9. 1. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu

Dne 19. prosince 2018 byly zahájeny dvě veřejné konzultace k návrhům předloženým ze strany ECHA a Itálie.

ECHA předložila návrh na omezení výroby, uvádění na trh a používání pěti kobaltových solí: síranu kobaltnatého, chloridu kobaltnatého, dusičnanu kobaltnatého, uhličitanu kobaltnatého a octanu kobaltnatého, jako látek samotných nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,01 % hm. pro průmyslové a profesionální použití.

Itálie předložila návrh na omezení N,N-dimethylformamidu (EC 200-679-5; CAS 68-12-2) z důvodu snížení rizika pro pracující ve výrobní sféře.

Obě konzultace budou ukončeny 19. června 2019 ve 23:59 helsinského času. Počáteční jednání o návrzích začnou již v březnu, proto vědecké výbory ECHA uvítají připomínky zejména do 1. 3. 2019. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce ECHA - posuzovaná předložená omezení.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR