24. 10. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Změna nařízení REACH, přílohy XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A či 1B

Změnu nařízení REACH nařízením Komise (EU) 2018/1513 zveřejnil Úřední věstník EU ve své částce L 256 dne 12. října 2018.

Příloha XVII nařízení REACH stanoví omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů. 

Komise vyvinula kritéria pro identifikaci předmětů, které obsahují látky CMR, které by mohli používat spotřebitelé a u nichž by bylo vhodné zjednodušeným postupem uvedeným v čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení doplnit nové omezení v příloze XVII. 

Na základě kritérií vypracovaných Komisí se za prioritní záležitost považují oděvy, jiné textilní výrobky a obuv.

Podle článku 1 nařízení Komise (EU) č. 2018/1513 se příloha XVII nařízení REACH mění v souladu s přílohou tohoto nařízení, tj. doplňuje se o:

  1. nový záznam 72, který zní: Látky uvedené ve sloupci 1 tabulky v dodatku 12. T
  2. nový dodatek 12, který zní: „Dodatek 12 Záznam 72 – omezené látky a maximální koncentrační limity podle hmotnosti v homogenních materiálech. 

Nařízení je použitelné po 1. listopadu 2020.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Další informace:

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie/ Official Journal of the European Union Official Journal of the European Union

ECHA Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency http://echa.europa.eu/

CMR carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction/karcinogenní,mutagenní nebo toxické pro reprodukci

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR