7. 10. 2021 / CHEMIE POMÁHÁ / Autor: Tisková zpráva / Zdroj: Hospodářská komora ČR

Chemie pomáhá. Nejen byznysu

Investice do nových inovativních technologií rozhodně mají smysl, nejen pro byznys, ale i pro celou společnost. Shodli se na tom hlavní řečníci odborného semináře, který ve středu 6. 10. 2021 uspořádala Hospodářská komora ČR a Svaz chemického průmyslu ČR, který v tomto roce rozjíždí osvětový projekt „CHEMIE POMÁHÁ“.

„Moderní chemie a související technologické procesy nabízejí řadu řešení aktuálních společenských výzev, jako je například udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. I proto je potřeba hledat cesty, jak tyto inovativní technologie podpořit,“ uvedl v úvodu viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský, který společně s ostatními účastníky měl možnost zhlédnout prezentace společností, které jsou nositelé inovativních technologických řešení (na bázi chemicko-termických procesů) v oblasti nakládání s odpady, v energetickém sektoru nebo recyklačním průmyslu.

„Chemie opravdu pomáhá! Přináší ideální řešení pro plnění ambiciózních cílů EU v oblasti recyklace. Moderní chemické technologie jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí,“ řekl Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Konec skládkování?

Například Moravskoslezský kraj (MSK) patří mezi ekologicky velmi postižené regiony v České republice. Důvodem však není jen velká koncentrace těžkého průmyslu. Kraj je třetím nejlidnatějším v ČR a s tím souvisí i problematika odpadového hospodářství. Ročně končí na skládkách v kraji statisíce tun komunálního odpadu.

„Díky těmto technologiím bychom mohli v budoucnosti využít veškerý odpad například v energetice, v dopravě či ve stavitelství a nevozit nic na skládky. Rozhodně nemůžeme jen vyčkávat, co bude, a donekonečna skládkovat,“ sdělila na semináři radní MSK pro oblast životního prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

„Města a obce nesou největší odpovědnost za odpady svých občanů, proto jsou zastánci maximálního využití odpadů jako zdroje materiálu či energie. Je však nutná podpora státu a spolupráce se soukromým sektorem, který přináší know-how a inovativní technologie či postupy,“ doplnil místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

Kombinace chemie a životního prostředí rozhodně dává smysl. Proč tedy již některé technologie, které ve světě fungují, nevyužíváme?

„Jak vyplynulo z široké diskuse, je nutné, aby se aktivovalo především ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta by měla začít aktivněji jednat s jednotlivými kraji, a především pak s obcemi, které jsou hlavními původci odpadů. A rovněž je nutné se vymezit proti těm, kteří neustále narušují plynulý přechod od odpadového středověku k novodobé budoucnosti. Jinak se nikam nepohneme,“ dodal Jakubský.

Termochemický proces nahrazuje zastaralé spalování

Jedním z možných řešení je zařízení na zpracování odpadu – tzv. plazmová technologie: Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde při vysokých teplotách a za omezeného přístupu vzduchu (kyslíku) dochází k dokonalému zplynění všech organických složek a tvorbě tzv. syntézního plynu. Syntézní plyn (syngas) neobsahuje žádné dehtové složky a lze jej po zchlazení a odstranění příměsí dále využít k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou (ethanol, nafta, vodík atd.). Anorganické složky odpadu se transformují do sklovité strusky, tzv. vitrifikátu, který je využíván ve stavebnictví.

Na semináři byly prezentovány i další možné způsoby chemické recyklace (vizte přílohy níže).

 

Prezentace-Frantisek-Voros.pdf (508 kB)

Prezentace-Ivan-Soucek.pdf (1215 kB)

Prezentace-Martin-Veverka.pdf (949 kB)

Prezentace-Pavel-Drahovzal.pdf (391 kB)

Prezentace-Petr-Brenek.pdf (2248 kB)

Prezentace-Robert-Suchopa.pdf (4104 kB)

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR