Chemie v evropském kontextu

Chemie v evropském kontextu

Zásadním dokumentem pro oblast chemie je v EU Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek ze 14.10.2020.  Strategie je jedním z klíčových opatření  Zelené dohody pro Evropu  a obsahuje vizi a přehled legislativních i nelegislativních opatření, které Komise navrhuje   k dosažení udržitelného klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství EU do roku 2050 a lepší ochrany lidského zdraví a životního prostředí  k přechodu k životnímu prostředí bez toxických látek jako dlouhodobé vizi politiky EU v oblasti chemických látek. Strategie uvádí   požadavky na nové chemické látky a materiály a technologie, které  musí být ze své podstaty bezpečné a udržitelné, po celou dobu svého životního cyklu.  Tyto látky a materiály budou využity např.  v energetice, stavebnictví, mobilitě,  zdravotnictví, zemědělství a elektronice. Cíle Strategie jsou promítnuty i do výzkumné agendy EU.

 

Na úrovni Evropské unie je v rámci výzkumné agendy řešeno mnoho témat z oblasti chemie. Příkladem mohou být nové nanomateriály a nanotechnologie a výsledkem materiály a výrobky s unikátními vlastnostmi, které nacházejí uplatnění ve zdravotnictví- materiály usnadňující hojení ran,  energetice- využití v bateriích, ochraně životního prostředí. Výsledkem výzkumu jsou  nové polymerní materiály s unikátními vlastnostmi pro použití v energetice- např. materiály na výrobu větrných turbín, pro použití v zemědělství- biodegradabilní polymery umožňující postupné uvolňování živin,  ve zdravotnictví- náhrady některých lidských tkání. Výzkum je zaměřený rovněž na vývoj nových syntetických paliv, které mají do budoucna lidstvo zbavit závislosti na fosilních palivech. Významnou výzkumnou agendou jsou  nové   inovativní technologie  k řešení starých látek v odpadových tocích a  nové metody odstraňování odpadů, jako je chemická recyklace plastů. Ve  všech těchto oblastech chemie pomáhá přispívat k naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu .

21. 3. 2022 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Afrofert

Agrofert pomáhá Ukrajině: posílá 25 tun hnědého uhlí, potraviny i Oxycelulózu

Koncern Agrofert na pomoc do postižených oblastí na Ukrajině posílá vedle potravin také unikátní výrobky ze své chemické produkce, jako je farmaceutický produkt sloužící k zastavování krvácení Oxycelulóza. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni pak odešla další část potravin. Na pravidelné bází...

14. 3. 2022 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Synthomer

Skupina Synthomer podpoří Ukrajinu

Na současnou humanitární situaci na Ukrajině zareagovala také globální skupina Synthomer, jeden z jejíchž závodů se nachází v Sokolově. Také do České republiky směřuje uprchlická vlna z válkou zmítané Ukrajiny.  Výkonný ředitel Michael Willome ve svém poselství mimo jiné uvedl:...

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Zdroj: Průmyslová ekologie

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro chemický průmysl – „Dekarbonizace chemického sektoru v ČR“

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Dekarbonizace chemického průmyslu ovlivní náš život

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Kdo získal cenu za nejlepší využití CO2?

11. 10. 2021 / Chemie v evropském kontextu / Autor: František Vörös / Zdroj: Průmyslová ekologie

Evropský chemický průmysl cílí na CO₂ neutralitu do roku 2050

1

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR