21. 4. 2020 / HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR / Zdroj: HK

Aktivity Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům - opatření vlády kvůli šíření COVID-19 (20.4.2020):

  • Výstupy z dnešního jednání vlády:

·      V režimu legislativní nouze směřuje do sněmovny i vládní novela ošetřovného, která zpětně od 1. dubna až do otevření škol, nejdéle do 30. června zvyšuje ošetřovné pro zaměstnance pečující doma o děti z 60 na 80 % průměrného výdělku.

·      Po několika týdnech nejspíš sněmovna přijme další novelu zákona o státním rozpočtu. Tentokrát bude o schodkuve výši 300 mld. Kč. Stát by měl rovněž poskytnout novou zákonnou záruku ČMZRB ve výši 150 mld. Kč na její programy COVID, přičemž během pondělní schůze vlády byla původní, ministryní financí poněkud skromněji navržená velikost záruky zvýšena o 100 mld. Kč.

·      Na prvním zasedání obnovené NERV byly v pondělí večer diskutovány 2 legislativní záměry vládyzrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zavedení zpětného uplatňování ztrát v dani z příjmů. K oběma záměrům se stavím v zásadě pozitivně. Vzrušená výměna názorů se týkala hodnocení dosavadních opatření vlády v boji proti koronaviru, což je tématem komorových anket. Detailněji se posuzovala úskalí aktuálně nastaveného tzv. kurzarbeitu nebo státních bankovních záruk. Polemiky vyvolal plán vlády na rozvolňování mimořádných opatření. Už nyní je a bude výzvou nejenom pro NERV také pokrizová podpora investic. Uvidíme, jak se debaty v rámci NERV promítnou do praktické politiky státu.

  • K dnešnímu dni mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června. Harmonogram uvolňování restrikcí zde.
  • Jak jsem informoval před víkendem, do sněmovny se vracejí zákony, regulující nájemné z podnikatelských prostor a z bytů, kde senátoři zakotvují 80% státní záruku za dlužné nájemné. K prvnímu z těchto zákonů (o nájemném z prostor sloužících k podnikání) senátoři připojili i pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí, a to tak, že případný květnový bonus bude zahrnovat 31 dnů po 700 Kč a červnový bonus 30 dnů po 900 Kč. Tento návrh se tak ve sněmovně potká se samostatným vládním řešením, které zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500, ale druhé bonusové období napevno definuje jako delší až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu (také po 500 Kč denně), o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. V každém případě tedy kompenzační bonus 30. dubnem neskončí.
  • Prezident republiky dnes podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Jeho obsahem je mimo jiné prodloužení mandátu členů orgánů právnických osob. V praxi to znamená, že pokud skončil členům těchto orgánů mandát v průběhu období, kdy platila mimořádná opatření, automaticky dochází k prodloužení jejich mandátu. Tento mandát bude trvat ještě další 3 měsíce po ukončení mimořádných opatření. Zároveň platí, že všechny orgány mohou po dobu platnosti mimořádných opatření operativně zasedat, přijímat rozhodnutí a volit per rollam nebo prostřednictvím videokonference, i kdyby takové možnosti neměly upraveny ve svých vnitřních předpisech nebo je tyto přímo zakazovaly.

Další významnou novinkou je tzv. „mimořádné moratorium“, prostředek ochrany před úpadkem, které má obdobné účinky jako insolvenční návrh (včetně omezení možnosti nakládat se svým majetkem), avšak na druhou stranu umožňuje čerpat prostředky veřejné podpory na zmírnění dopadů epidemie. A dalším jeho významným prvkem je, že úpadce po dobu trvání mimořádného moratoria nemusí podávat insolvenční návrh sám na sebe.

  • Na půdě Hospodářské komory se nám dnes podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Informoval jsem ho o dopisu, který jsem dnes spolu s dalšími svazy a asociacemi zaslal předsedovi vlády A. Babišovi. V něm apeluji na rychlejší otevření obchodu a služeb, nákupních center, gastronomických a hotelových provozů. Samozřejmě za podmínky respektování zásadních hygienických požadavků na ochranu zákazníků i poskytovatelů služeb. Konstatoval jsem, že jsme dlouhodobě respektovali odborné názory doporučení epidemiologů, ale v současné době již očekáváme jasnější informace, o jaká data se opírá schválený návrh uvolňování karanténních opatření, a jaká konkrétní data budou mít vliv na jeho případné urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury jednotlivých kroků.

Na jednání jsem informoval o konkrétních připomínkách našich členů i začleněných společenstev - např. proč mají být uzavřené velké obchody s nábytkem, když jsou otevřené hobby markety, mluvili jsme i o podnětech České komory fitness nebo zástupců Asociace bazénů a saun ČR, se kterými jsem minulý týden diskutoval jak získat od státu harmonogram a podmínky uvolňování aktivit související i s domácí letní turistickou sezonou, aby mohli být dobře připravené provozy a hygienická opatření.  

Zároveň jsme se domluvili na další komunikaci, tak abychom mohli průběžně získávat informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény. Také jsem požádal o nastavení on-line komunikační linky mezi HK ČR a epidemiologickým týmem MZ, kde bychom mohli získávat reakce na mnoho dotazů a podnětů od našich členů, které se většinou dotýkají praktických otázek, jak aplikovat hygienické a regulační požadavky při otevření provozoven, či jak nastavit tato opatření, aby mohlo dojít k rychlejšímu uvolnění v segmentech obchodu a služeb plánovaných v pozdějších etapách rozvolňování karanténních opatření. 

  • V úterý ráno rozesíláme na Vaše mailové adresy anketu „Koronavirus: zkušenosti s podporou státu“. Cílem je zjistit, jak se změnila situace u Vás ve firmě v porovnání s koncem března nebo jak hodnotíte administrativu spojenou se žádostmi. Některé otázky jsou záměrně stejné jako v šetření z konce března, abychom mohli porovnat, jak se situace v mezičase změnila. Vaše odpovědi jsou velmi cenné, děkujeme všem, kteří se zúčastní.
  • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově si tak můžete přečíst článek Asociace prádelen a čistíren, který pojednává o tom, jak se s krizí snaží vypořádat malé prádelny a čistírny.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO a nově také týmů epidemiologů.

  • V úterý 21. dubna se uskuteční od 10:00 hod. mimořádná tisková konference Hospodářské komory k požadavkům na uvolňování preventivních opatření v souvislosti s koronavirem. Na konferenci, která bude navazovat na pondělní jednání zástupců Hospodářské komory a jejích partnerských organizací s představiteli epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, společně se mnou vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, a Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center. Konferenci můžete sledovat např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR