29. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

Hlavní projekt fóra o prosazování plánovaný na rok 2022 (REF-10) se zaměří především na integrované kontroly spotřebních výrobků. Bude kontrolováno dodržování povinností podle různých právních předpisů týkajících se především předmětů, ale také směsí.

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Aktualizované IT nástroje pro oznámení toxikologickým střediskům

Nástroj pro přípravu a předkládání oznámení toxikologickým střediskům ECHA Submission portal byl aktualizován zdokonalenou navigací v režimu datových sad IUCLID a pokročilou funkcí vyhledávání (zveřejněno ECHA 13. 7. 2020).

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MZe ČR

MZe: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí

Balíček opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP), strategie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo situace na komoditních trzích byly tématy prvního prezenčního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství od vypuknutí epidemie COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman také...

23. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Stanovisko SCHP ČR k návrhu dokumentu: Sdělení Komise „Strategie udržitelnosti chemických látek“ („Chemical Strategy for Sustainability“

SCHP ČR sdružuje více než 100 společností v oblasti chemického průmyslu v České republice. Jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto průmyslu, a produkují více než 70 % chemických, farmaceutických a petrochemických výrobků, plastických hmot a pryže v České republice. SCHP ČR vítá...

15. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: George KAPANTAIDAKIS and Justin VAN SCHEPEN / Zdroj: Cefic

A HYDROGEN STRATEGY FOR A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE SUMMARY REPORT

Presented on: 8 July 2020
Commissioners:
• Executive Vice-President for the European Green Deal, Frans Timmermans
• Commissioner for Energy, Kadri Simson

15. 7. 2020 / CEFIC - SCHP ČR / Autor: George KAPANTAIDAKIS and Justin VAN SCHEPEN / Zdroj: Cefic

A HYDROGEN STRATEGY FOR A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE

Presented on: 8 July 2020

Commissioners:
• Executive Vice-President for the European Green Deal, Frans Timmermans
• Commissioner for Energy, Kadri Simson

10. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v Úředním věstníku 26. 6. 2020.

9. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 21. srpna 2020 (zveřejněno ECHA 24. 6. 2020).

9. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MZe ČR

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání...

5. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: DENIOS

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově

Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR