Vzdělávání v chemickém průmyslu

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951

 

 

O projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci členských společností SCHP ČR.

Příjemce dotace:  Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
Doba realizace projektu:  1. 6. 2019 – 31. 5. 2022
Celková výše dotace projektu: 29 907 200,00 Kč

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

Aktivita

Rozsah

(osoba/hodina)

 Obecné IT

10 400

 Měkké a manažerské dovednosti

32 000

 Technické a jiné odborné vzdělávání

  6 400

 Účetní, ekonomické a právní kurzy

  3 600

 Jazykové vzdělávání

19 040

 

Členské organizace SCHP ČR se mohou realizace projektu (vzdělávání) zúčastnit čerpáním veřejné podpory dle pravidel de minimis (200 000 EUR celkem ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích, lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22) nebo dle pravidel blokové výjimky (s finanční spoluúčastí 30-50% dle velikosti podniku z jednotkové ceny určené ve výzvě OPZ 110)

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR