10. 1. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Nadace Unipetrol podpoří účast studentských týmů v programu Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) 2018

Program H2AC je založený na projektovém vyučování a studentům umožňuje získat poznatky a relevantní znalosti z oblasti vědních, technologických a inženýrských oborů, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Program kombinuje praktické experimenty s flexibilním studijním plánem, díky...

5. 1. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Energy Hub

Evropský parlament chce ambicióznější energetický balíček pro rok 2030

Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) projednával na přelomu listopadu a prosince klíčové součásti energetického (tzv. zimního) balíčku EU pro rok 2030 – novelu směrnice o obnovitelných zdrojích a novelu směrnice o energetické efektivnosti. V obou případech poslanci...

4. 1. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Jacek Aliński předsedou představenstva Spolany

V neratovické společnosti SPOLANA a.s. došlo ke změně ve složení představenstva. S účinností od 2. ledna 2018 se stal novým předsedou představenstva Jacek Aliński. Ve funkci nahradil Karla Pavlíčka, který své působení v představenstvu ukončil k 31. prosinci 2017.

3. 1. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Energy Hub

Poptávka po bioplastech roste. Do odvětví vstoupil BASF či Stora Enso

Firmy, které vyrábějí plastové obaly z rostlin místo fosilních paliv, začínají ohrožovat ambice ropného průmyslu, jenž doufá, že zvýší dodávky ropy výrobcům umělých hmot. Použití takzvaných bioplastů vyrobených z cukrové třtiny, dřeva či kukuřice v příštích pěti letech vzroste nejméně o 50 procent,...

22. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

ECHA zveřejnila aktualizovanou verzi IUCLID Cloud určenou především MSP/SMEs

Nástroj poskytuje pokyny, jak “krok za krokem” vytvořit a zkompletovat REACH registrační dokumentaci pro registraci v roce 2018.

21. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ekotox

Návrh na omezení týkající se diisokyanátů a několik schválených žádostí o povolení od RAC a SEAC

RAC odsouhlasilo pět a SEAC osm návrhů na stanoviska o autorizaci specifických použití látek chromu (VI) a 1,2-dichlorethanu (EDC).

20. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: TZ Unipetrol

Schválení stanoviska představenstva k dobrovolnému veřejnému návrhu na koupi akcií

Dne 19. prosince 2017 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s., v souladu s platnými právními předpisy, schválilo a posléze doručilo společnosti PKN ORLEN S.A. své stanovisko k dobrovolnému veřejnému návrhu na koupi akcií, který předložila společnost PKN ORLEN S.A. dne 12. prosince 2017.

20. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 musí být registranti stejné látky součástí registrace téže látky.

20. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: redakce

Závěry o BAT pro výrobu organických chemických látek byly zveřejněny v evropském věstníku

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise stanovující závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu velkého množství organických chemických látek.

20. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO

ECHA zveřejnila překlady aktualizovaných Pokynů pro označování a balení podle nařízení CLP do 23 jazyků členských zemí EU

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (verze 3.0) byly zveřejněny agenturou ECHA v červenci 2017.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

mail@schp.cz

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

E-mail:mail@schp.cz

MAPA STRÁNEK   © 2018 SCHP ČR