Vzdělávání

Vzdělávání

Již od nepaměti se člověk učí z přírody. Příroda ho ovlivňuje, člověk ji přijímá a je na ní závislý.  Jeho první „přírodovědná bádání“ začínají již po jeho narození. Dítě vnímá teplo, chlad, ticho, hluk, světlo, tmu, začíná pozorovat své okolí. Později vnímá pohyb, umí popisovat okolní objekty a poznávat jejich vlastnosti. Začíná získávat kromě jiných i přírodovědnou gramotnost.  Pro její dostatečný rozvoj ale nestačí pouze pozorovat okolní prostředí. Člověku musí být nabídnuty takové motivující podněty, aby se právě tato gramotnost dostatečně rozvíjela, a to již od počátku jeho životní pouti. Chemie je jediná věda, kterou může poznávat všemi smysly. S jedinečnými vlastnostmi elementárních prvků je vystavena na základních kamenech matematiky a fyziky, a její zákonitosti nám umožňují poznávat život a svět kolem nás. Od jednoduchého ke složitému, od prvků k DNA, od země ke hvězdám. Chemie pomáhá.

28. 3. 2023 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Den učitelů chemie v praxi

Slovy učitele národů Jana Amose Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

21. 9. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: ORLEN Unipetrol

Vysokoškolské vzdělávání v nejužším propojení s průmyslovou praxí

Skupina ORLEN Unipetrol dlouhodobě významně investuje rozvoje svých výrobních závodů a výzkumně-vývojových center a také do propagace chemie a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a krajů, ve kterých má své výrobní závody. Ve svém litvínovském závodě vybudovala unikátní školicí a...

20. 9. 2022 / Vzdělávání

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 se zapojila do celostátního projektu Elixír do škol, a to v oblasti chemie.

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího centra zřízeného při Základní škole Sokolov, Švabinského 1702, které bude zajišťovat lektorskou činnost v oblasti nových metod ve výuce chemie pro vyučující chemie škol Karlovarského kraje.

15. 9. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Školení studentů ve společnosti BorsodChem MCHZ

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského v Ostravě, každoročně organizuje společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. školení pro žáky čtvrtých ročníků. Tématem školení je Jak uspět ve výběrovém řízení a Technologie v praxi.

17. 5. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer, ZZSKVK

DEN LINKY 155 V ROCE 2022

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, si každoročně symbolicky připomínáme celostátní akcí „Den linky 155“, kterou si organizují jednotlivé zdravotnické záchranné služby ve svých krajích. Akci jsme začali pořádat v roce 2017, nejprve pro...

17. 5. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Synthomer spolupracuje s Univerzitou Pardubice

V úterý 17. května v Synthomeru přivítali pedagogy a studenty Univerzity Pardubice, konkrétně z Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek. Právě totiž probírali polymery a jak jim potvrdili, v praxi to byl ten nejlepší výklad. V rámci programu si po proškolení BOZP a seznámení s...

7. 3. 2022 / Vzdělávání / Zdroj: AGROFERT, SCHP ČR

Dostat se na vejšku už v devítce!

Celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky se koná v místě, kde se před lety soutěž zrodila. V roce 2007 se Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích ve spolupráci se společností Synthesia, členem skupiny Agrofert,...

9. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: ORLEN Unipetrol

„Doba plastová“ si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má postava Plastíka s kouzelným kufříkem

Doposud 26 základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji se zapojilo do unikátního projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let...

8. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Nové dětské hřiště pro děti z MŠ Alšova

Zahradu s novými pohybovými a herními prvky mohou od 4.listopadu využívat děti z mateřské školy Alšova v Sokolově. Nové certifikované doplňky pro venkovní aktivity dětí finančně podpořila sokolovská chemička Synthomer. Slavnostního předání se za zřizovatele, město Sokolov zúčastnili také...

5. 11. 2021 / Vzdělávání / Zdroj: Synthomer

Chemie pomáhá: vybavení pro 2.ZŠ Sokolov (Synthomer)

V pondělí 1.listopadu předal tým SHE zastoupený Michalem Šulcem a Ing. Olgou Kratochvílovou za účasti 1.místostarosty města Sokolova pana Ladislava Sedláčka vybavení pro chemickou učebnu na 2. Základní škole Sokolov. Slavnostnímu předání byla přítomna ředitelka školy paní Mgr. Petra Šišková a také...

12   

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR