1. 2. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MŽP ČR

Vláda schválila návrh na rozšíření Rotterdamské úmluvy o dvě nebezpečné chemické látky – dekaBDE a PFOA

Tato změna umožní kontrolovat přeshraniční pohyb dalších dvou nebezpečných chemických látek (celkově jich tak bude již 54). Díky tomu bude i pro transport DekaBDE a PFOA třeba udělit předchozí souhlas státu, kam se dováží.

31. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.0

Nové třídy nebezpečnosti v nařízení CLP

V prosinci roku 2022 vyšel návrh nařízení v přenesené působnosti, kterým se mění nařízení 1272/2008 (dále „CLP“). Změna se týká části 3 a 4 Přílohy I, části 1 Přílohy III a části 1 Přílohy IV. Obsahem změny je přidání nových tříd nebezpečnosti, EUH vět a klasifikačních kritérií pro látky a směsi s...

23. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 9 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 233 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 17. 1. 2023).

23. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

23. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Videokonference učitelů UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!

Ve středu 18. 1. 2023 proběhla již potřetí online konference učitelů, a to v rámci soutěže „UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!“.

17. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použití

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k novým pravidlům týkajícím se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání.

6. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

OSOBNOSTI ČESKÉ CHEMIE: Tajemství úspěchu Jiřího Žáka

Ing. Jiří Žák vystudoval v roce 1960 VŠCHT v Pardubicích obor Technologie a organická chemie látek. Po studiu nastoupil do státního podniku FARMAKON jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. V roce 1990 byl zvolen ředitelem státního podniku s úkolem přivézt podnik k privatizaci a v této funkci...

6. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Školních kol soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se zúčastnilo téměř 22 000 žáků

11. ročník celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se těší rekordnímu zájmu.

3. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

EU stanovila pravidla pro identifikaci chemických látek a vylepšila jejich označování

Komise 19. 12. navrhla revidovat nařízení o klasifikaci, balení a označování chemických látek a zavedla nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a jiné chemické látky, které se nerozkládají v životním prostředí a mohou se hromadit v živých organismech nebo se dostat do pitné vody.

3. 1. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z prosincových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbory ECHA pro socioekonomickou analýzu (SEAC) a pro posuzování rizik (RAC) podporují navrhované omezení PAU v hliněných terčích pro střelbu a přijaly čtyři stanoviska k žádostem o povolení (zveřejněno ECHA 8. 12. 2022).

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR