2. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 5 látek

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 9. dubna 2021 (zveřejněno ECHA 10. 2. 2021).

1. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Jsme pro zachování provozu průmyslových podniků

Se znepokojením sledujeme současný vývoj boje s pandemií COVID-19 a oceňujeme přístup MPO k zajištění provozu průmyslu ČR. Chápeme současně, že je nezbytné přijmout další opatření k zamezení šíření nákazy u zaměstnavatelů, kdy je pravděpodobné, že i pracovní místa a mobilita pro...

16. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Martina Jandusová

Dopad pandemie na chemický průmysl není tak katastrofální jako na jiná odvětví

Na on-line konferenci Chemická legislativa 2021 představil Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu, výhled českého chemického průmyslu v ČR v letošním roce. Ohlédl se i za rokem uplynulým.

16. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Agentura ECHA navrhuje omezení používání olova v brocích, střelách a rybářském olůvku mimo mokřady

ECHA předkládá návrh na další celoevropská omezení používání olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Cílem je omezení rizik a ochrana zdraví lidí, volně žijících živočichů a životního prostředí.

9. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Povinnosti povolení a zpětně získané látky v rámci dvou projektů fóra o prosazování

První projekt ověří, zda látkám SVHC z přílohy XIV nařízení REACH, které jsou uvedeny na trh EU, bylo uděleno povolení. Další pilotní projekt se zaměří na výjimky z povinnosti registrace látek zpětně získaných z odpadu (zveřejněno ECHA 22. 1. 2021).

9. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Omezení olova v brocích podle nařízení Komise (EU) 2021/57

Nové nařízení Komise (EU) 2021/57, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení použití olova v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí.

29. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 2 látky

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 2 látky klasifikované jako toxické pro reprodukci. Kandidátský seznam nyní obsahuje 211 látek (zveřejněno ECHA 19. 1. 2021).

21. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Převod registrací ze Spojeného království do EU bude ukončen koncem března 2021

Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31. 3. 2021 (zveřejněno ECHA 11. 1. 2021).

20. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

V Úředním věstníku EU byly vydány závěry o BAT

Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami vydány v ÚV EU.

20. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: REGARTIS

Novinka letošního roku – předplatné REGARTIS Online Akademie

Zbrusu nové roční předplatné Vám zajistí celoroční přístup ke vzdělávání v oblasti managementu chemických látek. Užijte si kterékoliv webinaru, mějte veškeré materiály na jednom místě, využijte přístup do knihovny užitečných dokumentů a poslechněte si, co Vás čeká v oblasti chemikálií v příštích...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR