26. 4. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Do nástroje IUCLID budou zahrnuty nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP

Po změně nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) mohou společnosti do svých dokumentací v IUCLID již od konce dubna uvádět informace o nových třídách nebezpečnosti (zveřejněno ECHA 9. 4. 2024).

Nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí budou zahrnuty do softwaru IUCLID od 29. dubna 2024.

Jedná se o:

  • endokrinní disruptory pro lidské zdraví (ED HH) nebo životní prostředí (ED ENV);
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)
  • perzistentní, mobilní a toxické (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti mohou začít uvádět informace týkající se těchto nebezpečí při předkládání dokumentací podle nařízení CLP, REACH a o biocidních přípravcích.

Pro látky a směsi platí různá přechodná období. Po jejich uplynutí musí společnosti při předkládání informací agentuře ECHA uvést, jak je látka nebo směs klasifikována z hlediska nových tříd nebezpečnosti.

V současné době nedochází ke změnám při kontrole úplnosti registrací v souvislosti s novými třídami nebezpečnosti, avšak asistent pro validaci IUCLID bude upozorňovat, aby tyto údaje byly zadávány, pokud budou k dispozici. ECHA rovněž aktualizuje příručky pro přípravu dokumentace s radami ohledně nových polí v IUCLID.

Na podzim 2024 bude rozšířena databáze chemických látek ECHA CHEM o přepracovaný seznam klasifikací a označení s novými třídami nebezpečnosti. K dispozici budou také pokyny k novým třídám nebezpečnosti.

Další informace:

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR