Ochrana životního prostředí a bezpečnost

Ochrana životního prostředí a bezpečnost

Energie

Jedním z klíčových přínosů, které oblast chemie poskytla naší rozvíjející se společnosti, je schopnost využívat a uchovávat elektrickou energii – elektřinu.

Tradiční výroba energie spalováním a termodynamikou fosilních paliv vedla k průmyslové revoluci. Tento rozmach průmyslu od poloviny 18. století do 19. století byl érou růstu, kdy do popředí vystupovali chemičtí inženýři, aby rozšířili a industrializovali výrobní procesy. Během této doby bylo vyvinuto mnoho praktických využití chemie, na které se dnes spoléháme.

 

Ovzduší

Vzduch zásadně ovlivňuje náš každodenní život. Katalyzátory, využívající chemických procesů, pomáhají snížit množství škodlivých emisí z automobilů a průmyslových provozů. Katalyzátory dokážou ze vzduchu, který dýcháme, odstranit až 99 % škodlivých látek. Díky chemii tak dýcháme čistší vzduch, čistější vzduch pozitivně ovlivňuje kvalitu spánku, kvalita spánku má zase pozitivní dopad na bezpečnost práce – chemie pomáhá.

 

Voda

Lidská populace na celém světě spoléhá na chemii k udržení bezpečných dodávek čisté vody. Recyklace vody bude zásadní pro zachování tohoto zdroje do budoucna. Efektivní řízení zdrojů je stále důležitější, protože čelíme environmentální nejistotě, přičemž chemie hraje klíčovou roli v potenciálních řešeních – chemie pomáhá.

 

Recyklace odpadů

Nejen že se bez chemie neobejde v podstatě všechna výroba materiálů od papíru po ocel, v posledních letech neustále roste tlak na maximální využití a recyklaci odpadů.  Chemie nabízí řadu inovativních metod pro recyklaci, zejména pak tzv. chemickou recyklaci, díky níž dochází ke 100% využití odpadů, tedy surovin, ze kterých se následně dá vyrobit nový výrobek – chemie pomáhá.

Závěr

Důsledky chemie jsou dalekosáhlé a bez chemie se dnes neobejdeme. Chemie byla z velké části zodpovědná za utváření společnosti, jak ji známe. Od vývoje pevnějších materiálů pro stavby ve velkém měřítku až po to, jaké kosmetické produkty používáte každý den. Společnost má obrovský prospěch z pokroku v této oblasti, přičemž několik klíčových objevů zde nastíněných je pouze malým průřezem chemických inovací, které vedly k rozvoji společnosti. Zatímco objevy v chemii mají obrovský dopad a nadále mají obrovský potenciál, musíme se také ujistit, že je používáme zodpovědně, abychom zajistili udržitelnost do budoucna.

Chemie pomáhá.

11. 4. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Safety Culture Award - Synthomer mezi TOP5

Soutěž “Safety Culture Award” uspořádala jako jeden ze svých výzkumných projektů pro výrobní firmy v ČR Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity. Jejím cílem bylo změřit a nezávisle posoudit úroveň kultury bezpečnosti jednotlivých soutěžících společností. Velký...

21. 3. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Biodiverzita v sokolovské chemičce Synthomer

Věděli jste, že….? již v roce 2005 byl v odkalovacích nádržích sokolovské chemičky zjištěn výskyt zvláště ohroženého druhu živočicha kategorie silně ohrožený? Pracovníci Správy CHKO Horní Slavkov tehdy identifikovali výskyt čolka obecného. Zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá ochranu...

12. 3. 2023 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Sokolovská chemička spolupracuje na recyklaci s chráněnými dílnami

Počátek spolupráce sokolovské chemičky Synthomer s chráněnými dílnami Marketa Remone Cheb se datuje až do května 2011. Minulý rok firma rozšířila spolupráci o pobočku chráněné dílny v Sokolově. Jaká elektrozařízení Synthomer a.s. předává k recyklaci? K nejčastěji recyklovaným...

7. 3. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Synthomer

Synthomer snižuje uhlíkovou stopu díky zelenému dusíku z produkce Linde Gas

Jako první firma v České republice se sokolovská chemička Synthomer zapojila do projektu Linde Green, v rámci kterého od konce minulého roku dodává Linde Gas na český trh tzv. zelené produkty.

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Odstraňování toxických kovů z odpadních vod metodou elektrokoagulace

Technologie elektrochemické koagulace, resp. elektrokoagulace je určena k čištění vod kontaminovaných toxickými kovy, jako je Cr6+, Crcelk., Ni, Pb, As, Al, Cu, Zn, Fe, Mn. Výhodou je vysoká účinnost odstraňování kovů oproti konvenčním metodám. Technologie spočívá v řízeném rozpouštění...

21. 2. 2022 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Autor: Pavel Mašín, DEKONTA, a.s.

Fotochemická oxidace H2O2/UVC pro odstranění specifických organických látek ve vodách

Princip: Princip fotochemické oxidace H2O2/UVC spočívá v rozkladu H2O2 působením UV záření (o vlnové délce 254 nm), za vzniku hydroxylových radikálů.   Obr. 1   Schematické znázornění procesu fotochemické oxidace.   Hydroxylové radikály představují velmi silné oxidační činidlo...

8. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: SILON

Polyesterová střiž SOFISIL® přispívá k udržitelnosti přírodních zdrojů a k ochraně životního prostředí.

SOFISIL® se vyrábí z rozdrcených PET lahví, které byly původně plastovým odpadem nacházejícím se na březích oceánů. SOFISIL® je vhodný pro výrobu například umělých trávníků, koberců, geotextilií a jiných netkaných výrobků. Používáním vlákna SOFISIL® ve vašich produktech s námi chráníte přírodu....

4. 11. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Souprava pro detekci výbušnin DETEX

Pardubická společnost vyrábějící výbušniny Explosia nabízí i prostředky pro boj proti terorismu. Detekční souprava DETEX je určená k odhalování a detekci výbušnin.

27. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Chezacarb

Může být odpad prospěšný pro přírodu? Je vůbec možné nazvat odpadový materiál ekologickým? V případě sazí Chezacarb je tomu opravdu tak.

25. 10. 2021 / Ochrana životního prostředí a bezpečnost / Zdroj: Explosia

Desintegrátor míří na nebezpečné kufry

Akciová společnost Explosia dala světu před více než půl stoletím Semtex. Plastickou trhavinu, kterou proslavilo zneužití teroristy. Pardubický výrobce výbušnin ovšem proti terorismu bojuje svými produkty aktivně. Na trh proto přišel s Desintegrátorem, který může zachraňovat lidské životy.

123   

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR