1. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

SP ČR: VLÁDA MÁ ŠEST ÚKOLŮ, ABY DOSTALA ČESKO DO TOP 20 NEJVYSPĚLEJŠÍCH ZEMÍ SVĚTA

Na letošním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR zástupci firem vyzvali vládu, aby omezila byrokracii, zrychlila budování digitální i fyzické infrastruktury, podporovala vědu a výzkum a vzdělanost a pomáhala firmám při exportu. Jen tak se Česko bude moci přiblížit ke skupině dvaceti nejvyspělejších...

27. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

ČSPÚ na MSV v Brně - navštivte nás 3.10.2018

Česká společnost pro údržbu se stala odborným partnerem semináře  Fórum údržby 2018, konaném v rámci MSV BRNO. Seminář pořádá 3.10.2018 Trademedia International ve spolupráci s dalšími firmami - ČSPÚ, EY, ABB, SKF ... O úvodní přednášku celého semináře se postará předseda ČSPÚ - prof....

21. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Večer s českou chemií 2018

Dne 20. 9. 2018 od 18 hodin se konala v prostorách Ekomuzea v Praze - Bubenči  (Stará čistírna odpadních vod 1906) tradiční společenská akce Večer s českou chemií 2018. Večera se zúčastnilo celkem 218 hostů: zástupců členských organizací, partnerů a mediálních partnerů Svazu, ale...

20. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování

Cílená konzultace se týká chemické látky hexyl 2-(1-(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)benzoate; hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate.

19. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: European Environment Agency / překlad Petr Jarolímek

Evropa na základě Montrealského protokolu pokračuje v postupném odstraňování látek škodlivých pro ozonovou vrstvu

V roce 2017 pokračovalo v Evropské unii celkové úsilí o omezení používání chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu a podle nejnovějších údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) EU dosáhla ohledně postupného odstraňování těchto látek v rámci Montrealského protokolu svých cílů.

19. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

Od 1. ledna 2019 nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení dozrávání některých plodin či zvýšení podílu sušiny porostu před sklizní, omezí se rovněž plošné používání glyfosátu. Změnu pravidel použití podepsal minulý týden ministr zemědělství...

17. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Povolenky snižují konkurenceschopnost firem, míní svazy a podniky

Rostoucí cena emisních povolenek zvyšuje náklady průmyslových podniků a zhoršuje jejich konkurenceschopnost ve srovnání se zbožím dovezeným ze zemí mimo Evropskou unii, kde firmy za emise neplatí dostatečně nebo vůbec. Problémem Evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) také je, že...

14. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Observatoř EU pro nanomateriály zadala studii ke zjištění mezer v současných poznatcích o nebezpečí/hodnocení rizik pigmentů vyráběných v nanoformách

Studie identifikovala 77 pigmentů a doplňkově 4 plniva do pigmentů v nanoformách používaných v současnosti na trhu EU.

14. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhu doporučení 18 látek navržených pro autorizaci

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 9. doporučení na zařazení dalších 18 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. prosince 2018 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2018).

14. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k identifikaci dalších 6 látek jako SVHC

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci šesti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 19. 10. 2018 (zveřejněno ECHA 4. 9. 2018).

   12345678910   »

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR