13. 7. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nový EU projekt fóra o prosazování (REF-13) se zaměří na výrobky prodávané online

Fórum o prosazování agentury ECHA odsouhlasilo zahájení celoevropského projektu s cílem ověřit, zda výrobky prodávané online splňují omezení podle nařízení REACH, požadavky nařízení CLP a také označování biocidních přípravků (zveřejněno ECHA 20. 6. 2023).

13. 7. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Pavel Mohrmann

Kurz Manager chemických látek je pro zaměstnance, zabývající se touto problematikou, obrovským přínosem

Management chemických látek v sobě skrývá jejich registraci, povolování, omezování či hodnocení. Regulace a legislativa právě v této oblasti letí velkým tempem kupředu a tak jak poznáváme chování a vliv chemických látek a prostředí, život člověka, tak se přizpůsobuje výroba, využití a nakládání s...

30. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Synthomer

Memorandum potvrdí společný postup Sokolovska na cestě k rozvoji území

Ve čtvrtek 29. června 2023 podepsali zástupci města Sokolova, Karlovarského kraje, společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a společnosti Synthomer Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovska. Signatáři chtějí tímto krokem deklarovat svůj aktivní postoj...

28. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Projekt Biopolymery pro agrochemické aplikace

Svaz chemického průmyslu ČR se zapojil do řešení projektu Biopolymery pro agrochemické aplikace BioAGRO.  Je to jeden z projektů v rámci projektu Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (NCK POLY-ENVI21), který podpořila Technologická agentura ČR....

27. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Konzultace k zařazení cyklosiloxanů D4, D5 a D6 do Stockholmské úmluvy

Probíhá veřejná konzultace k návrhu Evropské unie na zařazení cyklosiloxanů D4, D5 a D6 do přílohy B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečisťujících látkách, která potrvá do 10. 8. 2023 (zveřejněno ECHA 15. 6. 2023).

27. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 11. srpna 2023 (zveřejněno ECHA 14. 6. 2023).

26. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Výzva k předložení důkazů: zpráva o screeningu šestnácti 1,3-dioxanů

Společnosti, průmyslová sdružení a další organizace jsou vyzývány k poskytnutí připomínek k návrhu zprávy o screeningu a také relevantních informací o 1,3-dioxanech (známé jako „Karanal“) v předmětech (zveřejněno ECHA 14. 6. 2023).

26. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam ECHA zařadila další 2 látky

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 235 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 14. 6. 2023).

19. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Dne 15. 6. 2023 se v Technoparku VŠCHT v Kralupech nad Vltavou uskutečnila Valná hromada SCHP ČR

Program jednání: 1.           Zahájení a schválení programu Valné hromady, schválení jednacího řádu a předsedajícího Valné hromady. 2.           Vystoupení hostů a předání ocenění osobnosti české...

13. 6. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

ONLINE SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
z konference „SOCIÁLNÍ DIALOG, ZAMĚSTNANOST, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V“

V rámci projektu Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii se 18. a 19. 5. 2023 konala v Brně konference Svazu chemického průmyslu ČR a Odborového svazu ECHO konference pod názvem „SOCIÁLNÍ DIALOG, ZAMĚSTNANOST, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V“.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR