15. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: George KAPANTAIDAKIS and Justin VAN SCHEPEN / Zdroj: Cefic

A HYDROGEN STRATEGY FOR A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE SUMMARY REPORT

Presented on: 8 July 2020
Commissioners:
• Executive Vice-President for the European Green Deal, Frans Timmermans
• Commissioner for Energy, Kadri Simson

15. 7. 2020 / CEFIC - SCHP ČR / Autor: George KAPANTAIDAKIS and Justin VAN SCHEPEN / Zdroj: Cefic

A HYDROGEN STRATEGY FOR A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE

Presented on: 8 July 2020

Commissioners:
• Executive Vice-President for the European Green Deal, Frans Timmermans
• Commissioner for Energy, Kadri Simson

10. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v Úředním věstníku 26. 6. 2020.

9. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 21. srpna 2020 (zveřejněno ECHA 24. 6. 2020).

9. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MZe ČR

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání...

5. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: DENIOS

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově

Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho.

4. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

Dne 15. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích...

3. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Unipetrol loni investoval do životního prostředí rekordních 2,26 miliardy korun

Náklady skupiny Unipetrol na ochranu životního prostředí dosáhly v minulém roce historicky nejvyšší úrovně 2,26 miliardy korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců plastů v České republice navýšil částku o dvacet procent oproti roku 2018. Výdaje se týkaly především výstavby...

2. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Rozhovor s rektorem Pavlem Matějkou, rektorem VŠCHT Praha

„Ekonomicky zaměřené studium mělo na VŠCHT dlouhou tradici včetně řady velmi významných absolventů. V minulých letech byla tato tradice přerušena a já jsem moc rád, že toto období je u konce a nové programy zaměřené na ekonomiku a management se budou na naší univerzitě vyučovat již v nadcházejícím...

24. 6. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Průmyslová ekologie

Chemickou recyklací můžeme zrecyklovat i materiály, u kterých recyklace mechanická selhává

Projednávání nového zákona o odpadech doprovází připomínky skupin, pro které je trnem v oku zejména termín zákazu skládkování a výše skládkovacích poplatků. S otázkou, jaký by mohla mít „změkčující opatření“ vliv na recyklaci jsme se obrátili na Jaroslava Suchého ze Svazu chemického průmyslu ČR,...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR