11. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Aktualizace portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům zahrnutím služby system-to-system

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S) – zveřejněno 6. 11. 2019.

11. 11. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro 2 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k limitním hodnotám expozice na pracovišti pro olovo a jeho sloučeniny a diisokyanáty v termínu do 16. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).

29. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA: Členské státy budou hodnotit 74 látek v letech 2020 – 2022

ECHA v rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) navrhla 74 látek k hodnocení členskými státy v letech 2020-2022. Registranti těchto látek by měli spolupracovat se svými koregistranty a kontaktovat hodnotící stát (zveřejněno ECHA 23. 10. 2019).

28. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 látky

Další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 13. prosince 2019 (zveřejněno ECHA 16. 10. 2019).

27. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

REACH: Pravidla pro registraci zavedených chemických látek

Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále používat do 31. prosince 2019.

26. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Nové požadavky nařízení REACH týkající se nanomateriálů

Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytovat více informací podle nařízení REACH o nanomateriálech na trhu EU. ECHA vyzývá potenciální žadatele o registraci, aby se seznámili s novými právními požadavky a připravili se (zveřejněno ECHA 8. 10. 2019).

24. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

WEBINÁŘE BRITSKÉ VLÁDY K PŘÍPRAVĚ NA NO DEAL BREXIT

Rádi bychom Vás upozornili na bezplatné webináře pořádané britskou vládou, které proběhnou v nadcházejících dnech.   WEBINÁŘE BRITSKÉ VLÁDY K PŘÍPRAVĚ NA NO DEAL BREXIT Registrace na bezplatné webináře je možná zde. Life Sciences ...

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 10.10.2019).

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019).

18. 10. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Výbory ECHA přijaly stanoviska ke 2 návrhům na omezení a 15 návrhům harmonizované klasifikace a označení

SEAC přijal stanovisko k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích a mulčích používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících. RAC přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF) - zveřejněno 24. 9. 2019.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR