CHEMIE HROU

CHEMIE HROU


Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2023/2024“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a další ročníky soutěže v následujících školních letech 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 vyhlašuje 6. ročník soutěže 2023/2024 pro vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a nižších stupních 8-letých gymnázií.

Časové nastavení

Datum vyhlášení: 1.10.2023                    Vyhlášení projektu na stránkách https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz

Uzávěrka předkládání návrhů projektů: 15.7.2024

Vyhodnocení předložených projektů: 31.7.2024

Vyhlášení nejlepších projektů: 15. 8. 2024

Předání ocenění autorům vyhodnocených projektů na Večeru s českou chemií: 10. 10. 2024

Prezentace „dobré praxe“ ve formě předtočeného dokumentu: leden 2025

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí za každý kraj. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích. Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy školách a nižších stupních 8-letých gymnázií, který zajišťuje výuku chemie na ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

Učitelé, kteří se soutěže zúčastnili více než 3x, již nebudou honorováni, ale projektu se mohou zapojit. Náklady spojené s jejich účastí na celostátní konferenci bude hradit Svaz.

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.) Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2023/2024. Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny. Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1. K formuláři se stručným popisem obsahu projektu (předložený tištěné formě) soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) dle jeho uvážení, na jejíž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány. Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.) označené heslem „Učme chemii atraktivně!do 15.7.2024 na adresu:

Svaz chemického průmyslu ČR, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

 

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.8.2024. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií 10. 10. 2024.

 

Výzva UCHA 2023-2024.pdf (146 kB)

2023_9_29_Příloha k výzvě na předkládání projektů_UCHA 2023_2024_final.docx (15 kB)

Plakát_UCHA_2023_24_var2.pdf (7187 kB)

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2022/2023“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a další ročníky soutěže ve školním roce 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 vyhlašuje 4. ročník soutěže 2022/2023 pro pedagogy vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a nižších stupních 8-letých gymnázií.

Časové nastavení

 Datum vyhlášení projektu na stránkách https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz :               15.12.2022

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                                                                          26.7.2023

Vyhodnocení předložených projektů:                                                                                              11.8.2023

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                                                                          11. 8. 2023

Předání ocenění autorům vyhodnocených projektů na Večeru s českou chemií:                14. září 2023

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci:                                                                   leden 2024/ YouTube SCHP ČR

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích. Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na následné celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy nebo nižšího stupně 8-letého gymnázia, který zajišťuje výuku chemie (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo). Učitelé, kteří se soutěže zúčastnili více než 3x, již nebudou honorováni, ale do projektu se mohou zapojit.

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.) Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2022/2023. Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny (min. 4h). Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1. K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) v rozsahu dle jeho uvážení, na jejímž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány. Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.) označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 26.7.2023 na adresu: Svaz chemického průmyslu ČR, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9.

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost pro rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 11.8.2023. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v 14. září 2023.

2023_6_16_Výzva UCHA 2022_2023_prodlouzeni_26_7.pdf (169 kB)

PLAKAT UCHA 2022_23.pdf (854 kB)

2022_12_15_Příloha k výzvě na předkládání projektů_UCHA 22-23_final(3).docx (15 kB)

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2021/2022“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. a 2. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 vyhlašuje 3. ročník soutěže 2021/2022 pro vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a ekvivalentních třídách víceletých gymnázií, s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i v dalších ročnících soutěže motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších universitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2020 v Praze. Následující ročník vyvrcholil konferencí 27.1.2021 (z důvodu pandemie organizované on-line), kterou najdete na YouTube: Konference "Učme chemii atraktivně!" 27.1.2021 - YouTube. U příležitosti této konference jsme ocenili i programy České televize na podporu vzdělávání, mj. i proto, že na chemii „nezapomínají“. Vyhodnocené projekty 2. ročníku 2020/2021 byly prezentovány na konferenci uskutečněné 26. ledna 2022 (ke zhlédnutí na Konference "Učme chemii atraktivně!" 26.1.2022 - YouTube).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2021/2022 budou opět finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií 10.11.2022. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2023 prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku. Tento ročník bude realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách a nebo v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                                    7.12.2021

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                             31.7.2022

Vyhodnocení předložených projektů:                                                 do 15.9.2022

Sdělení soutěžícím:                                                                                 do 15.10.2022

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                              10.11.2022

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                          leden 2023

 

Vyhlášení projektu na stránkách  https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie) a nebo učitel v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií. Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2021/2022.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) dle jeho uvážení, na jejíž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.7.2022 na adresu:

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.10.2022. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 10.11.2022.

7. 2. 2022 / ARCHIV 2022 / Zdroj: SCHP ČR

Konference: Učme chemii atraktivně! 26.1.2022

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 vyhlašuje 2. ročník soutěže 2020/2021 pro vyučující chemie na základních školách (dále „ZŠ“) s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších univerzitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ a SŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2019 v Praze. Vyhodnocené projekty 1. ročníku 2019/2020 (společně s prezentací vybraných vzdělávacích programů ČT) budou prezentovány na připravované konferenci 27. ledna 2021 (bude potvrzeno s ohledem na epidemiologickou situaci).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2020/2021 budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2021. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2022 (viz příklad konference svolané na 29.1.2020 k pilotnímu ročníku) prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

 

Tento ročník bude opět realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.10.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                        31.3.2021

Vyhodnocení předložených projektů:                                            30.4.2021

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                 září 2021

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                    leden 2022

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

 Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2020/2021.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2021 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.5.2021. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v září 2021.

1. 2. 2021 / ARCHIV 2021 / Autor: SCHP ČR

Krajská kola soutěže Mladý chemik proběhla on-line

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu a výsledků pilotního ročníku 2019 vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách pro rok 2020. Konference s prezentací vyhodnocených projektů v rámci pilotního ročníku proběhne v Praze 29.1.2020.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2020. V lednu 2021 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.1.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                       31.3.2020

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                24.9.2020

Prezentace „nejlepší praxe“ na celostátní konferenci      v průběhu 01/2021

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2020 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2020. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 24.9.2020.

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference k soutěži Učme chemii atraktivně !

 

12. 5. 2020 / ARCHIV 2020 / Autor: SCHP ČR

Nejlepší mladí chemici pěti krajů jsou z Pardubic

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2019 a následně ověřeny při praktické výuce v 1. pololetí školního roku 2019/2020. V lednu 2020 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Pro první ročník je záměr realizován formou Pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém a Středočeském (+Praha) kraji.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                           30.1.2019

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                    30.4.2019

Vyhodnocení předložených projektů:                                        30.6.2019

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:             26.9.2019

Praktické ověření realizace navržených projektů:         1.10.-20.12.2019        (vč. zdokumentování příkladů „dobré praxe“)

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci       v průběhu 01/2020

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr 3 nejlepších projektů v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a bude podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie).

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který bude prakticky realizován v 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 30.4.2019 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2019. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 26.9.2019.

Realizace výuky navržené laureáty soutěže pak bude ověřena a zdokumentována v průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020 a následně prezentována na celostátní konferenci.

 

Příloha 1

Formulář pro předložení návrhu projektu (vč. vlastních příloh).

27. 9. 2019 / ARCHIV 2019

Předání cen k vyhodnocenému projektu „Učme chemii atraktivně“ - 26.9.2019

 

30. 1. 2019 / ARCHIV 2019

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 


Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" jako celostátní soutěž vznikla v roce 2012, historie této soutěže v regionálním pojetí sahá až do roku 2007. Cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol, představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Pilířem soutěže jsou pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří s enthuziasmem a bez nároků na finanční ohodnocení připravují své žáky k účasti na soutěži, a učitelé a ředitelé středních škol, kteří organizují regionální kola a spolupracují se základními školami. Jejího jedenáctého ročníku 2022/23, s MŠMT jako spoluvyhlašovatelem, se zúčastnilo téměř 22 000 žáků základních škol ze všech krajů ČR a Prahy, čímž se stala největší soutěží svého druhu v České republice. Vliv soutěže na zvyšování zájmu mladé generace o chemii je měřitelný - dochází k nárůstu počtu přihlášek na střední školy chemického zaměření s předpokládaným dopadem i na zvýšení zájmu o studium chemie na vysokých školách.

Soutěž finančně podporují na regionální úrovni společnosti chemického průmyslu, které budoucí chemiky zaměstnávají, celostátní kolo finančně zabezpečuje Svaz chemického průmyslu ČR, MŠMT (formou dotace) a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Podrobnosti o soutěži, její organizaci, výsledcích a tiskových zprávách jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách soutěže - www.mladychemikcr.cz.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR