Vzdělávání v chemickém průmyslu II

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky
registrační číslo projektu:  CZ.03.01.03/00/22_040/0002251


O projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci členských společností SCHP ČR nebo členských společností kolektivního člena SCHP ČR. Cílovou skupinou nejsou vzdělávací instituce.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
Část 1: Měkké a manažerské dovednosti
Část 2: Účetní, ekonomické a právní kurzy
Část 3: Jazykové vzdělávání
Část 4: Technické a jiné odborné vzdělávání

Členské organizace SCHP ČR se mohou realizace projektu (vzdělávání) zúčastnit čerpáním veřejné podpory dle pravidel de minimis (200 000 EUR celkem ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích, lze přidělovat i postupně v průběhu 2024-26) .

Příjemce:  Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
Doba: 3 roky
Trvání:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Rozpočet: 13 316 256,16 Kč
Zapojených společností: ?
Počet účastníků = MI: 536 = min. 40 hodin vzdělávání
Účastníci ve věku 55+: 161 = s min. 40 hodin vzdělávání

Vzdělávací aktivity

 • Obecné IT = NENÍ MOŽNÉ REALIZOVAT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílová skupina

 • Zaměstnanci podniků sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích
  • Doložení členství v SCHP ČR (obchodní korporace)
  • Doložení zaměstnaneckého poměru = pracovní smlouvy
    

Prezentace-úvodní webinář_v40_SCHP_ČR.pdf (329 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR