26. 4. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Seminář o podpoře příležitostí pro český chemický průmysl cestou aktivní ekonomické a vědecké diplomacie

Současná situace evropského, potažmo českého chemického průmyslu jako energeticky náročného odvětví není nikterak růžová. Na jedné straně vysoké ceny energií a vstupních surovin, na straně druhé pak míra regulací a tlak na prosazování Green Dealu v EU výrazně sráží konkurenceschopnost chemických firem vůči neevropským výrobcům. Hledání obchodních příležitostí za hranicemi EU je tedy v současné době pro evropské chemické výrobce nezbytnou součástí jejich aktivit.

K tomuto tématu se dne 10.4.2024 se uskutečnil první diskusně-informační seminář z cyklu "Příležitosti a hrozby v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání" na téma "Podpora příležitostí pro český chemický průmysl cestou aktivní ekonomické a vědecké diplomacie České republiky". Pořadateli byly Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) a Odborový svaz ECHO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV ČR).

Účastníky semináře uvítala vrchní ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR Kateřina Sequensová a zdůraznila význam spolupráce mezi státní správou, konkrétně Ministerstvem zahraničních věcí, a průmyslem pro vyhledávání příležitostí a realizaci projektů mimo území České republiky. V rámci úvodního slova generální ředitel Spolchemie a viceprezident SCHP ČR Daniel Tamchyna nastínil hlavní řešená témata a aktuální situaci chemického průmyslu a jeho potřeb v oblasti podpory zahraničních aktivit. Ředitel SCHP ČR Ivan Souček informoval o Antverpské deklaraci jako důležitém postoji evropských průmyslových a zejména chemických firem k další realizaci Green Dealu. Rektor VŠCHT Praha Milan Pospíšil poté zhodnotil problematiku výchovy nových kvalifikovaných pracovníků a možnosti uplatnění zahraničních studentů v rámci Vysokého školství v ČR a možnosti podpory jejich studia ze strany státu. Důležitost sociálního dialogu a spolupráci mezi sociálními partnery v chemickém odvětví při zajištění další existence odvětví podtrhl předseda Odborového svazu ECHO Karel Klusák. V následujícím bloku pak byli účastníci seznámeni přednášejícími ze strany Ministerstva zahraničních věcí (Helena Schulzová, Kateřina Joselová, Marek Pyszko) s aktuálními formami podpory podnikatelů, vědeckých a vzdělávacích institucí chemického odvětví ze strany MZV ČR a konkrétními příklady podpůrných aktivit realizovaných v minulosti. Závěrem pak současný velvyslanec České republiky v Pakistánu Ladislav Steinhübel seznámil přítomné s aktuálními nabídkami a možnostmi spolupráce v této zemi.

V rámci následné diskuse byly řešeny dotazy na konkrétní způsoby spolupráce a využití současné sítě ekonomicko - vědecké diplomacie ČR ve světě.

Všichni zúčastnění ocenili formát tohoto historicky prvního semináře pro zástupce chemického odvětví v reprezentativních prostorách Černínského paláce a shodli se na účelnosti pokračovat v obdobných společných aktivitách i v budoucnu.

Akce byla uskutečněna za podpory projektu OPZ+ „Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví“, reg.č. CZ.03.01.03/00/22_001/0001091, www.pyramidasocdial.cz.

Prezentace přednesené na semináři (s užitečnými odkazy na podporu příležitostí) jsou k dispozici na KA8.1.s - "Podpora příležitostí pro český chemický průmysl cestou aktivní ekonomické a vědecké diplomacie České republiky" (pyramidasocdial.cz)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR