20. 12. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Výbory ECHA přijaly stanovisko ke 2 návrhům na omezení a 10 návrhům na harmonizované klasifikace a označení

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení siloxanů D4, D5, D6 (zveřejněno ECHA 10. 12. 2019).

Výbor SEAC přijal své konečné stanovisko k návrhu Itálie na omezení použití N,N-dimethylformamidu (DMF) samostatně nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3 % hm.

Výbory RAC a SEAC podpořily návrh ECHA na omezení uvádění na trh látek D4, D5 a D6 samostatně, jako složek jiných látek nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hm. každé látky. Konzultace k souhlasnému stanoviska výboru SEAC proběhne v blízkém termínu s tím, že konečné stanovisko přijme výbor na svém jednání v březnu 2020.

Výbor RAC přijal stanoviska k 10 návrhům harmonizované klasifikace a označení, týkající se 8 účinných látek používaných v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin a 2 průmyslových chemikálií.

RAC také odsouhlasil 14 návrhů stanovisek k žádostem o povolení pro použití: sloučenin šestimocného chromu a oktyl- a nonylfenol ethoxylátů. SEAC odsouhlasil 25 návrhů stanovisek k použití látek: oxid chromový, smola černouhelný dehet vysokoteplotní, anthracenový olej a oktyl- a nonylfenol ethoxyláty.

Dále RAC a SEAC projednaly klíčové otázky u 17 žádostí o povolení, které ECHA obdržela v srpnu 2019. Více informací o stanoviscích najdete v příloze této zprávy.

Konečná stanoviska RAC a SEAC budou zveřejněna na internetových stránkách obou výborů.

Další informace:

Příloha ke zprávě ECHA [PDF][EN]

 

Zdroj fotografie oxidu chromového: wikipedie

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR