2. 6. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: ČOI

Výsledky kontrol prekurzorů výbušnin

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona, který zakazuje uvádění některých prekurzorů výbušnin na trh. Celkem v roce 2019 provedla 183 kontrol a porušení této legislativy zjistila v 31 případech.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2019 kontrolní akci, jejímž cílem bylo ověření, zda prodávající plní povinnosti plynoucí ze zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Konkrétně tento zákon obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení.

Celkem bylo realizováno 183 kontrol a porušení zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, bylo zjištěno v 31případech.

V rámci této kontrolní akce inspektoři prověřovali i dodržování dalších právních předpisů. Při 47 kontrolách zjistili porušení všech právních předpisů. Z tohoto ve 31 případech byl porušen zákon o prekurzorech výbušnin.

Česká obchodní inspekce využila v 9 případech součinnost s ostatními orgány veřejné správy (Živnostenský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Český báňský úřad).

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

       

Jihočeský a Vysočina

21

5

23,8%

Středočeský a Hl. město Praha

17

3

17,7%

Plzeňský a Karlovarský

27

6

22,2%

Ústecký a Liberecký

29

7

24,1%

Královéhradecký a Pardubický

32

3

9,4%

Jihomoravský a Zlínský

43

16

37,2%

Olomoucký a Moravskoslezský

14

7

50,0%

Celkem

183

47

25,7%

Zjištěné nedostatky

Pro tuto kontrolní akci byl stěžejní zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Ten byl porušen ve 31případech, konkrétně:

ve 13 případech byl porušen § 2 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, který stanovuje, že prekurzory výbušnin, podléhající omezení, mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny a mohou být jimi drženy či používány jen na základě registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013, tzn., že prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě registrace v případech, kdy hospodářský subjekt, který je zpřístupňuje, zaregistruje každou transakci v souladu s podrobnými pravidly stanovenými tímto nařízením (čl. 4 odst. 3 nařízení EP a Rady č. 98/2013)

v 12 případech bylo prokázáno porušení § 8 odst. 3 tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt zpracovává údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013, jako je například jméno, adresa, číslo OP, datum a místo transakce a další

ve 3 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně čísla povolení a průkazu totožnosti osoby z řad široké veřejnosti

ve 2 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, který stanoví, že hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí ověřit platnost povolení podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013

v 1 případě byl porušen § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, který stanovuje, že prekurzory výbušnin, podléhající povolení, mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny a mohou být jimi drženy či používány jen na základě povolení v případech uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013,

Mezi další kontrolované právní předpisy patřil ve sledovaném období i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. K jeho porušení došlo ve 28 případech. Nejčastěji obchodníci porušili § 12, kdy prodávající má povinnost spotřebitele informovat o ceně prodávaného výrobku, v souladu s cenovými předpisy, zřetelným označením výrobku cenou či informaci o ceně výrobku jinak vhodně zpřístupnit.

Jiné závazné právní předpisy, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, byly porušeny v 11 případech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v minulém roce v této oblasti kontrol pravomocně uložila celkem 39 pokut v hodnotě 109 500 Kč.

Foto: coi.cz

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR