8. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Bochemie

Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI

  Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI Bochemie a.s. Bohumín prostřednictvím své dceřiné společnosti Bochemie Wood care s.r.o. navázala na již několikaletou spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)...

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Rada přijala závěry ke strategii o udržitelnosti v oblasti chemických látek

Rada přijala závěry týkající se strategie EU o udržitelnosti v oblasti chemických látek, jejímž cílem je zajistit životního prostředí bez toxických látek, ochránit zdraví občanů EU a podpořit konkurenceschopnost evropských firem.

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti.

23. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Kondolence - prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, S velkou lítostí Vám oznamujeme, že po zákeřné nemoci nás v nedožitých 80 letech opustil prof. Ing. Václav Legát, DrSc., první a dlouholetý předseda České společnosti pro údržbu, partnera SCHP ČR. Odešel nejen Kolega, uznávaný odborník, pedagog a vynikající vědecký...

22. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky

Minulé pondělí Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky. Cílem strategie je mimo jiné posílit konkurenceschopnost unijního chemického průmyslu a klást důraz na bezpečnost a udržitelnost v rámci celého životního cyklu chemických látek. Strategie proto stanovuje zákaz pro...

19. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“

Dne 18.3.2021 se uskutečnila Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002027, která byla online technicky zajišťována v sídle SCHP ČR. Prezentace byly věnovány hodnocení naplňování Sektorové...

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

8 návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Začala veřejná konzultace k návrhům na identifikaci dalších 8 látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA 10. 3. 2021).

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: AV ČR

Objev fyzikálních chemiků z Akademie věd ČR získal další cenu

Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v čele s Martinem Srncem získali prestižní Cenu Wernera von Siemense za základní výzkum enzymatických procesů. Objevili, jak lze z uhlovodíkových vazeb vytrhnout přesně ty atomy vodíku, které potřebují.

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení

ECHA zveřejnila konsolidovaná stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení záměrného používání mikroplastů a dále formaldehydu ve výrobcích pro spotřebitele (zveřejněno ECHA 3. 3. 2021).

16. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. 2021).

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR