10. 8. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: AV ČR

Chemie musí chránit životní prostředí, říká držitel Prémie Otto Wichterleho

Ve sklenici vody dokáží vědci najít desítky cizorodých látek. Koncentrace každé z nich je sice minimální, problém ale je, že je jich ve vodě obsaženo tolik. Enviromentální polutanty jsou látky znečišťující naše životní prostředí a v přírodě mohou přetrvávat roky až celá desetiletí. Jiří Henych z...

2. 8. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Jiří Kůs/ Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Odborníci z různých sfér posuzovali bezpečné využití oxidu titaničitého

V Praze 4. května 2022 proběhl první multioborový seminář k mediálně často zneužívané problematice využití a bezpečnosti oxidu titaničitého. Odborníci z různých sfér posuzovali bezpečné využití oxidu titaničitého z mnoha různých úhlů. Hlavní pohled byl z hlediska jeho využívání a nedávného...

28. 7. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Včelaři ve Spolaně se těší z velké úrody, medu stočili víc než loni

Na 80 kilogramů květového medu stočili včelaři z úlů umístěných v areálu Spolany. Úroda je větší než loni. Spolanský med plní nejen všechny normy dle odborných testů Výzkumného ústavu včelařského, ale pravidelně získává zlatou medaili nejvyšší kvality v soutěži Český med. Současně je jeho kvalita...

12. 7. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Konzultace k návrhu stanoviska SEAC k navrhovanému omezení olova při venkovní střelbě a rybolovu

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu k omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a v rybolovu potrvá do 29.8. 2022 (zveřejněno ECHA 29. 6. 2022).

12. 7. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Okamžité řízení rizik navrženo pro 300 škodlivých chemických látek

Posuzování chemických látek ve skupinách urychlilo práci orgánů, přičemž v roce 2021 byla dokončena hodnocení 1 900 látek. U přibližně 300 z nich by mohla být okamžitě zahájena opatření k řízení rizik (zveřejněno ECHA 17. 6. 2022).

11. 7. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CETA

Ropa a zemní plyn jsou (a budou) důležitou základní vstupní surovinou pro výrobu chemických produktů na jejichž dodávkách je závislá řada dalších odvětví tuzemské ekonomiky

Rostoucí ceny energií v kombinaci s tlakem na dekarbonizaci a snižování energetické závislosti na ruských dodávkách představují mix faktorů, které bezprostředně dopadají na výkonnost řady odvětví tuzemské ekonomiky. Tak jako v období eskalujících vln pandemie COVID-19 byla ekonomicky zasažena řada...

29. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu a stříbra a k omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Výbor SEAC přijal stanovisko k omezení Dechlorane Plus (zveřejněno ECHA 15. 6. 2022).

29. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky

V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 15. srpna 2022 (zveřejněno ECHA 15. 6. 202).

28. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam byla zařazena jedna látka

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 224 záznamů chemických látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 10. 6. 2022).

27. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Zveřejnění sborníků z konferencí: Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost

Byly zpracovány sborníky z konferencí „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost“, které se uskutečnily 16.-17.9.2021 v Přerově a 19.-20.5.2022 v Litvínově za podpory projektu „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii“, reg.č.:...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR