17. 5. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Veletrh Analytica 2022 Mnichov

Veletrh Analytica 2022 Mnichov: Průvodce inteligentních laboratoří

- Navštivte speciální show o digitální transformaci
- Kolaborativní roboti poskytují podporu při každodenní laboratorní práci
- Odborná fóra představí budoucí technologie pro svět laboratoří
- Vysoká mezinárodní účast vystavovatelů vč. českých firem

13. 5. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Registranti MSP – zkontrolujte velikost vaší společnosti

Pokud jste své látky registrovali jako MSP, zkontrolujte si, zda jste v době registrace nebo její aktualizace uvedli správně velikost vašeho podniku a zda v systému REACH-IT máte nahrané požadované doklady o jeho velikosti (zveřejněno ECHA 4. 5. 2022).

13. 5. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP

Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) - Úřední věstník 3. 5. 2022.

6. 5. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Revize nařízení o detergentech

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi nařízení o detergentech.

6. 5. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Chemické látky – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

28. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2022/586 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Začátkem května 2022 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 5 látek podléhajících povolení pro určitá použití (zveřejněno ECHA 12. 4. 2022).

28. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti.

22. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Učme chemii atraktivně!

3. ročník 2021/2022

19. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům (zveřejněno ECHA 6. 4. 2022).

19. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU: Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR