6. 2. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 5 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 23. 1. 2024).

Nově zařazené látky na Kandidátský seznam (dále KS), jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC 211-989-5, CAS 732-26-3): látka toxická pro reprodukci a PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxická); výroba dalších látek, formulace směsí a paliva;
  2. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (EC 221-573-5, CAS 3147-75-9): látka vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní); nátěrové hmoty, lepidla, těsnicí materiály, maziva a tuky, leštidla a vosky a mycí a čisticí prostředky;
  3. 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  (EC 438-340-0, CAS 119344-86-4): látka toxická pro reprodukci; inkousty a tonery, nátěrové hmoty;
  4. Bumetrizole (EC 223-445-4, CAS 3896-11-5): látka vPvB; nátěrové hmoty, lepidla a tmely, mycí a čisticí prostředky;
  5. Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  (EC 700-960-7, CAS -):  látka vPvB; lepidla, těsnící hmoty, nátěrové hmoty, plniva, tmely, omítky, modelovací hlína, inkousty a tonery a polymery;

Dibutyl phthalate (EC 201-557-4, CAS 84-74-2) aktualizace položky přidáním vlastnosti endokrinní disruptor pro životní prostředí; kapaliny pro obrábění kovů, mycí a čisticí prostředky, laboratorní chemikálie a polymery.

Kandidátský seznam nyní obsahuje 240 položek – některé z nich zahrnují skupiny chemických látek, takže celkový počet zařazených chemických látek je vyšší. Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Společnostem po zařazení látek do KS vyplývají zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemických látek a za poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání.

Další informace:

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR