22. 9. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Zveřejnění databáze SCIP – zjistěte si více o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích

První veřejná databáze EU, která uvádí látky SVHC obsažené ve výrobcích, umožní spotřebitelům informovanější výběr při nákupu a pomůže zpracovatelům odpadů rozvíjet opakované použití předmětů a recyklaci materiálů (zveřejněno ECHA 14. 9. 2021).

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních. Tato povinnost vychází z rámcové směrnice EU o odpadech ve znění revidovaném v roce 2018.

Přibližně 6 000 společností v celé EU svoji novou povinnost úspěšně splnilo a databáze SCIP nyní zobrazuje více než čtyři miliony oznámení předmětů. SCIP poskytuje veškeré technické údaje, které umožňují bezpečné použití, lepší opětovné použití a recyklaci výrobku. Zahrnuje informace pro identifikaci předmětu, pokyny pro jeho bezpečné použití, název a lokalizaci látky SVHC v předmětu a druh materiálu, ve kterém je obsažena.

Podle dosud předložených informací jsou v databázi nejčastěji oznamované tyto kategorie výrobků:

 • strojní zařízení a jejich části;
 • měřicí přístroje a jejich části;
 • elektronická zařízení a jejich části;
 • vozidla a jejich části;
 • výrobky z kaučuku;
 • nábytek.

Nejčastěji uváděné látky SVHC v oznámeních:

 • olovo (např. v kuličkových ložiscích, bateriích);
 • oxid olovnatý (např. v lampách, v částech vozidel);
 • titaničitan olovnatý (např. v elektrických vařičích);
 • kyselina křemičitá, olovnatá sůl (např. v olovnatém křišťálovém skle, nátěrech vozidel);
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeca-7,15- dien, častěji označovaný jako „Dechloran PlusTM“ (např. v barvách a lepidlech)

Údaje v databázi lze vyhledávat podle názvu předmětu nebo značky, kategorie výrobku, typu materiálu nebo chemického názvu. Spotřebitelé se mohou informovaně rozhodnout tak, že zkontrolují, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky a přečtou si pokyny pro bezpečné používání. Zpracovavatelé odpadů mohou tyto údaje využít při opakovaném použití předmětů nebo při dalším rozvoji recyklačních procesů.

V současné době databáze SCIP obsahuje přes čtyři miliony oznámení předmětů. Tento počet zahrnuje duplicitní oznámení stejného předmětu, která podalo několik subjektů v dodavatelských řetězcích EU i oznámení týkající se více než jednoho předmětu. ECHA proto nemá odhad přesného počtu různých předmětů v databázi.

ECHA rovněž vypracovala několik pokynů a nástrojů, aby s novou oznamovací povinností společnostem pomohla.

Další informace:

SCIP databáze

SCIP - základní informace

Rámcová směrnice o odpadech

Kandidátský seznam

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR