14. 12. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Většina kontrolovaných výrobků prodávaných online porušuje právní předpisy EU o chemických látkách

V projektu fóra o prosazování (REF-8) bylo zjištěno, že většina výrobků prodávaných online nesplňuje kontrolované požadavky podle právních předpisů EU o chemických látkách. Výsledkem bylo více než 5 000 vymáhacích opatření (zveřejněno ECHA 8. 12. 2021).

Kontroly téměř 6 000 výrobků prodávaných společnostmi v členských státech a zemích EHP se týkaly dodržování požadavků stanovených nařízeními REACH, CLP a nařízením o biocidech (BPR).

V případě nařízení REACH byly kontroly zaměřeny na látky, kterých se týká nějaké omezení a které jsou obsaženy ve výrobcích běžně dostupných online, jako jsou textilie, výrobky pro péči o děti, hračky a šperky. Bylo zjištěno, že 78 % kontrolovaných výrobků nevyhovuje požadavkům stanoveným v nařízení.

Zkontrolováno bylo přibližně 2 600 výrobků a více než 1 800 obsahovalo látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), jako je olovo v pájkách pro potřeby svařování a kyselina boritá. Výrobky obsahující zakázané CMR by měly být dostupné pouze profesionálním uživatelům. Přesto 99 % kontrolovaných výrobků, které obsahovaly CMR látky, bylo spotřebitelům k dispozici online. Nedodržování požadavků bylo zjištěno také u ftalátů v hračkách a u kadmia ve špercích.

Nesoulady podle nařízení CLP souvisely s nedostatkem informací o nebezpečnosti chemického výrobku v reklamě na internetu. V 75 % případů chyběly informace a když byly k dispozici, nebyly často snadno čitelné.

Pokud jde o biocidy, bylo zjištěno, že 77 % kontrolovaných biocidních přípravků nesplňuje alespoň jeden požadavek podle nařízení BPR. Nejvyšší míra nesouladu byla u repelentů a atraktantů (79 %). Většina zjištěných porušení se týkala výrobků prodávaných veřejnosti. 17 % kontrolovaných výrobků porušilo BPR, protože v reklamách byly zavádějící údaje jako „biocidní přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, „neškodný“, „přírodní“, „šetrný k životnímu prostředí“ nebo „šetrný ke zvířatům“.

Vnitrostátní kontrolní orgány zahájily více než 5 000 vymáhacích opatření. Ve většině případů bylo vydáno písemné doporučení, v němž byly společnosti požádány, aby nabídku produktu odstranily ze svých internetových stránek nebo aby své reklamy uvedly do souladu.

U tržišť byla míra nesouladu vyšší než u internetových obchodů. ECHA vyzývá k aktivnímu zlepšování ochrany spotřebitelů při prodeji online.

Ke stažení:

 

 

Ilustrační foto/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR