5. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 28. listopadu 2018 již XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách.

Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

V roce 2018 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT). V současné době je v revizi 5 referenčních dokumentů o BAT. Intenzivně se pracuje na novém referenčním dokumentu „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“ a na revizi referenčního dokumentu týkajícího se textilního průmyslu.

Rozhodnutím Evropské komise bylo vydáno k dnešnímu dni celkem 14 Závěrů o BAT při celkovém počtu 34 referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

V polovině letošního roku byly schváleny závěry o BAT pro zpracování odpadu a zároveň byla zveřejněna konečná verze referenčního dokumentu o BAT pro zpracování odpadu. Další informace o tomto dokumentu BREF připravili zástupci agentury CENIA ve své prezentaci.

V současnosti také probíhá závěrečná fáze revidovaného dokumentu „Povrchové úpravy s obsahem organického rozpouštědla“ před „final meetingem“, který se významně týká nejen zejména automobilového průmyslu, ale i výroby plechovek, lakovaných plechů, tiskařských závodů, ale i impregnace dřeva nebo textilií.

Na základě připomínek k prvnímu návrhu revidovaného dokumentu BREF byly navrženy změny týkající se přísnější emisních limitů, což by mohlo mít nepříznivý vliv pro provozovatele v ČR. Případné dopady na dotčené provozovatele v této oblasti jsme se dozvěděli z příspěvku zástupce automobilky ŠKODA AUTO, a.s.

Kolegové z Ministerstva zemědělství se zmínili o pokračující práci na revizi dokumentu, který se týká potravinářského průmyslu.

Přílohy ke stažení

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR