3. 2. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace k revizi nařízení REACH

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi nařízení REACH, jejímž cílem je přispět k vysoké úrovni ochrany zdraví a životního prostředí úpravou chemické legislativy EU. Konzultace potrvá do 15. 4. 2022 (zveřejněno ECHA 26. 1. 2022).

Cílem nařízení REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachovat fungování vnitřního trhu a posílit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. K tomu slouží čtyři procesy nařízení REACH: registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Evropská komise 20. ledna 2022 zahájila veřejnou konzultaci k revizi nařízení REACH. Tato plánovaná revize je jedním z opatření oznámených v rámci Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek pro životní prostředí bez toxických látek, která byla zveřejněna v říjnu 2020. Cílem revize REACH bude sladit legislativu chemických látek s ambicemi Komise zaměřenými na bezpečné a udržitelné chemické látky, vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí při současném zachování vnitřního trhu.

Komise vyzývá občany a zúčastněné strany, aby se vyjádřili k následujícím bodům:

  • revize požadavků na registraci, včetně zvýšení požadavků na informace a zavedení povinnosti registrovat polymery (stavební kameny plastů);
  • zavedení faktorů pro hodnocení směsí;
  • zjednodušení komunikace v dodavatelských řetězcích;
  • revize ustanovení o hodnocení dokumentace a látek;
  • reforma procesů povolování a omezování, včetně rozšíření obecných přístupů k řízení rizik a zavedení pojmu nezbytné použití;
  • revize ustanovení o kontrole a prosazování.

Konečný termín pro předložení komentářů a připomínek je 15. dubna 2022.

Zpráva Komise byla zveřejněna pouze v angličtině a do poloviny února bude přeložena do ostatních jazyků EU.

Další informace:

Celá zpráva Komise

Veřejná konzultace k revizi REACH

 

Ilustrační foto Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR