Ochrana životního prostředí a bezpečnost

Ochrana životního prostředí a bezpečnost

Energie

Jedním z klíčových přínosů, které oblast chemie poskytla naší rozvíjející se společnosti, je schopnost využívat a uchovávat elektrickou energii – elektřinu.

Tradiční výroba energie spalováním a termodynamikou fosilních paliv vedla k průmyslové revoluci. Tento rozmach průmyslu od poloviny 18. století do 19. století byl érou růstu, kdy do popředí vystupovali chemičtí inženýři, aby rozšířili a industrializovali výrobní procesy. Během této doby bylo vyvinuto mnoho praktických využití chemie, na které se dnes spoléháme.

 

Ovzduší

Vzduch zásadně ovlivňuje náš každodenní život. Katalyzátory, využívající chemických procesů, pomáhají snížit množství škodlivých emisí z automobilů a průmyslových provozů. Katalyzátory dokážou ze vzduchu, který dýcháme, odstranit až 99 % škodlivých látek. Díky chemii tak dýcháme čistší vzduch, čistější vzduch pozitivně ovlivňuje kvalitu spánku, kvalita spánku má zase pozitivní dopad na bezpečnost práce – chemie pomáhá.

 

Voda

Lidská populace na celém světě spoléhá na chemii k udržení bezpečných dodávek čisté vody. Recyklace vody bude zásadní pro zachování tohoto zdroje do budoucna. Efektivní řízení zdrojů je stále důležitější, protože čelíme environmentální nejistotě, přičemž chemie hraje klíčovou roli v potenciálních řešeních – chemie pomáhá.

 

Recyklace odpadů

Nejen že se bez chemie neobejde v podstatě všechna výroba materiálů od papíru po ocel, v posledních letech neustále roste tlak na maximální využití a recyklaci odpadů.  Chemie nabízí řadu inovativních metod pro recyklaci, zejména pak tzv. chemickou recyklaci, díky níž dochází ke 100% využití odpadů, tedy surovin, ze kterých se následně dá vyrobit nový výrobek – chemie pomáhá.

Závěr

Důsledky chemie jsou dalekosáhlé a bez chemie se dnes neobejdeme. Chemie byla z velké části zodpovědná za utváření společnosti, jak ji známe. Od vývoje pevnějších materiálů pro stavby ve velkém měřítku až po to, jaké kosmetické produkty používáte každý den. Společnost má obrovský prospěch z pokroku v této oblasti, přičemž několik klíčových objevů zde nastíněných je pouze malým průřezem chemických inovací, které vedly k rozvoji společnosti. Zatímco objevy v chemii mají obrovský dopad a nadále mají obrovský potenciál, musíme se také ujistit, že je používáme zodpovědně, abychom zajistili udržitelnost do budoucna.

Chemie pomáhá.

7. 3. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Synthomer snižuje uhlíkovou stopu díky zelenému dusíku z produkce Linde Gas

Jako první firma v České republice se sokolovská chemička Synthomer zapojila do projektu Linde Green, v rámci kterého od konce minulého roku dodává Linde Gas na český trh tzv. zelené produkty.

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Odstraňování toxických kovů z odpadních vod metodou elektrokoagulace

Technologie elektrochemické koagulace, resp. elektrokoagulace je určena k čištění vod kontaminovaných toxickými kovy, jako je Cr6+, Crcelk., Ni, Pb, As, Al, Cu, Zn, Fe, Mn. Výhodou je vysoká účinnost odstraňování kovů oproti konvenčním metodám. Technologie spočívá v řízeném rozpouštění...

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Fotochemická oxidace H2O2/UVC pro odstranění specifických organických látek ve vodách

Princip: Princip fotochemické oxidace H2O2/UVC spočívá v rozkladu H2O2 působením UV záření (o vlnové délce 254 nm), za vzniku hydroxylových radikálů.   Obr. 1   Schematické znázornění procesu fotochemické oxidace.   Hydroxylové radikály představují velmi silné oxidační činidlo...

8. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: SILON

Polyesterová střiž SOFISIL® přispívá k udržitelnosti přírodních zdrojů a k ochraně životního prostředí.

SOFISIL® se vyrábí z rozdrcených PET lahví, které byly původně plastovým odpadem nacházejícím se na březích oceánů. SOFISIL® je vhodný pro výrobu například umělých trávníků, koberců, geotextilií a jiných netkaných výrobků. Používáním vlákna SOFISIL® ve vašich produktech s námi chráníte přírodu....

4. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Souprava pro detekci výbušnin DETEX

Pardubická společnost vyrábějící výbušniny Explosia nabízí i prostředky pro boj proti terorismu. Detekční souprava DETEX je určená k odhalování a detekci výbušnin.

27. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Chezacarb

Může být odpad prospěšný pro přírodu? Je vůbec možné nazvat odpadový materiál ekologickým? V případě sazí Chezacarb je tomu opravdu tak.

25. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Desintegrátor míří na nebezpečné kufry

Akciová společnost Explosia dala světu před více než půl stoletím Semtex. Plastickou trhavinu, kterou proslavilo zneužití teroristy. Pardubický výrobce výbušnin ovšem proti terorismu bojuje svými produkty aktivně. Na trh proto přišel s Desintegrátorem, který může zachraňovat lidské životy.

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: MZe ČR

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který projednala vláda.

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: VŠCHT

Centrum CirkTech se zaměří na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela 24. června 2021 nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu...

11. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Průmyslová ekologie

S ochlazováním měst by mohly pomoci nano fasády

V létě je pro každého z nás příjemnější obléknout se do světlých barev, než se halit do černé. Světlé povrchy se prostě tolik nezahřívají. Existují už ale i speciální nátěry, které fasádu nejenom dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale její povrch odráží zpět do vesmíru tepelné i solární záření.

12   

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR