23. 8. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 15.8.2023).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) ve znění:

 • Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009
 • Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011
 • Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012
 • Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013
 • Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014

změněné nařízením Komise (EU) 2015/491 ze dne 23. března 2015

 • Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 ze dne 5. prosince 2014
 • Nařízení Komise (EU) č. 2015/1221 ze dne 24. července 2015
 • Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019
 • Nařízení Komise (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 ze dne 3. února 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 ze dne 11.března 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1962 ze dne 12. srpna 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 ze dne 25. 4. 2023

Konsolidovaná verze nařízení CLP ke dni 31. července 2023 zapracovává všechny shora uvedené předpisy kromě:

Tento seznam je aktualizován podle dalšího legislativního vývoje předpisů EU.


(Poznámka: Konsolidované verze všech nařízení je třeba brát jako dokumentační nástroje a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah).

 

Foto: zdroj: pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR