2. 5. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Bochemie

Od chemie k bateriím: Bochemie začne nabízet řešení pro výrobu a úspory energie

Bohumínská továrna se stává modelovým příkladem toho, co vše je díky moderním technologiím možné na poli snižování energetické náročnosti průmyslových provozů. Jeden z klíčových prvků vysoce inovativního řešení bude Bochemie nabízet ostatním výrobním podnikům.

Paleta technologií a opatření zaměřených na snižování spotřeby energií v průmyslových areálech je stejně široká, jako je rozmezí, ve kterém se pohybuje efektivita v praxi uplatněných řešení. Běžný postup spočívá v optimalizaci osvětlení, vytápění, a nakonec samotných výrobních technologií. Následně se integrují energetické zdroje, jako je kogenerační jednotka či fotovoltaika, jejíž přínos lze výrazně zvýšit připojením bateriového úložiště. Firmy do těchto řešení investují nemalé peníze, málokteré se však povede snížit svoji spotřebu energie o až 60 procent.

Takový je totiž cíl probíhající modernizace provozu Bochemie, kterou si tento tradiční chemicko-strojírenský podnik řídí sám s přispěním společnosti Amper Savings, integrátora technologií pro úspory energií. Některé prvky tohoto řešení již byly realizovány, například instalace kogenerační jednotky netypicky spalující plyn i etanol, a již se chystá výstavba velké fotovoltaické elektrárny a spuštění dalších dílčích systémů, které jako celek firmě sníží náklady na energie o vysoké desítky procent.

V Bochemii se přitom pokročilou energetikou zabývají dlouhodobě a dalece nad rámec modernizace vlastního provozu, ostatně důležitou součástí skupiny je německý výrobce průmyslových baterií GAZ. Podle bohumínských odborníků ovšem mají české firmy nemalé rezervy, co se uplatnění bateriových úložišť ve spojení s vlastní výrobou energie týče. Chybí některé praktické zkušenosti, vždyť bohumínská baterie bude s kapacitou 3 MWh patřit mezi jedna z největších úložišť u nás, a jako celek bude řešení budované v Bochemii na českém trhu zcela unikátní.

Především ale může být uplatnění bateriových úložišť v ucelených systémech výroby tepla i elektřiny mnohem sofistikovanější než jen k ukládání přebytků generovaných fotovoltaikou. Zatímco v případě této základní kombinace obou technologií bývá návratnost investice do úložiště často delší než 10 let, odborníci z Bochemie je dokáží do systému integrovat tak efektivně, že se úložiště zaplatí za pouhé 2 až 4 roky.

Svoje výjimečné know-how si přitom nechtějí nechat pro sebe, ale brzy je začnou nabízet především firmám, jako jsou oni sami – tedy menším a středně velkým podnikům s vyšší či vysokou energetickou náročností provozu, jako tomu bývá právě, ale nejen, v případě chemické výroby. A nejen zkušenosti, ale také potřebné technologie. Spolu s dceřinou firmou GAZ vyvinuli bohumínští technici řadu snadno škálovatelných úložišť dimenzovaných na větší jednotlivé budovy i rozlehlé průmyslové areály.

Skupina Bochemie bude tato ucelená řešení dodávat kompletně včetně bateriových sad jako takových i veškeré potřebné technologie kolem. Jejich součástí proto budou také subsystémy a konstrukční prvky zajišťující maximální technicky dosažitelnou bezpečnost provozu lithium-iontových baterií, ze kterých tato úložiště sestávají. Právě bezprecedentní mírou bezpečnosti a spolehlivosti se Bohumínští chtějí vyzdvihnout nad ostatní poskytovatele podobných systémů.

Zároveň vás zveme na seminář SCHP ČR „Energetická náročnost chemického odvětví – je to systémově řešitelné? II“, který se bude konat prezenčně i online 22. května a Bochemie bude jedním z prezentujících, viz kalendář akcí SCHP ČR.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR