LEGISLATIVA

LEGISLATIVA

 

Přehled Usnesení vlády o přijetí krizového opatření k 27.3.2020.pdf (229 kB)

200324_MVCR_výjimky_od_26.3.pdf (143 kB)

H&P_CZ_Competition_Flash_03_2020.pdf (337 kB)

H&P_CZ_Privacy_Flash_03_2020.pdf (304 kB)

19. 12. 2018 / Legislativní hlídka Bureau Veritas

Legislativní hlídka za období od 16. listopadu 2018 do 15. prosince 2018
 

LHvýklad---08_2021.pdf (170 kB)

LHvýklad---07_2021.pdf (146 kB)

LHvýklad---06_2021.pdf (113 kB)

LHvýklad---05_2021.pdf (125 kB)

LHvyklad--04_2021.pdf (577 kB)

LHvyklad--03_2021.pdf (351 kB)

LHvyklad---02_2021.pdf (246 kB)

Přílohakmimoradnehlidce--01_2021 vstupní lékařské prohlídky od 19.1.2021.pdf (358 kB)

LHvykladmimoradny---01_2021-vstupní lékařské prohlídky od 19.1.2021.pdf (402 kB)

LHvyklad--12_2020.pdf (256 kB)

LHvyklad--11_2020.pdf (228 kB)

LHvykladmimoradny--10_2020.pdf (246 kB)

LHvyklad--10_2020.pdf (324 kB)

LHvyklad--09_2020.pdf (233 kB)

LHvyklad--08_2020.pdf (318 kB)

LHvyklad--07_2020.pdf (274 kB)

LHvyklad--06_2020.pdf (236 kB)

LHvyklad--05_2020.pdf (343 kB)

LHvyklad--04_2020.pdf (251 kB)

LHvyklad--03_2020.pdf (556 kB)

LHvyklad--01_2020.pdf (253 kB)

LHvyklad--12_2019.pdf (110 kB)

LHvyklad--11_2019.pdf (99 kB)

LHvyklad--09_2019.pdf (113 kB)

LHvyklad--08_2019.pdf (99 kB)

LHvyklad--07_2019.pdf (178 kB)

LHvyklad--06_2019.pdf (117 kB)

LHvyklad--05_2019.pdf (61 kB)

LHvyklad--04_2019.pdf (83 kB)

LHvyklad--03_2019.pdf (75 kB)

LHvyklad--02_2019.pdf (77 kB)

LHvyklad--01_2019.pdf (84 kB)

LHvyklad--12_2018.pdf (83 kB)

LHvyklad--11_2018.pdf (78 kB)

LHvyklad--10_2018.pdf (238 kB)

LHvyklad--09_2018.pdf (118 kB)

LHvyklad--08_2018.pdf (80 kB)

LHvyklad--07_2018.pdf (97 kB)

LHvyklad--06_2018.pdf (81 kB)

LHvyklad--05_2018.pdf (73 kB)

LH_vyklad_04_2018.pdf (85 kB)

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.- pracovní verze

V souvislosti se zastoupením Svazu v Pracovní skupině pro PEL při Radě vlády pro BOZP  máme možnost se vyjádřit k připravované další novele  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Meziresortní  připomínkové  řízení k návrhu novely je  plánováno   na červen 2019.  Příloha č. 2 PEL  a další přílohy zatím nejsou k dispozici. 

Změny zahrnté do novely:

transpozice – Směrnice EP A RADY (EU) 2017/2398, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (I. a II. balíček)

návrhy oprav

§1, §2

Hlava II - mikroklima

 • Díl 1 - zátěž teplem §3a, 3b, §4, §4a, §5
 • Díl 2 - zátěž chladem §7,

  Hlava III chemické faktory

 • Díl 1 CHL obecně

  §9 Vymezení pojmů: chemický faktor, nebezpečný chemický faktor, biologická limitní hodnota, činnost související s chemickým faktorem, dýchací zóna, kontrolované pásmo, bezpečnostní pásmo

  §10, §11, §12 předvídatelná a §12a nepředvídatelná expozice

 • Díl 2 olovo

  §13, §14, §15

 • Díl 3 CMR I

  §16, §17, §18 transpozice SMĚRNICE (EU) 2017/2398

  Vyjmutí látek klasifikovaných jako CMR cat. 1 – nová tabulka

  Pouze hodnota PEL

  Hlava IV Fyziologie práce

  +příloha 5  tab. 1, 2,

  Plánují se i  změny  vyhlášky č. 432/2003 Sb.,  zákona  č. 373/2011 Sb.- posílení významu BET a právní předpis k azbestu.

 

7. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Konference: Učme chemii atraktivně! 26.1.2022
 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2021 / Autor: SCHP ČR

Krajská kola soutěže Mladý chemik proběhla on-line
 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference k soutěži Učme chemii atraktivně !
 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference Zelená dohoda pro Evropu - realizace v chemickém sektoru ČR

22. 10. 2020

 

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference a workshop projektů OPZ v Paláci Lucerna

24. 9. 2020 / Praha

 

21. 4. 2020 / HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR / Zdroj: HK

Aktivity Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům - opatření vlády kvůli šíření COVID-19 (20.4.2020):
 

11. 11. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Novinky v sekci Legislativa EU
 

25. 10. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny tyto nové právní předpisy EU
 

27. 9. 2019 / ARCHIV 2019

Předání cen k vyhodnocenému projektu „Učme chemii atraktivně“ - 26.9.2019
 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Legislativa ČR - červen 2019
 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Dokumenty a legislativa EU v oblasti chemických látek za červen 2019
 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2019 se koná 23. a 24.10.2019 na zámku Akademie věd Liblice.

23. 10. 2019

 

10. 7. 2019 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Vinylplus - Fórum udržitelnosti

9. 5. 2019

 

30. 1. 2019 / ARCHIV 2019

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“
 

6. 12. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byl načten v PS Parlamentu ČR 4. 12. 2018
 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Bezpečnost provozu chemických podniků
 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

KA2 - Konference “Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu ČR II“

20. 9. 2018

 

13. 6. 2018 / PRŮMYSL A CHEM. LEGISLATIVA

Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků lze označit za problematický a v rozporu s balíčkem směrnic oběhového hospodářství.
 

Pozice_Zelená dohoda pro Evropu_FINAL (1).pdf (905 kB)

Novinky_legislativa_říjen_2019.pdf (189 kB)

Platné znění NV_361_2007.docx (179 kB)

6. 12. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií byl načten v PS Parlamentu ČR 4. 12. 2018
 

22. 11. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Bezpečnost provozu chemických podniků
 

13. 4. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ

Poslanci projednali novelu vodního zákona ve 3. čtení
 

10. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 

4. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku
 

3. 1. 2018 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

153/2017 Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostřední
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
 

12. 10. 2017 / ŽIV. PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST, OCHR. ZDRAVÍ / Autor: SCHP ČR

351/2012 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR