5. 7. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

ECHA zařadila na Kandidátský seznam další látku

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 241 položek pro chemické látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 27. 6. 2024).

Nově zařazená látka na Kandidátský seznam, bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxid (ES 201-279-3, CAS 80-43-3), je toxická pro reprodukci a používá se jako pomocná látka, např. jako zpomalovač hoření.

Na červnové zasedání výboru MSC byla plánována také dohoda o postupu identifikace trifenylfosfátu (TPhP; ES 204-112-2) jako látky SVHC. Po konzultaci s předkladatelem dokumentace se ECHA rozhodla proces pozastavit, protože před jednáním byla předložena nová studie z Japonska, jejíž výsledky je třeba posoudit a vyhodnotit. V tomto případě se však jedná o výjimečné opatření platné pouze za určitých specifických podmínek.

Kandidátský seznam obsahuje 241 položek – některé z nich zahrnují skupiny chemických látek, takže celkový počet zařazených chemických látek je vyšší. Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Společnostem po zařazení látek do KS vyplývají zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemických látek a za poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání.

Další informace

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Jak oznámit látky v předmětech

Databáze SCIP

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR