22. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 8 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 219 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 8. 7. 2021).

21. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: VŠCHT

Centrum CirkTech se zaměří na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela 24. června 2021 nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu...

20. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ

NextGenerationEU: European Commission endorses Czechias €7 billion recovery and resilience plan

The European Commission has today adopted a positive assessment of Czechias recovery and resilience plan. This is an important step towards the EU disbursing €7 billion in grants under the Recovery and Resilience Facility (RRF). This financing will support the implementation of the crucial...

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nařízení o bezpečnosti chemických látek – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace podle nařízení REACH

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k nařízení REACH – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace.

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z 38 jednání fóra o prosazování

Fórum o prosazování odsouhlasilo kontrolu bezpečnostních listů v roce 2023 v rámci celounijního projektu. Fórum rovněž přijalo revidovaný souhrn analytických metod pro kontrolu dodržování omezení podle REACH (zveřejněno ECHA 29. 6. 2021).

13. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Připravované změny požadavků na informace podle nařízení REACH

Evropská komise revidovala některé požadavky na informace týkající se registrace chemických látek podle nařízení REACH. Změny začnou platit počátkem roku 2022 a společnosti by se již měly připravovat. Další doporučení ECHA zveřejní koncem roku 2021.

1. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z červnových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Německa na omezení PFHxA, jejích solí a příbuzných látek. Začátkem července začne konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k téže skupině chemických látek (zveřejněno ECHA 16. 6. 2021).

1. 7. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Balíček návrhů nařízení týkající se rtuti v elektrických zařízeních

Evropská komise zveřejnila k připomínkování balíček Návrhů nařízení k rtuti k elektrických zařízeních.

30. 6. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Zahájení přezkumu - obnovené hodnocení glyfosátu

ECHA a EFSA nyní začnou projednávat návrh hodnocení glyfosátu, který obdržely od čtyř členských států EU. V současné době je tento světově nejpoužívanější herbicid v EU povolen do prosince 2022 (zveřejněno ECHA 15. 6. 2021).

30. 6. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Mladý chemik v České televizi

Dne 14.6.2021 byli hosty pořadu Dobré ráno v ČT2 Jan Kvarda za Svaz chemického průmyslu ČR a Lucie Stříbrná za Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Diskuse s moderátory se věnovala soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Svaz chemického průmyslu ČR soutěž...

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR