16. 11. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Výzva k předložení připomínek a důkazů k omezení bisfenolu A

Německo vyzývá k předložení důkazů na podporu přípravy omezení bisfenolu A a příbuzných bisfenolů vzbuzujících podobné obavy z hlediska životního prostředí ve smyslu nařízení REACH (zveřejněno ECHA 3. 11. 2021).

Látka bisfenol A (BPA; ES 201-245-8, CAS 8008-07) je klasifikována jako toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor s účinky na životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f).

Německo již dříve předložilo záměr omezit uvádění na trh a používání BPA a rovněž strukturně příbuzných bisfenolů, které z hlediska životního prostředí vzbuzují podobné obavy.

V současné době byla zahájena již druhá výzva k předložení důkazů na podporu přípravy omezení této skupiny látek vzbuzujících podobné obavy z hlediska životního prostředí (předchozí výzva od 14. 10. 2020 do 15. 2. 2021). Cílem je objasnit zbývající otázky týkající se alternativ a socioekonomických dopadů tohoto návrhu omezení. K účasti jsou vyzývány zainteresované strany ze zemí EU i mimo EU, které mají možnost poskytnout aktualizované informace ohledně použití, včetně tonáže, emisí, alternativ, nákladů v přechodném období a mezních hodnot.

Konečný termín pro zaslání komentářů k návrhu omezení BPA je 22. prosince 2021.

Německo má v úmyslu 8. dubna 2022 předložit dokumentaci k omezení podle přílohy XV REACH.

Další informace:

Výzvy k předkládání připomínek důkazů

 

Foto: ilustrační/ Pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR