VÝBORY

VÝBORY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PODPORU PR

Výbor má za cíl podporu členské základny SCHP ČR v otázkách Public Relations.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Pospíšilová

SPOLCHEMIE  

Jiří Hájek

UNIPETROL, a.s.  

Markéta Myslikovjanová

BorsodChem MCHZ s.r.o.  

Daniel Rubeš

Agrofert  

Petra Kácovská

Střední průmyslová škola chemická  

Ivan Souček

SCHP ČR Sekretář

Vlastimila Kašparcová

Bochemie a.s. Předsedkyně

Hana Fránková

HACH LANGE s.r.o.  

Jitka Koppová

PRECHEZA  
Michaela Havran Horáková DEZA  
     

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO DOTAČNÍ TITULY A PODPORU VAVAI

Posláním výboru je sledování dotačních titulů a možností čerpání fondů s cílem ovlivnit směřování dotační politiky se zaměřením na programovací období 2014 až 2020. Rozhodnutím představenstva byla činnost výboru od září 2016 rozšířena na podporu VaVaI obecně.

ČLENOVÉ VÝBORU

Václav Babuka     Synthos Kralupy, a.s.
Martin Čech     Spolana s.r.o.  
Miroslav Falta     Spolana s.r.o.  
Milan Grmela     Glanzstoff  
Jiří Hájek     UniCre  
Jan Hyršl     SYNPO, a.s.  
Michal  Jüngling     Spolchemie  
František Kaštánek     ÚCHP AV ČR  
Petr Ličko     SILON s.r.o.  
Tomáš Lorenc     Sokolovská uhelná
Radomír Masařík     DEZA  
Milan Maxa     TECHEM CZ, s.r.o.  
Tereza Nislerová     Unipetrol RPA  
Karel Novák     VÚOS, a.s.  
Ladislav Novák     BASF, s.r.o.  
Theodor Petřík     SHIMADZU  
Jaroslav Prachař     AVNH  
Jiří Reiss     SCHP ČR sekretář
Dušan Sedláček     Severochema  
Ivan Souček     SCHP ČR  
František Svoboda     SPOLANA předseda
Olga Vyčánková     Fatra, a.s.  
Jaroslav Zima     Agrofert  

ČLENOVÉ VÝBORU

Alexej Bílek

Agrofert, a.s.

    

 

Norbert Eichler

SYNTHOS Kralupy, a.s.

   

 

Jiří Hošek

UNIPETROL, a.s.

   

 předseda výboru

Eva Hrabovská

Cray Valley Czech

   

 

Roman Hrnčíř

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

   

 

Jiří Koucký

Agrofert, a.s.

   

 

Tomáš Krchňák

DEZA, a.s.

   

 

Milena Segečová

Lovochemie, a.s.

   

 

Jarmila Málková

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

   

 

Ivan Souček

SCHP ČR

   

 

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

   

sekretář výboru

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ENERGETIKU A ZMĚNY KLIMATU

Výbor pro energetiku a změnu klimatu vznikl na základě rozhodnutí představenstva SCHP ČR k 1. dubnu 2010.

Hlavní činností výboru jsou energetická témata, tedy ceny energií a legislativa související s energetikou. Z oblasti změny klimatu se výbor věnuje zejména Evropskému systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), otázkám evropské politiky změny klimatu a dopadům na konkurenceschopnost českého chemického průmyslu.

Výbor se zpravidla schází k aktuálním tématům, členy výborů jsou jak specialisté na energetiku, tak i změnu klimatu. V případě Vašeho zájmu o zapojení do činnosti výboru, prosím, kontaktujte sekretáře na e-mailu jaroslav.suchy@schp.cz

ČLENOVÉ VÝBORU

Vítězslav Dvořák

Lovochemie, a.s.

 

Miroslav Falta

SPOLANA, a.s.

 

Pavel Fobl

Unipetrol, a.s.

 

Milan Grmela

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

 

Pavel Herites

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

 

Jiří Hošek

Unipetrol, a.s.

 

Luděk Chalupa

SPOLANA, a.s.

 

Jiří Jičínský

Synthesia, a.s.

 

Břetislav Jiřič

Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

 

Norbert Eichler

Syntos Kralupy, a.s.

 

Stanislava Kadavá

Lovochemie, a.s.

 

Marek Cimala

DEZA, a.s.

 

Jaroslav Kubát

Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

 

David Kupec

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

 

Pavel Mikulík

PRECHEZA, a.s.

 

Filip Nelkovský

FARMAK, a.s.

 

Ladislav Novák

BASF, s.r.o.

 

Vladimír Novotný

nezávislý expert

 

Lukáš Oberer

Lovochemie, a.s.

 

Jan Otoupalík

 

BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

Radim Paluška

CS CABOT, spol. s r.o.

 

Jan Pokorný

Synthesia, a.s.

 

Ludvík Prášil

PRECHEZA, a.s.

 

Pavel Pustějovský

DEZA, a.s.

 

Luděk Sklenář

UNIPETROL RPA

předseda výboru

Pavel Sláma

Unipetrol, a.s.

 

Ivan Souček

SCHP ČR

 

Pavel Soukup

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

 

Jaroslav Suchý

SCHP ČR

sekretář výboru

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ DIALOG

Výbor pro sociální dialog SCHP ČR ve své činnosti se zabývá zejména přípravou Kolektivní smlouvy vyššího stupně, kdy stanoviska SCHP ČR předkládá ve vyjednávacím procesu se sociálním partnerem odborovým svazem ECHO. Výbor se spolupodílí na realizaci dalších opatření v oblasti sociálního dialogu, jako jsou projekty ke zvýšení zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu a podpora výchovy mladé generace pro chemii.

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Agrofert - Daniel Rubeš

Air Products - Vlastimil Pavlíček

BorsodChem - Miroslava Jeřábková

Colorlak - Marie Švubová

CS Cabot - Radek Pavelka

Čepro - Nikola Plicková

Cray Valley Czech - Dagmar Břinčilová

DEZA - Radomír Masařík

Draslovka - Kateřina Buřivalová

Eurosupport - Jana Hassmannová

Explosia - Lucie Pošvarová

Farmak - Vojtěch Dřímalka

Fatra - Martin Hradský

Flexfill - Jana Fiveberová

Glanzstoff - Jan Helcl

Kovoprojekta - Leo Duspiva

Linde Gas - Soňa Štroufová

Lovochemie - Michal Kurka

Lučební závody Kolín - Martin Jebousek

Precheza - Tomáš Světnický

SCHP - Ivan Souček

SCHP - Jan Kvarda                                                      sekretář výboru

Silon - David Sváček

Spolana - Dita Kletečková

Spolchemie - Jan Chudoba

Synpo - Martin Navrátil

Synthesia - Olga Marečková                                   předsedkyně výboru

Synthomer - Oldřich Honzák

Synthon - Lucie Loulová

Synthos - Ivona Suszková

Unipetrol - Michal Chmiel

Unipetrol - Milada Benešová

VÚANCH - František Svoboda

VÚOS - Karel Novák

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.

Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.

Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.

ČLENOVÉ VÝBORU

Lenka Babická Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Ing. Robert Barteczek SPETRA CZ, s.r.o.  
Ing. Zuzana Běťáková Austin Detonator Assembly s.r.o.   
Ing. Josef Bielik FARAVELLI s.r.o.   
Martin Braborec Lach – Ner s.r.o.  
Ing. Michal Brnický Chemotex, a.s.  
Ing. Marek Cimala DEZA, a.s.  
Ing. Martin Čech SPOLANA a.s.   
Ing. Iveta Čepeláková DEKONTA, a.s.  
Ing. Marie Davidová FARMAK, a.s.   
Bc. Miroslav Dítě TLP, s.r.o.  
Ing. Daniela Daniela OQEMA, s.r.o.  
Ondřej Dohnal SILON a.s.  
Ing. Leopold Doubek FARMAK, a.s.  
Ing. Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Ing. Michal Dvořák DONAUCHEM s.r.o.  
Milan Dvořák Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o.  
Ing. Norbert Eichler Synthos, a.s.  
Kolapo Gbadebori Safina a.s.  
Tomáš Holec UNIPETROL Doprava, s.r.o.   
ing. Eva Hrabovská Cray Valley, s.r.o.  
Petra Hyšplerová SYNPO, a.s.   
Petr Chalupný DACHSER Czech Republic, a.s.   
Bc. Václav Chrbját Synthesia, a.s.   
Jana Jahodová HSH Chemie, s.r.o.  
Ing. Ornstová Jana Azelis Czech Republic s.r.o.   
Ing. Xenie Joskova CHEM Logistic s.r.o.  
Mgr. Pavel Jursík ALCHIMICA s.r.o.  
Ing. Stanislava Kadavá Lovochemie, a.s.  
Mgr. Aleš Kalup DUKOL, s.r.o.   
Ing. Josef Kasík ENASPOL, s.r.o.   
Ing. David Klikar Messer Technogas s.r.o.  
Ing. Michaela Tymichová SPOLANA a.s.   
Ing. Jiří Komínek Chemoprojekt, a.s.  
Ing. Aleš Krátoška    
Nicole Krauzová LC Sokotrans, s.r.o.  
Ing. Martin Krb Biesterfeld Silcom   
Ing. Martina Krzystková Bochemie s.r.o.  
Jaruška Křížková AQUA TRUCK spol. s.r.o.; Česká asociace čistících stanic  
Ing. Jaroslav Kubát GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Ing. Zdenka Kučerová SPŠCH Brno  
Ing. Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.   
Ing. Martin Kulhavý Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.   
Ing. Martin Kyncl Explosia a.s    
Mgr. Filip Lukáš SIAD Czechia, s.r.o.   
Ing. Pavel Mikulík PRECHEZA a.s.   
Tomasz Mrozek TANK WASH s.r.o.  
Mgr. Soňa Musilová Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského  
Ing. Jakub Návesník SPSCH Pardubice  
Ing. Tomáš Navrátil PRECHEZA a.s.   
prof. Ing. Petr Němec FCHT Univerzity Pardubice   
Ing. Vladimír Novotný OSVČ  
Ing. Martin Palička MG Odra Gas, spol. s r.o.   
Lenka Pavlíčková Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o.   
Ing. Eva Picková Safina a.s.  
Ing. Slávka Pobucká ISŠ Valašské Meziříčí   
Ing. Jan Pokorný Synthesia, a.s.   
Ing. Dušan Ponížil KEMIFLOC, a.s.  
Ing. Jan Procházka Advanced Materials JTJ s.r.o.  
Romana Procházková Lučební závody a.s. Kolín   
Ing. Miroslav Puncochar Ústav chemických procesů AV ČR   
Karla Reichenbachová BOCHEMIE s.r.o.   
RNDr. Pavla Reitschmiedová LINDE GAS a.s.  
Ing. Zdeněk Remiaš Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.  
Mgr. Jan Rottenborn Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Ing. Jan Ruso Bilfinger Euromont a.s.  
Jakub Sláma Flexfill s.r.o.  
Ing. Pavel Sláma UNIPETROL, a.s.  Předseda
Ing. Hanuš Slavík Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Mgr. Vlastimil Souček Masarykova střední škola chemická Praha   
Ing. Zdeněk Stejskal ČEPRO, a.s.  
Ing. Jaroslav Suchý SCHP ČR Sekretář
Ing. Karel Svoboda Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.  
Ing. Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o.  
Ing. Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Ing. Petra Sýkorová LACHEPRA s.r.o.  
Ludmila Szencziová GS SOKOTRANS   
Ing., Mgr. Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala   
Petr Školník AEROSOL – SERVICE, a.s.   
Ing. Ivo Špaček Fatra a.s.  
Ing. Ladislav Špaček SCHP ČR Responsible Care
Ing. Markéta Švagrová GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o.   
Ing. Jiřina Taitlová MEDISTYL, spol s r.o.   
Ing. Josef Tomek AWT ROSCO, s.r.o.   
Ing. Martin Tůma Brenntag CR s.r.o.  
Ing. Veronika Turoňová Colorlak, a.s.   
Ing. Michaela Tymichová SPOLANA, a.s.  
Ing. Martin Vala CS Cabot, spol. s r.o.   
Ing. Pavel Vaněček Air Products, spol. s r.o.   
Ing. Vlasta Vepřeková Lučební závody Draslovka a.s. Kolín  
Ing. Zdeněk Vidner RADKA spol. s r.o. Pardubice  
Ing. Pavel Žák Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Místopředseda

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO PÉČI O HMOTNÝ MAJETEK

Činnost výboru se rozvíjí v úzké spolupráci s Českou společností pro údržbu, členskou organizací SCHP ČR, která sdružuje členy zejména z chemie, energetiky a automobilového průmyslu.

Výbor organizuje tradiční akce:

  • Vzdělávání mistrů a manažerů údržby
  • Příprava mezinárodní konference

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Pavel Grof

Synthomer

Předseda

Ing. Václav Havlík Lovochemie, a.s.  

Ing. Jan Holas

Process Automation Solutions s.r.o.

 

Ing. Miroslav Horák

PARAMO, a.s.

 

Ing. Jiří Hric BorsodChem MCHZ, s.r.o.  
Ing. Jan Hroch Česká společnost pro údržbu  
Ing. Antonín Hrstka Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.  
Ing. Jiří Janiš PRECHEZA, a.s.  
Ing. Adam Jukl SPOLANA, a.s.

 

Ing.  Ivan Jurášek Bochemie, a.s.  
Martin Koranda
Vodní sklo, s.r.o.  

 

Ing. František Kulovaný, jr. MBA BAEST MACHINES & Structures a.s.

 

Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.  

Petr Nevečeřal

Synthos Kralupy, a.s.

 

Luboš Oszvald

Glanzstoff Bohemia, s.r.o.

 

Ing. Jan Pilecký UNIPETROL, a.s.  
Ing. Jan Rusó Bilfinger Euromont a.s.  
Ing. Petr Staniček DEZA  
Ing. Jan Škarka MC Syncro Kolín  

Ing. Ladislav Špaček

SCHP ČR

Sekretář

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Výbor pro management chemických látek se zabývá zejména vznikající a aktualizovanou legislativou v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na pracovních setkáních se zaměřuje na dopady implementace evropských nařízení a směrnic, stejně jako národních právních úprav, na podniky členské základny SCHP ČR. Výbor aktivně prosazuje snižování byrokratické zátěže a minimalizaci dopadů platné a nově připravované legislativy na podniky. Klíčovou oblastí je spolupráce zástupců Výboru s příslušnými orgány státní správy v pracovních skupinách.

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Mgr. et Mgr. David Behenský SCHP ČR  
Ing. Zuzana Bětáková Austin Detonator Assembly s.r.o.  
RNDr. Leo Bukovský Bochemie a.s.  
Ing. Marie Davidová Farmak a.s.  
Ing. Filip Dvořák BASF spol. s r.o.  
Ing. Norbert Eichler Synthos Kralupy, a.s.  
Ing. Jan Holomek ENVIGATE  
RNDr. Roman Hrnčíř Severochema Liberec   
Ruso Jan Bilfinger Euromont a.s.  
Ing. Jana Jirmusová STACHEMA Kolín spol.s r.o.  
Ing. Stanislava Kadavá Lovochemie a.s.  
Ing. Aleš Kalup Dukol Ostrava  
Ing. Pavel Karas Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR  
Ing. Michal Karlík Spolana a.s  
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář výboru
Ing. Hana Krejsová ReachSpektrum  
Ing. Eva Křapková Unipetrol RPA  
Ing. Andrea Kudrová Vodní sklo, a.s.  
Ing. Lenka Lišková VÚOS a.s.  
Ing. Jarmila Málková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  
Ing. Jan Martynek nezávislý expert  
Ing. Jan Mervart DEZA a.s. předseda výboru
Ing. Vladimír Novotný nezávislý expert  
Ing. Jana Paznerová Spolchemie a.s.  
Ing. Zdeněk Petr Lovochemie a.s.  
Ing. Milan Podhora Unipetrol  
Ing. Jaroslav Prachař Asociace výrobců nátěrových hmot ČR  
Ing. Radka Přichystalova Vysoká škola báňská  
Ing. Miroslav Solomon Synthomer  
Ing. Ivan Souček SCHP ČR  
Ing. Tomáš Svoboda Ing. Petr Švec-Penta s.r.o.  
Ing. Zuzana Svobodová BorsodChem MCHZ s.r.o.  
Ing. Irena Škarabelová Deza, a.s.  
Ing. Petra Škvárová Spolchemie a.s.  
Ing. Jana Trávníčková ReachSpektrum  
Ing. Vlasta Vepřeková LZ DRASLOVKA a.s. Kolín  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO LOGISTIKU

Výbor se zabývá problematikou logistiky. Je složen ze zástupců členských organizací a státních orgánů. Společně s výborem pro zdraví bezpečnost a životní prostředí se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS.

Od roku 2009 věnuje v rámci projektů ChemLog soustavnou pozornost vytvoření podmínek pro snížení přepravních nákladů a tím i vyšší konkurenceschopnost chemického průmyslu. Podařilo se významným způsobem přispět k rozvoji intermodální dopravy v České republice.

ČLENOVÉ VÝBORU

Milan Otajovič ABPZ  
Ing. Petr Cinkl Agrofert  
Ing. Victor Bystrian AWT, a.s.  
Ing. Ivo Hrabec AWT, a.s.  
Ing. Vladimír Fišer Bohemiakombi s.r.o.  
Ing. Anna Šimáčková BorsodChem MCHZ Místopředsedkyně
Ing. David Pinka CACS  
Ing. Jaroslav Slouka ČEPRO, a.s.  
Mgr. Vojtěch Hromíř ČESMAD BOHEMIA z.s.  
Ing. Petr Chalupný Dachser  
Dr. Ing. Jiří Došek Dekra Praha  
Ing. Jakub Horník DEZA, a.s.  
Ing. Petr Menc DEZA, a.s. Místopředseda
Doc. Dr. Ing. Dana Procházková DF ČVUT Praha  
Doc. Ing. Jarolava Hyršlová DFJP Univerzita Pardubice  
Ing. Jan Chocholáč DFJP Univerzita Pardubice  
Ing. Pavel Mika DONAUCHEM, s.r.o.  
Petra Jedličková ENASPOl  a.s.  
Ing. Vladimír Suchánek Farmak  
Ing. Martin Jelínek Fatra, a.s.  
Pavel David Flexfill, s.r.o.  
Ing. Marta Kouřílková FOSFA a.s.  
Miroslav Licek Glanzstoff Bohemia, s.r.o.  
Ing. Štěpán Buchta GŘHZS  
Ing. Vladimír Doboš HAFEN HAMBURG MARKETING e.V.  
Richard Lochmann Hexion a.s.  
JUDr. Václav Živec LC Sokotrans Předseda
Ing. Petr Duda Linde Gas  
Ing. Tomáš Tesařík Lovochemie  
Ing. Martin Pichl MD ČR  
Ing. Renata Slabá MD ČR  
Ing. Petra Sýkorová Medistyl, s.r.o.  
Ing. Jaroslav Fuerst Metrans, a.s.  
Ing. Jan Gruber Ministerstvo dopravy  
Václav Podstawka NEBEZPEČNÝ NÁKLAD  
Dr. Rostislav Plachý OSVC  
Ing. Antonín Prachař OSVČ  
pplk. Mgr. David Bukovský Prezidium policie ČR  
Zdeněk Vidner RADKA  
Ing. Pavel Škarabela RAILCO, a.s.  
Ing. Miroslav Rumler Reliant  
Ing. Lucie Padevětová Reliant, s.r.o.  
Ing. Vladimír Drozd SCHOD ČR  
Ing. Ladislav Špaček SCHP ČR, sekretář Sekretář
Ing. Ivana Fišerová SPEDICA, s.r.o.  
Ing. Petr Lanč Spolana, a.s.  
Ing. Ladislav Kopecký Spolchemie  
Jiří Dospěl Spolchemie  
Pavel Pamánek Synthesia  
Ing. Tomáš Malý Synthos Kralupy a.s.  
Zdeněk Čejka TLP Praha, ředitel společnosti  
Tomáš Holec UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
Ing. Markéta Fabíková Unipetrol RPA, s.r.o.  
Ing. Bohumír Andrle Unipetrol RPA, s.r.o.  
Mgr. Jan Kohout Vodní sklo, s.r.o.  
plk. Ing. Robert Netrval Vojenská Policie  
Ing. Oldřich Sládek ŽESNAD.CZ  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO HNOJIVA

Řešení legislativy a dalších aktuálních otázek v oblasti hnojiv na národní a evropské úrovni, spolupráce s Fertilizers Europe.

ČLENOVÉ VÝBORU

Ing. Michaela Budňáková

Ministerstvo zemědělství

 

Bc. Jiří Fedoriška

Unipetrol RPA s.r.o.

 

Ing. Jan Hampl

L. Z. Draslovka a.s.

 

Ing. Martin Karfus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ing. Marek Kocánek

Lovochemie a.s.

 

Ing. Radek Košál

AGROFERT a.s.

 

Ing. Alena Krejčová

SCHP ČR

sekretář

Bc. Petr Ulbricht

Lovochemie a.s.

předseda výboru

Ing. Jiří Valenta

Lovochemie a.s.

 

Ing. Alexandr Vrzala

Spolana a.s.

 

Ing. Michal Karlík

Spolana a.s.

 

Ing. Ladislav Výtisk

AGROFERT a.s.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELETRŽNÍHO VÝBORU 

Účast  sekretáře  Výboru na  jednání Veletržního výboru při Svazu průmyslu a dopravy ČR za účasti zástupců MPO a CzechTrade  s cílem informovat členskou základnu SCHP ČR o možnostech podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a iniciovat ve spolupráci s MPO a CzechTrade podporu vhodných akcí na základě požadavků a priorit členů SCHP ČR.

Informování členů Výboru o  podnikatelských misích a obchodních  seminářích, organizovaných HK ČR, SP ČR a dalšími. Informování  všech členů SCHP ČR o  zásadních  tématech a výzvách.

ČLENOVÉ VÝBORU

  AVNH  
Ing. Ladislav Novák BASF, s.r.o.  
Miroslava Jeřábková BC MCHZ  
  CAČS  
Petr Mothejl Dekonta  
Martin Marek DEZA  
Kamila Pavelcová Dukol  
  Explosia  
Ing. Olga Vyčánková Fatra  
Josef Urbánek Chemotex  
Lakomá Ing. Petr Švec - Penta
Michal Novák Kemifloc  
Vít Kudela Kovoprojekta  
  Linde Gas  
Jiřina Henschová Lovochemie  
Pavel Brůžek LZDK  
Urban LZK  
Ing. Marian Bartoš Precheza  
Pavel Loučka Radka International  
Ing. Jan Holomek ENVIGATE  
  SCHOD  
Anna Pospíšilová Silon  
Ing. Alena Krejčová SCHP ČR sekretář
  Synpo  
Ing. Jan Kurilla Synthos  
Jiřina Bonková UNIPETROL RPA  
Ing. Josef Vaněrka VÚOS  
Ing. Martin Barták LZ Draslovka, a.s.  
Ing. Petr Cingr Lovochemie  
Ing. Lukáš Ermis BC MCHZ  
JUDr. Jiří Hošek UNIPETROL a.s.  
Ing. Roman Hrnčíř Severochema  
Ing. Marek Kocánek Lovochemie  
Ing. Aleš Kratoška Kratoška s.r.o.  
Ing. Martin Kubů Agrofert  
Ing. Petra Miketová Caymanpharma  
Ing. Jana Krásová Spolchemie  
Radek Prchal Vodní sklo a.s.  
Ing. Ivan Souček SCHP ČR  
JUDr. Aleš Ťoupalík Unipetrol, a.s.  
Ing. Zdeněk Žurman Austis a.s.  

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR