12. 11. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Do Spolany dorazí nadměrný náklad dvou plynových kotlů

V pondělí 12. listopadu časně ráno budou do areálu Spolany dopraveny dva plynové kotle o velikosti 10 x 5 metrů a hmotnosti 162 tun a poté bude zahájena jejich instalace. Kvůli nadměrnému nákladu nejsou v okolí výrobního závodu plánována žádná dopravní omezení. Plynové kotle nahradí stávající kotle...

7. 11. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k navrženým třídám nebezpečnosti, ke kterým zahájila veřejnou konzultaci.

7. 11. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Právnická firma roku ČR 2018 - HAVEL & PARTNERS - Partner SCHP ČR

  Vážení klienti a obchodní přátelé,   včera proběhlo v Paláci Žofín předání cen 11. ročníku soutěže Právnická firma roku ČR. V této jediné oficiální tuzemské soutěži nejlepších advokátních kanceláří, která se koná pod záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR,...

6. 11. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Společné prohlášení evropského chemického průmyslu a odborářů k pravidlům EU pro látky toxické pro reprodukci na pracovišti

Zástupci evropského chemického průmyslu a odborářů chtějí, aby Komise aktualizovala pravidla EU pro látky toxické pro reprodukci na pracovišti, a dohodli se na budoucím právním rámci s cílem dále chránit pracovníky před riziky spojenými s expozicí těmto látkam.   Ve společném prohlášení,...

1. 11. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ Spolchemie

SPOLCHEMIE získala Cenu Ústeckého kraje za společenskou zodpovědnost

Spolek pro chemickou a hutní výrobu patří ve svém působišti k těm společensky nejvíce zodpovědným firmám. Vyplývá to z ocenění, kterého se tomuto přednímu evropskému výrobci syntetických pryskyřic dostalo v letošním ročníku soutěže pořádané Ústeckým krajem a krajskou Hospodářskou a sociální radou.

31. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ České obchodní inspekce

Prekurzory výbušniny podléhají zvýšené pozornosti ČOI

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda na českém trhu nejsou volně v prodeji chemické látky, z kterých by bylo možné vyrobit nelegální výbušniny. Ve 2. čtvrtletí 2018 provedla 64 kontrol a v 16 případech zjistila porušení právních předpisů.

29. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Čestné uznání Evropské federace chemického průmyslu Cefic SCHP ČR za realizaci principů Responsible Care

SCHP ČR byl založen v roce 1992 a sdružuje podniky chemického průmyslu a společnosti, které jim poskytují služby.  Český chemický průmysl představuje 1,25% výroby v Evropě. SCHP ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Cefic. Principy odpovědné péče byly poprvé implementovány...

24. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, EPS ČR

Chemici pro cirkularitu plastů

V návaznosti na články z 14.8.2018 “ Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti” a z 8.9.2018 “Mechanické a chemické recyklace odpadních plastů”, ve kterých jsme akcentovali nezbytnost zapojení chemického a petrochemického průmyslu do oběhové ekonomiky, uvádíme další informace.

24. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA aktualizovala informace pro podnikatele o dopadech vystoupení Spojeného království z EU ve vazbě na nařízení REACH

Aktualizované informace se vztahují k povolování a registraci chemických látek podle nařízení REACH.

24. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna nařízení REACH, přílohy XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A či 1B

Změnu nařízení REACH nařízením Komise (EU) 2018/1513 zveřejnil Úřední věstník EU ve své částce L 256 dne 12. října 2018.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR