22. 10. 2020

Konference Zelená dohoda pro Evropu - realizace v chemickém sektoru ČR

Sdělení Evropské komise „Zelená dohoda pro Evropu“ je jednou z hlavních priorit Evropské komise a představuje klíčovou strategii pro přechod na klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku. Svaz chemického průmyslu České republiky ve spolupráci s Odborovou organizací pracovníků v energetice a chemickém průmyslu uspořádal dne 22.10.2020 konferenci „Zelená dohoda pro Evropu - realizace v chemickém sektoru ČR“. Původně plánovaným místem konání byla společnost Unipetrol RPA Litvínov v termínu 22.-23.10.2020, vzhledem k aktuální situaci v pandemii COVID 19 byla akce realizována ve zkrácené podobě formou videokonference za podpory projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR“ (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878).

Dobrovolná iniciativa chemického průmyslu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care) aktuálně nabízí možnost jejího využití pro komunikaci vedení podniků s pracovníky podniků a s dalšími zúčastněnými stranami při realizaci Zelené dohody pro Evropu (EGD).

V úvodu videokonference vystoupili Ivan Souček, ředitel SCHP ČR, Jiří Vrablec, místopředseda Odborového svazu ECHO, a Vladislav Smrž, náměstek minstra životního prostředí, kteří informovali a aktuálním stavu realizace Zelené dohody pro Evropu a jejich předpokládaných dopadech na chemický průmysl včetně vlivu na zaměstnanost. Následovaly odborné prezentace. Ředitelka odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmysl u a obchodu Pavlína Kulhánková prezentovala téma Zelené dohody pro Evropu z pohledu aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu. Zaměřila se na nově vydanou „Strategii udržitelnosti chemických látek“ jako jedno z klíčových opatření Zelené dohody pro Evropu, které bude mít významný dopad na evropský chemický průmysl včetně vlivu na zaměstnanost a investice do chemického průmyslu v Evropě i v České republice. Miloš Kužvart, ředitel ČAObH, prezentoval téma Cirkulární ekonomika a součinnost ČAObH a SCHP ČR. Zdůraznil některé významné aspekty cirkulární ekonomiky, která je významnou součástí Zelené dohody pro Evropu, a spolupráci se SCHP ČR. Jaroslav Suchý ze Svazu chemického průmyslu ČR informoval o opatřeních na ochranu klimatu a o systému EU ETS, které tvoří základ Evropské zelené dohody. Ladislav Špaček ze Svazu chemického průmyslu ČR vystoupil s tématem Odpovědné podnikání v chemii a možnost jeho využití k realizaci Zelené dohody pro Evropu. Následně byly zodpovězeny dotazy účastníků a zazněly komentáře účastníků.

Záznam z videokonference spolu s prezentacemi naleznete níže, k dispozici jsou rovněž další studijní materiály:
- zkušenosti se sebehodnocením dle projektu Cefic RC Rejuvenation www.responsiblecare.cz, kde je i záznam z posledních veřejných obhajob,
- videa a prezentace z konference, která se uskutečnila dne 24. 9. 2020 v Paláci Lucerna v rámci nového projektu realizovaného Svazem chemického průmyslu ČR „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii“, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 . Na této konferenci společnost CETA prezentovala výsledky „Studie proveditelnosti a dopadu Zelené dohody pro Evropu a dekarbonizace průmyslu do chemického sektoru ČR s akcentem na zaměstnanost“, více na: https://www.schp.cz/info/konference-a-workshop-projektu-opz-v-palaci-lucerna.

 

Videokonference „Zelená dohoda pro Evropu-realizace v chemickém sektoru ČR“ potvrdila, že realizace Zelené dohody pro Evropu představuje pro průmysl ČR nejen nové příležitosti a výzvy, ale také potenciální rizika a významné dopady na mnoho sektorů včetně chemického průmyslu, ale i na regiony a celou společnost. Je nesmírně důležité, aby všechny podniky, všichni pracovníci i občané věděli, čím sami mohou k naplnění dohody přispět. Chemický průmysl má pro komunikaci se zaměstnanci a dalšími zájmovými skupinami jedinečný nástroj v podobě celosvětové dobrovolné iniciativy Responsible Care, ke které se představitelé SCHP ČR společně s představiteli jeho prvních členských společností přihlásili již v roce 1994. Jedná se tedy o využití osvědčeného nástroje prověřeného časem.

 

ČAObH_SCHP.Green.Deal.22.10.2020.ppt (781 kB)

Kulhankova_Prezentace_ RC_EGD__MPO_Kulhánková.pptx (294 kB)

LŠ_ dne 22. 10. 2020.pptx (1966 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR