3. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Vodík jako příspěvek k dekarbonizaci ČR

EU vychází z předpokladu, že „vodíková ekonomika“ významně přispěje k dekarbonizaci (defosilizaci) klimatu. V dubnu byla zahájena práce na aktualizaci NÁRODNÍ VODÍKOVÉ STRATEGIE. Ve vytvořených pracovních skupinách jsou jmenováni zástupci SCHP ČR a vybraných členských organizacích:

  • PS1 Výroba vodíku (SCHP ČR, Orlen Unipetrol, Spolchemie)
  • PS2 Využití vodíku (SCHP ČR, Spolchemie)
  • PS2 Doprava a skladováni vodíku
  • PS4 Vodíkové technologie
  • PS5 Makroanalýzy


Problematika bude paralelně projednávána a diskutována se členy pracovní skupiny Vodík SCHP ČR.

Zatím jsou na „vodíkovou ekonomiku“ rozporuplné názory. Na jedné straně je to směr, který již definitivně nastavila EU a pro členské státy EU nastavila cíle, neoddiskutovatelné zejména za situace, kdy byly již představiteli ČR akceptovány. Na druhou stranu má ČR svá specifika, které je nezbytné respektovat a zohlednit při naplňování požadavků EU, které vychází ze základních tezí budoucího vývoje EU: soběstačnost (resiliency), konkurenceschopnost (competitiveness), udržitelnost (sustainability). Proto by měly být hledány a aplikovány cesty, které k těmto základním tezím budou přispívat a ne naopak.

Proč vodík?

  • Při jeho energetickém využití nevznikají skleníkové plyny, jeho využití je ověřeno i pro využití v dopravě (elektromobilita na bázi palivových článků).
  • Na rozdíl od elektrické energie jej lze snáze skladovat – přímo či (raději) prostřednictvím jeho derivátů jako je např. čpavek (NH3) nebo metanol (CH3OH).

Proč zelený vodík? (=vodík vyrobený elektrolýzou vody za použití zelené elektrické energie)

  • Při jeho výrobě nevznikají skleníkové plyny.
  • V EU je dostupná surovina pro jeho výrobu – voda.

Připravovaná aktualizace „Vodíkové strategie ČR“ by měla přihlédnout k možnostem českého průmyslu a dopravy, měly by být zvážena výroba a využití i nízkoemisního vodíku (případně využití vodíku vznikajícího jako vedlejší produkt ze stávajících chemických procesů, aby tato výroba mohla být zachována anebo vodík vznikající ze zpracování odpadů. Samostatnou kapitolou je pak i vodík vyráběný parciální oxidací ropných zbytků: pokud se bude v ČR zpracovávat ropa (myslím, že to bude i po elektrifikaci dopravy jako surovina pro petrochemické výroby), pak je to nejefektivnější způsob jejich využití (oproti přímému spalování, resp. energetickému využití). Technologie CCU pak budou sehrávat stále významnější úlohu!

 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR