26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CENIA

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou nyní přeloženy do jazyků EU

V souladu s aktuální podobou přílohy II nařízení REACH byly upraveny pokyny pro sestavení bezpečnostních listů a překlady jsou nyní k dispozici.

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Fórum o prosazování odsouhlasilo rozsah kontrol spotřebních výrobků a biocidů v roce 2022

Desátý hlavní projekt fóra o prosazování (REF-10) se zaměří na integrované kontroly spotřebních výrobků. Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují řadu různých omezení nebezpečných látek podle nařízení REACH (zveřejněno ECHA 24. 3. 2021).

26. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

ECHA navrhuje 7 látek do přílohy XIV nařízení REACH

ECHA doporučuje Evropské komisi přidat na seznam látek podléhajících povolení 7 látek, včetně cyklosiloxanů D4. D5 a D6. Jakmile budou látky na seznamu, budou muset společnosti požádat o povolení, aby je mohly dále používat (zveřejněno ECHA 14. 4. 2021).

21. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SP ČR

PRŮZKUM SP ČR: COVID-19 Z FIREM MIZÍ, VĚTŠINA PODNIKŮ CHCE STÁTU POMOCI S OČKOVÁNÍM

Covid-19 v populaci setrvale slábne, potvrzují data z plošného testování zaměstnanců ve firmách. Podniky se proto už připravují, aby zkušenosti z testování využily také pro očkování svých zaměstnanců. Od ledna roste podíl firem, které se chtějí do očkování aktivně zapojit. V dubnovém průzkumu Svazu...

8. 4. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Bochemie

Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI

  Bochemie prohlubuje spolupráci se stavovskými organizacemi ČKAIT a SKSI Bochemie a.s. Bohumín prostřednictvím své dceřiné společnosti Bochemie Wood care s.r.o. navázala na již několikaletou spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)...

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Cebre

Rada přijala závěry ke strategii o udržitelnosti v oblasti chemických látek

Rada přijala závěry týkající se strategie EU o udržitelnosti v oblasti chemických látek, jejímž cílem je zajistit životního prostředí bez toxických látek, ochránit zdraví občanů EU a podpořit konkurenceschopnost evropských firem.

29. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti.

23. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Kondolence - prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, S velkou lítostí Vám oznamujeme, že po zákeřné nemoci nás v nedožitých 80 letech opustil prof. Ing. Václav Legát, DrSc., první a dlouholetý předseda České společnosti pro údržbu, partnera SCHP ČR. Odešel nejen Kolega, uznávaný odborník, pedagog a vynikající vědecký...

22. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky

Minulé pondělí Rada schválila novou strategii EU pro chemické látky. Cílem strategie je mimo jiné posílit konkurenceschopnost unijního chemického průmyslu a klást důraz na bezpečnost a udržitelnost v rámci celého životního cyklu chemických látek. Strategie proto stanovuje zákaz pro...

19. 3. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“

Dne 18.3.2021 se uskutečnila Závěrečná konference projektu „Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002027, která byla online technicky zajišťována v sídle SCHP ČR. Prezentace byly věnovány hodnocení naplňování Sektorové...

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR