1. 2. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU II. - VÝZVA Č. 40 – OPZ+ MPSV

Realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky
registrační číslo projektu:  CZ.03.01.03/00/22_040/0002251

 

Komentář k realizaci projektu:

V srpnu 2023 SCHP ČR obdržel rozhodnutí o přidělení dotace pro nový projekt „Vzdělávání v chemickém průmyslu II“. v rámci Operačního programu Zaměstnanost+. Účast SCHP ČR v realizaci nového projektu umožní kontinuální pokračování vybraných školení zaměstnanců našich členů i po ukončení stávajícího projektu z výzvy 110 s významným finančním příspěvkem do rozpočtu na vzdělávání členským organizacím našeho Svazu (formou de minimis a příp. částečné spoluúčasti).

Projekt má za cíl nabídnout členské základně SCHP ČR kvalitní vzdělávání a umožnit navázat na předchozí, úspěšný vzdělávací projekt z výzvy č. 110. Rozpočet na vzdělávání MPSV nastavilo na nižší hodnotu, rozpočet projektu je maximální, který byl stanoven výzvou.

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit bylo úspěšně ukončeno a byly uzavřeny relevantní smlouvy s dodavateli. Realizace projektu byla v lednu zahájena, tj. členské společnosti SCHP ČR budou mít možnost se školit od února 2024.

V současné době probíhá intenzivní komunikace s členskou základnou svazu k vymezení obsahu a rozsahu konkrétních vzdělávacích aktivit, rozsah zapojených společností zatím není dokončen, probíhá zjišťování zájmu o projekt, nastavení vzdělávacích plánů a příprava na podpis smlouvy mezi společnostmi a SCHP ČR.

Klíčové aktivity projektu:

 • Vzdělávání zaměstnanců členských organizací SCHP ČR
 • Vzdělávání je možné v následujících oblastech
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní a ekonomické kurzy
  • Jazykové kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Výše dotace: 13,3 mil Kč (maximální hodnota daná MPSV)

Realizované aktivity:

 • Na základě průzkumu trhu nastaveno výběrové řízení na dodavatele
 • Výběrové řízení ukončeno, dodavatelé vzdělávání jsou:
  • Měkké a manažerské dovednosti = bit cz training, s.r.o.
  • Účetní a ekonomické kurzy = Everesta, s.r.o.
  • Jazykové kurzy = Slůně svět jazyků, s.r.o.
  • Technické a jiné odborné vzdělávání = Everesta, s.r.o.
 • Vybrán administrátor projektu na realizační fázi: EuroProfis, s.r.o.

Plánované aktivity:

 • Identifikace společností, které chtějí vstoupit do projektu
 • Podpis smlouvy mezi SCHP ČR a každou společností, rozdělení rozpočtu
 • Zajištění de minimis na MPSV pro každou společnost
 • Nastavení procesů projektu pro hladký průběh realizace,
 • Komunikace dodavatelů a společností = identifikace a plánování prvních školení

 

Start školení: březen 2024

Společnosti se zájmem o vstup do projektu, aktuálně:

 • ČEPRO, a.s. (podepsané ČP k de minimis)
 • Synthomer a.s.
 • SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
 • Synthon, s.r.o.
 • Synthos
 • Messer Technogas s. r. o.
 • KYOCERA AVX Components s.r.o. (všechny 3 závody)
Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR