13. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Hlavní body z listopadového zasedání výborů RAC a SEAC

SEAC přijal stanovisko podporující návrh Francie na omezení kreosotu a příbuzných látek. RAC přijal stanoviska k osmi návrhům harmonizované klasifikace a označování. U čajovníkového oleje doporučuje přidat reprodukční toxicitu (zveřejněno ECHA 7. 12. 2023).

7. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Průmyslová ekologie

MŽP zveřejnilo metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů

Tento týden Ministerstvo životního prostředí vydalo novou metodiku, poskytující podporu provozovatelům a povolujícím úřadům při identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci, a následně je navést na příslušné povolovací procesy a upozornit na jejich případná úskalí.

7. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA identifikuje rizika plynoucí z aditiv PVC a uvolňování mikročástic

ECHA zjistila, že některé látky přidávané do PVC plastů mohou představovat riziko pro lidi a životní prostředí. K omezení používání aditiv a k minimalizaci uvolňování mikročástic PVC by bylo nutné přijmout regulační opatření (ECHA 28. 11. 2023).

7. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Nové nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH

V platnost vstoupilo nařízení Komise (EU) 2023/2482, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se látky bis (2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích (ÚV 14. 11. 2023).

7. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Cílené konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování

V listopadu proběhly dodatečné konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) lithných solí a methyl-methakrylátu. Shromážděné informace vezme výbor RAC v úvahu při přípravě stanoviska k návrhu CLH (zveřejněno ECHA).

1. 12. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA: Jak zvládnout firemní automatizaci efektivně a udržitelně?

Rozšiřování procesu automatizace a zavádění nových technologií neznamená jen vysoký nárůst firemních rozpočtů a překotné změny. Společnost DEMCAK s.r.o. dokazuje, že i zásadní inovace mohou být udržitelné, logické, efektivní a úsporné. Přečtěte si rozhovor s Michalem Demčákem, zakladatelem a...

29. 11. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!

V říjnu a v listopadu se vydal štáb Svazu chemického průmyslu ČR za letošními vítězi projektu UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!, aby je navštívil na jejich školách a natočil s nimi medailonky o jejich zajímavých projektech. V lednu, konkrétně 23. 1. 2024, se můžete těšit na premiéru...

24. 11. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Best Practise Visit: Prediktivní údržba

Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví Reg.č.: CZ.03.01.03/00/22_001/0001091   23.11. se uskutečnil ve společnosti Synthos Kralupy a.s. v Kralupech nad Vltavou workshop Best Practise Visit na téma Prediktivní údržba. Best Pracise Visits jsou hlavně o sdílení poznatků a dobré...

23. 11. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Setkání zástupců evropských chemických asociací - AFEM Communicators Network

Ve čtvrtek 23.11. se v Praze uskutečnilo setkání zástupců evropských chemických asociací - AFEM Communicators Network (ACN) při CEFIC. Svaz chemického průmyslu ČR uspořádal společné jednání v historické knihovně VŠCHT, kde zahraniční hosty přivítal prorektor prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

23. 11. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Odborný názor chemického průmyslu na hrozby chemické logistiky ve středně i dlouhodobé perspektivě

Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví Reg.č.: CZ.03.01.03/00/22_001/0001091 22.11. od 10,00 jsme v Pardubické Synthesii zorganizovali minikonferenci - kulatý stůl na téma: Odborný názor chemického průmyslu na hrozby chemické logistiky ve středně i dlouhodobé perspektivě....

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR