10. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Členské státy budou hodnotit 58 látek v letech 2021 - 2023

ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 58 látek pro hodnocení členskými státy v letech 2021 - 2023 (zveřejněno ECHA 9. 12. 2020).

9. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MŽP ČR

EU posílí svůj závazek z Pařížské dohody. Do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů alespoň o 55 %

Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí potvrdili dohodu Evropské rady z minulého týdne o navýšení klimatického cíle EU do roku 2030 minimálně na 55 %. Shodli se také, že tento cíl bude prezentován jako příspěvek EU a jejích členských států k naplňování závazků...

5. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Novela chemického zákona a navazující metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k postupu oznamování nebezpečných směsí podle nařízení CLP

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon mění i chemický zákon č. 350/2011 Sb. Novela obsahuje povinnost oznamování nebezpečných směsí podle...

16. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Redakce N&N

Vyšlo 15. číslo magazínu N & N

15. číslo magazínu N & N

15. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Spolana

Rtuť ze starých výrobních provozů definitivně mizí ze Spolany

Neratovická společnost Spolana pokračuje v postupné ekologizaci svého výrobního areálu. Ve shodě s integrovaným povolením zahájila postupnou dekontaminaci a demontáž výrobních zařízení a budov po ukončeném provozu amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru a louhu sodného. Tento provoz Spolana...

13. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT se z důvodů koronavirových opatření nekonalo za fyzické účasti, byl připraven soubor aktuálních informací, které jsou k dispozici formou prezentací.

12. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Seznamy H-vět a P-vět podle nařízení CLP

V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v dalších jazycích - angličtině, němčině a slovenštině. (aktualizováno 1.12.2020)

10. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol má nového partnera. Výuku zde započne Fakulta strojní ČVUT

V roce 2002 zahájila rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), která v roce 2015 vyvrcholila založením Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol Litvínov, jež sídlí ve výrobním závodě Unipetrolu v Záluží u Litvínova....

7. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Unipetrol - změna názvu od 1.1.2021 na ORLEN UNIPETROL

Změna názvu naší skupiny je faktickým dokončením plné příslušnosti k nadnárodní skupině ORLEN, která je největší společností ve střední a východní Evropě. Skupina ORLEN působí na šesti domácích trzích v Polsku, České republice, Německu, Litvě, na Slovensku a v Kanadě. Vlastní nejmodernější...

4. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

Unipetrol se připojil k iniciativě pro prevenci úniku plastů do životního prostředí

Unipetrol důsledně pokračuje v uskutečňování své strategie v oblasti ochrany životního prostředí a realizaci principů cirkulární ekonomiky. Předseda představenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak a člen představenstva Ryszard Pilch dnes podepsali mezinárodní deklaraci nazvanou Operation Clean...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR