25. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

CHEMIE POMÁHÁ, A TO NEJEN ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Moravskoslezský kraj (MSK) patří mezi ekologicky velmi postižené regiony v České republice. Důvodem však není jen velká koncentrace těžkého průmyslu. Kraj je třetím nejlidnatějším v ČR a s tím souvisí i problematika odpadového hospodářství. Ročně končí na skládkách v kraji statisíce tun komunálního...

24. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: VŠCHT

ORLEN Unipetrol bude vyrábět nový produkt. I díky přispění VŠCHT Praha

Největší česká petrochemická společnost začala s výstavbou jednotky na výrobu nového produktu – dicyklopentadienu. Tento kapalný uhlovodík nazývaný zkratkou DCPD bude vyráběný technologií, kterou vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v...

24. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU 68/21 Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k revizi nařízení REACH (chemické látky). K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

24. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k revizi právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

24. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizovaný seznam látek podléhajících omezení

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizovaný seznam látek podléhajících omezení.

21. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Unipetrol

ORLEN Unipetrol předal stipendia 19 úspěšným studentům Educhemu v Meziboří

Společnost ORLEN Unipetrol ocenila 19 studentů všech čtyř ročníků Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova a udělila jim prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky ve školním roce 2019/2020. Úspěšní studenti oboru Aplikovaná chemie obdrželi motivační stipendia v celkové výši 280 000...

17. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SP ČR

ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů

ORLEN Unipetrol zprovoznil ve svém chemickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní bude v následujících třech letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její implementace do standardní výroby. Největší petrochemická skupina v Česku zaváděním...

10. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle potřeby aktualizovat informace v těchto registracích.

5. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Téměř 300 chemických látek označeno za kandidáty pro regulační opatření

V roce 2020 ECHA hodnotila přibližně 1 900 registrovaných chemických látek ve skupinách. Na úrovni EU by 290 z nich mohlo být kandidátem pro další řízení regulačních rizik, pokud bude potvrzena jejich nebezpečnost (zveřejněno ECHA 21. 4. 2021).

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: REGARTIS

Pozvánka: Biocidní akademie

Straší Vás slovo biocid? Není divu, je to jedna z nejsložitějších chemických legislativ, která i přesto, že je regulována přímo platným nařízením EU, se řídí i vnitřní legislativou jednotlivých států EU. Naše Biocidní akademie Vám ale určitě může pomoci orientovat se v této složité problematice.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR