11. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ MPO

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP

Dvě nová nařízení Komise (EU), kterými se mění příloha XVII nařízení REACH, se týkají omezení methanolu a 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP).

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna dvě nařízení Komise ze dne 18. dubna 2018, kterými se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH):

  1. Nařízení Komise (EU) 2018/588 - 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP)

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje položka 71, která uvádí, že NMP se nesmí uvádět na trh, vyrábět ani používat jako látka samotná nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3% po dni 9. května 2020, pokud nebudou přijata vhodná opatření k řízení rizik a nebudou poskytnuty uvedené provozní podmínky. 

Pokud jde o použití NMP jako rozpouštědla nebo reaktantu při procesu povlakování drátů, posunuje se termín na 9. května 2024, aby zainteresované subjekty měly dostatek času k přijetí vhodných opatření pro zajištění souladu s navrhovaným omezením.

Navrhované omezení je na úrovni celé EU nejvhodnějším opatřením k řešení rizika pro zdraví pracovníků plynoucího z expozice NMP.

  1. Nařízení Komise (EU) 2018/589 - methanol

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje nová položka 69, která zní:

Methanol se nesmí uvádět na trh pro širokou veřejnost po dni 9. května 2019 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší.“

Obě nařízení vstupují v platnost 9. května 2018.

Text obou nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality. K nařízení (EU) 2018/589 byla dne 23. 4. 2018 v ÚV zveřejněna oprava.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/588

Nařízení Komise (EU) 2018/588 - ENG

Nařízení Komise (EU) 2018/589

Nařízení Komise (EU) 2018/589 - ENG

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/589

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR