23. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Konference IDTC a BBTC

Ve dnech 22.-25.5.2018 se v Praze koná významná rafinérská konference zaměřená na problematiku perspektiv odvětví zpracování ropy, problematiky moderních technologií a navazujících odvětví.

20. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA zveřejnila překlady nového praktického průvodce pro registranty – Jak postupovat při hodnocení látky

Nový praktický průvodce pro žadatele o registraci „Jak postupovat při hodnocení látky“ vysvětluje, co znamená proces hodnocení látky (SEv), jak jsou chemické látky k hodnocení vybírány a jak jsou následně hodnoceny.

20. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: TZ MPO

Nařízení Komise (EU) 2018/675 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).

20. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ MPO

Nařízení Komise (EU) 2018/669 ke změně přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008

Mění se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

16. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Veletrh VVI v Brně

Ve dnech 15.-17.5.2018 se v Brně konal veletrh VVI, který využil m.j. SCHP ČR ve spolupráci s VŠCHT a dalšími 13 institucemi k propagaci vzniku Národního centra kompetence – CHEMIE. Výzva k podání projektu NCK-chemie je termínována k 31.5.2018 a předpokládá vznik...

14. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA zveřejnila informaci o stavu projednávání změn v nařízení REACH týkajících se zpřesnění požadavků na chemické látky v nanoformách

Návrh Komise týkající se změn v několika přílohách nařízení REACH ohledně požadavků na chemické látky v nanoformách získal podporu při hlasování REACH Committee dne 26. dubna 2018.

14. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ SOVAK ČR

Evropská komise zveřejnila zprávu k naplňování implementace Nitrátové směrnice

Ve své poslední zprávě k implementaci Nitrátové směrnice informuje Evropská komise o skutečnosti, že v průběhu posledních 20 let došlo v Evropské unii k celkovému snížení zatížení povrchových i podzemních vod dusičnany.

14. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ Cenia

Nová kritéria Ekoznačky EU pro úklidové služby

Dne 4. května 2018 Evropská komise vydala nová environmentální kritéria pro získání Ekoznačky EU v produktové kategorii Úklidové služby.

11. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ MPO

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP

Dvě nová nařízení Komise (EU), kterými se mění příloha XVII nařízení REACH, se týkají omezení methanolu a 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP).

11. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu lesa

Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

mail@schp.cz

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

E-mail:mail@schp.cz

MAPA STRÁNEK   © 2018 SCHP ČR