VÝBORY

VÝBORY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PODPORU PR

Výbor má za cíl podporu členské základny SCHP ČR v otázkách Public Relations.

ČLENOVÉ VÝBORU

Pavlína Besedová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Hana Fránková HACH LANGE s.r.o.  
Jiří Hájek UNIPETROL, a.s.  
Jan Helcl Glanzstoff-Bohemia  
Michaela Havran Horáková DEZA  
P. Kácovská Střední průmyslová škola chemická  
Vlastimila Kašparcová Bochemie a.s. Předsedkyně
Tomáš Klvaňa CS Cabot  
Simona Hánová PRECHEZA  
Jan Mervart DEZA  
Lenka Pospíšilová SPOLCHEMIE  
Jan Ptáček SPŠCH Pardubice  
Daniel Rubeš Agrofert  
Radovan Smítka Ethanol Energy  
Ivan Souček SCHP ČR Sekretář
Martin Vencl Explosia  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO DOTAČNÍ TITULY A PODPORU VAVAI

Posláním výboru je sledování dotačních titulů a možností čerpání fondů s cílem ovlivnit směřování dotační politiky se zaměřením na programovací období 2014 až 2020. Rozhodnutím představenstva byla činnost výboru od září 2016 rozšířena na podporu VaVaI obecně.

ČLENOVÉ VÝBORU

Václav Babuka Synthos Kralupy, a.s.
Lukáš Bartek Spolchemie
Kristýna Benešová UniCre
Martin Čech Spolana
Miroslav Falta Spolana
Jana Filipová Glanzstoff
Milan Grmela Glanzstoff
Jiří Hájek UniCre
Jan Holomek Regartis
Petra Hurychová Explosia
Jan Hyršl SYNPO, a.s.
Michal Jüngling Spolchemie
František Kaštánek ÚCHP AV ČR
Martin Kubů Ethanol Energy
Petr Ličko SILON s.r.o.
Tomáš Lorenc Sokolovská uhelná
Marek Makarov Gabriel-Chemie Bohemia
Tereza Nislerová Unipetrol RPA
Karel Novák VÚOS, a.s.
Ladislav Novák BASF, s.r.o.
Jaroslav Obermajer DEZA
Theodor Petřík SHIMADZU
Jaroslav Prachař AVNH
Jiří Reiss SCHP ČR
Dušan Sedláček Severochema
Ivan Souček SCHP ČR
Alexander Surý HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek
František Svoboda Spolana
Jakub Šiška Synthomer
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.
Olga Vyčánková Fatra, a.s.
Jaroslav Zima Agrofert

3. 5. 2023 / Dotační tituly a podpora VAVAI

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LEGISLATIVU

Obecně patří mezi hlavní řešená témata patří univerzální témata legislativního charakteru na úrovni EU i národní úrovni mimo dosah ostatních výborů (zákon o prokazování původu majetku, insolvenční zákon, zákon o registru smluv, zákon o zadávání veřejných zakázek a další). Další funkcí výboru je zajištění „legislativního pohledu“ na témata souvisejícími s činnostmi ostatních výborů a spolupráce s nimi (energetika, EU ETS, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, voda, obaly, EIA, stavební zákon, integrovaná prevence, ochrana ovzduší atd.) a posouzení dopadu na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

 

ČLENOVÉ VÝBORU

Alexej Bílek Agrofert, a.s.  
Pavel Císař ČEPRO  
Norbert Eichler SYNTHOS Kralupy, a.s.  
Milan Fric SIAD Czech spol. s r.o.  
Daniel Hoda SYNTHOS Kralupy, a.s.  
Jiří Hošek UNIPETROL, a.s.  předseda výboru
Eva Hrabovská Cray Valley Czech  
Roman Hrnčíř Severochema, družstvo pro chemickou výrobu  
Jiří Koucký Agrofert, a.s.  
Tomáš Krchňák DEZA, a.s.  
Michal Kurka Lovochemie, a.s.  
Jarmila Málková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Jan Procházka BASF  
Václav Rohlik Gabriel-Chemie Bohemia  
Milena Segečová Lovochemie, a.s.  
Radek Sekera Ethanol Energy  
Ivan Souček SCHP ČR  
Jaroslav Suchý SCHP ČR sekretář výboru
Rostislav Šívara Linde Gas  
Martin Vala CS CABOT, spol. s r.o.  
Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ENERGETIKU A ZMĚNY KLIMATU

Výbor pro energetiku a změnu klimatu vznikl na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR k 1. dubnu 2010.

Hlavní činností výboru jsou energetická témata, tedy ceny energií a legislativa související s energetikou. Z oblasti změny klimatu se výbor věnuje zejména Evropskému systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), otázkám evropské politiky změny klimatu a dopadům na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

Výbor se zpravidla schází k aktuálním tématům, členy výborů jsou jak specialisté na energetiku, tak i změnu klimatu. V případě Vašeho zájmu o zapojení do činnosti výboru, prosím, kontaktujte sekretáře na e-mailu jaroslav.suchy@schp.cz

ČLENOVÉ VÝBORU

David Behenský SCHP ČR  
Marek Cimala DEZA, a.s.  
Vítězslav Dvořák Lovochemie, a.s.  
Norbert Eichler Syntos Kralupy, a.s.  
Miroslav Falta SPOLANA, a.s.  
Pavel Fobl Unipetrol, a.s.  
Milan Grmela Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
Pavel Herites Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Jiří Hošek Unipetrol, a.s.  
Luděk Chalupa SPOLANA, a.s.  
Břetislav Jiřič Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
Daniel Kilian LZ Draslovka Kolín, a.s.  
Jaroslav Kubát Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.  
David Kupec BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Radek Masařík DEZA, a.s.  
Pavel Mikulík PRECHEZA, a.s.  
Ladislav Novák BASF, s.r.o.  
Vladimír Novotný nezávislý expert  
Lukáš Oberer Lovochemie, a.s.  
Jan Otoupalík BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Jan Pokorný Synthesia, a.s.  
Ludvík Prášil PRECHEZA, a.s.  
Ivan Rychtr UNIPETROL RPA předseda výboru
Pavel Sláma Unipetrol, a.s.  
Ivan Souček SCHP ČR  
Jaroslav Suchý SCHP ČR sekretář výboru
Lukáš Bezděk DEZA, a.s.  
Jiří Hájek UniCre  
Hana Fránková Hach Lange  
Richard Zetek Ethanol Energy  
Jaroslav Slouka Čepro  
Vít Pešava Draslovka  
Zuzana Hernandez ČAObH  
Hanuš Slavík Synthomer  
Jaroslav Křivka Synthesia, a.s.  
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.  
Martin Vala CS CABOT, spol. s r.o.  
Miloš Jírů Lovochemie, a.s.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ DIALOG

Výbor pro sociální dialog SCHP ČR ve své činnosti se zabývá zejména přípravou Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kdy stanoviska SCHP ČR předkládá ve vyjednávacím procesu se sociálním partnerem odborovým svazem ECHO. Výbor se spolupodílí na realizaci dalších opatření v oblasti sociálního dialogu, jako jsou projekty ke zvýšení zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu a podpora výchovy mladé generace pro chemii.

ČLENOVÉ VÝBORU

Milada Benešová Unipetrol  
Dagmar Břinčilová Cray Valley Czech  
Kateřina Buřivalová LZ Draslovka  
Leo Duspiva Kovoprojekta  
Iva Ehrenbergerová Linde Gas  
Jana Fiveberová Flexfill  
Jana Hassmannová Euro Support Czech Manufacturing  
Jan Helcl Glanzstoff-Bohemia  
Oldřich Honzák Synthomer  
Martin Hradský Fatra  
Michal Chmiel Unipetrol  
Jan Chudoba Spolek pro chemickou a hutní výrobu  
Martin Jebousek LZ Kolín  
Miroslava Jeřábková BorsodChem MCHZ  

Šárka Šolcová

Čepro  
Dita Kletečková Spolana  
Tomáš Klvaňa CS Cabot  
Tomáš Krchňák DEZA  
Michal Kurka Lovochemie  
Jan Kvarda SCHP ČR sekretář výboru
 Lucie Loulová Synthon  
Olga Marečková Synthesia předsedkyně výboru
Martin Navrátil Synpo  
Alena Okáčová Precheza  
Vlastimil Pavlíček Air Products  
Lucie Pošvarová Explosia  
Daniel Rubeš Agrofert  
Ivan Souček SCHP ČR  
Ivona Suszková Synthos  
David Sváček Silon  
František Svoboda VÚANCH  
Jitka Škrabalová FARMAK  
Štěpánka Šoltová Ethanol Energy  
Soňa Štroufová Linde Gas  
Marie Švubová Colorlak  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.

Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.

Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Babická Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Robert Barteczek SPETRA CZ, s.r.o.  
Zuzana Běťáková Austin Detonator Assembly s.r.o.   
Josef Bielik FARAVELLI s.r.o.   
Michal Brnický Chemotex, a.s.  
Marek Cimala DEZA, a.s.  
Martin Čech SPOLANA a.s.   
Iveta Čepeláková DEKONTA, a.s.  
Marie Davidová FARMAK, a.s.   
Miroslav Dítě TLP, s.r.o.  
Ondřej Ondřej SILON a.s.  
Daniela Daniela OQEMA, s.r.o.  
Leopold Doubek FARMAK, a.s.  
Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Filip Dvořák BASF spol. s r.o.  
Michal Dvořák DONAUCHEM s.r.o.  
Milan Dvořák Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o.  
Norbert Eichler Synthos, a.s.  
Kolapo Gbadebori Safina a.s.  
Dušan Gonda Chemoprojekt, a.s.  
Tomáš Holec UNIPETROL Doprava, s.r.o.   
Dalibor Horák Ethanol Energy  
Eva Hrabovská Cray Valley, s.r.o.  
Petra Hyšplerová SYNPO, a.s.   
Petr Chalupný DACHSER Czech Republic, a.s.   
Václav Chrbját Synthesia, a.s.   
Jana Jahodová HSH Chemie, s.r.o.  
Iva Jerijová Lach – Ner s.r.o.  
Pavel Jursík ALCHIMICA s.r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
 Aleš Kalup DUKOL, s.r.o.   
Josef Kasík ENASPOL, s.r.o.   
David Klikar Messer Technogas s.r.o.  
Aleš Krátoška Krátoška Chemin, spol. s r.o.  
Nicole Krauzová LC Sokotrans, s.r.o.  
Martin Krb Biesterfeld Silcom  
Martina Krzystková BOCHEMIE s.r.o.   
Jaruška Křížková AQUA TRUCK spol. s.r.o.; Česká asociace čistících stanic  
Jaroslav Kubát GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Zdenka Kučerová SPŠCH Brno  
Tomáš Kudrna SCHP ČR RC manažer
Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.   
Martin Kulhavý Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.   
Martin Kyncl Explosia a.s    
Filip Lukáš SIAD Czechia, s.r.o.   
Pavel Mikulík PRECHEZA a.s.   
Tomasz Mrozek TANK WASH s.r.o.  
Soňa Musilová Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského  
Jakub Návesník SPSCH Pardubice  
Tomáš Navrátil PRECHEZA a.s.   
Petr Němec FCHT Univerzity Pardubice   
Jana Netíková FATRA  
Vladimír Novotný OSVČ  
Jana Ornstová Azelis Czech Republic s.r.o.   
Martin Palička MG Odra Gas, spol. s r.o.   
Lenka Pavlíčková Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o.   
Eva Picková Safina a.s.  
Renata Pletánková Gabriel-Chemie Bohemia  
Slávka Pobucká ISŠ Valašské Meziříčí   
Jan Pokorný Synthesia, a.s.   
Dušan Ponížil KEMIFLOC, a.s.  
Jan Procházka Advanced Materials JTJ s.r.o.  
Miroslav Puncochar Ústav chemických procesů AV ČR   
Pavla Reitschmiedová LINDE GAS a.s.  
Zdeněk Remiaš Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  
Jan Rottenborn Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Vlastimil Sadílek PLC Services, s.r.o.  
Marcela Sejbalová Lučební závody a.s. Kolín   
Jakub Sláma Flexfill s.r.o.  
Pavel Sláma UNIPETROL, a.s.  Předseda
Hanuš Slavík Synthomer, a.s.  
Vlastimil Souček Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Zdeněk Stejskal ČEPRO, a.s.  
Jaroslav Suchý SCHP ČR Sekretář
Monika Svátová Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.  
Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Petra Sýkorová LACHEPRA s.r.o.  
Ludmila Szencziová GS SOKOTRANS   
Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Lucia Šimonová Biesterfeld Silcom, s.r.o.  
Petr Školník AEROSOL – SERVICE, a.s.   
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Xenie Štefíková CHEM Logistic s.r.o.  
Michal Šulc Synthomer, a.s.  
Vít Šustr BASF  
Markéta Švagrová GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Jiřina Taitlová MEDISTYL, spol s r.o.   
Josef Tomek AWT ROSCO, s.r.o.   
Martin Tůma Brenntag CR s.r.o.  
Veronika Chytilová Colorlak, a.s.   
Michaela Tymichová SPOLANA a.s.   
Martin Vala CS Cabot, spol. s r.o.   
Pavel Vaněček Air Products, spol. s r.o.   
Vlasta Vepřeková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Zdeněk Vidner RADKA spol. s r.o. Pardubice  
Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Místopředseda
Jana Mervartová DEZA, a.s.  
Renata Pletánková Gabriel-Chemie Bohemia  
Monika Svátová Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Dalibor Horák Ethanol Energy  
Michal Šulc Synthomer, a.s.  

3. 4. 2023 / Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PÉČI O HMOTNÝ MAJETEK A JEHO ÚDRŽBU

Činnost výboru se rozvíjí v úzké spolupráci s Českou společností pro údržbu, partnerem SCHP ČR, která sdružuje členy zejména z chemie, energetiky a automobilového průmyslu.

Výbor organizuje tradiční akce:

  • Vzdělávání mistrů a manažerů údržby
  • Příprava mezinárodní konference

ČLENOVÉ VÝBORU

     
Václav Havlík Lovochemie, a.s.  
 Jan Holas Process Automation Solutions s.r.o.  
Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
 Jan Hroch Česká společnost pro údržbu  
Antonín Hrstka Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Martin Koranda Vodní sklo,  s.r.o.  
František Kulovaný, jr. BAEST Machines&Structures a.s.  
Jiří Janiš PRECHEZA a.s.  
Adam Jukl SPOLANA, a.s.  
Ivan Jurášek Bochemie, a.s.  
David Mrázek Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Petr Nevečeřal Synthos Kralupy, a.s.  
Jan Pilecký UNIPETROL, a.s.  
Petr Staniček DEZA a,s,  
Jiří Šára Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Jan Škarka MC Syncro Kolín, s.r.o.  
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Radim Kudrna Euro Support Manufacturing Czechia  
Tomáš Kudrna SCHP ČR Sekretář
Jaroslav Kraus Ethanol Energy  
Jaroslav Těžký CS CABOT, spol. s r.o.  
Vlastimil Sadílek PLC Services  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Výbor pro management chemických látek se zabývá zejména vznikající a aktualizovanou legislativou v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na pracovních setkáních se zaměřuje na dopady implementace evropských nařízení a směrnic, stejně jako národních právních úprav, na podniky členské základny SCHP ČR. Výbor aktivně prosazuje snižování byrokratické zátěže a minimalizaci dopadů platné a nově připravované legislativy na podniky. Klíčovou oblastí je spolupráce zástupců Výboru s příslušnými orgány státní správy v pracovních skupinách.

ČLENOVÉ VÝBORU

David Behenský SCHP ČR  
Zuzana Bětáková Austin Detonator Assembly s.r.o.  
Leo Bukovský Bochemie a.s.  
Pavel Cimpl Čepro  
Marie Davidová Farmak a.s.  
Boris Gaspar BASF spol. s r.o.  
Norbert Eichler Synthos Kralupy, a.s.  
Barbora Frýblová EthanolEnergy  
Jan Holomek ENVIGATE  
Roman Hrnčíř Severochema Liberec   
Ruso Jan Bilfinger Euromont a.s.  
Jana Jirmusová STACHEMA Kolín spol.s r.o.  
Stanislava Kadavá Lovochemie a.s.  
Aleš Kalup DUKOL Ostrava  
Michal Karlík Spolana a.s  
David Klikar Messer Technogas  
Jan Králík Linde Gas  
Alena Krejčová SCHP ČR sekretář výboru
Hana Krejsová Regartis  
Eva Křapková UNIPETROL RPA  
Jaroslav Kubát Glanzstoff - Bohemia  
Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.  
Kateřina Kunášková Ethanol Energy  
Lenka Lišková VÚOS a.s.  
Jarmila Málková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  
Eva Makuchová BorsodChem MCHZ  
 Jan Martynek nezávislý expert  
Petr Mazurek Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR  
Jan Mervart DEZA a.s. předseda výboru
Jana Paznerová Spolchemie a.s.  
Martin Pém Synthesia  
Zdeněk Petr Lovochemie a.s.  
Milan Podhora Unipetrol  
Jaroslav Prachař Asociace výrobců nátěrových hmot ČR  
Jan Procházka BASF, spol. s r.o.  
Václav Rohlik Gabriel-Chemie Bohemia  
Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Hanuš Slavík Synthomer, a.s.  
Miroslav Solomon Synthomer  
Ivan Souček SCHP ČR  
Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec-Penta s.r.o.  
Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Dagmar Sýkorová Flexfill, s.r.o.  
Kateřina Šebková RECETOX Masarykova univerzita  
Irena Škarabelová Deza, a.s.  
Petra Škvárová Spolchemie a.s.  
Renata Špásová Explosia  
Jana Trávníčková ReachSpektrum  
Martin Vala CS Cabot  
Vlasta Vepřeková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  

1. 6. 2023 / Management chemických látek

PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LOGISTIKU

Výbor se zabývá problematikou logistiky. Je složen ze zástupců členských organizací a státních orgánů. Společně s výborem pro zdraví bezpečnost a životní prostředí se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS.

Od roku 2009 věnuje v rámci projektů ChemLog soustavnou pozornost vytvoření podmínek pro snížení přepravních nákladů a tím i vyšší konkurenceschopnost chemického průmyslu. Podařilo se významným způsobem přispět k rozvoji intermodální dopravy v České republice.

ČLENOVÉ VÝBORU

Bohumír Andrla Unipetrol RPA, s.r.o.  
 Jakub Boček GŘHZS  
David Bukovský Prezidium policie ČR  
Zdeněk Čejka TLP Praha, ředitel společnosti  
Pavel David Flexfill, s.r.o.  
Vladimír Doboš HAFEN HAMBURG MARKETING e.V.  
Jiří Dospěl Spolchemie  
Jiří Došek Dekra Praha  
Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Markéta Fabíková Unipetrol RPA, s.r.o.  
Vladimír Fišer Bohemiakombi s.r.o.  
Ivana Fišerová SPEDICA, s.r.o.  
Jindřich Franěk KÚ Ústeckého kraje  
Michaela Frodlová BorsodChem MCHZ  
Jaroslav Fuerst Metrans, a.s.  
Jan Gruber Ministerstvo dopravy  
Petr Havel Linde Gas  
Petr Heřmánek Ethanol Energy  
Tomáš Holec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
Jakub Horník DEZA, a.s.  
Petr Hynek ČEPRO, a.s.  
Petr Chalupný Dachser  
Jan Chocholáč DFJP Univerzita Pardubice  
Zbigniew Jastrzebski Unipetrol  
Petra Jedličková ENASPOL  a.s.  
Martin Jelínek Fatra, a.s.  
Tereza Knapíková Brenntag  
Jan Kohout Vodní sklo, s.r.o.  
Ladislav Kopecký Spolchemie  
Marta Kouřílková FOSFA a.s.  
Milan Kovařík Zemský výbor Epal pro Českou a Slovenskou rep. z.s.   
Nicole Krauzová LC Sokotrans  
Jindřich Křípal ABPZ  
Tomáš Kudrna SCHP ČR sekretář
Petra Lasarová Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Richard Lochmann Synthomer a.s.  
Tomáš Malý Synthos Kralupy a.s.  
Petr Menc DEZA, a.s.  
Josef Menzel ČESMAD BOHEMIA z.s.  
Pavel Mika DONAUCHEM, s.r.o.  
Robert Netrval Vojenská Policie  
Patrik Niemiec BorsodChem MCHZ  
Pavel Pamánek Synthesia  
David Pinka CACS  
Václav Podstawka NEBEZPEČNÝ NÁKLAD  
Antonín Prachař OSVČ  
Miroslav Rumler Reliant  
Renata Slabá MD ČR  
Oldřich Sládek ŽESNAD.CZ  
Petra Sýkorová Medistyl, s.r.o.  
Taťána Szmeková BOCHEMIE  
Monika Škvárová Spolana, a.s.  
Ladislav Špaček SCHP ČR  
Tomáš Tesařík Lovochemie  
Radek Trnka Silon  
David Uhlíř CB Sped  
Andrea Veselá LZ Draslovka  
Zdeněk Vidner RADKA  
Radek Zajíc DENIOS s.r.o.  
Václav Živec SCHP ČR Předseda
Pavel Žurek OMEGA SERVIS HOLDING a.s.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO HNOJIVA

Řešení legislativy a dalších aktuálních otázek v oblasti hnojiv na národní a evropské úrovni, spolupráce s Fertilizers Europe.

ČLENOVÉ VÝBORU

Michaela Budňáková   Ministerstvo zemědělství
Jiří Fedoriška   Unipetrol RPA s.r.o.
Jan Hampl   L. Z. Draslovka a.s.
Martin Karfus   Ministerstvo průmyslu a obchodu
Michal Karlík   Spolana a.s.
Marek Kocánek   Lovochemie a.s.
Radek Košál   AGROFERT a.s.
Alena Krejčová   SCHP ČR
Jaroslav Mráz   AGRA GROUP a.s.
Kateřina Pexidrová   Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kinga Szewczuk   Ministerstvo životního prostředí
Petr Ulbricht   Lovochemie a.s.
Jiří Valenta   Lovochemie a.s.
Alexandr Vrzala   Spolana a.s.
Ladislav Výtisk   AGROFERT a.s.
       

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELETRŽNÍHO VÝBORU 

Účast  sekretáře  Výboru na  jednání Veletržního výboru při Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti zástupců MPO a CzechTrade  s cílem informovat členskou základnu SCHP ČR o možnostech podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a iniciovat ve spolupráci s MPO a CzechTrade podporu vhodných akcí na základě požadavků a priorit členů SCHP ČR.

Informování členů Výboru o  podnikatelských misích a obchodních  seminářích, organizovaných HK ČR, SP ČR a dalšími. Informování  všech členů SCHP ČR o  zásadních  tématech a výzvách.

ČLENOVÉ VÝBORU

Vít Kudela Kovoprojekta
Václav Kučeja BorsodChem MCHZ
Jan Kurilla Synthos
Lakomá Ing. Petr Švec - Penta
Pavel Loučka RADKA International s.r.o. 
Petra Miketová Caymanpharma
Petr Mothejl Dekonta
Ladislav Novák BASF, s.r.o.
Michal Novák Kemifloc
Kamila Pavelcová Dukol
Anna Pospíšilová Silon
Lenka Pospíšilová SPOLCHEMIE
Radek Prchal Vodní sklo a.s.
Ivan Souček SCHP ČR
Jakub Šiška Synthomer
 Aleš Ťoupalík Unipetrol, a.s.
Josef Urbánek Chemotex
Josef Vaněrka VÚOS
Olga Vyčánková Fatra
Zdeněk Žurman Austis a.s.
  Air Products
  AVNH
  Explosia
  Linde Gas
  SCHOD
  Synpo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ AGENDA EU

Pracovní skupina doplňuje již dříve založenou skupinu k EGD. Cílem její činnosti je koordinovat včasný sběr a distribuci podkladů k vývoji legislativy EU a spolupracovat na přípravě stanovisek SCHP ČR k tomuto vývoji. Zvláštní akcent je kladen na 2. pololetí 2022, kdy Česká republika předsedá Radě EU.

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ ENDOKRINNÍ DISRUPTORY

Pracovní skupina se zabývá regulací endokrinních disruptorů na úrovni EU. Jednání pracovní skupiny probíhají na ad hoc bázi. Pracovní skupina formuluje připomínky a komentáře k legislativním návrhům k endokrinním disruptorům na úrovni EU pro příslušná ministerstva.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Jan Mervart DEZA a.s.  
Lukáš Bartek Spolchemie  
Jana Paznerová Spolchemie  
Eva Trávníčková Draslovka  
Radka Rosenbergová ČAObH  
Milan Malena Bayer  
Ladislav Novák ČTP Suschem  
  ČAOCH   
Miluše Dvoržáková ČAOCH   
Jan Doležal AK ČR  
Adam Jonáš LZ Draslovka  
Ivan Souček SCHP ČR  
Alena Krejčová SCHP ČR  
David Behenský Agrofert  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ GREEN DEAL

Cílem pracovní skupiny EGD je zajišťování a vzájemná výměna informací členů pracovní skupiny k Zelené dohodě pro Evropu, příprava interních stanovisek k získaným informacím, vypracování návrhů stanovisek k legislativě EU a transpozicím do české legislativy, jednání se státní správou a jinými zaměstnavatelskými svazy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ CHEMICKÁ RECYKLACE

Pracovní skupina Chemická recyklace byla ustanovena 18. 4. 2019 na základě záměru SCHP ČR, schváleného představenstvem, podporovat chemickou recyklaci s gescí SCHP ČR se zadáním podporovat spolupráci a účast zástupce SCHP ČR v Issue Teamu Chemical Recycling Cefic a koordinovat aktivity a prosazovat chemickou recyklaci v ČR.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Petr Břenek PGP Terminal, a.s.
Jan Dvořáček Transroll – CZ, a.s
Leoš Gál ČTPB
Jiří Hájek UniCRE
Petr Herink Glanzstoff
Jiří Hošek Unipetrol
Jana Kadlecová Silon s.r.o
Zbyněk Kozel EKOKOM
Petr Ličko SILON s.r.o.
Jana Marelová Synthos
Jan Martínek ERVO EnviTech
Daniel Maxa VŠCHT Praha
Ladislav Novák BASF
Jiří Pokorný VŠCHT Praha
Karel Prokeš AGMECO LT, s.r.o
Jiří Reiss SCHP ČR
Martin Sedláček SILON
Edmond Seghman Chemoprag
Ivan Souček SCHP ČR
Robert Suchopa UniCre
Jaroslav Suchý SCHP ČR
František Svoboda Spolana
Miroslav Šilhan LOGeco s.r.o.
Vít Šustr BASF
František Vörös Sdružení EPS

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Činnost pracovní skupiny je zaměřena na realizaci zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. v chemickém průmyslu 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Miroslav Dítě TLP, s.r.o.
Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Radim Kudrna Euro Support Manufacturing Czechia s.r.o.
Pavel Machula UNIPETROL RPA s.r.o.
Lukáš Sršeň Spolchemie a.s.
Petr Staniček DEZA a.s.
Vladimír Dolejš Synthomer a.s.
Zbyněk Skála ČEPRO a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ PFAS (Perfluoralkylovaných chemických látek)

Pracovní skupina PFAS se zabývá návrhy omezování per- a polyfluoralkylovaných látek (látky PFAS)  v hasicích pěnách na úrovni EU, sdílením informací o testování náhradních bezfluorových pěnidel a o součinnosti při nahrazování pěnidel s látkami PFAS v hasicích zařízeních bezpečnými.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINYZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍ SKUPINĚ VODÍK

Pracovní skupina je zaměřena na problematiku výroby, distribuce, skladování a používání vodíku v chemickém průmyslu, dopravě a energetice. Zvláštní akcent je kladen na jednotlivé druhy (barvy) vodíku s možnosti uplatnění nejenom zeleného vodíku, dále bezpečnost při manipulaci s vodíkem a stanovení emisní stopy vodíku vyráběného členskými organizacemi SCHP ČR. Výstupy slouží zejména k formulovaní a aktualizace Vodíkové strategie ČR, pro jejíž zpracování je vytvořena pracovní skupiny, kde je SCHP ČR zastoupen.

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR