13. 3. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Martina Jandusová/ Průmyslová ekologie

Zásadní dokument pro další směřování evropského chemického průmyslu je na světě

Evropský chemický průmysl se chce do roku 2050 stát klimaticky neutrálním. Za méně než 30 let tak musí změnit způsob, jakým vyrábí a vůbec co vyrábí. Znamená to bezprecedentní a velmi nákladnou výzvu.

Evropská komise zveřejnila 27. ledna 2023 dokument nazvaný Přechodová cesta chemického průmyslu v EU, který stanovuje podmínky pro jeho transformaci. Evropská rada pro chemický průmysl (CEFIC) totiž požádala Komisi, aby společně vytvořili speciální přechodovou cestu pro tento sektor.

Opatření budou pro chemický průmysl znamenat miliardy dodatečných investic, přičemž bude nezbytné zachovat svou konkurenceschopnost vůči zbytku světa, aby chemický průmysl mohl pokračovat v zajištění dodávek do důležitých hodnotových řetězců EU jako součást jiného cíle Evropské komise, a to zajištění soběstačnosti ve strategických surovinách a produktech. Čeká jej tak nesnadná a velmi nákladná cesta transformace, která podle dokumentu Evropské komise zahrnuje čtyři aspekty:

Cirkularita

Chemický průmysl bude muset omezit používání neobnovitelných zdrojů a zajistit, aby materiály, které vyrábí, bylo možné recyklovat. Zároveň bude nutné urychlit recyklaci odpadu, aby bylo možné vyrábět chemické produkty, zachycovat a používat CO2/CO jako surovinu pro chemické procesy a využívat odpadní biomasu.

Digitalizace

Nasazení digitálních technologií, jako jsou big data, umělá inteligence, robotika a blockchain, ale i podpora inovací může všechny procesy učinit transparentnějšími a efektivnějšími. Již dne mnoho společností používá pokročilé senzory ke sledování výrobních parametrů pro větší energetickou účinnost a efektivitu zdrojů, nasazuje blockchain k předávání informací o chemikáliích v hodnotových řetězcích, aby informovaly o cirkulaci produktů. Znamená to ale i mnoho výzev: od navržení společných principů sdílení dat v celém odvětví až po rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovních síl.

Bezpečné a udržitelné chemikálie

Očekává se, že chemický průmysl v EU postupně vyřadí ze spotřebních produktů ty nejškodlivější látky, které nejsou pro společnost naprosto nezbytné. Bude to pro něj znamenat nutnost výrazného posílení výzkumných a inovačních aktivit, aby bylo možné vyvíjet a uvádět na trh jen bezpečné a udržitelné chemikálie. S tím se pojí riziko toho, že nové produkty plně nenahradí ty současné a trh o část produktů přijde, a nutnost podpořit malé a střední podniky, které často postrádají prostředky k prosazení nových produktů a procesů.

Klimatická neutralita

Evropský chemický průmysl se má stát klimaticky neutrálním do roku 2050. Za posledních 30 let se sice podařilo snížit emise skleníkových plynů o více než 60 % (a naplnit tak očekávání Fit for 55), ale k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 budou nezbytné přijít s průlomovými inovacemi a zásadními změnami ve výrobních procesech. Pro chemický průmysl jako energeticky náročného odvětví si boj proti klimatickým změnám vyžádá obrovské množství dostupné obnovitelné elektrické energie. Nezbytná bude i modernizace infrastruktury.

Přechodová cesta chemického průmyslu v EU

 

Foto: Pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR