23. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MŽP ČR

Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva, proti se postavila i ČR

Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí, odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států EU.

22. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: František Vörös, konzultant / Zdroj: prumyslovaekologie.cz

Pryžové výrobky a oběhová ekonomika

Data o pryžových výrobcích, které jsou specifickými aplikacemi elastomerů, nefigurují v žádných evropských statistikách o plastových odpadech. Přitom jde o nezanedbatelná množství. 

22. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH

Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky (zveřejněno 12. 11. 2019).

14. 11. 2019 / ODBORNÉ STATĚ, ČLÁNKY / Autor: Jaroslav Suchý, Jiří Reiss, Ivan Souček – Association of the Chemical Industry of the Czech Republic

Decarbonisation and manufacturing industry

The EU’s ambition is to lead by example and be a world leader in reducing greenhouse gas emissions, and European climate policy has a long-term and intensive influence on European and Czech industry. Industry perceives that the topic of climate change and the fight against it has become a...

11. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Aktualizace portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům zahrnutím služby system-to-system

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S) – zveřejněno 6. 11. 2019.

11. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty v termínu do 16. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).

11. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

SVAZ PRŮMYSLU PODPORUJE PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. POTŘEBUJEME K TOMU NOVOU LEGISLATIVU, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT ZÁSADNÍ ZMĚNY

„Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství. Pokud myslíme vážně odklon od skládkování a transformaci k oběhovému hospodářství, musíme pro to vytvořit podmínky. Důležitý je například správně nastavený poplatek za skládkování, aby se jakékoli jiné využití odpadu ekonomicky...

29. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA: Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 – 2022

ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy v letech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a kontaktovat hodnotící stát (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).

28. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 látky

Další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 13. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 16. 10. 2019).

27. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

REACH: Pravidla pro registraci zavedených chemických látek

Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále používat do 31. prosince 2019.

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR