14. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhu doporučení 18 látek navržených pro autorizaci

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 9. doporučení na zařazení dalších 18 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. prosince 2018 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2018).

Agentura ECHA pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Nyní ECHA doporučuje tyto látky:

 1. 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) – tvrdidlo do epoxidových pryskyřic
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) – zpomalovač hoření do lepidel a polymerů
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ?0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl) – maziva a tuky
 4. 2-ethylhexyl10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) – stabilizátor do polymerů
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) - stabilizátor do polymerů
 6. 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with ? 0.1% of Michler's ketone (EC 202-027-5) or Michler's base (EC 202-959-2) – tiskové barvy
 7. Dioxobis(stearato)trilead – stabilizátor do PVC
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts - stabilizátor do PVC
 9. Trilead dioxide phosphonate - stabilizátor do PVC, výroba pryže, zadní strana zrcadel
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic - stabilizátor do PVC, zadní strana zrcadel
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead - stabilizátor do PVC
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide – barvy pro umělce
 13. Lead oxide sulfate - zadní strana zrcadel
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA) - tvrdidlo do epoxidových pryskyřic
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA) - tvrdidlo do epoxidových pryskyřic
 16. Tetraethyllead – aditivum do leteckého paliva
 17. 2-methoxyethanol - rozpouštědlo
 18. 2-ethoxyethanol - rozpouštědlo

ECHA očekává komentáře a další informace k použití uvedených látek, k případným výjimkám z požadavku autorizace a k návrhu přechodných opatření.
Evropská komise požaduje navíc informace o možných socioekonomických důsledcích zařazení 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH. Tyto informace budou předány přímo Komisi a nebudou vzaty do úvahy ECHA v jejím konečném 9. doporučení Evropské komisi.

Pokud je látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení, může být uvedena na trh nebo používána po stanoveném datu pouze je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Tříměsíční veřejná konzultace o 9. návrhu doporučení bude ukončena dne 5. prosince 2018 (23:59 helsinského času).

Další informace:

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR