Ve vytvořených pracovních skupinách jsou jmenováni zástupci SCHP ČR a vybraných členských organizacích:...

2. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: HK ČR

EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

27. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA doporučuje zařadit osm látek na seznam látek podléhajících povolení

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí ECHA doporučuje Komisi zařadit do přílohy XIV REACH dalších 8 látek, včetně olova. Po zařazení na seznam musí společnosti požádat o povolení kvůli dalšímu používání látek (zveřejněno ECHA 12. 4. 2023).

19. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Navždy nás opustil bývalý ředitel SCHP ČR Ing. Ladislav Novák, Ph.D.

Dne 4. 4. 2023 zemřel Ing. Ladislav Novák, Ph.D., který zasvětil chemii většinu svého profesionálního života. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou (fakultu potravinářské a biochemické technologie) a získal zde titul inženýra v roce 1975. Své vědomosti uplatnil nejprve v podniku...

17. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (aktualizováno 11. 4. 2023).

16. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nové nařízení Komise (EU) 2023/707 mění přílohy nařízení CLP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707, kterým se mění nařízení CLP zavádí nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí pro endokrimnní disruptory a další škodlivé chemické látky (ÚV 31. 3. 2023).

15. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Orgány pro prosazování se zaměří na PFCA a příbuzné látky

Fórum agentury ECHA o prosazování odsouhlasilo pilotní projekt zaměřený na kontrolu přítomnosti omezovaných perfluorkarboxylových kyselin (PFCA) a příbuzných látek ve spotřebitelských výrobcích jako je kosmetika (zveřejněno ECHA 23. 3. 2023).

4. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Současný vývoj chemického průmyslu EU

Vývoj chemického průmyslu EU se po krátkém oživení v průběhu 2021 a první poloviny 2022 zastavil.

3. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Návrh na omezení látek PFAS

Per- a polyfluoralkylované látky (PFAS) jsou velmi rozsáhlou skupinou látek. V EU se používají v mnoha aplikacích: textil, obaly (včetně potravinářských), hasicí pěny, pokovování a výroba výrobků z kovu, směsi pro spotřebitele, kosmetika, použití fluorovaných plynů, doprava, elektronika a...

3. 4. 2023 / Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Výbor pro zdraví bezpečnost a životní prostředí je nejpočetnějším výborem SCHP ČR, tvoří jej 112 členů. Činnost vyvíjí od roku 1992.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR