22. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

25. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii

V rámci projektu Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii se 18. a 19. května  konala v brněnském hotelu Velká Klajdovka konference Svazu chemického průmyslu ČR a Odborového svazu OS ECHO konference pod názvem „Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost...

12. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Jednodušší pravidla pro detergenty na jednotném evropském trhu

Komise 28. dubna navrhla nová pravidla týkající se užívání detergentů, která by měla lépe chránit zdraví a životní prostředí a zajistit lepší fungování jednotného trhu s detergenty.

11. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: HK ČR

EU: Výrobky s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se výrobků s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby.

11. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA poskytuje poradenství k novým třídám nebezpečnosti látek a směsí

Nařízení, které zavádí tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí vstoupilo v platnost 20. dubna 2023. ECHA zveřejnila informace o datech podání žádostí a souvisejících pokynech (zveřejněno ECHA 20. 4. 2023).

4. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Komercionalizace dekarbonizace?

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v sídle Hospodářské komory ČR (HK ČR) uskutečnil workshop s názvem „KOMERCIONALIZACE DEKARBONIZACE – potenciál využití CO2“, který uspořádal viceprezident HK ČR Radek Jakubský se Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a spolkem CO2 Czech Solution Group (CO2CZ).

3. 5. 2023 / Dotační tituly a podpora VAVAI

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI

Předseda: František Svoboda (Spolana) Sekretář: Jiří Reiss   Poslání a zaměření činnosti výboru: Sledování dotačních titulů a poskytování informací o aktuálních možnostech čerpání dotací. Ovlivňování podmínek čerpání dotací a připomínkování legislativních a strategických dokumentů....

3. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Vodík jako příspěvek k dekarbonizaci ČR

EU vychází z předpokladu, že „vodíková ekonomika“ významně přispěje k dekarbonizaci (defosilizaci) klimatu. V dubnu byla zahájena práce na aktualizaci NÁRODNÍ VODÍKOVÉ STRATEGIE. Ve vytvořených pracovních skupinách jsou jmenováni zástupci SCHP ČR a vybraných členských organizacích:...

2. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: HK ČR

EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

27. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA doporučuje zařadit osm látek na seznam látek podléhajících povolení

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí ECHA doporučuje Komisi zařadit do přílohy XIV REACH dalších 8 látek, včetně olova. Po zařazení na seznam musí společnosti požádat o povolení kvůli dalšímu používání látek (zveřejněno ECHA 12. 4. 2023).

19. 4. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Navždy nás opustil bývalý ředitel SCHP ČR Ing. Ladislav Novák, Ph.D.

Dne 4. 4. 2023 zemřel Ing. Ladislav Novák, Ph.D., který zasvětil chemii většinu svého profesionálního života. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou (fakultu potravinářské a biochemické technologie) a získal zde titul inženýra v roce 1975. Své vědomosti uplatnil nejprve v podniku...

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR